Bibliografi:Eidfjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Ahnstrøm, Anne Gro: Kulturlandskap i Eidfjord kommune. Fortid, nåtid og fremtid i lys av bygdeturisme som satingsområde. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1992.
 • Bull, Jens arkitekt: "Eidfjord kirke Eidfjord sogn, Hardanger" i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913
 • Gardatun, Lars (red.): Eidfjord i svart og hvitt gjennom 100 år. Historiske glimt II. Utg. Hardangeren bok og bilde. 2007. 192 s.
 • Gardatun, Lars: Ola Garen. Fjellmannen fra Sysendalen som bygde Fossli hotel. Utg. Hardangeren bok og bilde. 2005. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoff, Anne Marta: Korskillet i Eidfjord. Hovudoppgåve i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1991.
 • Holst, Per A.: Kjeåsen i Eidfjord. Hvor ingen skulle tro at noen kunne bo. Utg. P.A. Holst forlag. 2010. 40 s. ISBN 82-91947-65-1.Merknad: 1. utg 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolltveit, Olav og Henrik Kvalem: Granvin, Ulvik og Eidfjord i gamal og ny tid. Utg. Granvin, Ulvik og Eidfjord bygdeboknemnd. 1977. - 3 bd.
 • Lægreid, Tobias og Agnes: Gards- og ættesoge for Eidfjord. Red. Einar Richter Hanssen. Utg. Eidfjord kommune. 1992. 592 s. ISBN 82-992675-0-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olafsen, O.: De vigtigste støler og fælægre paa Hardangerviddens nord- og vestside : en historisk-topografisk beskrivelse. Utg. Mallingske bogtrykkeri. 1910. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opedal, Halldor O.: I skuggen av Hardangerjøkulen : Simadalen og Sysendalen : gardar og folkeminne. Utg. Norsk bokreidingslag. 1981. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sognnes, Karl: Eidfjord i Hardanger. Forsøk på analyse av førhistorisk bosetning. Hovudoppgåve i arkeologi, Bergen 1973.
 • Solberg, Mona: Utkantungdom, utdanning og yrke. Ein oppfølgjingsstudie. Hovudoppgåve i sosiologi, Bergen 1980.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18820312 Fra: Johanna (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi (Kristine) Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Familieforhold, Aldersom, savn, Værforhold, buskap, Amerikanske forhold, skrivevansker, aftenskole,
 • År: 18830326 Fra: Johanna (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Familieforhold, Helg og høytid, påskegudstjeneste, Religiøsitet, skomakerbesøk, handelsreising, skolegang, vannmangel, Nærmiljø, begravelse, folkehøyskole, Kultur, Emigrasjon, norgesbesøk,
 • År: 18830510 Fra: Johanna (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Emigrasjon, Amerikanske forhold, veving, handel, Familieforhold, griser, amtsskole, giftermål, graviditet, Nærmiljø, Religiøsitet, kirkegang, Værforhold, lamming,
 • År: 18831109 Fra: Johanna (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, slag, Kultur, folkehøgskole, håndarbeid,
 • År: 18930623 Fra: Johanna (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, leddgikt, fjelltur, Religiøsitet, konfirmasjon, setring, seterliv, Amerikanske forhold, Helse og sykdom, morsarv,
 • År: 19101120 Fra: G. (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, nervegikt, Religiøsitet, Emigrasjon, Nærmiljø, bryllup, blad, Helg og høytid, julefeiring, juletrefest,
 • År: 19101204 Fra: Madli (niese) Røyse, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, astma, dødsfall, setring, bryllup, tredobbelt bryllup, Helg og høytid, Amerikanske forhold,
 • År: 19110803 Fra: Madle (niese) Røyse, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: setring, Emigrasjon, hjemvendt emigrant, skogsarbeid, fotografi, Amerikanske forhold, budeie,
 • År: 19120526 Fra: Madle (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Amerikanske forhold, Religiøsitet, pinse, Familieforhold, dødsfall, Nærmiljø, setring, hjertefeil, Emigrasjon, giftermål,
 • År: 19130307 Fra: Madli (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kirsti Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Religiøsitet, nervesvekkelse, Familieforhold, dødsfall, hjertefeil, kirkegang, giftermål, setring, Kommunikasjon, telefonstolper,
 • År: 19130615 Fra: Madle (søster) Sæbo, Eidfjord, Hordaland Til: Kristi Sleen, USA Eier: Darlene Ellefsen, jnr. 147/2000,
Stikkord: fotografi, Religiøsitet, savn, setring, Årsvekst og avling, strikking, Helse og sykdom, nervesvekkelse, Familieforhold, budeie,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Jordebok - kyrkje (1300 ROGALAND)
Grågås. Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca. 1620. Utg. Agder historielag. 1986. 295 s. Red. Kåre Oddleif Hodne. Merknad: Omfattar Rogaland, Agder, Valdres Hallingdal og Eidfjord i Hordaland.
 • Eigedomsdokument - avtak (1550 EIDFJORD)
Eit skredår for 300 år sidan. "Erdals Affaldsbrev" for anno 1653. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1951. S. 446-452.
 • Søknad - embete (1551 EIDFJORD)
Nogle oplysninger om presten Anders Anderson Riber i Eidfjord. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1912. S. 42-46. Merknad: Søknad til kongen om presteembete 1669.
 • Vitnebrev (1552 EIDFJORD)
Gaarden Seljer i Simadalen i Eidfjord og Rembesdalsstølen. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1929. S. 31-43. Red. A.G. Asting. Merknad: Frå 1607. På originalspråk og i omsetjing.