Bibliografi:Ullensvang kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur frå Jondal

Jondal gamle kyrkje vart bygd i 1727, og riven i 1887. Bilete frå boki Jondal kyrkje 100 år (1988).
 • Førland, Gunhild: Bryllup og skotring i Jondal anno 2001 : et møte mellom to ritualer. Masteroppgave i kulturhistorie - Universitetet i Oslo, 2008. Fulltekst
 • Haga, Gunhild: Stadnamn frå Øvre Krossdal i Jondal. Hovedfagoppgave i namnegransking, Oslo 1983.
 • Ja, seir du da ... : ord, seiemåtar og ordtak sanka saman på vestsida. 2. utg. Ved Anna Aakre Kråkevik ofl. Utg. Vikebygdkrinsen ordsankarlag. 2012 54 s. (1. utg. 2011). ISBN 9788299905305.
 • Kolltveit, Olav: Jondal i gamal og ny tid. 1. Bygdesoga. 2. Gards- og ættesoga. Utg. Jondal bygdeboknemnd. [1954]. 841 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. XI, s. 332–333.
 • Kristiansen, Steinar: Innføring i landsmål i skulane i Jondal, Odda og Ullensvang. Hovedoppgave i pedagogikk, Norsk lærerakademi (Bergen) 1985.
 • Olsen, Dag Erik Færø: Gård og støl : en arkeologisk punktanalyse av Stølsdalen, Jondal kommune, Hordaland. Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Bergen, 2006 II. Fulltekst
 • Samdal, Ivar: Kvale-ætti : bonde Odd Ingebrigtson Kvale frå Jondal, Hardanger : slektsbok. Utg. [I. Samdal]. 1968. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skintveit, Kristi: Åklebragder frå Jondal og kring Folgefonna : historie, mønster og oppskrifter. Utg. KristiAneVev. 2012. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Toreid, Trude: "Frå badnahagje til barnehage". Ei soiolingvistisk gransking av jondalsmålet. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1999.

Lokalhistorisk litteratur frå Odda

Odda på slutten av 1800-talet.
Odda i 1962.
Søndagsmorgon i Odda. Bilete frå boki Ullensvang av O. Olafsen (1907).
Parti fra Seljestad i andre halvdelen av 1800-talet.
Låtefossen i andre halvdelen av 1800-talet.
Skjeggedalsfossen med Ringedalsvatnet i 1880-åri.
 • Alstad, Svein: Sosial og økonomisk utvikling i Odda sokn/kommune 1905-1920. Fra bonde- og turistsamfunn til industrikommune. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1978.
 • Andersen, Asbjørn: Kappestrid : en idrettsaga : Odda-idretten 1907-1957. Utg. Nord 4 bokverksted : Odda smelteverk. 1991. 400 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Asbjørn (red.): Smeltedigelen : - en industrisaga : Odda smelteverk gjennom 80 år. Utg. NORD 4 bokforlag og Smelteverket. 1989. 383 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bårtvedt, Randi: "Vor gode bræ også i sommer beskuet af høifornemme øine". Møtet mellom turistar og bygdefolk i Odda 1861-1914. Hovedoppgave i folkelivsgransking, Bergen 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalen, Anna og Knut: Røldal bygdebok. Utg. Røldal kommune. 1960. 566 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XII, s. 466–467.
 • Danielsen, Hilde: Dei moderne kvinnene i Odda. Ein etnologisk studie av barneavgrensing og kjønnsskaping i mellomkrigstida. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Bergen 1998. Utg. Norsk vasskraft- og industristadmuseum. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eitrheim, Kristofer, Tormod K. Eitrheim: Stadnamn frå gardane i Odda : samla på 1920-talet. Utg. Hardanger historielag. 1992. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fenne, Hermund: Stadnamn i Oddadalen og tilgrensande fjellområde. Hovedoppgave i nordisk, Bergen 1976.
 • Fett, Per: Førhistoriske minner i Hardanger, Utg. Universitetet i Bergen, 1954-1975.
 • Galdal, Lars: Oss hev gjort ... Stølsbruket i Røldal ca. 1900-1950. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1987.
 • Gravdal, Jan, Kai-Inge Melkeraaen: Kvit terror : et sekund i vestnorsk historie. Utg. Nord 4 bokverksted. 1993. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gravdal, Jan, Vidar Våde: Tyssefaldene : krafttak i 100 år : 1906-2006. Utg. Nord 4 bokverksted. 2006. 250 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gåskjenn, Albert og Håkon Haugen: Tyssedal 1900-1935. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1990.
 • Heidar, Knut og Asle Rolland: Arbeideraktivister forteller : fra klassekamp og partipolitikk gjennom det 20. århundre. Utg. 1983?. 265 s. Merknad: Har liste over intervjuede arbeideraktivister i Odda, Rjukan og Fredrikstad.
 • Heidar, Knut: Økonomisk struktur og korporativ dominans : arbeiderpolitikk i Rjukan og Odda ca. 1906-24. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1975. 37 bl.
 • Hellemo, Lars: Frå det gamle arbeidslivet : ord og nemningar, truer og tradisjon frå arbeidslivet i Suldal, Røldal og Sauda. Utg. Norsk målførearkiv. 1957. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Korssund, Åshild: "Det er våre hjem vi strir for". Nødsårene i Odda 1919-1924. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1994.
 • Kristiansen, Steinar: Innføring i landsmål i skulane i Jondal, Odda og Ullensvang. Hovedoppgave i pedagogikk, Norsk lærerakademi (Bergen) 1985.
 • Kråkevik, Anna Aakre mfl.: Ja, seir du da - : ord, seiemåter og ordtak sanka saman på vestsida. Utg. Ordsankarlaget, Vikebygdkrinsen. 2011. 51 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Madssen, Svein-Yngve (red.): Den klareste flammen i "ildens by" : Norzink AS i Odda : 1924-1984. Utg. Norzink. 1984. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mannsåker, Marit, Tor Henrik Mannsåker (red.): Odda ungdomslag 100 år : 1892-1992 : bind deg ein blomekrans. Utg. Ungsdomslaget. 1992. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Melkeråen, Audun: Sånn så eg huske det : fra då når sirupen kom til Odda og heilt til Brylcremens gullalder. Utg. A. Melkeråen. 2014. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nielsen, Mentz Rynning: «Skredet på Digranes i 1943». I: Norsk geografisk tidsskrift. XI. 1947. S. 327–333.
 • Nikolaisen, Ove (red.): Odda røde kors 50 år : 1941-1991 : et lys i mørket. Utg. Organisasjonen. 1991. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • OI-sport : medlemsblad for Odda idrettslag : jubileumsutgave : 100 år : 1907-2007. Utg. [Odda idrettslag]. 2007. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olimstad, Ingvar: "Og funne det var på Jelse" : pilegrimsvandring gjennom Suldal til Røldal. Utg. Suldal kommune. 2010. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandal, Arvid: "Proletarer i alle land, foren eder!" 1. mai feiring i Odda 1918-1940. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Bergen 1989.
 • Sandve, Bjørn Harald: Om talemålet i industristadene Odda og Tyssedal. Generasjonsskilnad og tilnærming mellom dei to målføra. Hovedoppgave i norsk, Bergen 1976.
 • Storækre, Jon: Ingenting er som å få noe til : fortellingen om Røldal-Suldal kraft. Utg. Dreyer bok. 1991. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tollaksvik, Tina: Kvinnenamn i tre fjellbygder : ei undersøking av kvinnenamna i Røldal, Suldal og Vinje med grunnlag i 1801- og 1900-folketeljingane og kyrkjebøker. Masteroppgave i nordisk, Universitetet i Bergen, 2013. Digital utgave.
 • Trædal, Lasse: "Aktive eldre/arbeidsfolk fortel" : eit samarbeidsprosjekt mellom Odda industrimuseum og Hardanger folkehøgskule. Utg. Odda industrimuseum. 1987. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trædal, Lasse: Odda : arbeidsfolk fortel : glimt frå soga til ein industrikommune. Utg. Odda kommune. 1988. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Slettan, Dagfinn i Heimen, b. XXVI, s. 231–232.
 • Tyssedal, Skjeggedal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, Tyssedal U.Å.
 • Ågotnes, Hans-Jakob mfl. (red.): Når industrisamfunnet blir verdensarv. Utg. Scandinavian Academic Press. 2014. 274 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årekol, Grete mfl. (red.): Idrett og livsglede : Bedriftsidrettslaget Oddasmelt 50 år : 1946-1996. Utg. Laget. 1998. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Ullensvang herad

Ullensvang kyrkje i 1940- eller 1950-åri.
Folkedans i Kinsarvik i 1956.
Vikingfest i Ullensvang i 1962.
Kinsarvik kyrkje. Bilete frå boki Ullensvang av O. Olafsen (1907).
Utne kyrkje i 1940- eller 1950-åri.
Jåstad i 1940.
 • Adriansen, Jan: Automatisk freda kulturminne langs austsida av Ullensvangherad : faste og lause kulturminne - både eksisterande og tapte kjende funn pr. august 2001. Utg. Statens vegvesen Hordaland. 2001. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Adransen, Jan og Ole Madsen: Helleristningsprosjekt 1994 : Ullensvang. Utg. Hordaland fylkeskommune. Kulturetaten. 1994. 164 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Aga, Johannes Pedersen og Stig Aga Aandstad: Kort udsigt over mit levnedsløb. Utg. S.A. Aandstad. 2007. 84 s.
 • Alvsåker, Jakob T. og Dagfinn Instanes: Utne kyrkja : festskrift i høve 100-års jubileet. Utg. Utne sokneråd. 1994. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bleie, Lars O. og Johannes Mjeldheim: Liv og lagnad på garden Indre Bleie : eit historisk attersyn. Utg. L.O. Bleie. 2010. 159 s. ISBN 9788230316580. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bu, Aamund K. og Svein Røthe: Ættar-bok for Udlesvang : 2 : 1900-1956. Utg. 1957.
 • Engen, Arnfinn: Lars Kinsarvik : skaparen av "den norske stilen" i nyare treskjerarkunst. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 1996. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fett, Harry: Førhistoriske minne i Hardanger : 3 : Ullensvang prestegjeld. Utg. Universitetet i Bergen, Historisk Museum. 1954. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Olaf: Kulturminne frå prestegarden i Ullensvang. Utg. Dreyer. 1937. 13 s. Merknad: "Serprent or 'Festskrift til prost Anker' 1937".
 • Hesjedal, Arne: Hotellet midt i frukthagen : Hotel Ullensvang 2016-1846. Utg. Hotel Ullensvang. 2017. 120 s. ISBN 978-82-690756-0-1.
 • Hesthamar, Torolv: Gardssoga for Hesthamar : gard nr 110 i Ullensvang. Utg. T. Hesthamar. 2003. 112 s. ISBN 8230301336. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hus, Oddmund: Lofthusmålarane : Bernhard Greve, Margrethe Koch og Ole B. Eyde. Utg. Selja forlag. 2018. 167 s. ISBN 9788282401449. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jaastad, Sigurd og Sjur K. Jaastad: I skòrfeste : soger frå Velurenuten. Utg. S. og S.K. Jaastad. 2016. 117 s. ISBN 978-82-303-3371-6.
 • Kolltveit, Olav: Grimo handelslag : Frimo handelslag: Kinsarvik handels- og forbrugsforening. 1869-1969.. Utg. 1969. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kråkevik, Aana Aakre: Ja, seir du da - : ord, seiemåter og ordtak sanka saman på vestsida. Utg. Ordsankarlaget, Vikebygdkrinsen. 2011. 51 s. ISBN 9788230319444. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvestad, Olav Espe mfl.: 100 år i Vikebygdkrinsen : Kvitno - Aga : 1900-2000. Utg. Opp med Vikebygdkrinsen. 2001. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lars Kinsarvik : ei utstilling ved 150-årsminnet for kunstnaren 27.april - 15.september 1996. Utg. Hardanger folkemuseum. Utne. 1996. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lofthus, Arne: og Åse-Marie Reisæter: Ullensvang bonde- og småbrukarlag : historisk skrift frå stiftinga i 1979 og fram til 2013. Utg. Ullensvang bonde- og småbrukarlag. 2014. 39 s.
 • Måge, Finn: Mågesoge : garden Måge i Ullensvang frå gamle dagar til nyare tid : mest frå Larsabruket. Utg. F. Måge. 2013. 2013. 309 s. ISBN 9788299933704. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Måge, Knut L.: Brattabø-slekta på Bleie. Utg, 1956. 54 s. Særtrykk av Hardanger Historielags Tidsskrift, 1956. Digital versjonNettbiblioteket
 • Måge, Knut L.: Larsafolket i Måge. Utg. Knut L. Måge. 1978. 45 s. ISBN 9788299933704.
 • Nes, Magne K.: Nes i Ullensvang (Kinsarvik) kommune : gards- og slekt-historie. Utg. 1970. 90 s. Utg. 2010, 2018 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norang, Ola: Prøvebruket Lutro, Kinsarvik i Hardanger : driftsform: allsidig, med hovudvekt på fruktdyrking og gartneri. Utg. Norges landbruksøkonomisk institutt. 1957. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nå fruktlager 1852-2002 : 50 år. Red. Sverre L. Bleie ofl. Utg. Nå fruktlager. 2001. 56 s.
 • La det tona, la det lyda over fjell og fjord : Nå musikklag 40 år. Red. Odlaug Måge ofl. Utg. Nå musikklag. 2002. 52 s.
 • Olafsen, O.: De vigtigste støler og fælægre paa Hardangerviddens nord- og vestside : en historisk-topografisk beskrivelse. Utg. Mallingske bogtrykkeri. 1910. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opheim, Astrid: Per og Kristine Lilleås's familie 1919-1983. Utg. Astrid Opheim. 1983. 59 s.
 • Riddervold, Jul.: Vantroen og den radikale Politik : en Redegjørelse for Ullensvang Menighed efter Opfordring. Utg. Beyer. 1883. 32 s.
 • Rødland, Kjartan: Hardangerbrua : frå draum til røyndom. Utg. Hardangerbrua. 2013. 128 s. ISBN 978-82-303-2374-8.
 • Sandvin, Ingebjørg Sandstaa: Barndomsminne frå Hardanger. Utg. Norsk bokreidingslag. 1982. 157 s. ISBN 8290186258. Digital versjonNettbiblioteket
 • Slik var det ei tid : frå Steinkrossen til Samlen. Utg, Vines bygdalag. 2006. 144 s. ISBN 9788230308004.
 • Soldat, Breta Carol Espe: The Espe and Prestegaard families of Norway : covering 1000 years of their history and genealogy. Utg. B.C. Espe Soldat. 1992. 2 b.
 • Storemyr, Per og Øystein Ekroll: Tilstandsvurdering av Kinsarvik kirke i Hardanger. Utg. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. 2001. 20 s. ISBN 8276930484. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ullensvang 1964-2014. Utg. Fagbokforlaget. 2014-
  • Bind 1: Gjernes, Marta: 'Heimar og folk : austsida. Utg. 2014. 497 s. ISBN 9788245014990. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: Gjernes, Marta: Heimar og folk : vest- og nordsida. Utg. 2014. 485 s. ISBN 9788245015003. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3: Gjernes, Marta: Noregs frukthage : ålmennsoge. Utg. 2016. 295 s. ISBN 978-82-450-1501-0.
  • Bind 4: Trones, Erlend: Frå fjell til fjøre : stadnamn. Utg. 2016. 458 s. ISBN 978-82-450-1502-7.
 • L/L Ullensvang handelslag, Ullensvangs handels- og forbrugsforening : 75-årsskrift : 1870-1945. Utg. Ullensvang handelslag. 1945. 48 s.
 • Ullensvang kyrkje. Utg. 1960. 9 s.
 • Årekol, Nils: Slektstemna på Hauso : åtte generasjonar frå Årekol. Utg. N. Årekol. 2003. 168 s. ISBN 8299403731. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev frå Odda

 • År: 1936 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: Theodore C. Blegen? (NAHA), USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, utvandrerslektsforskning,
 • År: 19360401 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: Theodore C. Blegen? (NAHA), USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, Amerikanske forhold, amerikabrev, utvandrerslektsforskning, avisutklipp,
 • År: 19360518 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: Theodore C. Blegen? (NAHA), USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, Amerikanske forhold, utvandrerslektsforskning, amerikabrev, utklipp, shetland,
 • År: 19360718 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: Theodore C. Blegen? (NAHA), USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, utvandrerslektsforskning, Kultur, Norge-Amerikaforhold, amerikansk sangkor, amerikabrev,
 • År: 19360815 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: Theodore C. Blegen? (NAHA), USA Eier: NAHA,
Stikkord: Værforhold, Hverdagsliv, ferie, Emigrasjon, utvandrerslektsforskning, amerikabrev, Amerikanske forhold,
 • År: 19360818 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: J. Jørgen Thompson, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, ferie, Religiøsitet, museumsbesøk, amerikabrev, Emigrasjon utvandrerslektsforskning,
 • År: 19380212 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: Theodore C. Blegen? (NAHA), USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, utvandrerslektsforskning, Familieforhold, Hverdagsliv, ferie,
 • År: 19380214 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: J. Jørgen Thompson, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Emigrasjon, bøker, utklipp, amerikabrev, utvandrerslektsforskning, Familieforhold, gartnerskole, engelskundervisning,
 • År: 19461016 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: J. Jørgen Thompson?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, bøker, amerikabrev, utvandrerslektsforskning, utklipp, fabrikkarbeid, Arbeidsliv, Annen verdenskrig, okkupasjonen, Familieforhold,
 • År: 19470121 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: J. Jørgen Thompson?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, bokpakke, Emigrasjon, utvandrerslektsforskning, utklipp,
 • År: 19470503 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: J. Jørgen Thompson?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, lungebetennelse, Værforhold, Norsk-amerikanske relasjoner, avis, Emigrasjon,
 • År: 19520614 Fra: Alfred Knutsen, Odda, Hordaland Til: J. Jørgen Thompson?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, lungesykdom, operasjon, Emigrasjon, utklipp, utvandrerslektsforskning, Familieforhold, ungdomstid, Religiøsitet,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - skøyte (1578 JONDAL)
To hardangerske diplomer. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1926/27. S. 10-17. Red. Sigurd Meidell. Merknad: Vedrørande Samland i Jondal 1639 og Tveit i Odda 1643.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev, avtak ; supplikk (1579 JONDAL)
Gamle brev m.m. um garden Byrkjeland i Nedre Krossdalen, Jondal. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1936. S. 39-49. Red. Lars S. Huse. Merknad: Vitnebrev 1635, avtak og supplikk 1687/90.
 • Supplikk (1580 JONDAL)
Sorenskrivar Niels Riis. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1934. S. 79-81. Merknad: Om skattefritak 1629. Modernisert ortografi.
 • Eigedomsdokument - skøyte, forlik (1612 KVINNHERAD)
Tre skinnbrev. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.38 (1957). S. 41-49. Red. Ivar Skre. Merknad: Forliksbrev 1624 (Torsnes, Jondal), skøyte 1624 (Øye, Varaldsøy, Kvinnherad), skøyte 1625 (Hjartåker, Fusa).
 • Eigedomsdokument - skøyte (1578 JONDAL)
To hardangerske diplomer. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1926/27. S. 10-17. Red. Sigurd Meidell. Merknad: Vedrørande Samland i Jondal 1639 og Tveit i Odda 1643.
 • Eigedomsdokument - markegang (1623 ODDA)
Fråsegn om bytet mellom Tyssedal og Skjeggedal. Frå samlingane i Hardanger bygdemuseum. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1956. S. 490-496. Merknad: 2 dokument frå 1681.
 • Femårsmelding - prest (1624 ODDA)
Røldal for 100 år sidan. Presten Chr. A. Vibes innberetning om det ålmenne tilstandet 1856-60. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1950. S. 243-260.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (1658 ULLENSVANG)
Sogneprest Nils Vindings Beskrivelse af Kinserviks Prestegjeld i 1743. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1908. S. 71-78. Red. O. Olafsen. ODDA
 • Kyrkjeskøyte (1671 ULLENSVANG)
Kongeskøytet på kyrkjene i Kinsarvik, Ullensvang og Odda 1725. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1962. S. 106-112.
 • Brev (1656 ULLENSVANG)
Brev frå Jens Christian Winding 1789. Frå samlingane i Hardanger bygdemuseum III. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1957. S. 563-567.
 • Soldatbrev (1678 ULLENSVANG)
Frå samlingane i Hardanger bygdemuseum. Nr 1. Soldatbrev frå 1725. Utg. Hardanger historielag. I: Hardanger. Tidsskrift. 1955. S. 366-376. Merknad: Avsendar: Lars Mathisen Aarhuus

Aviser