Bibliografi:Nordfjord

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Berge, Kristian: «Fedrifter frå indre Nordfjord over Jostedalsbreen til Sogn». I: Norsk geografisk tidsskrift. XVII. 1961. S. 311–315.
 • Brekke, Jarle: Bygdesamfunn og kraftutbygging. Ein samanliknande studie av politisk mobilisering i 2 vestlandskommuner. Hovudoppgåve i sosialantropologi, Bergen 1980.
 • Djupedal, Reidar: «Jacob Aaland og bygdesoga. På hundreårsdagen for hans fødsel». I: Heimen, b. XIII, s. 401–418.
 • Djupedal, Reidar: «Jacob Aaland». I: Heimen, b. XX, s. 15–19.
 • Fjellanger, Thorolf: Stadnamn frå Ålfoten i Nordfjord. Hovudoppgåve i nordisk, Bergen 1979.
 • Gjerde, Steinar: Om vokalismen i diplom frå Nordfjord og Sunnfjord frå føre 1500. Hovudoppgåve i nordisk, Bergen 1983.
 • Hamre, Inger: Lokalhistorisk bibliografi over Nordfjord. Hovudoppgåve ved SBH, 1979.
 • Helland-Hansen, Peter og Grinde, Hans: Gårdsbebyggelsens utvikling innenfor et nærmere avgrenset område i Norge. Byggeskikk i Nordfjord. Hovudoppgåve i arkitekturhistorie, NTH 1946.
 • Hoddevik, Ann-Kristin: Register til Årbok for Nordfjord 1951-1975. Hovudoppgåve ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1992.
 • Hovstad, Knut Anders: Kulturlandskap, historie og forvalting. Ei drøfting med utgangspunkt i Åsane i Nordfjord. Hovudoppgåve i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1999.
 • Kjøllesdal, John Magnar: Jord og næring. Trekk av jordeigedomsutviklinga i Eid i Nordfjord 1646-1810. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1977
 • Kolsrud, Knut: «En fjord – Ressurser, næring og varebytte i 1700-årene». I: Norveg : Tidsskrift for folkelivsgransking. 28. 1985. S. 5–47.
 • Krossen, Dagfinn: Kommunesamanslåinga i Indre Nordfjord. Mot større kommunale einingar. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1975.
 • Lothe, Anders A.: Soga um Lothe i Nordfjord. Eige forlag. 1958. 135 s.
  • Melding: Ohnstad, Anders i Heimen, b. XI, s. 602–603.
 • Lyslo, Valdemar: Om tun og teigblanding i Nordfjord i mellomalderen og nytida Innmarksutskiftinga og følgjene av den. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1940.
 • Myhre, Bente Magnus: Studier i Nordfjords yngre jernalder. Hovudoppgåve i arkeologi, Bergen 1967.
 • Os, Bendik: Brudekroner fra Nordfjord. Utg. Kolofon. 2013. 108 s. ISBN 9788230010747.
 • Rakkenes, Øystein: Havlandet : folk og landskap i ytre Nordfjord. Utg. Selja forlag. 2001. 200 s. ISBN 8291722242. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rosenlund, Ragnhild Kristin: Barndom og bygdeliv i Nordfjord på 1950-tallet. Utg. [R.K. Rosenlund]. Sandvika. 2013. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smørdal, Ottar: Endringer i konkurranseforholdet mellom Bergen og Ålesund i Nordfjord og deler av Sunnfjord de siste 10-15 åra. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1974.
 • Straume, Eldrid Margrete: Nordfjord i eldre jernalder. Hovudoppgåve i arkeologi, Bergen 1956.
 • Tolaas, Gyri: Lokalhistorisk bibliografi over Nordfjord 1978-1999. Hovudoppgåve, HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 2000.
 • Tvinnereim, Jon: Seterdrift i Nordfjord : frå full drift til nedlegging. Utg. Høgskulen i Volda. Volda. 1997. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aaland, Jacob: Gamall brudlaupsgjerd i Nordfjord. Utg. ved Reidar Djupedal. 1982. 42 s. Merknad: Særprent av Årbok for Nordfjord 1982.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (1731 NORDFJORD)
Meldingar frå prestane i Nordfjord 1743 til Det danske Kanselliet. Utg. Firda ungdomslag,Nordfjord sogelag. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne, arbeidsliv og ungdomslagsarbeid. 1953. S. 66-119. Red. Reidar Djupedal. Merknad: Svar frå prestane i Innvik, Gloppen, Eid og Davik.
 • Haugianardokument (1732 NORDFJORD)
Haugerørsla i Nordfjord. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne. Årg. 4 (1959). S. 9-31. Red. Gunnar S. Fitje. Merknad: 8 brev frå embetsmenn vedrørande Haugerørsla samt utdrag av tingvitnemål 1804-10.
 • Medisinalrapport (1733 NORDFJORD)
Distriktslæge Grimsgaards årsberetning for 1867. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folke- og kulturminne. Årg. 8 (1967). S. 72-77. Red. O.M. Andenæs. Merknad: For indre Nordfjord.

Aviser