Bibliografi:Bømlo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Moster nye kyrkje.
Foto: Jan-Tore Egge.
M/S «Viking Girl» i 1982.
Foto: John H. Berthung/Harstad Tidendes biletarkiv.
 • Aadnanes, Per M.: Blir det folk av slikt? : ei vestnorsk oppvekstsoge. Utg. P.M. Aadnanes. 2015. 217 s. ISBN 978-82-999711-1-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aadnanes, Per M.: Litt av eit puslespel : ei vestnorsk ungdomstid. Utg. P.M. Aadnanes. 2015. 220 s. ISBN 978-82-999711-2-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alonso de Olmo: Alonso de Olmos' etterlatte dokumenter : om det spanske armadaskipet "Santiago" som forliste i Sunnhordland i 1588 : en kildeutgivelse. Red. Torbjørn Ødegaard. Utg. Kystforlaget. 2001. 94 s. ISBN 8299453313. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alsaker, Sigmund: Bømlo : steinalderens råstoffsentrum på Sørvestlandet. Magistergradsoppgave i arkeologi - Universitetet i Bergen, 1982.
 • Alsaker, Sigmund: Bømlo : steinalderens råstoffsentrum på Sørvestlandet. Arkeologiske avhandlinger fra Historisk museum, Universitetet i Bergen. 1987. 120 s. ISBN 8290273444. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakke, Finn og Inge Håvard Habbestad: Bømlamålet. 2012. 225 s. ISBN 9788299897402.
 • Binns, Kari Støren: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Bømlo kommune, Hordaland, 2003. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2004. 10 s. ISBN 8281010169. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Birkeland, Tor J.: Marmordrifta på Moster ; John Simonsen Sakseid : klokker, forlikskommissær, lærar, sjukepleiar, militær, kunstnar og oppfinnar. Utg. Moster sogelag. 2002. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brandasund : 1900-1940. Utg. Kvarven skile. 1993. 22 bl. merknad. Heftet bygger på en lokalhistorisk utstilling ved Kvarven skule 15. november 1992.
 • Bredesen, Kristian: Spennande utfordringar. Utg. K. Bredesen. 1999. 196 s. ISBN 8299531403. Merknad: Om: Kristian og Lauritz Eidesvik og Eidesvik & Co. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bømlo bygdebok. Utg. Bømlo kommune. 1972-
  • Bind 1. Steinsbø, Simon: Gards- og ættesoge for Bremnes sokn. 1973. 689 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2. Steinsbø, Simon: Gards- og ættesoge for Bremnes sokn. 1973. 589 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding (av b. 1 og 2): Dyrvik, Ståle i Heimen, b. XVII, s. 189–191.
  • Bind 3: Hovland, Kari Shetelig: Gards- og ættesoge for Bømlo sokn. 1972. 507 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 4: Steinsbø, Simon: Gards- og ættesoge for Moster sokn. 1981. 680 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Haugland, Anders i Heimen, b. XX, s. 42–43.
  • Bind 6: Kolle, Nils: Eit øysamfunn i omforming. Bygdehistoria frå ikr. 1850 til 1945. 1989. 658 s. ISBN 82-991999-0-5. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Langhelle, Svein Ivar i Heimen, b. XXVII, s. 130–131.
 • Bømlo i fortid og notid. Utg. Bømlo kommune og Sparebanken Vest. 1987. 28 s. Første utgave i mai 1985
 • Ekroll, Øystein: Moster : trygg hamn i 1000 år. Utg. Boksenteret forl. ; Fortidsminneforeningen. 1995. 79 s. ISBN 8276830765. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ersland, Ola: Midt i bygda : Bremnes kyrkje 150 år. Red. Per Magne Aadnanes. Utg. Bokmaker. 2019. 367 s. ISBN 9788292983423.
 • Ersland, Ola: Under : bestefars historie fritt fortalt. Utg. Bokmaker. 2016. 130 s. ISBN 978-82-92983-34-8.
 • Ersland, Ola: "Våge, virke, vekse" : Olavskulen Bømlo folkehøgskule, 1983-2008. Utg. KapAbel forlag. 2008. 216 s. ISBN 978-82-8163-020-8.
 • Fartøy til fiske og frakt : båtar frå Søre-Bømlo og Espevær. Utg. Bømlo tur- og sogelag. 2004. 437 s. ISBN 82-995338-1-3.
 • Fægri, Knut: Studies on the Pleistocene of Western Norway : 3 : Bømlo. Utg. Bergens museum. 1944. 100 s.
 • Geitung, Halvor: Frå gamle dagar. Utg. H. Geitung. 1984. 80 s.
 • Hegerland, Arild: En industribedrift i omstilling : historien om motorfabrikken Wichmanns vei fra familiebedrift til del i et flernasjonalt konsern (1978-1986). Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1999 II.
 • Halleraker, Jan Helge: Tusen øyar. Utg. J.H. Halleraker ; A. Stavland ; Nord 4 bokverksted. 1994. 135 s. ISBN 8273260283. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helleraker, Sverre: En munter travelhet : salterivirksomheten i Sveio og Bømlo under det store vårsildfiskeriet (1808 til 1870). Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1997 I.
 • Hallaråker, Peter: Ei tid var : dokumentsamling frå Bømlo 1668-1905. Utg. P. Hallaråker. 2010. 241 s. ISBN 978-82-995838-3-1.
 • Hauge, Stanley (red.): Under fjord - over flu : Trekantsambandet - ei ny tid for Sunnhordland og Haugalandet. Utg. Eide. 2001. 170 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggen, Endre og Martin Stavland: Martin minnest dei som var med : englandsfarten frå Bømlo 1940-1945. Utg. E. Heggen og M. Stavland. 1992. 254 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holm-Olsen, Inger Marie: Bømlo i førhistorisk tid. Utg. Historisk museum, Universitetet i Bergen med stønad frå Bømlo kommune. 1972. 14 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Hanne og Ingeborg Øien Thorsland: Heimreis : historier om Bømlo. Utg. Gaidaros. 2005. 211 s. ISBN 8280771158. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jonassen, Alf: Ein presentasjon av vokal folkemusikk brukt i Bømlo. Utg. Kulturkontoret, Bømlo kommune. 1986. 70 s.
 • Jünger, Jane Cathrin: Wichmann motorfabrikk : historia og motorane. Utg. Sunnhordland museum ; Kapabel. 2018. 159 s. ISBN 978-82-8163-210-3.
 • Jøsok, Dagrun: Historier frå Bømlo - og noko attåt. Utg. Aida Skriver. 2016. 96 s. ISBN 978-82-690040-1-4.
 • Kaun, Susanne: A 252 Moster game kirke : konservering av kalkmaleriene i skip : Bømlo kommune, Hordaland. Utg. NIKU. 2012. 28 s.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe og Elizabeth Jan Warren: Kulturminner i Trekant-traséen : de arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. Utg. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 2001. 309 s. ISBN 8290273738. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristoffersen, Siv: FV 018 Austvik-Brandasund. Utg. Historisk museum, Universitetet i Bergen. 1990. 107 s. ISBN 8290273479. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lidal, Werner: Sion - 100 år : Den frie evangeliske forsamling på Moster. Utg. Den frie evangeliske forsamling. 1997. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Minneskrift over fallne Bremnesingar i heimskrigen 1940-1945. Utg. Bremnes kyrkjelyd. 1947. 16 s.
 • Müller, Hanne: Indre erfaring som antropologisk blikk og stemme. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Bergen, 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Sindre: Rolvsnesbåten : soga om Johs. Østensen båtbyggeri. Utg. Bomlobok.no. 2018. 147 s. ISBN 978-82-998974-4-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oplysninger vedkommende Haugesundsgrubens guldførende Gang paa Bømmeløen. Utg. 1885. 8 s. Merknad: Tillegg til Dagbladet. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ovesen, Stein-Erik: Fullt trykk! : historia om vatn og avløp i Bømlo. Utg. Ovhu holding. 2013. 217 s. ISBN 9788299941105. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Håkon: Amerikabrev frå Moster : 30 brev frå Moster skrivne i tida 1909-1924 til "Visergutten" - eit blad som kom ut på norsk i USA. Red. Martin Nag. Utg. Moster sogelag. 2001. 74 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Håkon: Amerikabrev frå Moster II : eit samarbeidsprosjekt mellom Moster sogelag og Martin Nag. Red. Martin Nag. Utg. Moster sogelag. 2004. 99 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reiersen, Jan Einar: Endringer i tilpasningsformer i et vestnorsk lokalsamfunn, Indre Moster i Bømlo. Utg. Geografisk inst., NHH/Univ.i Bergen. 1974. 55 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Robberstad, Knut: Mostratinget 1024 og Sankt Olavs kristenrett : etter eit fyredrag på Moster 28. juli 1974. Utg. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. 1974. 26 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røksund, Birger: I påkomande tilfelle. Utg. B. Røksund. 1988. 156 s.
 • Røksund, Birger: Meir enn maten : folk og ferdalag i eldre tider. Utg. B. Røksund, 1981. 149 s. ISBN 8270961035. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sele, Kristine: Kr. Steinsbø 1909-2009 : har bygd Bømlo i hundre år. Utg. Bokmaker. 2010. 102 s. ISBN 978-82-92983-03-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sele, Kristine og Jan Harald Larsen: Meir enn sirup : om handel og vandel på Bømlo. Utg. Vikse. 1999. 251 s. ISBN 8299533805. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sele, Kristine: Sjøen - fisken - båten : livsnerva i Bremnes gjennom tidene. Utg. Vikse A/S i samarbeid med Bokmaker forl. 2010. 428 s. ISBN 978-82-92983-09-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sele, Kristine: Teatereventyret på Bømlo. Utg. Bomlobok.no. 2018. 240 s. ISBN 9788299897457.
 • Sele, Kristine: Tusen år - ein sommardag : 1000-årsfesten på Moster 1995 i tekst og bilete. Utg. Kyrkja i Noreg 1000 år ; Dreyer bok. 1995. 185 s. ISBN 8270962988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Selle, Ole: Stadnamn frå eit øyrike. Hovudfagsoppgåve i norsk. Oslo 1947.
 • Shetelig, Haakon: Et bosted fra stenalderen på Bømmeløen. Utg. 1901. 21 s. Merknad: Bergens museums aarbog.
 • Skjerven, Ole Bjørn: The development of Wärtsilä Norway AS 1986-2000. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 2001 I.
 • Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Bømlo kommune, Hordaland 2008. Utg. NIKU. 2009. 21 s.
 • Stautland, Brynjar: Gullgravarane på Lykling. Utg. Bømlo kommune, Kultur- og miljøvernseksjonen. 2000. 82 s. ISBN 8299199913. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stautland, Brynjar: Mot og mannskap : Eidesvik Offshore 1965-2015. Red. Borgny Eidesvik. Utg. Eidesvik Offshore. 2016. 222 s. ISBN 978-82-998974-3-3.
 • Stautland, Brynjar: Veteranane : grunnfjellet i Eidesvik-rederiet. Utg. Bømmelfjord. 2010. 163 s. ISBN 978-82-303-3367-9.
 • Stavland, Anders: Natur- og kulturverdiar på Bømlo. Utg. Bømlo kommune. 1990. 23 s.
 • Stoksnes, Monica: "Oss" og "dei Andre" på Bømlo : ein studie av representasjoner og diskursar i det rurale rom. Masteroppgave i geografi - Universitetet i Bergen, 2006. E-bok
 • Taranger, Absalon og Peter Hognestad: Daa Noreg var misjonsmark : minneskrift um Mostertinget i aar 1024. Utg. Lunde. 1924. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Yndesdal, Nils-Bjarne: "- merkbare Fremskridt -" : jordbruket i Bømlo sokn under den store vårsildperioden på 1800-talet. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1996 I.
 • Wetting, Olav: "Gud alene ved hvor den Smed ender-." : Wichmann motorfabrikk A/S er 65 år. Utg. 1968. 21 s.
 • Wølstad, Sigrun: Masteroppgave i arkeologi - universitetet i Bergen, 2007 II.
 • Ødegaard, Torbjørn: Den spanske armada og Norge : om en flåtes undergang, om "Santiagos" forlis ved Moster, om Francisco Cuellars flukt, om det spanske Norge. Utg. Kystforlaget. 1997. 121 s. ISBN 8299453305. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øvstebø, Torgeir: Framveksten av eit sildevær : Espevær under den store sildeperioden på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1995 II.

Kyrkjehistorie

 • Brakestad, Knut: Bømlo nye kyrkje og livet i kyrkjelyden gjennom 30 år : minneskrift. Utg. 1990. 6 s.
 • Bremnes kyrkje 125 år : jubileumsskrift : 16. september 1994. Utg. 1994. 50 s.
 • Hope, Harald (red.): Moster kyrkja 100 år : 1874-1974. Utg. 1974. 24 s.
 • Lidal, Werner: Sion - 100 år : Den frie evangeliske forsamling på Moster. Utg. Den frie evangeliske forsamling. 1997. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lidén, Hans-Emil: Moster kirke = Moster Church. Utg. Fortidsminneforeningen, Bergen og Hordaland avdeling. 1994. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Moster kyrkje 125 år : 1874 - 1999 : jubileumshefte. Red. Eivind Fauskanger ofl. Utg. Moster sokneråd. 1999. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Oldreid, Gustav: Bremnes kyrkje 1869-1969. Bremnes 1969.
 • Robberstad, Knut: Gamlakyrkjo : den gamle kyrkja på Moster i Sunnhordland. Utg. K. Robberstad. 1976. 46 s.

Målføre

 • Hallaråker, Peter: «Fonologiske hovudtrekk i Bremnesmålet.» I Maal og Minne 1973. Hefte 3-4.
 • Hamre, Håkon: «Målet på Bømlo i Sunnhordland». I Bergens Museums Årbok 1945.
 • Notland, Vibeke: Variasjon og endring i Bømlamålet : ei sosiolingvistisk gransking av målet i Bømlo kommune i Sunnhordland. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Bergen, 2001 II.

Stadnamn

 • Hallaråker, Peter: «Gardsnamn frå Bremnes». I Sunnhordland Årbok 1973.
 • Hallaråker, Peter: Skjergardsnamn frå Bremnes. Utg. Universitetsforlaget. 1976. 146 s. ISBN 8200049655. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hallaråker, Peter: Stadnam frå sør-vestre Bremnes. Hovudfagsoppgåve i norsk. Bergen 1961.

Aviser

Eksterne lenker