Bibliografi:Årdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

Klingenberg hotell i Årdalstangen ei gong i 1940-åri.
Foto: Ukjend.
Falketind i Jotunheimen.
Foto: Jørgen Brun (1961).
Øvre Årdal i 1950-åri.
Foto: Gunnar Engebretsen.
Årdalstangen ei gong i 1940-åri.
Foto: Ukjend.
 • Aga, Synnøve: Kvinnene sin arbeidssituasjon på ein einsidig industristad Årdal i Sogn. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1975. Utg. Instituttet for sosiologi, Universitetet i Oslo og Norsk institutt for by- og regionforskning. 1976. 237 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andvig, Helle Gran: Arbeid og helse på Årdal verk. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. Oslo. 1973. 214 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berg, Paul Olav: Ringvirkninger av ny storindustri : utvikling i næringsliv og bosetting i Årdal Og Mo i Rana med omliggende distrikter siden 1946. 1965. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørkum, Andreas: Generasjonsskilnad i indresognsmål : talemålet i industribygdi Årdal og dei fire næraste jordbruksbygdene. Utg. Universitetsforlaget. 1974. 636 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørkum, Andreas: Årdalsmål hjå eldre og yngre : ei utgreiing om formverket med eit tillegg om generasjonsskilnad i lydverk, ordbruk og formverk. Utg. Universitetsforlaget. 1968. 273 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brattekværne, Cathrine: Kirkesteder i Indre Sogn : en arkeologisk analyse av religionsskiftet, med utgangspunkt i kirkesteder i Indre Sogn. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 2006.
 • Dybdahl, Audun: Agrarkrisen i indre Sogn : bosetningsmessige og økonomiske forhold i Årdal, Lærdal og Borgund ca. 1200-1600. 1976. - 154 s.. - (Det nordiske ødegårdsprosjektet ; delmanuskript).
 • Engesæter, Aage: Årdal i Sogn 1900-1977. Utg. Sogn og Fjordane distriktshøgskule. 1978. 98 s.(Lokalhistorisk undervisningsstoff / Sogn og Fjordane distriktshøgskole)
 • Flatebø, Einar: A/S Årdal og Sunndal verk : den politiske striden om statens utbygging av aluminiumsindustrien 1945-1954. Bergen. 1973. 162 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjestland, Dag: Storbedrift til et utkantdistrikt : en analyse av beslutningen om å etablere Årdal verk 1945-46. Utg. Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo. Oslo. 1973. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjestland, Dag: Storbedrift i et utkantdistrikt : en analyse av rekruttering og yrkesstabilitet blant ansatte ved Årdal verk 1946-71. Utg. Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo. 1973. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Magne ofl.: Lys i Heirsnosi : soga om kraftforsyninga i Årdal. Utg. Årdal kommunale energiverk. 2001. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Finn Erhard: Årdal kobberverk : en industribedrift i et før-industrielt samfunn 1708-1734. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1983 II. 276 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knudsen, Mary Avdal: Årdal : ein bibliografi. Hovedoppgave, Statens bibliotekskole 1976.
 • Kramviken, Knut: Årdal kommune i dag : Ei materialsamling med tilføre av 100-årsjubileet. Utg. av Årdal kommune. 1960. 248 s. Merknad: Med eit tillegg om A/S Årdal og Sunndal verk 1860-1960. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XII, s. 471.
 • Larsen, Kari Ch.: Ytre Moa: et gårdsanlegg fra vikingtid i Årdal, Sogn. En studie av byggeskikk og gårdsstruktur. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1995.
 • Linstow, Hartwig Christophersen von: Plan og Grubernes Opstand, samt Invitation til et Participantskab i Aardahls Kaaber-Verk, hvorhos er føyet Een kort Beskrivelse over samme Verk, saavelsom Det Kongelige Allernaadigste Privilegium. Utg. 1755. 8 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martinsen, Wiktor: Når profittjag og samfunnsverdier kolliderer ; Årdal : bygda som vant over storkapitalen. Utg. Pedagogisk psykologisk forl.. 2008. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Midttun, Sigurd Dahl: Stadnamn i Årdal i Sogn. Utg. Universitetsforl., 1958. 259 s. (Universitetet i Bergen. Institutt for nordisk filologi. Skrifter ; 3). Digital versjonNettbiblioteket. Også utk. som Årbok frå Årdal sogelag, nr 4.
 • Prescott, Christopher: Kulturhistoriske undersøkelser i Skrivarhelleren. Utg. Historisk museum, Universitetet i Bergen. 1991. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schiefloe, Per Morten: Engenerasjonssamfunnet : en sosiologisk studie i norsk distriktspolitikk. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1975. 360 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årebru, Peder: Ja, - slik har det vore i bygda vår : emnehefte i heimbygdkunnskap for Årdal. 1975. 102 s.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt (1779 ÅRDAL)
Garden Ve. I: Årbok for Årdal sogelag. Nr 1 (1950). S. 9-43. Red. Søren Ve. Merknad: Husmannskontrakt for Røti under Ve 1883, føderådskontrakt 1854.
 • Kongeskøyte (1780 ÅRDAL)
Midttun – Nedre Vodlane. I: Årbok for Årdal sogelag. Nr 2 (1952). S. 34-41. Red. Hermann Midttun. Merknad: Frå 1771.
 • Topografi (1781 ÅRDAL)
Bidrag til en topographisk Beskrivelse over Leirdal Præstegjeld af Sognepræst U.F. Boyesen 1817. I: årbok for Årdal sogelag. Nr 2 (1952). S. 5-33. Merknad: Berre det som gjeld Årdal er med.