Bibliografi:Midthordland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

  • Antun, Monika: Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet. Ei gransking av kvinners stilling og posisjon i ting-institusjonen. Rettshandheving og praksis i Nordhordland sorenskriveri 1642-1668. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1999.
  • Brekke, Nils Georg: Rosemåling i Midthordland. 1980. S. 221-334. Merknad: Særtrykk av "Bygdesoga for Os".
  • Dobbe, Jorunn: Blant granner og myndigheter. Konfliktløsning og disiplinering på bygdetinget i Nordhordland 1642-55. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1995.
  • Hobbestad, Øyvind: "Den som tager andens gods er iche bedre end een tyv!" Ulovleg tileigning av annan manns eigendom. Lovgjeving og rettshandheving på tinget i Nordhordland sorenskriveri 1664-1707. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1997.
  • Holdhus, Lars: Midthordland branntrygdelag Gjensidig 1873-1973. 1973. 92 s.
  • Moberg, Rolf B.: Klondyke, klynge og nye trender : ein studie om feltutbyggjing med døme på tre ulike byggjefelt i Midthordland i moderne tid med fokus på ferdighus, formspråk, byggjeskikk og bumiljø. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Bergen, 2003 II.
  • Myking, Johan: Språk og stril : målreising i Nord- og Midthordland 1885-1922. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen, 1981.
  • Nordhordland og Midthordland. Sogelaget sitt aarsskrift. 1918-27
  • Onarheim, Onar: Blåkraft : historien om el-kraft i Sunnhordland, Midthordland og Karmsund. Utg. Sunnhordland kraftlag. 1987. 124 s. ISBN 82-991602-0-0.