Bibliografi:Fitjar kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur

 • Aarø, Kari Lønning og Jan Rabben: Namnevandring i Stord og Fitjar. Utg. K.L. Aarø og J. Rabben 2001. 232 s. ISBN 82-994320-1-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fitjar 150 år. I kvardag og fest. Red. Kjetil Rydland ofl. Utg. Fitjar kommune. 2010. 354 s. ISBN 978-82-998338-0-6. {nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018030748052}}.
 • Gjeldnes, Bodil: Kystlandskapet i Fitjarøyane - en studie av endring i ressursutnytting og kulturlandskap. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Bergen 1995.
 • Gundersen, Arne: Flytting, regional ulikhet og lagdeling av lokalsamfunn. Om flytting og kommunal ulikhet i Stord, Fitjar og Bømlo 1971-1977. Hovudoppgåve i sosiologi, Bergen 1979.
 • Lange, Bjørn-Inge: Bruk av kystsoneplan ved vern av kystlandskapet. Konkretisert ved case studie av kommunedelplanen for Fitjarøyane 1989-1997. Hovudoppgåve i planfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Matthiessen, Arne, Ritland, Eva Katrine: Kulturlandskapet i kystsonen - vern og flerbruk. Konkretisert ved atlantisk lynghei i Fitjar, Sunnhordland. Hovudoppgåve i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Rimbereid, Knut: Fitjar i krig : jubileumsskrift for Fitjar kommune 1995 - 50 år etter frigjeringa. Utg. Fitjar kommune. 1995. 67 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rimbereid, Knut: Fitjar meieri : 60 år i bygda si teneste. Utg. Fitjar meieri. 1996. 52 s.
 • Sandvik, Harald Johan, Håkon C. Hartvedt: Firmaet som sette Koløyo på kartet : ei bok om Isak Koløen AS. Utg. Fitjarposten. 2017. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skre, Ivar: Øyastover og fiske i Fitjar. 1960. 22 s. Merknad: Særtrykk av: Sunnhordland, 1960.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - skøyte (1560 FITJAR)
Skøyte frå 1705. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.40 (1959). S. 46-47. Merknad: Gjeld Rimbereid.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1561 FITJAR)
Beskrivelse over de matrikulerede Brug i Fitje Herred 1866. 1867. 54 s.
 • Tiendeliste - fisketiende (1562 FITJAR)
Fisketiend i Fitjar. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.42 (1961). S. 49-54. Red. Knut Robberstad. Merknad: "Fiske Tienden for Fithie Sogn fra Tidsrummet 1829 den 22 Augus: til 1835 den 26. December.-"

Aviser