Bibliografi:Senja kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur fra Senja

 
Senja på sjøkartet Norlandia fra rundt 1750.
 • Andreassen, Gjermund: Livet og musikken i fristaten Senja. "Vangsvik-prosjektet, delrapport 3." Hovedoppgave. Trondheim 1983 Fag: Musikk
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 507–508.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja II. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eriksen, Hans Kr.: På mjuke skinnsko gjennom historia. Nordkalott-folk fra regnbuen øst for Enare til en gamme vest på Senja. Utg. Nordkalott-forlaget, 1989. 156 s. ISBN 82-7380-154-3
 • Gulbrandsen, Gudmund: En grenseoppgang for snart 200 år siden : rettsvesenets behandling i året 1806 - og den 15 dager lange fysiske oppgang og påvisning av grensen mellom Senjen og Tromsø fogderi fra Malangen til svenskegrensen. Utg. G. Gulbrandsen. 1997. 36 s.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Hongset, Ole: Endringene i sorenskriver Thomæsøns inntektsgrunnlag. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. Digital versjonNettbiblioteket
 • Melangen, Knut og Kjell Nergård: "Ved Husøen er der havn" : fra utvær til moderne samfunn. Utg. Husøy grendeutvalg. 2012. 169 s. ISBN 9788230321829.
 • Norges Indskrifter med de yngre Runer : Runerne paa en sølvring fra Senjen. Red. Sophus Bugge ofl. Utg. Dybwad. 1906. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nymo, Steinar: Ikkje så galle? : alfabetisk etymologisk ordlista frå senjamålet. Utg. Kolofon forlag. 2013. 426 s. ISBN 9788230010907. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ringdal, Jo: Ei hjemmestrikka strømpe : om et forlis på norskekysten og det som hendte etterpå. Utg. Kulturhistorisk forlag. 2001. 64 a. ISBN 8292069127. Merknad: Oppsynsskipet Moldes forlis utenfor Vest-Senja i 1946. Digital versjonNettbiblioteket
 • Salomon, Robert: Ytre Senja. En sosiologisk undersøkelse. Hovedoppgave. Oslo 1969 Fag: Sosiologi
 • Seglsten, Johan: Fra Gavlen - til Kjølva : folk og bosetning på Nord-Senja gjennom 200 år : Hillesøy 1763-1963. Utg. J. Seglsten. 2019. 432 s. ISBN 9788269160505.
 • Simonsen, Povl: Middelalderarkeologi mellom Salten og Senja. Utg. Tromsø museum, Universitetsmuseet. 2002. 55 s. ISBN 8271420399. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sjølie, Randi: Byggeskikk i Lule, Pite og deler av nordsamisk område : verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger : rapport 2 fra feltarbeid 2001. Utg. Sametinget. 2001. 54 s.
 • Stangnes, Helge: Kultur, næringsliv og historie i stadnamn frå Sør-Senja. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Nordisk.
 • Storm, Dikka: Gressmyrskogen - en bygd på Senja : bosetningsmønsteret i markebygdene 1700-1900. Skriftserie (Universitetet i Tromsø. Senter for samiske studier). 2008.
 • Storm, Dikka: Kystsamisk bosetning i Sør-Troms. Etableringen av en markebygd og ressursutnyttingen i området. En undersøkelse i Gressmyrskogen på Senja. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Geografi. Kommune: Senja
 • Trælvik, Ronny: Senja i ord og bilder. Utg. Bok i nord. 2017. 171 s. ISBN 978-82-93393-14-6.
 • Trælvik, Ronny: Senjafisket. Utg. Trælvik-media, 2006. 174 s. ISBN 978-82-997415-0-7
 • Wendelborg, Ottar: Ytre-Senja. En skildring av natur, bosetning og næringsliv med sikte på en løsning av trålerproblemet der oppe. Oslo 1947 Fag: Geografi

Lokalhistorisk litteratur fra Berg på Senja

 
Berg kirke ble revet i 1944.
 • Andreassen, Olav: Hendelser i og omkring fiskeværet Torsken gjennom 1000 år. Utg. O.A., 2006. 346 s.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 507–508.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja II. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforlaget. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brox, Arthur: Moursundfolket i Berg og Torsken. Ætta og miljøet. 31 s. Merknad: Særprent av Håløygminne 1955.
 • Larsen, Birgit: Giftermål og hushold i Berg og Torsken 1800-1900 : hvilke faktorer påvirket giftermålsalderen, og var det et nordvesteuropeisk husholdsformasjonssystem i området? Tromsø 1999. Fag: Historie
 • Lund, Niels Windfeld: Bibliotek på Ydre Senja 1838-2003 : et streiftog gennem Berg og Torsken kommuners bibliotekshistorie. Utg. Bibliotek i Berg og Torsken i 165. 2003. 20 s. ISBN 8230300909. Digital versjonNettbiblioteket
 • Svestad, Asgeir: I fangstfolk og fiskeres fotefar : Mefjordvær. Utg. Troms fylkeskommune. 1995. 35 s. ISBN 8278190089. Merknad: Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur fra Lenvik

 
Lenvik kirke, fotografi fra boka Kirker i Nord-Norge av O. Nicolaissen (1920).
 
Farkosten T 132 LK av Lenvik.
 
Utsikt over Finnsnes i 1958.
 
Landskap ved Finnsnes i 1960.
 • Aanesland, Normann: Fiskerinæringen og bosettingen i Karlsøy, Lenvik og Sande : en sammenfattende rapport fra en analyse av næringslivet i de tre kommunene utført ved hjelp av kryssløps- og lineære programmeringsmodeller. Utg. Norges landbrukshøgskole, Inst.for landbruksøkonomi. 1982. 30 s. Merknad: Serie: Memorandum / Norsk landbrukshøgskole. Institutt for landbruksøkonomi. ; 99. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjørdalsbakke, Ivar: Heimly ungdomsskole : 25 år : 1916-1941. Utg. Peder Norbye. 1941. 40 s.
 • Botnhamn sveis AS og verkstedhistorien i Botnhamn : Botnhamn sveis AS 25 år. Red. Aid Renland ofl. Utg. Botnham sveis. 2015. 16 s.
 • Brox, hans S. og Jan A. Brox: I synsranda : fortellinger og bilder fra området som utgjorde Hillesøy kommune. Utg. Hillesøyforeninga. 2013. 193 s. ISBN 9788299764124.
 • Byberg, Åse: Bygdeutvikling i Lenvik : utprøving og evaluering av forhold som fremmer bygdeutvikling. Utg. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. 1997. 57 s. ISBN 8270772631. Digital versjonNettbiblioteket
 • Evensen, Gunn: Skolemål i Lenvik 1930-64. Fremgang og tilbakegang for nynorsk skolemål. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Nordisk. Kommune: Lenvik
 • Finnsnes korforening 50 år : (1954-2004). Red. Bodil Hansen og Sonny Hansen. Utg. Finnsnes korforening. 2004. 40 s.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie. Utg. 1996.
 • Holmgaard, Sanne Bech og Monica Kristiansen: Identifisering av potensialområder for funn av kvenske/norsk-finske bygninger : Lenvik og Målselv kommuner. Utg. NIKU. 2018. 46 s. ISBN 978-82-8101-238-7. Merknad: Serie: NIKU rapport ; 94.
 • Håberg, Jarle: En analyse av primærnæringenes betydning for sysselsetting og økonomi i Lenvik kommune. Hovedoppgave. NLH 1980 Fag: NLH
 • Johnsen, Jan Erik: Lenvik kommune 1905-1928. Økonomi og kommunal aktivitet. Hovedoppgave. Tromsø 1981 Fag: Historie
 • Jørgensen, Helle: Norske kvinner og tyske soldater. En undersøkelse av kvinner fra Alta, Tromsø og Lenvik somvar sammen med tyske soldater under Andre verdenskrig. Tromsø 2006. Fag: Historie Nettdokument
 • Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kjellstad, Tone: Til erindring : ei vandring på Laukhella fra Islandsbotn til Olsborg. Utg. T. Kjellstad. 2010? 282 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kleiven, Rubert A.: Slekta vår : D. 7 : omfatter mormor Jendine og hennes foreldre Rasmus Jørgensen og Anne Winter Jakobsdatter, Rasmus' søsken m/etterkommere og deres forfedre fra Østerdalen og Tranøy i Troms. Utg. [R.A. Kleiven]. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolbeinsen, Kjell-Arne: Lenvik 1870-1904. Kommunale organer og kommunal aktivitet. Hovedoppgave. Tromsø 1975 Fag: Historie
 • Kristiansen, Remy og Jann-Oskar Granheim: Av dei som var med og skipa laget møtte- : glimt fra historia om Lenvik lærerlag gjennom 100 år. Utg. Utdanningsforbundet i Lenvik. 2006. 127 s. ISBN 8230306486. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 1. Carl Bertheussen: Bygdehistoria. 448 s. ISBN 82-90669-05-4. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Jens Solvang: Gårdshistoria. 266 s. ISBN 82-90669-06-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lunde, Magnhild: Historiske hager i Troms. En analyse over registrerte hager i Lenvik og Tromsø kommune med restaureringsplan for prestegårdshagen ved Lenvik bygdemuseum. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Lenvik [Merknad: Romsø: se også Lenvik]
 • Løvstad, Kato og Borgny Henriksen: Stønnesbotn : lokalhistorie. Utg. Palatia forlag. 2013. 24 s. ISBN 9788293219026. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nicolaissen, O.: Kirker i Nord-Norge : 41(1918)nr. 3 : VII. Øksnes kirke : VIII. Langenes kirke : IX. Lenvik Kirke : X. Rosfjord kirke : XI. Hillesøy kirke. Utg. Tromsø museum. 1920. 46 s. Merknad: Feil volumangivelse på tittelbl.: 44(1918) nr 3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Alfon: Slektsbok og opptegnelse av bosetning i nordre Hillesøy og andre steder med tilknytning til slekten. Utg. A. Pedersen. 1974?. 51 bl.
 • Qvigstad, Just: Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten. Utg. Skániid girjie. 2004. 366 s. ISBN 8291973040. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rasmussen, Harald: Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Rauø, Kåre: Folk langs ein fjord : Øyfjord i Senja. Utg. Troms fylkeskommune, Kulturetaten. 1996. 27 s. Merknad: Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storm, Dikka: Gressmyrskogen - en bygd på Senja : bosetningsmønsteret i markebygdene 1700-1900. Utg. Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier. 2008. 140 s. Merknad: Bearbeidet og nedkortet utgave av forfatterens hovedoppgave i geografi - Universitetet i Bergen, 1990.
 • A/S Troms innland rutebil, Finnsnes, gjennom 30 år : 1919-1949. Utg. Troms innland rutebil. 1949. 64 s.

Lokalhistorisk litteratur fra Torsken

 • Andreassen, Olav S.: Hendelser i og omkring fiskeværet Torsken gjennom tusen år. Utg. O.S. Andreassen. 2006. 346 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Borch, Even: Torsken kirke 200 år : 1784-1984. Utg. 1984?. 18 s.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 507–508.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja II. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Birgit: Giftermål og hushold i Berg og Torsken 1800-1900. Hvilke faktorer påvirket giftermålsalderen, og var det et nordvesteuropeisk husholdsformasjonssystem i området? Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Historie. Kommune: Berg, Torsken
 • Lund, Niels Windfeld: Bibliotek på Ydre Senja 1838-2003 : et streiftog gennem Berg og Torsken kommuners bibliotekshistorie. Utg. Bibliotek i Berg og Torsken i 165. 2003. 20 s. ISBN 8230300909. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rasmussen, Harald: Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Thomassen, Solveig V.: Torsken kirke : Guds hus på yttersida. Utg. Troms fylkeskommune, kulturetaten. 1996. 15 s. ISBN 8278190321. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur fra Tranøy

 
Stonglandet kirke i tidligere Tranøy kommune.
 • Eriksen, Hans Kr.: Gamle Tranøy. Utg. Tranøy kulturnemnd. 1972. 30 s. Merknad: Også utg.av Tromsø museum i Ottar. Nr 71 (1972, nr 1).
 • Eriksen, Hans Kr.: Potetprest og åndshøvding : Nils Normann, opplysningspresten som satte spor etter seg i Tranøy i Troms. Utg. 1971. Utsnitt av: Magasinet for alle. 1970, nr. 24.
 • Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kleiven, Rubert A.: Slekta vår : D. 7 : omfatter mormor Jendine og hennes foreldre Rasmus Jørgensen og Anne Winter Jakobsdatter, Rasmus' søsken m/etterkommere og deres forfedre fra Østerdalen og Tranøy i Troms. Utg. [R.A. Kleiven]. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rasmussen, Harald: Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Reiersen, Inger: Fra kveiteeksport til kveitmuseum : Skrolsvik. Utg. Troms fylkeskommune. 1995. 15 s. ISBN 8278190046. Merknad: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rooth, Marianne: Vitalisering av Tranøy. Hovedoppgave. NTH 1992. Fag: Byggekunst
 • Valvåg, Herbjørg: Marginale soner og spillerom. En studie av unge mennesker i distriktskommunen Tranøy. Hovedoppgave. Tromsø 2001. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (2384 BERG)
Beskrivelse over Jordbrugene i Bergs Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. 6 s.
 • Kyrkjebok (2399 LENVIK)
Kirkebok for Lenvik 1753-1783. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1989. 226 s. Red. Dag Arild Larssen, Kåre Rauø.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2400 LENVIK)
Beskrivelse over Jordbrugene i Lenviks Herred og Forslag til Skyldlægning. 1866. 11 s.
 • Skifteprotokoll (2401 LENVIK)
Hva lenvikværinger eide. B.1: Skifter fra Lenvik år 1706 til 1753. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1989. 271 s. Red. Dag Arild Larssen, Kåre Rauø.
 • Tingbok (2402 LENVIK)
Hva lenvikværinger gjorde. Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. 3 b. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1990. Red. Dag Arild Larsen, Kåre Rauø.
 • Dagbok (2380 SENJA)
Den lange ensomheten. Karl Fossmos dagbok fra ei overvintring på Spitsbergen 1920-21. Utg. Sør-Senja bygde- og historielag, Sør-Senja bygdemuseum. I: Årbok for Senja. Årsskrift for lokal historie, litteratur samfunn. Nr 13/14 (1984-85). S. 33-111. Red. Gudleiv Solbø.
 • Dagbok (2409 TRANØY)
Ishavet fra dag til dag. Alf Andreassen: Dagbok fra ishavet vinteren 1936. Utg. Senjalaget. I: Årbok for Senja. Lokalhistorisk og litterær årbok. Nr 5 (1976). S. 60-65.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2410 TRANØY)
Beskrivelse over Jordbrugene i Tranø Herred og Forslag til Skyldlægning. 1866. 11 s.