Forside:Leirfjord kommune

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Nordland • Troms • Finnmark
Helgeland • Salten • Lofoten • Vesterålen • Ofoten
BindalSømnaBrønnøyVegaVevelstadHerøyAlstahaugLeirfjordVefsnGraneHattfjelldalDønnaNesnaHemnesRanaLurøyTrænaRødøyMeløy

Om Leirfjord kommune
1822 Leirfjord komm.png
Leirfjord kommune i Nordland fylke omfatter områdene rundt LeirfjordenHelgeland, blant annet de ytre delene av Vefsnfjorden og Ranfjorden samt nordøstspissen av øya Alsta. Mot øst strekker kommunen seg til vannskillet ved Drevjedalen. Den grenser til Hemnes i nordøst, Vefsn i sørøst, Alstahaug i sørvest. Mot vest og nord går grensene i sjøen.

Kommunen oppstod i 1915 ved utskillelse fra Stamnes kommune. I 1964 ble den utvida med områder på sørsida av Ranfjorden som ble overført fra Nesna kommune og Sundøya på Alsta fra tidligere Tjøtta kommune.

Eneste tettsted i kommunen er administrasjonssenteret Leland, med i underkant av 700 innbyggere. Resten av befolkninga bor spredt lands fjordsidene, med tyngdepunkt nord for Leirfjorden.

Opp mot 20 % av arbeidsstokken har sitt virke i primærnæringene. Et lunt klima og skifergrunn gir gode vilkår for jordbruk, og spesielt for husdyrbruk. Fiske var viktig før, men nå drives det mest sesongfiske, og det meste av fangsten ilandføres i andre kommuner. Fiskeoppdrett har blitt utbredt, og som følge av dette har næringsmiddelindustrien mer enn halvparten av industriarbeidsplassene i kommunen.

Kommunen ligger under Nordland politidistrikt, Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Den samsvarer med Leirfjord sokn i Nord-Helgeland prosti, Sør-Hålogaland bispedømme.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Tora Jåstad, Norske skolefolk 1934.

Tora Jåstad (født 17. juli 1899 i Leirfjord, død 3. november 1954 i Lillehammer) var lærer og venstrepolitiker.

Hun var datter av lærer og forfatter Lars Jåstad og Emma f. Valberg. Hun ble ansatt i Sør-Fron i 1924, først ved Liene og Tofte skole, deretter Nerbygda skole.

Hun ledet Sør-Fron lærerlag og ble i 1951 valgt inn i kommunestyret som en av de første kvinnene i Sør-Fron. Hun ledet også Sør-Fron sanitetsforening og satt i skolestyret, menighetsrådet, bibliotekstyret, skolefilmnemnda med mer. Hun var ugift. Hun døde på Lillehammer sykehus, ble bisatt fra Sør-Fron kapell og begravet i hjembygda.   Les mer …

Nicolai Bardal, offiser, ordfører og redaktør av Harstad Tidende.
Nicolai Bardal (født i Bardal i Leirfjord i 1879, død 1940) var redaktør av Harstad Tidende, premierløytnant, kemner og ordfører i Harstad.

Bardal drev fiske før han kom inn på Trondhjemske Brigades Underoffisersskole og avla sersjanteksamen som nummer en i sitt kull. Han tok senere tilleggseksamener og fikk ord på seg for å være en usedvanlig dyktig offiser. I 1902 ble han ansatt ved Hærens Intendanturkontor i Harstad – en stilling han hadde til 1930 i tillegg til en ellers aktiv tilværelse.

I 1904 var Bardal en av initiativtakerne til dannelsen av Harstad Sparebank. I noen år fra 1905 finner vi ham som revisor og styremedlem i Harstad Arbeidersamfund. I 1908 bygde han hus i Halvdans gate. Og i 1922 var han sammen med Th. Smith-Sunde og Nicolai Saxegaard initiativtaker til opprettelsen av Harstad Oppland Rutebil A/S. Han var selv med i bedriftens styre i sju år, derav de tre første årene som styreformann.   Les mer …

 
Se også


 
Kategorier for Leirfjord kommune
ingen underkategorier
 
Andre artikler