Bibliografi:Kinn kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Flora kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur for heile kommunen

Lokalhistorisk litteratur frå Flora

Kysten av Flora i 1962.
Storebru i 1962.
Havreneset i 1961.
 • Bakke, Norvall: Sparebanken Flora - Bremanger. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning/organisasjonsutvikling, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Fjellheim, Bjørn ofl.: Tre generasjonar Florøfotografar : Christoffer L. Berg, Malvin Horne, Are Fjellestad. Utg. Kystmuseet i Sogn og Fjordane. 2010. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Florø 150 år - den store jubileumsboka med bilde frå byen vår. Florø sett gjennom kystfotograf Horne si linse. Utgjevar Hornearkivet. Florø 2010. 115 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Florø bys jubileumskomite: Florø og litt om Sunnfjord, Florø 1935
 • Færøyvik, Arne (red.): Bondeungdomslaget i Florø. Skipa 1936. Florø 1986.
 • Færøyvik, Arne og Odd Færøyvik: DNTU for edruskap og godt grendamiljø: «Ungdomsmot» 1925-1975, Florø 1975
 • Færøyvik, Arne: Vårsildfisket i Kinn 1830-1870. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1983.
 • Hagen, Anders: «Studier i vestnorsk bergkunst. Ausevik i Flora.» I Årbok for Universitetet i Bergen. Humanistisk serie. 1969 nr. 3.
 • Hauge, Leif: «Kulturlandskap og kulturmarkstypar i Flora kommune.» I Sogn og Fjordane distriktshøgskule. Skrifter nr. 10. 1989.
 • Helgås, Bjørn: Byen ved havet. Florø og fiskerinæringa 1860-1910. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1999.
 • Hjellbrekke, Johs.: Verftet og byen. Ei studie i sosial strukturering av historisk medvit. Hovedoppgave i sosiologi, Bergen 1993. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovland, Maren: Eikefjord skule 30 år : jubileumsfesten 12. november 1993. Utg. Flora kommune. Florø. 1993. 10 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johannessen, Astrid Schjetlein: Kinn kirkes lektorium og dets plass blant norske middelalderlektorier. Utg. Norwegian Universities Press. 1962. 139 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Losnegård, Gaute: Historia om Flora. Utg. Selja Forlag og Flora kommune.
  • Bind 1: Før byen kom. 2012. 495 s. ISBN 978-82-8240-058-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: Bymann og fiskarbonde. 1860-1945. 2016. 309 s. ISBN 978-82-8240-104-3.
  • Bind 3: Vendt mot havet. 1945-2017. 2017. 293 s. ISBN 978-82-8240-126-5.
 • Magnussen, Knut: Frå min barndom. Sjølvopplevd. Utg. av Flora historielag. Florø 2015.
 • Meddelelser om Florø kommunale høiere almenskole. Utg. Florø kommunale høiere almenskole. Bergen. 1910. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Midtbø, Arent: Gammalt og nytt frå Norddalsfjord : slekts- og bygdesoge. Utg. [A. Midtbø : S. Midtbø]. 1983. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Midtbø, Jostein: Ferdslevegar i fjellet mellom Norddalsfjord, Hyen og Eikefjord. Florø 2010.
 • Myrmel, Johannes-Henrik: Byen og ulike bybustader. Ei studie av planleggjarar, politikarar og publikum sine holdningar til ulike former for bybustader i Florø, og ei drøfting av potensialet for bustadfortetting. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Njøs, Ellen Kristin: Kulturlandskap i Flora. Forslag til skjøtsel av kulturlandskap på øya Kinn. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Russøy, Egil: Møtet med Hans Nielsen Hauge; historia om Anna frå Voss og Bertel frå Naustdal. Florø 2011.
 • Sindre, Bjarte og Jens Wollebæk: Frå liten til stor: Florø turn- og idrettsforening gjennom 100 år. Florø 1994. 139 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strømgren, Trond: Fantastiske Florø : 150 år i tekst og bilde. Utg. Stromgren publishing. 2010. 161 s. ISBN 978-82-92616-07-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sund, Aldis Grytten, Tove B. Stavø: Utvikling av skulen i Stavang krins gjennom 200 år : 1788-1996. Utg. Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sogndal. 1996. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Toft, Malvin: Båtar med sjel. 78 fiske- og fraktebåtar frå Sogn og Fjordane. Selja forlag. Førde 2002. 192 s.
 • Toft, Malvin m.fl.: Havet tok. 78 forlis og skipsulukker i Sogn og Fjordane. Medforfattarar: Kjell Ragnar Berge, Magnus helge Torvanger og Hans H. Steinsund. Selja forlag. Førde 2003. 272 s.
 • Toft, Malvin m.fl.: Sildeeventyret. Medforfattarar: Karl Egil Johansen, Ivar Longvastøl, Atle Lyngstad Ness og Ingolf Røttingen. Selja forlag. Førde 2004. 160 s.
 • Toft, Malvin: Båtar med sjel II. 67 fiske- og fraktebåtar frå Sogn og Fjordane. Selja forlag. Førde 2007. 185 s.
 • Toft, Malvin ofl.: Krigsseglarar. Medforfattarar: Kjell Ragnar berge, Jens Brekke og Hans H. Steinsund. Selja forlag. Førde 2008. 120 s.
 • Toft, Malvin og Hans H. Steinsund: Båtar med sjel III. 71 fiske- og fraktebåtar frå Vestlandet. Selja forlag. Førde 2009. 215 s.
 • Toft, Malvin: Båtar med sjel I. 78 fiske- og fraktebåtar frå Vestlandet. Selja forlag. Førde 2010. 192 s.
 • Torvanger, Magnus Helge: Frå verkstad til verft. Historia om Ankerløkken og skipsverftet i Florø. Florø 2010. 328 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torvanger, Magnus Helge: Harald Seim. Kunstmålaren frå Kinn. Florø 2014.
 • Tyvold, Eli Bolette Høydal: Høydalane før og no. Stor Høydal. Florø 1999.
 • Vikøren, Birger Magnus: Flora, en utkant i sentrum. Hovedoppgave i sosiologi, Bergen 1975.
 • Walderhaug, Eva M.: Ansiktet er av stein. Ausevik i Flora – en analyse av bergkunst og kontekst. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen 1994.

Lokalhistorisk litteratur frå Vågsøy

Kannesteinen i Måløy i 1960.
Hamna i Måløy i fisketida. Bilete frå boka Norske næringsliv (1953).
 • Aaland, Jacob: Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del II: Dei einskilde bygder 5: Selje, Sør- og Nord-Vågsøy.
 • Almenning, Styrkår: Ein fjording fortel : minneoppgåve for eldre 1996. 1996. 113 s.
 • Blaalid, Gustav-Erik: Blaalid slip & mek. verksted AS : godt utført arbeid i 75 år. Utg. Norsk kystmedia. 1998. 108 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blaalid, Gustav-Erik: Blaalid slip & mek. verksted AS : godt utført arbeid i 80 år. Utg. Kystnæringen forlag. 2003. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breidalen, Turid: Det blåser fra Uglefjell : småbetrakt[n]inger fra Måløydistriktet. Utg. Ugleforlaget. 1997. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breidalen, Turid: Og bakom tuter uglene : småbetraktninger fra måløydistriktet. Utg. Ugleforlaget. 1996. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Devins, Joseph H.: Måløyraidet : commando-angrepet som endret forløpet av den annen verdenskrig. Utg. Gyldendal. 1967. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fløde, Vidar: Måløy Handelsforening 1907 - 1982 : et tilbakeblikk i Måløys historie. Utg. Måløy Handelsforening. 1982. 20 s.
 • Hessevik, Dagfinn, Kåre Furnes: Båtbygg as : fra båtslipp til skipsverft gjennom 60 år. Utg. Båtbygg. 2003. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hopland, Oskar H.: Flukten med "Flink" : - og andre krigsminne frå Osmundsvåg/Tvendeseter. Utg. [O.H. Hopland]. 1993. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hopland, Sølvi Helen: Kirka vår er 100 år : Sør-Vågsøy kirke 1907-2007. Utg. Vågsøy sokneråd. 2007. 106 s. ISBN 978-82-303-0899-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Os, Edvard: Selje og Vågsøy : Bygdene og bygdesamfunnet. B. 1/5 . 1957. 571 s.
 • Sivertsen, Svein Carl: Måløyraidet 27. desember 1941 : en analyse. Utg. Sjømilitære samfund ved Norsk tidsskrift for sjøvesen. 1999. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Starheim, Ottar og Terje Sølvberg: Måløy : brua og byen. Utg. Måløybrua AS. 2003. 199 s. ISBN 82-303-0106-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wåge, Erling (red.): Skutefesten - bildeglimt fra The Tall Ships Races Måløy 2008 : en minnebok med DVD. Utg. Fjordenes tidende. 2008. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19470307 Fra: Margit Nordleir (?), Vågsøy, Sogn og Fjordane Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: amerikapakke, klær, Helse og sykdom, leddgikt,, rasjonering, sildefiske, Værforhold, vannmangel, strømsparing, Familieforhold, kikhoste, lungebetennelse, giktfeber,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (1742 BREMANGER)
Beskrivelse med Forslag til Skylddeling over de matriculerede Brug i Daviks Herred. 1867.33 s.
 • Skolefundas (1746 FLORA)
Skulefundasen for Kinn frå 1743. Utg. Sunnfjord sogelag. I: Jul i Sunnfjord. 1967. S. 19-20.

Aviser

Eksterne lenker