Bibliografi:Bjørnafjorden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur for heile kommunen

 • Tveit, Nils: Ous prestegjeld : Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937. Utg. 1937. 261 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur for Fusa

 • Austestad, Atle: Austestad gnr. 24 bnr. 2 i Fusa : garden og slekta. Utg. A. Austestad. 1980. 80 s.
 • Boge, Bjørn: Boga slekta & deler av Lillevik/Legland slekta fra Strandvik i Fusa kommune. Utg. B. Boge. 2011. 173 s.
 • Eide, Ingebrigt: Strandvik, Fusa og Hålandsdal kraftlag : etter 10 års drift, 1952-1962. Utg. 1962. 41 s.
 • Gasta greie : ord og uttrykk frå Fusa : etter eit originalmanuskript av Lars Holdhus (1917–2000). Red. Jarle Halveg. Utg. Fusa kommune. 2016. 216 s. ISBN 978-82-533-0348-2.
 • Holdhus, Lars ofl.: Gasta greie : ord og uttrykk frå Fusa : etter eit originalmanuskript av Lars Holdhus (1917-2000). Utg. Fusa kommune. 2016. 216 s. ISBN
 • Korvald, Ellen: Lokale naturressurser i tiltaksplanlegging? En undersøkelse i Fusa kommune. Hovudoppgåve i geografi, Bergen 1985.
 • Synnevåg, Marit: Frå Fjon til Fusa, 1950-70. Register til Nord og Midthordaland sogelag si årbok. Hovudoppgåve i SBH, Oslo (?) 1976.
 • Sælen, Frithjof: Fossen og fabrikken : litt om Sævareid og virksomheten der. Utg. 1961. 12 s.
 • Tveit, Nils: Ous prestegjeld : Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937. Utg. 1937. 261 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vangsnes, Ella Marie Brekke: Erfaring - vår framtid : AS Bolaks 1975-2010. Utg. AS Bolaks. 2010. 232 s. ISBN 9788230316931. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vangsnes, Ella Marie Brekke: Verda inn over dørstokken : krigsminne frå Fusa Utg. Øystese : Friske tankar. 1995. 215 s. ISBN 82-91386-10-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Warhuus, Johan: Barndomsminne frå Strandvik : fritt fortalt, med tillegg av litt historiske fakta. Utg. 2015. 135 s. ISBN 9788283390179. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur for Os i Hordaland

 • Bjelland, Olav og Bernt Kristiansen: Det ligg ei bygd. Os gjennom 150 år. Utg. Os kommune, 1987. 95 s. ISBN 82-991564-0-8
 • Bugge, Sølvi: Kafé Club Intim : en familie - en kafé - en kunstner : en epoke i Os' historie. Utg. Sølvi Bugge. 2011. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Hermann (red.): Kongshaug : "Knoppar brest" - ein skolevisjon finn si form : Kongshaug 30 år 1962-92. Utg. Kongshaug folkehøgskole. 1992. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engevik, Anders Kåre: Bygdesoga for Os. Kulturhistorisk band. 1980. 796 s.
  • Melding: Kolle, Nils i Heimen, b. XVIII, s. 756–760.
 • Fatland, Lars Olav: Magnus Askvik : engasjert skulestyrar og samfunnsaktør i Os. Utg. L.O. Fatland]. 2016. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heggland, Gudrun og Knut Arne Olsen: På stiar og skogsvegar i Os. Utg. John Grieg AS, 2006. 64 s. ISBN 978-82-7129-200-3
 • Herdlevær, Kåre: Kommunalteknisk utvikling i Os : Teknisk etat 50 år. Utg. Teknisk etat, Os kommune. 1999. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hernes, Reidunn: "Eg snakke sånn så - det komme av seg sjøl". Ein sosiolingvistisk analyse av talemålsvariasjon hjå ungdomar i Os. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Bergen 1998.
 • Hernes, Reidunn: Talemål i endring? : ein longitudinell studie av talemålsutvikling og språkleg røyndomsoppfatning hjå ungdomar i Os. Utg. Universitetet i Bergen. 2006. 295 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hustad, Oddbjørn Rolf: Verandagutar : frå livet til verandagutane på Kysthospitaleet [sic] i Hagevik. Utg. O.R. Hustad. Søre Neset. 1995. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Innstilling om Lysøens framtidige bruk, administrasjon og finansiering. Utg. [Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Bergensavd.]. 1975. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lien, Åsmund: All kultur er dyrken- : matdyrking og bondeorganisering i Os gjennom 150 år. Utg. Os bondelag. 2017. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lien, Åsmund: En særdeles hyppig kommunikation : frå Nesttun-Osbanen til Pan trafikk 1894-1994. Utg. Pan trafikk. 1994. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lien, Åsmund: Os kammerkor 1976-1996 : eit utdrag av viktige hendingar i kammerkorsoga. Utg. Kammerkoret. Os. 1996. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • «Nils Tveit fortel om seg sjølv». I: Heimen, b. IX, s. 24–25. – (I serien «Våre arbeidarar»).
 • Nybø, Marit: Lyse kloster: en bygningsanalyse. Hovudoppgåve i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1986.
 • Oldervoll, Jan: Befolkningsutviklinga i Os prestegjeld ca. 1660-1801. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1970.
 • Skorpen, Lars: Glimt frå Osbygda : 1930 til 1960 : dei trasige 30-åra, krevjande krigstid fram mot fred og aukande velstand. Utg. John Grieg forlag. 2019. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søvik, Nils: Livet i ei vestlandsgrend : ei skildring av Søvikgrenda i det 20. hundreåret med hovudvekt på perioden 1920-1970. Utg. N.S., 2004. 310 s. ISBN 82-471-6021-8
 • Tautra, Per Ivar: Nesttun-Osbanen. En attraksjon som ble borte. Utg. Norsk jernbaneklubb, 1996. 168 s. ISBN 82-90286-16-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveit, Marta: Litt av gards- og ættesoga for Os frå nyare tid, med noko attåt. Utg. M. T., 1993. 515 s. ISBN 82-7128-192-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveit, Nils: Lysekloster gjenom 800 år. Bergen. 1946. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Holmsen, Andreas i Heimen, b. VII, s. 235–236.
 • Øye, Asbjørn ofl.: Stadnamn i Os. Utg. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 2006.
 • Lio : gnr. 81 : Os, Hordaland. ISBN 9788230307991. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stadnamn i Os : Rød : gnr. 79-80 : Os, Hordaland. ISBN 9788230307984. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev frå Fusa

 • År: 1894 Fra: Engel Samsonsen Dybevig, Fusa, Hordaland Til: Johannes Samsonsen Dybevig, USA Eier: , Publisert i: Fusa før i tio, 1988
Stikkord: Nærmiljø, fotografi, Religiøsitet, begravelse, bryllup,
 • År: 1897 Fra: Engel Samsonsen Dybevig, Fusa, Hordaland Til: Johannes Samsonsen Dybevig, USA Eier: , Publisert i: Fusa før i tio, 1988
Stikkord: Familieforhold, Årsvekst og avling, Arbeidsliv, vegarbeid, husdyr, onnearbeid,

Norgesbrev frå Os

 • År: 18880730 Fra: Anna Norberg (søster), Os, Hordaland Til: Bernhardine Graham, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Hverdagsliv, Religiøsitet, sorg, Helse og sykdom, reumatis, amming, russiske forhold, giftermål, feriebolig, Værforhold, Kommunikasjon, dampskip, kjolesøm

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Supplikk (1487 NORDHORDLAND)
Futane i Nordhordland. Andre bolken. I: Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag. Årg. 10 (1957). S. 155-235. Red. Nils Hjelmtveit. Merknad: 2 supplikkar, frå 1632 og 1640.
 • Husmannskontrakt ; føderådskontrakt (1563 FUSA)
To husmannssetlar frå Vinnesholmen. Utg. Fusa kulturminnelag. I: Fusa før i tio. 1991/92. S. 62-64. Merknad: Husmannskontraktar 1842 og 1890, føderådskontrakt 1890.
 • Kyrkjestol - register (1564 FUSA)
Fororning Om Stolerne Udi Strandeuigs kiercke. Anno 1629. Utg. Bygdemuseet og Sogelaget for Sunnhordlandsbygdene. I: Sunnhordland. Tidsskrift. 1917. S. 65-69. Red. Johannes Sundvor.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1565 FUSA)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Fuse Herred med Forslag om Matrikulskyldens Fordeling. 1867. 63 s.
 • Norgesbrev (1566 FUSA)
"De maa være saa snild og skrive tilbage med det første". To brev til Amnerika av Engel S. Dybevig. Utg. Fusa kulturminnelag. I: Fusa før i tio. 1988. S. 15-17. Merknad: Frå 1894 og 1897.
 • Eigedomsdokument - skøyte, forlik (1612 KVINNHERAD)
Tre skinnbrev. Utg. Sunnhordland folkemuseum og sogelag. I: Sunnhordland. Tidsskrift. B.38 (1957). S. 41-49. Red. Ivar Skre. Merknad: Forliksbrev 1624 (Torsnes, Jondal), skøyte 1624 (Øye, Varaldsøy, Kvinnherad), skøyte 1625 (Hjartåker, Fusa).

Aviser

Eksterne lenker