Liste over medlemmer av Den Grunnlovgivende Forsamling

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Eidsvollsmenn»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Grunnlovsforsamlingen Eidsvoll 1814. Det berømte maleriet ble malt av Oscar Wergeland (1844-1910) 70 år etter grunnlovsforsamlingen og gitt som gave til Stortinget i 1885. Christian Magnus Falsen står oppreist foran forsamlingen og leser opp grunnloven, mens Wilhelm Frimann Koren Christie sitter ved siden av ham. I alt omfatter bildet 55 portretter. Bildet henger i Stortingssalen.

Lista over medlemmer av Den Grunnlovgivende Forsamling er en oversikt over de som signerte Grunnloven ved Riksforsamlingen den 17. mai 1814.

Lista inneholder de 112 representantene som møtte på Eidsvoll og som signerte grunnlovsdokumentet. I tillegg til disse ble det valgt representanter fra Finmarkens amt, men de ble valgt etter at forhandlingene var over, og deltok derfor ikke.

Om tabellen

Lista er i utgangspunktet sortert på navn. En god del av eidsvollsmennene hadde ikke arvelige slektsnavn, men ettersom slike lister vanligvis er sortert som om de hadde det, har vi valgt å bruke patronym eller gårdsnavn som om det var slektsnavn i dette tilfellet. Ettersom navnesortering er komplisert må man for å komme tilbake til den sorteringa oppfriske sida (F5 i de fleste nettlesere), mens man for andre sorteringer kan klikke i øverste felt i kolonna. Feltet «Tilknytning på Eidsvoll» angir om personen var tilknytta Selvstendighetspartiet eller Unionspartiet. Dette må ikke forstås som politiske partier i moderne forstand, men mer som klikker som oppsto under forhandlingene, der man ad hoc knytta seg til hverandre for å få gjennom en felles hovedlinje. Feltet «Signerte» angir hvordan representanten selv skrev sitt navn under Grunnloven. Feltet for yrke/tittel angir tilstanden i 1814, ikke eventuelle senere titler.

Valentin Sibbern er ført opp to ganger i lista, fordi han ble valgt inn både for Akershusiske ridende jegerkorps og Skarpskytterregiment og for Smålenenes amt. Han føres opp to ganger for å gjøre det mulig få en fullstendig oversikt når man sorterer etter hvem eidsvollsmennene representerte.

Representantene

Navn Yrke/tittel Representerte Bosted i 1814 Tilknytning på Eidsvoll Signerte Bilde
Ole Olsen Amundrød Bonde Larvik grevskap Tjølling Selvstendighetspartiet O.Amundrød
Peder Anker Kammerherre Akershus amt Aker Unionspartiet Peder Anker Peder Anker portrett.jpg
Ole Rasmussen Apenes Bonde Jarlsberg grevskap Unionspartiet O.R. Apenes Apenes, Ole Rasmussen.jpg
Peder Paulsen Balke Korporal og bonde Sønnafjeldske infanteriregiment Toten Selvstendighetspartiet P.Balke
Claus Bendeke Amtmann Hedemarkens amt Vang Selvstendighetspartiet Bendeke Bendeke C 1764-1828.jpg
Omund Bjørnsen Birkeland Underjeger Vesterlenske infanteriregiment Nord-Audnedal Unionspartiet O.B.Bercheland Birkeland, O B 1786-1862.jpg
Gustav Peter Blom Sorenskriver Jarlsberg grevskap Holmestrand Unionspartiet G.P. Blom Gustav Peter Blom.jpg
Sivert Paulsen Bratberg Bonde Nordre Trondhjems amt Beitstad Sivert Bratberg Sivert Paulsen Bratberg.jpg
Thomas Bryn Sorenskriver Råbyggelag amt Herefoss Unionspartiet Thomas Bryn
Diderik von Cappelen Grosserer Skien Skien Unionspartiet Did.Cappelen
Henrik Carstensen Kjøpmann og jernverkseier Risør Selvstendighetspartiet H.Carstensen Carstensen H 1753-1835.jpg
Wilhelm Frimann Koren Christie Sorenskriver Bergen Bergen Selvstendighetspartiet W.F.K. Christie Christie WF Koren.jpg
Peder Jørgen Cloumann Justisråd Bratsbergs amt Kviteseid Unionspartiet P.J.Cloumann 421 Eidsvollsmann, fut P.J. Clauman.jpg
Johan Collett Fogd Buskeruds amt Lier Selvstendighetspartiet Johan Collett Johan Collett 1775-1827 portrett av Vogt.jpg
Carl Adolph Dahl Kanselliråd, byfogd og sorenskriver Fredrikshald (Halden) Fredrikshald (Halden) Halden C.A.Dahl Carl Adolph Dahl portrett.jpg
Jacob Hersleb Darre Sokneprest Søndre Trondhjems amt Selvstendighetspartiet J.H.Darre Jacob Hersleb Darre.JPG
Christian Adolph Diriks Justisråd og sorenskriver Larvik Larvik Selvstendighetspartiet Diriks Christian Adolph Diriks.jpg
Niels Fredriksen Dyhren Korporal Norske jegerkorps Selvstendighetspartiet N. Dyhren Niels Dyhren maleri.jpg
Syvert Ommundsen Eeg Bonde Mandals amt Søgne Unionspartiet Sywert Eeg
Just Henrik Ely Major Vesterlenske infanteriregiment Just Ely
Jens Erichstrup Fogd Lister amt Unionspartiet Erichstrup Erichstrup 1775-1826.jpg
Petter Johnsen Ertzgaard Kvartermester Trondhjemske dragonkorps Stjørdal Unionspartiet P.J.Ertzgaard Petter Johnsen Ertzgaard.jpg
Ole Olsen Evenstad Bonde Hedemarkens amt Selvstendighetspartiet O.O.Evenstad
Jens Schow Fabricius Kommandør Sjødefensjonen Fredriksvern Selvstendighetspartiet J.S.Fabricius Jens Schow Fabricius.jpg
Christian Magnus Falsen Sorenskriver Akershus amt Ås Selvstendighetspartiet Christian Magnus Falsen Christian Magnus Falsen.jpg
Palle Rømer Fleischer Kaptein Norske jegerkorps Christiania Unionistpartiet Fleischer
Richard Floer Kaptein Røros bergkorps Richard Floer Floer, Richard 1767-1822.jpg
Lars Larsen Forseth Klokker Søndre Trondhjems amt Klæbu Selvstendighetspartiet L.L. Forseth Lars Larsen Forseth.jpg
Helmer Andersen Gjedeboe Sersjant Annet Trondhjemske infanteriregiment Selvstendighetspartiet Helmer Giedeboe
Brynjel Andersen Gjerager Bonde Søndre Bergenhus amt Voss Selvstendighetspartiet B.A.S.Gierager
Hans Jacob Grøgaard Sokneprest Nedenes amt Unionspartiet H.J.Grøgaard Eidsvold-galleri - no-nb digibok 2012080808002-73.jpg
Anders Hansen Grønneberg Skipskaptein Larvik grevskap Brunlanes Selvstendighetspartiet And.Grønneberg
Paul Thorsen Harildstad Kommandersersjant Opplandske infanteriregiment Selvstendighetspartiet Haraldstad
Hans Haslum Sersjant Artilleribrigaden Bærum Selvstendighetspartiet H. Haslum Haslum, Hans 1789-1875.jpg
Diderich Hegermann Oberst Opplandske infanteriregiment Selvstendighetspartiet D.Hegermann Hegermann1816.jpg
Andreas Michael Heiberg Kanselliråd og byfogd Fredrikstad Fredrikstad Selvstendighetspartiet Andreas Michael Heiberg A m heiberg.JPG
Frederik Hartvig Johan Heidmann Premierløytnant Trondhjemske dragonkorps Selvstendighetspartiet F.Heidmann Frederik Heidmann.jpg
Iver Hesselberg Proprietær Larvik grevskap Selvstendighetspartiet I.Hesselberg Hesselberg, Iver (1762-1838).jpg
Hieronymus Heyerdahl Sokneprest Nordre Trondhjems amt Selvstendighetspartiet Hjeronymus Heyerdahl Hieronymus Heyerdahl (Eidsvollsmannen).jpg
Peder Hjermann Bonde Nordre Bergenhus amt Selvstendighetspartiet P.Hiermand
Christopher Borgersen Hoen Bonde Buskeruds amt Eiker Selvstendighetspartiet Christopher Hoen
Ole Elias Holck Kaptein Bergenhusiske regiment Selvstendighetspartiet O.E.Holck Ole Elias Holck.jpg
Christian Hersleb Horneman Byfogd Kragerø Kragerø Selvstendighetspartiet C.Hersleb Horneman Christian Hersleb Horneman 491998.jpg
Peter Ulrik Magnus Hount Prost Smålenenes amt Berg Selvstendighetspartiet P.Hount
Talleiv Olsson Huvestad Bonde Bratsbergs amt Dalen i Telemark Unionspartiet Tallev Olsen Huvestad Huvestad.jpg
Enevold Steenblock Høyum Kaptein Telemarkske infanteriregiment Selvstendighetspartiet E. Høyum Høyum, Enevold S 1775-1830.jpg
Ole Svendsen Iglerød Musketer Sønnafjeldske infanteriregiment Selvstendighetspartiet Ole Svendsen
Lars Johannes Irgens Kanselliråd og sorenskriver Nordre Bergenhus amt Selvstendighetspartiet Irgens Irgens, L J (1775-1830).jpg
Georg Burchard Jersin Sokneprest Søndre Bergenhus amt Selvstendighetspartiet G.B.Jersin Jersin, G B (1767-1827).jpg
Peder Johnsen Underoffiser Sjødefensjonen Selvstendighetspartiet P.Johnsen
Erich Haagensen Jaabech Bonde Mandals amt Halse Unionspartiet Erich Jaabech
Andreas Aagaard Kiønig Sorenskriver Hedemarkens amt Selvstendighetspartiet A.Kiønig Andreas Aagaard Kiønig.jpg
Christian Christensen Kollerud Bonde Akershus amt Høland Christian Christensen Kollerud Christian Christensen Kollerud.jpg
Thomas Konow Løytnant Sjødefensjonen Selvstendighetspartiet T.Konow Thomas Konow foto ca 1865.jpg
Arnoldus von Westen Sylow Koren Sorenskriver Søndre Bergenhus amt Selvstendighetspartiet A.v.W.S.Koren Eidsvold-galleri - no-nb digibok 2012080808002-127.jpg
Hilmar Meincke Krohg Amtmann Romsdals amt Selvstendighetspartiet H.M.Krohg Krohg, Hilmar M (1776-1851).jpg
Even Torkildsen Lande Bonde Råbyggelag amt Bygland Unionspartiet E.T.S.Lande
Jacob Erik Lange Kaptein Annet Trondhjemske infanteriregiment Jacob Lange
Thor Rejersen Lilleholt Lensmann Nedenes amt Unionspartiet Thor R.Lilleholth
Niels Johannesen Loftesnæs Musketer Bergenhusiske regiment Selvstendighetspartiet N.J.S.Loftesnes
Gabriel Lund Kjøpmann Lister amt Selvstendighetspartiet Gabriel Lund Lund, Gabriel eldre.jpg
Teis Jacob Torkildsson Lundegaard Bonde Lister amt Austad Selvstendighetspartiet T.J.Lundegaard Teis Lundegaard portrett 1854.jpg
Anders Eriksson Lysgaard Bonde Kristians amt Biri Selvstendighetspartiet A.Lysgaard Anders Lysgaard silhuett.jpg
Osmund Andersen Lømsland Bonde Mandals amt Tveit Unionspartiet Osmund Lømsland
Severin Løvenskiold Kammerherre og amtmann Bratsbergs amt Gjerpen Unionspartiet Løvenskiold Severin Løvenskiold 1836 58995.jpg
Zacharias Mellebye Kommandersersjant Akershusiske ridende jegerkorps og Skarpskytterregiment Selvstendighetspartiet Z.Mellebye Mellebye, Zacharias (1781-1854) .jpg
Fredrik Meltzer Grosserer Bergen Bergen Selvstendighetspartiet Fredrik Meltzer Fredrik Meltzer.jpg
Hans Christian Ulrik Midelfart Prost Nordre Trondhjems amt Selvstendighetspartiet Christian Midelfart Midelfart HCU .jpg
John Moses Kjøpmann Kristiansund Unionspartiet John Moses Moses, J 1781-1849 en face.jpg
Frederik Motzfeldt Byfogd Molde Selvstendighetspartiet F.Motzfeldt Motzfeldt, Fr (1779-1848).JPG
Peter Motzfeldt Kaptein Artilleribrigaden Selvstendighetspartiet Motzfeldt Motzfeldt, Peter (1777-1854).jpg
Christen Mølbach Kjøpmann Stavanger amt Unionspartiet C.Mølbach Mølbach, C (1766-1834).jpg
Alexander Christian Møller Distriktslege Arendal Selvstendighetspartiet Alexand.Chr.Møller Møller A C 1762-1847.jpg
Ole Clausen Mørch Grosserer Kristiansand Kristiansand Unionspartiet O.C.Mørch
Nicolai Nielsen Sokneprest Nordre Bergenhus amt Selvstendighetspartiet N.Nielsen
Hans Hein Nysom Sokneprest Holmestrand Selvstendighetspartiet Hans Hein Nysom Hans Hein Nysom maleri.jpg
Lars Andreas Oftedahl Sokneprest Stavanger amt Unionspartiet Oftedahl
Christopher Frimann Omsen Tollprokurator Christiania (Oslo) Omsen Christopher Frimann Omsen portrett.jpg
Daniel Frederik Petersen Oberst Sønnafjeldske infanteriregiment Selvstendighetspartiet D.Petersen
Peder Blankenborg Prydz Kaptein Nordenfjeldske infanteriregiment Selvstendighetspartiet P.B.Prydz Peter Blankenborg Prydz.jpg
Anders Rambech Sorenskriver Søndre Trondhjems amt Selvstendighetspartiet A.Rambech
Eilert Waldemar Preben Ramm Rittmester Sønnafjeldske dragonregiment Selvstendighetspartiet P.Ramm
Asgaut Olsen Regelstad Bonde Stavanger amt Finnøy Selvstendighetspartiet A.Regelstad Regelstad, Asgaut (1761-1847).jpg
Jonas Rein Res. kapellan Bergen Bergen Selvstendighetspartiet J.Rein
Andreas Rogert Etatsråd Trondheim Trondheim Selvstendighetspartiet A.Rogert
Jens Rolfsen Grosserer Bergen Bergen Selvstendighetspartiet J.Rolfsen
Peder Valentin Rosenkilde Kjøpmann Stavanger Selvstendighetspartiet P.V.Rosenkilde Peder Valentin Rosenkilde.jpg
Gullik Madsen Røed Kommandersersjant Telemarkske infanteriregiment Sande i Vestfold Selvstendighetspartiet G. Røed
Nicolai Schejtli Forvalter Drammen Selvstendighetspartiet Nicolaj Schejtli Schejtli, N (1753-1824).jpg
Daniel Larsen Schevig Sersjant Første Trondhjemske infanteriregiment Beitstad Selvstendighetspartiet Daniel Schevig Daniel Larsen Schevig.jpg
Frederik Schmidt Prost Buskeruds amt Selvstendighetspartiet F.Schmidt Schmidt, Fr (1771-1840) farge.jpg
Peter Schmidt Grosserer Trondheim Unionspartiet Peter Schmidt Peter Schmidt 491975.jpg
Henrik Frederik Arild Sibbern Kaptein Ingeniørbrigaden Selvstendighetspartiet A.Sibbern Sibbern, H F A 1785-1863.jpg
Valentin Christian Wilhelm Sibbern Major Akershusiske ridende jegerkorps og Skarpskytterregiment Selvstendighetspartiet V.C.Sibbern Valentin Christian Wilhelm Sibbern 8548280242 a5d93ff88c o.jpg
Valentin Christian Wilhelm Sibbern Major Smålenenes amt Selvstendighetspartiet V.C.Sibbern Valentin Christian Wilhelm Sibbern 8548280242 a5d93ff88c o.jpg
Hans Jacob Stabel Sokneprest Kristians amt Bagn Selvstendighetspartiet Stabel Hans Jacob Stabel 491976.jpg
Frederik Wilhelm Stabell Oberstløytnant Akershusiske ridende jegerkorps og Skarpskytterregiment Unionspartiet F.W.Stabell Stabell FWB.jpg
Poul Steenstrup Bergmester Kongsberg Selvstendighetspartiet P. Steenstrup Paul Steenstrup byste Kongsberg.jpg
Carl Stoltenberg Grosserer Tønsberg Selvstendighetspartiet Carl Stoltenberg Carl Stoltenberg maleri.jpg
Jens Stub Prost Romsdals amt Veøy Unionspartiet J.Stub Jens Stub 513554.jpg
Georg Sverdrup Professor Christiania (Oslo) Selvstendighetspartiet G.Sverdrup Georg Sverdrup.jpg
John Hansen Sørbrøden Bonde Smålenenes amt Berg Selvstendighetspartiet John Hansen Eidsvold-galleri - no-nb digibok 2012080808002-111.jpg
Even Thorsen Matros Sjødefensjonen Dypvåg Selvstendighetspartiet Even Thorsen (mpp) Eidsvold-galleri - no-nb digibok 2012080808002-137.jpg
Olav Knutsson Tveiten Lensmann Råbyggelag amt Valle Selvstendighetspartiet Ole Knudsen Tvedten
Elling Olsson Walbøe Bonde Romsdals amt Ørskog Unionspartiet Elling Walbøe
Georg Ulrich Wasmuth Kaptein Første Trondhjemske infanteriregiment Selvstendighetspartiet Wasmuth Wasmuth, G U 1788-1814.jpg
Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg Greve Jarlsberg grevskap Unionspartiet H. Wedel-Jarlsberg Wedel Jarlsberg 1779-1840.jpg
Lauritz Weidemann Sorenskriver Kristians amt Selvstendighetspartiet L.Weidemann L-Weidemann.jpg
Nicolai Wergeland Res. kapellan Kristiansand Kristiansand Unionspartiet N.Wergeland Nicolai Wergeland 491549.jpg
Gregers Winther Wulfsberg Byfogd Moss G.Wulfsberg
Helge Ellingsen Waagaard Musketer Nordenfjeldske infanteriregiment Helge Waagard
Jacob Aall Jernverksveier Nedenes amt Unionspartiet J.Aall Jacob Aall.jpeg
Jørgen Aall Grosserer Porsgrunn Porsgrunn Selvstendighetspartiet Jørgen Aall Jørgen Aall 513546.jpg

Gravminnegalleri

Se også

Litteratur