Bibliografi:Sunnfjord kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Naustdal kommune»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)

Lokalhistorisk litteratur for heile kommunen

 • Ulvedal, Terje: Kampen om Gaula : historia om utbygging eller vern av Gaularvassdraget. Utg. Selja forlag. 2002. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Førde

Førde i 1892 eller før.
Holsen i 1948.
 • Bødal, Anne Marit: Bymål i Sunnfjord : ei sosiolingvistisk undersøking av språk og identitet i Florø og Førde. Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Bergen, 2003. E-bok.
 • Djupedal, Torkjell: Førde : kulturhistorisk vegvisar. Utg. Fortidsminneforeininga Sogn og Fjordane. 1998. 210 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Førsund, Finn Borgen: Førde bygdebok. Gardssoge og soga om folket. Utg. Førde kommune 1990-1992.
 • Hafstad, Albert ofl.: Sparebanken i Førde 1842-1992 : Førde sparebank 1842-1973 : Sunnfjord sparebank Førde 1973-1988 : Sparebanken Sogn og Fjordane Førde 1988-1992. Utg. Førde : Firda trykk. 1992. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Loge nr. 74 Fjordlenken av Odd Fellow ordenen (I.O.O.F) : Førde 1966 - 11. juni - 1991. Utg. Loge Fjordlenken. Førde. 1991. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Milford, Philip (red.): Førde ungdomslag 100 år : 10. desember 1893 - 10. desember 1993. Utg. Ungdomslaget. 1993. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordeide, Linda: Heimen i eldre jernalder : tradisjon og endring i eit husmateriale : ei analyse av treskipa langhus frå Hornnes, Førde i Sunnfjord. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen, 2003.
 • Olsen-Hagen, Bernt: Førde lufthamn, Bringeland : dokumentasjon for arkivmessig bevaring. Utg. Avinor. Gardermoen. 2010. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tyssen, Asbjørn: Hundre år i Førde : ei biletreise 1860-1960. Utg. Selja forlag. 2001. 168 s. ISBN 82-91722-22-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ulvedal, Terje: Kampen om Gaula : historia om utbygging eller vern av Gaularvassdraget. Utg. Selja forlag. 2002. 128 s. ISBN 82-91722-26-9.

Lokalhistorisk litteratur frå Gaular

Nystøyl i 1960.
Svasundet i Bygstad i 1948.
 • Fischer, Gerhard: «Hestadkapellet i Viksdalen, Søndfjord», i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912, Kristiania 1913.
 • Lien, Josef: Slektsbok Ole Knudsen Lien, Bygstad : hans forfedre og etterkommere. Utg. Forfatteren. Bergen. 1978. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sande, Eivind: Stadnamn frå Gaular i Sunnfjord. Hovedoppgave i nordisk, Oslo 1948.

Lokalhistorisk litteratur frå Jølster

Kjøsnesfjorden, Jølstravatnet i 1960.
Foto: ÅM/Nasjonalbiblioteket.
Våtedalen kring 1900.
Parti ved Ålhus.
 • Befring, Sverre J.: Ungdomsår i hærsett land : personlege opplevingar frå okkupasjonsåra i Jølster 1940-1945. Utg. Forl. Bjørgja. 2002. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergheim, Ellisiv: Finkultur i bygde-Norge? Ei studie av Eikaasgalleriet og Astruptunet i Jølster. Hovedoppgave i medievitenskap, Universitetet i Bergen 1999.
 • Bugge, Marianne: Reiseliv og naturvern. Ei kartlegging av tilhøve kring reiseliv og vern av større naturområde, basert på ei intervjuundersøking på Skei og i Jostedalen, ved Jostedalen nasjonalpark. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Dvergsdal, Daniel Kr.: Stadnamn frå Jølster. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1949.
 • Foggum, Klara Anny Høyseth: Generasjonsskilnad i lydverk og substantivbøying i Jølstramålet. Hovedoppgave i nordisk, Oslo 1982.
 • Førsund, Finn Borgen: Jølster. Hundre år med bygd og bank. Utg. Selja forlag. 2001. 128 s. ISBN 82-91722-18-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grindheim, Idar (red.): Attersyn : Jølster heimeyrkeskule 1945-1949 : Heimeyrkeskulen i Jølster 1949-1979. Utg. Skulen. 1979. 114 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgheim, Jarle: Jølster idrettslag 80 år : 1924-2004. Utg. Jølster idrettslag. 2005. 191 s. ISBN 82-303-0383-5.
 • Hundvebakke, Jan Ludvig: Astruptunet; Sandalsstrand i Jølster. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1980.
 • Iversen, Frode: «Godsdannelser på Vestlandet i vikingtid og middelalder - et eksempel fra Jølster», s. 41-65 i Øye, Ingvild (red.): Samfunn i endring : fra vikingtid til reformasjon. Utg. Bryggens museum. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Joleik, Albert Abramson: Soga um Jølst fram til 1801 og litevetta um Breim. Utg. Jølster sogenemnd. 1967. 793 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Frøholm, Anders i Heimen, b. XIV, s. 345–348.
 • Loge, Øystein: Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrups malerier. Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1985.
 • Molden, Inger Flægstad: Gradering av norske folkedrakter ca 1770-1860 : Kvinnetrøye (raudetrøye) fra Lunde i Jølster ca. 1830. Utg. Yrkeslitteratur. 2003. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedrebø, Yngve: Fra Jølster til Bergen. En undersøkelse av utflyttingen til Bergen i tiden fra andre halvdel av 1600-tallet til første del av 1800-tallet. Hovedoppgave i historie, Bergen 1979. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noss, Aagot: Jølster og den gamle klesskikken. 2005. 205 s. ISBN 978-82-7099-420-5. Instituttet for sammenlignende kulturforskning / Serie B Skrifter Bind nr: 120. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oftedal, Jorunn: Bondekoners arbeid. En undersøkelse fra Stokke, Time og Jølster. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1982. Utg. 1983. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steinsund, Bjarne (red.): Vassenden kyrkjesenter : frå fortid til vår tid. Utg. Vassenden kyrkjesenter. 2012. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sunde, Alf Erlend Støle: Kulturlandskapet i Sogn og Fjordane - bruk og vern. Jølster kommune. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Øvrebø, Egil: Om busetnaden i ei vestlandsk innlandsbygd. Jølster på 1500 og 1600-talet. Hovedoppgave i historie, Oslo 1956.
 • Øygard, Ivar: Nedlagte gardsbruk. Ei gransking frå Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Hovedoppgave ved NLH 1973.
 • Årdal, Stig: Jordbruket i Jølster 1850-1910. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1995.

Lokalhistorisk litteratur frå Naustdal

Kvellestad i 1963.
Seljevoll i 1963.
 • Bruland, Kjell, Gustav Morken: Landbruksnæringa i Naustdal : dei driftsøkonomiske tilhøva og vilkåra for rasjonell strukturutvikling. 1959. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isene, Laila Iren: Naustdal. Stadanalyse med framlegg til sentrumsplan. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Karstad, Øystein Gjelsvik: Naustdal - En analyse av jordbruksnæring i en fjordbygd på Vestlandet. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1966.
 • Russøy, Egil: Møtet med Hans Nielsen Hauge : historia om Anna frå Voss og Bertel frå Naustdal. Utg. Selja forlag. 2012. 174 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stølshefte for Herstadstølen, Kleivastølen, stølane i Hydalen og Tuftedalen. Utg. Naustdal sogelag. 2019. 137 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stølshefte for stølane til Berg, Svoa, Fimland, Nes, Svorstøl, Vonastranda og Vona : med kulturhistorie, hyttene og friluftsområdet. Utg. Naustdal sogelag. 2020. 241 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestrheim, Jens: "Godt mot" : ord og uttrykk i Naustdal. 2016. 81 s. ISBN 9788269014006.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev frå Førde

 • År: 1886 Fra: Anders Kristianson Høisæther (far), Førde, Sogn og Fjordane Til: Ole Severin Høisæther, USA Eier: Magnhild Høisæther, Postboks 409, 6801 Førde Publisert i: Sogeblad for Førde..., 1990
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Amerikanske forhold, Værforhold, Årsvekst og avling, Familieforhold, amerikareise, Arbeidsliv, lønn, jordskjelv, avis, bryllup,
 • År: 1889 Fra: Birgitte Høisæther, Førde, Sogn og Fjordane Til: Bendik Nelson Øvrebø, USA Eier: Magnhild Høisæther, 6801 Førde
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse,
 • År: 18910130 Fra: Ole H. Gunleiksrud (nevø), Førde, Sogn og Fjordane Til: Gaute (farbror) , USA Eier: "Gullik", Gaute IngebrigtsenGunleiksrud, DH, Bø i Telemark
Stikkord: folkehøgskule, marked, driftefe, militærtjeneste, Nærmiljø, dødsfall, Emigrasjon,
 • År: 18940219 Fra: Anders Kristianson Høisætter (far), Førde, Sogn og Fjordane Til: Andrea og Bendik Nelson, USA Eier: , Publisert i: Sogeblad frå Førde...12 1994
Stikkord: Helse og sykdom, influensa, Amerikanske forhold, Værforhold, Nærmiljø, dødsfall, Økonomiske kår,
 • År: 1897 Fra: Bergitte Høisæther, Førde, Sogn og Fjordane Til: Andrea Nelson Øvrebø, USA Eier: Magnhild Høisæther, 6801 Førde
Stikkord: fotografi, lønn, Arbeidsliv. Fulltekstversjon av brev nr. 219

Norgesbrev frå Gaular

 • År: Fra: Ole H. Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Årsvekst og avling, nydyrking, gårdsalg, Værforhold,
 • År: 19251229 Fra: Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Amerikanske forhold, Nærmiljø, Familieforhold, Helse og sykdom, dødsfall, tyfus, spedalsk, sankt Jørgens hospital,
 • År: 19270822 Fra: Yndestad (mor), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, Værforhold, Årsvekst og avling, skuronn, Helg og høytid, begravelse, kreft,
 • År: 19330429 Fra: Ole H. Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: foto, Amerikanske forhold, Religiøsitet, Årsvekst og avling, Værforhold, husbygging, takst,
 • År: 19340119 Fra: Ole H. Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Helg og høytid, jul, fester, bryllup, Nærmiljø, alkohol,
 • År: 19390916 Fra: Ole H. Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Årsvekst og avling, Værforhold, Amerikanske forhold, kirkeinnviing, riksantikvaren, Nærmiljø, dødsfall. Fulltekstversjon av brev nr. 1396
 • År: 19391203 Fra: Ole H. Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Nærmiljø, kirkeinnviing, orgel, tresking, krig,
 • År: 19391204 Fra: Albert Yndestad (bror), Gaular, Sogn og Fjordane Til: bror, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Hverdagsliv, Nærmiljø,
 • År: 19400128 Fra: Ole H. Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Helg og høytid, jul, begravelse, gjeld, misjon, kirkefest. Fulltekstversjon av brev nr. 1399
 • År: 19401110 Fra: Ole H. Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Nærmiljø, Familieforhold,
 • År: 19410126 Fra: Ole H. Yndestad (far), Gaular, Sogn og Fjordane Til: sønn, USA Eier: Jan Anders Timberlid,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Nærmiljø, bryllup, Værforhold, Politikk, valg,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (1747 FØRDE)
Ei dagbok frå 1922. I: Sogeblad frå Førde kommune. Nr 10 (1992). S. 25-28. Utg. Førde sogenemnd. Merknad: Skrive av Kristian Ulltang. Utdrag frå juni 1922.
 • Dagbok (1748 FØRDE)
Ei dagbok frå 1923. I: Sogeblad frå Førde kommune. Nr 7 (1989). S. 49-51. Utg. Førde sogenemnd. Merknad: Skrive av Kristian Ulltang. Utdrag frå juni 1923.
 • Føderådskontrakt (1749 FØRDE)
Brulandsgarden. Bruland, gnr. 60, br.nr. 10 og 12. I: Sogeblad frå Førde kommune. Nr 1 (1983). S. 21-31. Utg. Førde sogenemnd. Red. Asbjørn Bruland. Merknad: Frå 1905.
 • Føderådskontrakt (1750 FØRDE)
“Manneveien” i Angedalen – og eit kårbrev. I: Sogebladet frå Førde kommune. Nr 10 (1992). S. 37-39. Utg. Førde sogenemnd. Merknad: Frå Haugen 1874.
 • Husmannskontrakt (1751 FØRDE)
“Forøvrigt haver han i et og alt at oppføre sig skikkelig og ret”. I: Sogeblad frå Førde kommune. Nr 2 (1984). S. 59-62. Utg. Førde sogenemnd. Merknad: 3 kontraktar for Kvia under Bjørkedalen, frå 1825, 1858, 1873.
 • Kongebrev – kallsbrev ; brev (1752 FØRDE)
Daa fyrdsfjordingarne miste prestekallsretten. I: Sunnfjord. Tidsskrift um Sunnfjord-soga, segn og sed. Årg. 3, nr 3 (1922). S. 33-43. Utg. Gula Tidend. Red. Albert Abramson Joleik. Merknad: Kallsbrev for Førde-presten 1635 samt brev frå biskopen til kyrkjesokna i Førde 1636.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (1753 FØRDE)
Beskrivelse over Førde Herreds matikulerede Gaarde samt Forslag fra den forberedende Commitee til nye Matrikulskyld. 1867? 60 s.
 • Noregsbrev (1754 FØRDE)
Kjære Ole. Brev frå Bruland til USA i 1886. I: Sogeblad frå Førde kommune. Nr 8 (1990). S. 5-7. Utg. Førde sogenemnd. Merknad: Avsendar: Anders Kristiansin Høisæther.

Sjeleregister (1755 GAULAR)

Sjeleregister for Gaular. Utg. Gaular sogelag. I: Gaularsoga. B.2 [1961]. S. 72-107. Red. Olaf Hjelmeland. Merknad: Frå ca. 1760. Innleiing ved Ingolf Kvamen.
 • Brev (1760 JØLSTER)
Lensmanns-yrkje i gamle dagar. I: Sunnfjord. Tidskrift um Sunnfjord-soga, segn og sed. Årg. 2, nr 1 (1921). S. 18-20. Red. Albert Abramson Joleik. Merknad: 3 brev. Frå 1615 (Jølster), 1695 og 1704 (begge Askvoll).
 • Kongeskøyte (1761 JØLSTER)
Kongeskøyta åt Nils Zakariasson Skrede 1736. Utg. Sunnfjord sogelag. I: Jol i Sunnfjord. 1936. Upag. Merknad: 1 skøyte.

Aviser