Bibliografi:Stad kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hordaland fylke · Sogn og Fjordane fylke · Hardanger · Midthordland · Nordhordland · Sunnhordland · Nordfjord · Sogn · Sunnfjord
Alver · Askvoll · Askøy · Aurland · Austevoll · Austrheim · Bergen (hovedoppgaver) · Bjørnafjorden · Bremanger Oslo byleksikon 1938.JPG
Bømlo · Eidfjord · Etne · Fedje · Fitjar · Fjaler · Gloppen · Gulen · Hyllestad · Høyanger · Kinn · Kvam · Kvinnherad
Luster · Lærdal · Masfjorden · Modalen · Osterøy · Samnanger · Sogndal · Solund · Stad · Stord · Stryn · Sunnfjord · Sveio
Tysnes · Ullensvang · Ulvik · Vaksdal · Vik · Voss · Øygarden · Årdal
Tidsskrifter (Hordaland) · Tidsskrifter (Sogn og Fjordane)


Lokalhistorisk litteratur for heile kommunen

Gjerde i 1941.

Lokalhistorisk litteratur frå Eid

 • Aaland, Jacob: Eid - Hornindal. 1909. 592 s. (Nordfjord fraa gamle dager til no. II. Dei einskilde bygder b.1). Merknad. Bygdehistorie og gards- og slektshistorie.
 • Aaland, Jacob: Nordre Bergenhus amt : Nordfjordeids og Hornindals herreder : H. 1. Utg. Aktieforlaget Johannes Hanche. 1918. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espe, Trygve: "Har du òg gått på Eid?" : 70 års skulesoge : 1922-1992 : frå Eids toårige gymnas til Eid vidaregåande skule. Utg. Engers boktrykkeri. 1992. 370 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gilleshammer, Astrid: Bygdebok for Kjølsdalen krins. Utg. Astrid Gilleshammer. 2010. 671 s. ISBN 978-82-303-1558-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henden, Mons: Hennebygda : ei kultursoge. Utg. Eige forlag. Sandane 1963. 315 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XIII, s. 248–251.
 • Hjelle, Aud: Sjukehuset vårt : Fylkessjukehuset på Nordfjordeid gjennom 60 år. Utg. I kommisjon hjå Totland libris. 1996. 177 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjelle, Ingeborg: Bruk av seterområda : eit historisk-, notids-, og framtidsperspektiv på bruken av seterområda i Sogn og Fjordane : med konkret eksempel frå seterområda i Eid kommune. Hovedoppgave i Jordskifte - Norges landbrukshøgskole, 1989.
 • Kjøllesdal, John M.: Jord og næring : om jordeige og næringar og samspelet mellom dei : Eid i Midtre Nordfjord 1646-1810. Utg. Vestlandsforlaget. 1994. 85 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ladehaug, Britt Kristin: "Den himmelske lovsong med jordiske tonar". Om musikk i kristne forsamlingar bygd på ei empirisk undersøking i kommunane Eid, Stord og Time. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: Eid [Merknad: Stord: se også Eid, Time: se Eid]
 • Langeland, Monrad Andreas: Ættebok over Langelands-ætta : frå fedrane til våre dagar. Utg. M. A. Langeland. Bergen. 1990. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langeland, Svein: Eidselva : ei historie mellom Os og Vedvik. Utg. S. Langeland. 2001. 264 s. ISBN 82-996173-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Os, Edvard: Eid og Hornindal. Etter Jacob Aaland: Nordfjord frå gamle dagar til no. B.II/B.1. Eid – Hornindalen. 1953. Digital versjonNettbiblioteket. – Fotografisk opptrykk 1989. VIII, 595 s.
  • Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. X, s. 284–286.
 • Os, Edvard: Stårheim og Stårheimsætta i mellomalderen. Oslo. 1960. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Flood, Ingeborg i Heimen, b. XII, s. 224–225.
 • Skipenes, Ola: Nordfjord Sparebank, Nordfjordeid : 100 år 1853 - 28. april - 1953. Utg. [L. W. Tornøes boktrykkeri]. 1954. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solvang, Målfrid: Synnøve og kongebrevet. Utg. M. Solvang. 2002. 95 s. ISBN 82-996154-0-2. Merknad: Synnøve Ottesdatter Lefdal.
 • Wedvik, Irene: Berre kom heim! Ei reise gjennom livet med fotoglimt frå Nordfjordeid 1905-2005. Utg. I. Wedvik. 2008. 79 s. ISBN 978-82-91722-87-0. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur frå Selje og Vågsøy

Selje i 1948.
Selje i 1948.
 • Aaland, Jacob: Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del II: Dei einskilde bygder 5: Selje, Sør- og Nord-Vågsøy.
 • Berdal, Sigrun og Terje Skaug: Selje prestegard. Utg. Selja forlag ; Opplysningsvesenets fond. 2015. 87 s. ISBN 978-82-8240-097-8.
 • Berge, Gerd Kjellaug: Selje hotel : 1975-1995 : jubileumsmagasin. Utg. Selje hotel. 1996. 22 s.
 • Djupedal, Knut: "Dei va best sett, dei so va omtrent i balanse". En undersøkelse av verdensbildet i Selje i 1920. Hovedoppgave. Bergen 1985 Fag: Etno-folkloristikk
 • Djupedal, Knut: Segner, skrøner og sanning frå Selje. Utg. Selje kulturstyre. 1985. 54 s.
 • Djupedal, Reidar: Gamle Selje : kulturhistoriske tekstar i utval. Ved Ove Eide. Utg. Selja forlag. 2009. 272 s. ISBN 978-82-8240-029-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Djupedal, Reidar: Juletreet på vandring og soga om då juletreet kom til Selje. Utg. R. Djupedal. 1988. 20 s.
 • Djupedal, Reidar: Kyrkjene i Selje. Utg. 1966. 24 s.
 • Djupedal, Reidar: Livet i gamle dagar. Utg. R. Djupedal. 1979. 12 s.
 • Djupedal, Reidar: Om folkesongen i Selje. Utg. Solglimt trykkeri. 1986. 33 s.
 • Djupedal, Reidar: Selja i tusen år. Eit minneskrift om kloster og kyrkjer. 1966. 201 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. XIV, s. 412–413.
 • Fett, Harry: Førhistoriske minne i Fjordane : 8-9 : Selje prestegjeld og Vågsøy prestegjeld. Utg. Universitetet i Bergen, Historisk museum. 1960. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Førsund, Finn Borgen: Kystbygdene skifter ham : åtte nærstudium frå Sogn og Fjordane. Utg. Finn B. Førsund ; Kystmuseet i Sogn og Fjordane ; Sogn og Fjordane distriktshøgskule. 1985. 123 s. ISBN 8272820382. Digital versjonNettbiblioteket
 • Historiske Afhandlinger tilegnet Professor Dr. J.E. Sars paa hans syttiende Fødselsdag den ellevte Oktober 1905. Medforf. Johan Ernst Sars. Utg. Aschehoug. 1905. 227 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoddevik, Magnhild: Stadnamn frå Fure og Hoddevik på Stad. Masteroppgave i nordisk - Universitetet i Bergen, 2007.
 • Hommedal, Alf Tore, Åslaug Ommundsen: Sankta Sunniva og det heilage skrinet. Utg. Bymuseet i Bergen, Bryggens museum. 2012. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Karl Egil: Fiskerinæringa i Vågsøy og Selje 1890-1920. Hovedoppgave. Bergen 1974 Fag: Historie
 • Koller, Anne Lise: Gården Årdal i Selje. En vegetasjonsøkologisk undersøkelse av kulturmark. Mastergradsoppgave i Naturforvaltning - Universitetet formiljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning, Ås, 2010
 • Krefting, O.: Selje klosterlevninger : indberetning om antikvariske undersøgelser 1866-1867 i Selje kirke- og klosterruiner. Utg. 1868. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kyrkjene i Selje : Selja - Selje - Leikanger - Ervik 996-2016. Red. Sigbjørn Helle ofl. Utg. Selja forlag. 2016. 288 s. ISBN 9788282401128.
 • Nicolaysen, N.: Om ruinerne paa Selje. Utg. Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring. 1892. 7 s. Merknad: Vedlegg til foreningens årsberetning for 1891. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nybø, Marit: Albanuskirken på Selja : klosterkirke eller bispekirke?. Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Bergen, 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygjerd, Gunnar: Wald Drageseth : industripioner og samfunnsmenneske. Utg. G. Nygjerd. 1994. 88 s. ISBN 8299327601. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oversigt over Selje sparebanks 25 aars virksomhet : 16. novbr. 1893 - 16. novbr. 1918. Utg. Selje sparebank. 1918. 7 s.
 • Rindal, Magnus (red.): Selja : heilag stad i 1000 år. Utg. Universitetsforlaget. 1997. 330 s. ISBN 82-00-22513-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Silden, Sverre: Frå Måløyraidet til landgang i Normandie : minne frå dramatiske krigsår. Utg. S. Silden. 1997. 99 s. ISBN 8299453208. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vanberg, Vidar: Landhandelen i utkantbygder : forbrukerundersøkelser på Stadlandet og Herefoss. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1975. 58 bl. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1900 Fra: Ola J. Åsebø, Eid, Sogn og Fjordane Til: Hans Pedersen Åsebø, Sør-Dakota, USA Eier: Berta T. Aasby, Philip, Sør-Dakota, USA
Stikkord: fotografi, Værforhold, priser, Helse og sykdom, marked, presidentvalg, amtsskole, treskemaskin, grensestein, Religiøsitet, Nærmiljø, Årsvekst og avling,
 • År: 18761030 Fra: Torbjørn Olsen (far) Svehaug, Selje, Sogn og Fjordane Til: Ole M. Torbjørnsen, India Eier: , Publisert i: Jul i Nordfjord 1999
Stikkord: Religiøsitet, sjømann, Primærmæringer, dårlig fiske, Værforhold, Årsvekst og avling, Økonomiske kår, Familieforhold, konfirmasjon,
 • År: 19130303 Fra: Hans Hartmann, Selje, Sogn og Fjordane Til: Rasmus Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, nordfjordlag, minnegave, tuberkuløs, Helse og sykdom, friplasser, administrativ inndeling, Norsk-amerikanske relasjoner,
 • År: 19471013 Fra: Sigvard Lillebø, Selje, Sogn og Fjordane Til: Rasmus J. Meland, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, emigranthistorie,

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- EID (1743)
Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Eids og Hornindals Herred, samt Forslag til ny Skylddeling. 1868. 67 s.
 • Brev (1767 SELJE)
Kyrkjene i Selje. I: Bjørgvin. Kyrkjesogelaget. 1966. S. 8-27. Red. Reidar Djupedal. Merknad: Brev frå sokneprest Heiberg til biskop Pavels 1817.
 • Femårsmelding - lensmann (1768 SELJE)
Femårsmeldingar frå Selje for 1861-1865. Utg. Nordfjord sogelag, Firda ungdomslag, Nordfjord folkemuseum. I: Årbok for Nordfjord. Eit skrift for folkeminne og kulturminne. Årg. 23 (1989). S. 74-81. Red. Ragnvald Berge.

Aviser

Eksterne lenker