Privatarkiv frå Telemark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Privatarkiv frå Telemark er ei oversikt over privatarkiv i Telemark fylke. Lista inneheld både oppføringar frå arkivfaglege bevaringsinstitusjonar, og andre bevaringsinstitusjonar. Med "andre bevaringsinstitusjonar" meiner vi institusjonar som ikkje publiserer privatarkiv på arkivportalen. Sjå også bestandsanalysen av privatarkivbestanden på denne sida.

Dei arkivfaglege institusjonane som har oppføringar i lista er:

Dei andre bevaringsinstitusjonane som har oppføringar i lista er:

Fotosamlingane frå Telemark er også tatt med i lista. Desse kan studerast nærare på desse sidene:

Oversikta er sortert etter depotinstitusjon, men kan sorterast etter dei kriteria ein sjølv ynskjer ved å klikke øverst i ei av kolonnane. Vil ein sortere etter fleire kriterium er det berre å halde nede shift-knappen og velje fleire kolonnar.

Oppføringane frå Telemark

Lista er sortert etter depotinstitusjon, men kan sorterast etter dei kriteria ein sjølv ynskjer ved å klikke øverst i ei av kolonnene. Vil ein sortere etter fleire kriterium er det berre å halde nede shift-knappen og velje fleire kolonner. Ynskjer ein å studere ei oppføring nærare kan ein søke denne opp på arkivportalen eller ta kontakt med den rette depotinstitusjonen.

Kodane til organisasjonsarkiva er forklart i tabellen, medan kodane til bedriftsarkiva er henta frå klassifikasjonssystemet SN2007. Kodane er søkbare på SSB si nettside.

Per 1. april 2018 inneheld lista 2 388 oppføringar.

Depotinstitusjon Arkivid Arkivnavn Arkivskaper Aktørtype Organisasjonskategori Næringskategori Startdato Sluttdato Kommune Omfang Antall Ordningsgrad
Norsk Industriarbeidermuseum A-1002 Rjukan Arbeideravholdslags arkiv Rjukan Arbeideravholdslag O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1936 1940 Tinn 1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1003 Rjukan Kommunistiske Ungdomslags arkiv Rjukan Kommunistiske Ungdomslag O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier Tinn A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1004 Rjukan kvindelige fagforenings arkiv Rjukan kvindelige fagforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner Tinn A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1005 Rjukan faglige samorganisations arkiv Rjukan faglige samorganisasjon O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1915 1924 Tinn 0,3 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1006 Rjukan framlags arkiv Rjukan framlag O 10,70: Barneorganisasjoner 1932 1949 Tinn B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1007 Verdensteaterets (Rjukan) arkiv Verdensteateret (Rjukan) B *59,140 1912 1944 Tinn 0,25 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1008 Karla Oksums arkiv Karla Oksum P 1940 1970 Tinn 0,09 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1009 Sverre Kjeldstadlis arkiv Sverre Kjeldstadli P *85,423 1909 1949 Tinn 0,4 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1010 Øystein Bakhus' arkiv Øystein Bakhus P 1977 Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1011 Idrettsforeningen Rjukans arkiv Idrettsforeningen Rjukan O 10,10: Idrett 1925 1925 Tinn 0,01 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1012 Vestfjorddalens funksjonærforenings arkiv, avd. 100 av NFATF Vestfjorddalens funksjonærforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1958 1986 Tinn 1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1013 Rjukan Funksjonærforenings arkiv Rjukan Funksjonærforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1922 1927 Tinn 0,04 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1014 Rjukan faglige organiserte arbeidslediges forenings arkiv Rjukan faglige organiserte arbeidslediges forening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner Tinn B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1015 Thor Nilsens arkiv Thor Nilsen P 1921 1975 Tinn 0,2 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1016 Rjukan arbeidsløses forenings arkiv Rjukan arbeidsløses forening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1935 Tinn 0,02 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1017 Norsk malerforbunds avdeling Rjukan Norsk malerforbunds avdeling Rjukan O 02,20: Håndverksorganisasjoner 1913 1945 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1018 Ole J Koksnæs' arkiv Ole J Koksnæs P 1910 1949 Tinn 0,1 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1019 Rjukan jernvareforretnings arkiv Rjukan Jernvareforretning B *47,521 1909 1967 Tinn 0,1 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1021 Thora Pettersens arkiv Thora Pettersen P 1904 1967 Tinn 0,02 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1022 Edvard Andersons arkiv Edvard Anderson P Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1023 Eyvind Haalands arkiv Eyvind Haaland P Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1025 Arbeidernes Kulturråds (Rjukan) arkiv Arbeidernes Kulturråd (Rjukan) O 06,90: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner. Annet 1946 1959 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1026 Rjukan Idrettslags arkiv Rjukan Idrettslag O 10,10: Idrett 1946 Tinn 20 D
Norsk Industriarbeidermuseum A-1027 Atrå arbeiderungdomslags arkiv Atrå arbeiderungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1936 1940 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1028 Mæl arbeiderungdomslags arkiv Mæl arbeiderungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1939 1940 Tinn 0,04 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1029 Austbygde arbeider og småbrukarlags arkiv Austbygde arbeider- og småbrukarlag O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1945 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1030 Mæl arbeider- og småbrukarlags arkiv Mæl arbeider- og småbrukarlag O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1940 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1031 Mæl arbeider- og småbrukerlags kvinnegruppe Mæl arbeider- og småbrukerlags kvinnegruppe O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1945 1945 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1032 Gauset arbeiderlags arkiv Gauset arbeiderlag O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1938 1941 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1033 Rjukan Arbeiderkvinnelags arkiv Rjukan Arbeiderkvinnelag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1911 1986 Tinn 0,44 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1034 Rjukan AOFs arkiv Rjukan AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1932 1999 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1037 Rjukan kommunistiske partis arkiv Rjukan kommunistiske parti (NKP i Tinn) O 12,10: Politiske partier Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1038 Rjukan og Tinn museums arkiv Rjukan og Tinn museum O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap Tinn 3,5 D
Norsk Industriarbeidermuseum A-1039 Adolf J. Møllerstads arkiv Adolf J. Møllerstad P 1911 1916 Tinn 0,01 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1041 Rjukan Kameraklubbs arkiv Rjukan Kameraklubb O 10,90: Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner. Annet 1921 1986 Tinn 0,01 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1043 Sverre Kristiansens arkiv Sverre Kristiansen P Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1044 Losje Gaustafjells arkiv Losje Gaustafjell O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1912 1948 Tinn 0,1 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1045 Losje Skarsfoss' arkiv Losje Skarsfoss O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1046 Arkivet etter Losje "Saaheims Fremtid" Losje "Saaheims Fremtid" O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1916 1917 Tinn 0,02 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1047 Losje Saaems arkiv Losje Saaem O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1910 1916 Tinn 0,02 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1048 Godtemplarungdomslaget Vaarsols arkiv Godtemplarungdomslaget Vaarsol O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1913 1946 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1049 Arkivet etter Gunnar Magnussens Frisørforretning Gunnar Magnussens Frisørforretning B *96,020 1925 1954 Tinn 0,05 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1050 Rjukan Social-Demokratiske Ungdomslags arkiv Rjukan Social-Demokratiske Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1914 1925 Tinn 0,02 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1051 Rjukan AUFs arkiv Rjukan AUF (AUL) O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1937 1986 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1052 Tinn Arbeiderpartis arkiv Tinn herreds arbeiderparti O 12,10: Politiske partier 1928 1966 Tinn 0,4 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1053 Rjukan Bygningsarbeiderforenings arkiv Rjukan Bygningsarbeiderforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 1985 Tinn 0,35 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1054 Rjukan samvirkelags arkiv Rjukan samvirkelag B *47.100 1913 1985 Tinn 1,07 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1055 Arkivet etter Samvirkelagets gruppe av Rjukan Handel og Kontor Handel- og Kontor på Rjukan O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1933 1966 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1056 Marius Halvorsens arkiv Marius Halvorsen P Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1057 Arkivet etter Rjukan organiserte arbeideres feriehjem Rjukan organiserte arbeideres feriehjem O 04,60: Ferie og fritid 1918 1959 Tinn 0,3 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1058 Arkiv etter Folkets Hus i Saaheim Folkets hus (Rjukan) O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1909 1933 Tinn 0,3 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1059 Rjukan arbeiderforenings (NKIF avd. 27) arkiv Rjukan Arbeiderforening (NKIF avd. 27) O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1912 2004 Tinn 8 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1060 Arkivet etter Arbeiderutvalget ved Rjukan Salpeterfabrikk Arbeiderutvalget ved Rjukan Salpeterfabrikk O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1921 1922 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1061 Rjukan Arbeiderforenings (NAF avd. 12) arkiv Rjukan Arbeiderforening (NAF avd. 12) O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1913 1928 Tinn 0,02 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1062 Rjukan og Omegn Bilarbeiderforenings (NJMF avd. 142) arkiv Rjukan og Omegn Bilarbeiderforening (NJMF avd. 142) O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1947 1953 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1063 Rjukan Arbeiderblads arkiv Rjukan Arbeiderblad B *63,910 1923 1937 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1064 Arkivet etter Østtelemarkens Kretsforening av DnA Østtelemarkens Kretsforening av DnA O 12,10: Politiske partier 1909 1913 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1065 Rjukan arbeiderpartis arkiv Rjukan Arbeiderparti O 12,10: Politiske partier 1912 1966 Tinn 1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1066 Tinn og Rjukan Arbeiderpartis arkiv Tinn og Rjukan Arbeiderparti O 12,10: Politiske partier 1966 1999 Tinn 0,2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1068 Rjukan formand- og verksmesterforenings arkiv Rjukan formand- og verksmesterforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1912 1927 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1069 Rjukan Damekors arkiv Rjukan damekor O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1921 1986 Tinn 0,4 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1070 Vemork Framlags arkiv Vemork framlag O 10,70: Barneorganisasjoner 1953 1955 Tinn 0,03 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1071 Rjukan Arbeideridrettslags arkiv Rjukan AIL O 10,10: Idrett 1934 1946 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1073 Øst-Telemark faglige samorganisasjons arkiv Øst-Telemark faglige samorganisasjon O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1924 19351129 Øst-Telemark: Notodden, Tinn 1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1076 Fagforeningenes sangforenings arkiv Fagforeningernes sangforening O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1919 1919 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1078 Rjukanbanens forenings arkiv Rjukanbanens forening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1909 1991 Tinn 1,5 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1079 Arkivet etter Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund avdeling 13 Norsk hotell- og restaurantarbeiderforening avdeling 13 (Rjukan) O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1957 1993 Tinn 0,5 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1080 Arkivet etter Norges Handel- og Kontorfunksjonærers Forbund, avdeling Rjukan Handel- og Kontor på Rjukan O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1908 1986 Tinn 2,5 C
Norsk Industriarbeidermuseum A-1081 Arkivet etter Rjukans lag av Norges Kommunistiske Parti Rjukan kommunistiske parti (NKP i Tinn) O 12,10: Politiske partier 1945 1975 Tinn 0,7 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1082 Våer velforenings arkiv Våer velforening O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1972 2004 Tinn 0,4 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1083 Rjukan og omegn arbeidsmanndforenings arkiv Rjukan og omegn arbeidsmanndforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1955 1965 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1084 Mæl og Miland arbeiderlags arkiv Mæl og Miland arbeiderlag O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1930 1991 Tinn 0,1 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1085 Rjukan og Omegn Faglige Samorganisasjons arkiv Rjukan og Omegn Faglige Samorganisasjon O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1958 2003 Tinn 2,5 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1086 Frank Larsens arkiv Frank Larsen P 1920 1945 Tinn 0,1 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1088 Arkivet etter Rjukan kirkes byggekomite Rjukan kirkes byggekomite U 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken 1913 1915 Tinn 0,12 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1090 Rjukan barne- og ungdomskors arkiv Rjukan barne- og ungdomskor O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1952 1993 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1091 Rjukan Folkets Hus' arkiv Folkets hus (Rjukan) O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1912 1997 Tinn 0,4 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1093 Rjukan Arbeidslederforenings arkiv Rjukan Arbeidslederforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 1983 Tinn 0,2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1094 Margreta Eikangers arkiv Margreta Eikanger P Tinn 2 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1095 Atrå ungdomslags arkiv Ungdomslaget Attraa O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1928 1955 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1097 Unni Cowards arkiv Unni Coward P Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1101 Rjukan Sosialistiske Forenings arkiv Rjukan Sosialistiske Forening O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1923 1952 Tinn 0,05 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1103 Per Longums arkiv Per Longum P 1934 1984 Tinn 0,6 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1104 Einar Skinnarlands arkiv Einar Skinnarland P 1942 1945 Tinn 0,2 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1106 Arkivet etter Bedriftshistorisk Samling (BHS) Bedriftshistorisk samling (Hydromuseet) B *91,020 1992 2011 Notodden 5 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1107 Tegningsarkiver etter Hydro på Rjukan og Notodden Hydro Notodden B *20,000 1906 2000 Notodden, Tinn 180 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1108 Hydro Rjukans arkiver Hydro Rjukan B *20,000 1902 1998 Tinn, Porsgrunn, Skien, Notodden 460 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1109 Gymnasiastsamfunnet Arenas arkiv Gymnasiastsamfunnet Arena O 10,90: Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner. Annet 1922 1948 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1110 Vestfjorddalens ungdomslags arkiv Vestfjorddalens ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Tinn 0,7 D
Norsk Industriarbeidermuseum A-1111 Rjukan tennisklubbs arkiv Rjukan tennisklubb O 10,10: Idrett 1957 1997 Tinn 0,2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1113 Dampskipsselskapet Tinns arkiv A/S Interessentskabet for Dampskibsfart paa Tindsø B *50,300 1864 1942 Tinn, Notodden 0,6 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1114 Heimestyrkane i Tinns arkiv Hjemmefrontens avdelingskommando 162 (Rjukan) F *84,220 1945 1945 Tinn 0,6 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1115 Hydro Rjukans bedriftsidrettslags arkiv Hydro Rjukan Bedriftsidrettslag O 10,10: Idrett 1945 2011 Tinn 0,33 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1116 BUL Månas arkiv Bondeungdomslaget Maana O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1912 1995 Tinn 0,9 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1118 Tinn Historielags arkiv Tinn historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1979 1999 Tinn 0,45 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1120 Hydro Notoddens arkiver Hydro Notodden B *20,000 1905 2000 Notodden 4,7 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1121 Hydromuseets venners arkiv Hydromuseets Venner O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1979 2005 Notodden 0,1 C
Norsk Industriarbeidermuseum A-1122 Hydro Notodden bedriftsidrettslags arkiv Hydro Notodden bedriftsidrettslag O 10,10: Idrett 1975 2002 Notodden 0,2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1123 Tinn sparebanks arkiv Tinn sparebank B *64.100 1859 2001 Tinn, Vinje 16 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1124 Krinslaget Tinnsjaas arkiv Krinslaget Tinnsjå O 10,10: Idrett 1915 1970 Tinn, Notodden 0,05 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1125 Rollag Sanitetsforening Rollag Sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd 1920 2011 Tinn D
Norsk Industriarbeidermuseum A-1126 Rauland sparebanks arkiv Rauland sparebank B *64,100 1913 1978 Vinje 1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1127 Hovin sparebanks arkiv Hovin sparebank B *64,100 1920 1964 Tinn 1,3 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1128 Odden hotels arkiv Odden gjestgiveri B *55,101 1925 1943 Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1129 Herøya industriparks arkiv Herøya Industripark AS B *77,000 2004 2012 Porsgrunn 4,1 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1130 Rjukan husmorlags arkiv Rjukan husmorlag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1923 2004 Tinn 0,3 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1131 Folkeuniversitetet i Tinns arkiv Folkeuniversitetet i Tinn O 07,10: Undervisning og forskning Tinn 0,2 E
Norsk Industriarbeidermuseum A-1132 Stiftelsen Rjukanbanens arkiv Stiftelsen Rjukanbanen L 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1996 2012 Tinn, Notodden 6 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1133 Rjukan kristne fellesråds arkiv Rjukan kristne fellesråd O 11,00: Religiøse organisasjoner 1959 2013 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1134 Rudsgrends elektrisitetsverks arkiv Rudsgrend elektrisitetsverk I *35,13 1936 1964 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1135 Ungdomslaget Lærkens arkiv Ungdomslaget Lærken O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1897 1907 Notodden, Tinn 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1136 Kristenfolkets edruelighetsnemnds arkiv (Rjukan) Kristenfolkets edruelighetsråd, Rjukan O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1945 1978 Tinn 0,03 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1137 Gaustaløpets arkiv Gaustaløpet O 10,00: Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner 1930 Øst-Telemark: Notodden, Tinn, Hjartdal 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1138 Tinn Høyres arkiv Tinn Høyre O 12,10: Politiske partier 1921 1992 Tinn 0,3 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1139 Mæls sølvrevoppdretts arkiv Mæls sølvrevoppdrett B *01,490 1931 1940 Tinn 0,03 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1140 Rjukan sølvrevlags arkiv Rjukan sølvrevlag B *01,490 1930 1944 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1141 Rudsgrend Spareforenings arkiv Rudsgrend Spareforening O 03,00: Handel 1907 1965 Notodden, Tinn 0,03 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1142 Gauset Spareforenings arkiv Gauset spareforening O 03,00: Handel 1898 1945 Tinn 0,2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1143 Arkiv etter husleieforeninger på Rjukan Storgaten 1, Hegna og Riggenholt O 04,50: Bolig 1934 1953 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1145 Hovin Bondelags arkiv Hovin Bondelag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1892 1925 Tinn 0,02 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1146 Hovin Skogeierlags arkiv Hovin Skogeierlag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1953 1974 Tinn 0,03 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1147 Sjøtveit og Tømmerfogdgårdens tømmervelters arkiv Sjøtveit og Tømmerfogdgårdens Tømmervelter O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1918 1962 Tinn 0,05 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1148 Jomar Bruns arkiv Jomar Brun P 1905 1993 Tinn 2 C
Norsk Industriarbeidermuseum A-1149 Rjukan Folkeakademis arkiv Rjukan Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning 1912 1930 Tinn 0,2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1150 Norsk industriarbeidermuseums arkiv Norsk Industriarbeidermuseum L *91,020 1960 Tinn 11,45 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1151 Atrå Bondekvinnelags arkiv Atrå Bondekvinnelag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1931 1975 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1152 Mæls Kvindelags arkiv Mæls Kvindelag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1898 1945 Tinn 0,05 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1153 Arkivet etter Tinn Teko AS Tinn Teko A/S B *13,000 1990 1998 Tinn 0,05 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1154 Museumstenesta i Aust-Telemark sitt arkiv Museumstenesta i Aust-Telemark Q *91.020 1990 2003 Øst-Telemark: Notodden, , Sauherad, Tinn, Hjartdal 0,1 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1155 Hydro Rjukan Merkantile Forenings arkiv Norsk Hydros Merkantile Forening Rjukan O 02,10: Industriorganisasjoner 1913 1996 Tinn 1,6 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1156 Rjukan Mineralvandfabriks arkiv Rjukan mineralvannfabrikk B *11.070 1923 1999 Tinn
Norsk Industriarbeidermuseum A-1158 Miland Sanitetsforenings arkiv Miland Sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd 1945 2013 Tinn 0,3 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1159 Rjukan Handel og Kontors arkiv Handel- og Kontor på Rjukan O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1996 Tinn 0,85 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1160 Rjukan Skytterlags arkiv Rjukan Skytterlag O 10,20: Skytterbevegelsen 1956 1984 Tinn 4 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1161 Hydro Notodden Pensjonistlags arkiv Hydro Notodden Pensjonistlag O 10,90: Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner. Annet 1990 2013 Notodden 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1162 Notodden sjakklubbs arkiv Notodden Sjakklubb O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1927 1973 Notodden 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1163 Notodden viseklubbs arkiv Notodden Viseklubb O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1980 1984 Notodden 0,05 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1164 Notodden Venstrelags arkiv Notodden Venstrelag O 12,10: Politiske partier 1910 1975 Notodden 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1165 Gransherad Venstrelags arkiv Gransherad Venstrelag O 12,10: Politiske partier 1897 1957 Notodden 0,05 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1166 Hjartdal Senterpartis arkiv Hjartdal Senterparti O 12,10: Politiske partier 1976 2011 Hjartdal 0,5 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1167 Torunn Hovde Kaasas arkiv Torunn Hovde Kaasa P 1991 2014 Hjartdal 0,15 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1168 Klipparkiv fra kommunene Hjartdal, Notodden og Tinn Ronald Håkonsen P 1970 1995 Øst-Telemark: Notodden, Tinn, Hjartdal 0,3 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1169 Sportsklubben 31's arkiv Sportsklubben 31 O 10,10: Idrett 1932 1995 Notodden 0,7 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1170 Sportsklubben Snøggs arkiv Sportsklubben Snøgg O 10,10: Idrett 1905 2009 Notodden 2,6 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1171 Legatet Bondehjelps arkiv Legatet Bondehjelp L 1933 2014 Tinn 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1172 Rjukan Speidergruppes arkiv Rjukanspeiderne O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1917 1999 Tinn 0,6 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1173 Rjukan Indremisjons arkiv Rjukan Indremisjon O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1909 2007 Tinn 0,45 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1174 Ingrid Dillekås Adelsøns arkiv Ingrid Dillekås Adelsøn P *14,000 1944 2013 Øst-Telemark: Notodden, Sauherad, Tinn, Hjartdal 0,4 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1175 Rjukan Santalmisjons arkiv Rjukan Santalmisjon O 11,40: Ytre misjon 1927 2008 Tinn 0,15 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1176 Tinn SVs arkiv Tinn SV O 12,10: Politiske partier 1961 2000 Tinn 0,2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1177 Notodden Senterpartis arkiv Notodden Senterparti O 12,10: Politiske partier 1932 2009 Notodden 0,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1180 Arkivet etter O.T. Dale Landhandel O.T. Dale Landhandel B *47,100 1913 Tinn 0,4 E
Norsk Industriarbeidermuseum A-1181 Tverrpolitisk samarbeidslistes arkiv (Notodden) Tverrpolitisk samarbeidsliste (Notodden) O 12,30: Kampanjer og bevegelser 1991 1995 Notodden 0,01 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1182 Rjukan Radiumforenings arkiv Rjukan Radiumforening O 09,20: Helse og sosial velferd 1938 2014 Tinn 0,55 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1183 Eidanger Salpeterfabrikers arkiv Eidanger salpeterfabriker (E.S.) B *20,590 1923 1990 Porsgrunn, Skien 184,5 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1184 Tov Øysteinson Reisjaas arkiv Tov Øysteinson Reisjaa S 1900 2015 Hjartdal 2,2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1185 Ingolf barnehages arkiv Ingolf Barnehage v/ foreldreforeningen B *88,911 1993 2015 Tinn 0,7 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1186 Arkivet etter NITOs bedriftsgruppe ved Hydro Porsgrunn NITO bedriftsgruppe ved Hydro Porsgrunn O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1997 Porsgrunn 0,5 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1187 Arkivet etter Heddal og Notodden museumslag Heddal og Notodden museumslag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1947 2014 Notodden 2,8 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1188 Hydro Porgrunns konfidensielle arkiv Eidanger salpeterfabriker (E.S.) B *20,590 1913 2006 Nedre Telemark: Porsgrunn, Skien, Bamble 29,5 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1189 Arkivet etter NITO konserngruppe ved Norsk Hydro NITO konserngruppe O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1952 2006 Tinn 0,8 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1190 Gullsmed Henrik Lunds arkiv Gullsmed Henrik Lund B *32,100 1904 2000 Notodden 1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1191 Tinn Husdyrtrygdelags arkiv Tinn Husdyrtrygdelag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket 1920 1937 Tinn 0,33 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1192 Vestfjorddalens Landbrukslags arkiv Vestfjorddalens landbrukslag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Tinn 0,1 E
Norsk Industriarbeidermuseum A-1193 Olav Fyrileivs arkiv Olav Fyrileiv P 1880 1980 Notodden 1,7 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1194 LHL Rjukans arkiv LHL Rjukan O 09,20: Helse og sosial velferd 1954 Tinn 0,1 D
Norsk Industriarbeidermuseum A-1195 Arkiv etter Tele Silkeveveri Karl Martens, styremedlem i Tele Silkeveveri AS P 1936 1991 Notodden 0,6 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1196 Arkivet etter Hydromuseet på Herøya Hydromuseet på Herøya S 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1980 2014 Porsgrunn 2 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1197 Vestfjorddalens Funksjonærforening, avd. 1 av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Vestfjorddalens funksjonærforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1912 1986 Tinn 0,5 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1198 Arkivet etter Odd H. Schultz Aase Schultz P 1928 2015 Tinn 12,1 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1199 Arkiver etter bedriftshelsetjenesten på Herøya (Hydro i Porsgrunn) Bedriftshelsetjenesten på Herøya (Hydro i Porsgrunn) B *86,000 Porsgrunn 42,6 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1200 Arkiv etter Hydros forskningspark på Herøya Hydros forskningspark (Herøya) B *20,000 Porsgrunn 230 D
Norsk Industriarbeidermuseum A-1201 Magnesiumsfabrikkens saksarkiv (Hydro på Herøya) Eidanger salpeterfabriker (E.S.) B *20,590 Porsgrunn 12 B
Norsk Industriarbeidermuseum A-1202 Norsk industriarbeidermuseums minnesamling Norsk Industriarbeidermuseum L *91,020 1980 Tinn, Notodden 5 A
Norsk Industriarbeidermuseum A-1203 Hjartdal sparebanks arkiv Hjartdal og Gransherad sparebank B *64,100 1898 1994 Øst-Telemark: Notodden, Hjartdal 12 D
Norsk Industriarbeidermuseum A-1204 Notodden Tennisklubbs arkiv Notodden Tennisklubb O 10,10: Idrett 1932 Notodden 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800001 BYGNINGSARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE I SKIENSFJORDEN BYGNINGSARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE I SKIENSFJORDEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1946 Grenland: Porsgrunn, Skien, Bamble 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800002 SKIENSFJORDENS FAGLIGE SAMORGANISASJON SKIENSFJORDENS FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1924 1935 Grenland: Skien 0,19 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800003 TELEMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON TELEMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1959 Skien 0,87 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800004 ARBEIDSLØSES FYLKESUTVALG I TELEMARK ARBEIDSLØSES FYLKESUTVALG I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1939 Telemark: Porsgrunn, Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800005 SKIENSFJORDENS MUSIKERFORENING SKIENSFJORDENS MUSIKERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 2000 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,39 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800006 DEN REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON I TELEMARK DEN REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON I TELEMARK O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1931 1935 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800007 TELEMARK NKP TELEMARK NKP O 12,10: Politiske partier 1926 1989 Skien 0,26 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800008 TELEMARK ARBEIDERPARTI TELEMARK ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1904 2011 Skien 1,35 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800009 NORSK FOLKEHJELP TELEMARK NORSK FOLKEHJELP TELEMARK O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1940 2001 Skien 0,82 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800010 PORSGRUNN OG SKIEN MURERFORENING AVD. 709 FF PORSGRUNN OG SKIEN MURERFORENING AVD. 709 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1969 1991 Porsgrunn, Skien 0,4 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800011 VEGARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK VEGARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1965 Skien 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800012 FLØTNINGSARBEIDERNES LOKALSAMMENSLUTNING, TELEMARK FLØTNINGSARBEIDERNES LOKALSAMMENSLUTNING, TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1927 1956 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800013 JERN- OG METALLARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK JERN- OG METALLARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1925 1963 Skien 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800014 AOF's AVDELINGSKONTOR I TELEMARK AOF's AVDELINGSKONTOR I TELEMARK O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1933 2001 Skien 0,9 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800015 TELEMARK SANGERFORBUND TELEMARK ARBEIDERSANGERFORBUND O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1918 2011 Skien 0,67 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800016 TELEMARK ARBEIDERIDRETTSKRETS TELEMARK ARBEIDERIDRETTSKRETS O 10,10: Idrett 1932 1940 Skien 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800017 TRANSPORTARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK TRANSPORTARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1947 Telemark: Porsgrunn, Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800018 DEN GRAFISKE FAGGRUPPE FOR SKIENSFJORDEN DEN GRAFISKE FAGGRUPPE FOR SKIENSFJORDEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1932 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800019 LOs DISTRIKTSKONTOR I TELEMARK LOs DISTRIKTSKONTOR I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1952 2005 Skien 1,24 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800020 EVJU HØGSKOLELAG EVJU HØGSKOLELAG O 07,10: Undervisning og forskning 1932 1986 0,18 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800021 FRAMFYLKINGEN I TELEMARK FRAMFYLKINGEN I TELEMARK O 10,70: Barneorganisasjoner 1978 2005 Skien 0,47 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800022 SKIENSFJORDENS LOGARVERFORENING SKIENSFJORDENS LOGARVERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1942 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800023 ENHETSUTVALGET FOR TELEMARK ENHETSUTVALGET FOR TELEMARK O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800024 TELEMARK DISTRIKTSKOMITE FOR NORSK ARBEIDERPRESSE TELEMARK DISTRIKTSKOMITE FOR NORSK ARBEIDERPRESSE O 04,70: Presse, film, bibliotek mv. Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800025 BYGNINGSARBEIDERNES MÅLEKONTOR I TELEMARK BYGNINGSARBEIDERNES MÅLEKONTOR I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1944 1993 Skien 0,22 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800026 TELEMARK ARBEIDERBLAD TELEMARK ARBEIDERBLAD B *58,130 1921 1996 Skien 0,18 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800027 AUF I TELEMARK AUF I TELEMARK O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1937 2007 Skien 0,73 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800028 VEST-TELEMARK AOF VEST-TELEMARK AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1970 2001 Vest-Telemark: Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800029 DRANGEDAL,LUNDE, BØ OG TJØNNÅS BYGDESAMMENSLUTNING AVD. 101 NSLF DRANGEDAL, LUNDE, BØ OG TJØNNÅS BYGDESAMMENSLUTNING AVD. 101 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1949 Drangedal, Nome, 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800031 BLADFORENINGEN BRATSBERG-DEMOKRATEN BLADFORENINGEN BRATSBERG-DEMOKRATEN O 04,70: Presse, film, bibliotek mv. 1915 1927 Skien 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800032 VINJE-TOKKE KOMMUNALE FORENING AVD. 337 NKF VINJE-TOKKE KOMMUNALE FORENING AVD. 337 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1959 1988 Tokke, Vinje 0,28 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800033 AOF-FORENINGEN FOR GRENLAND AOF-FORENINGEN FOR GRENLAND O 07,10: Undervisning og forskning 1957 1994 Grenland: Porsgrunn, Skien 0,74 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800034 BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERNES SEKSJON I TELEMARK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERNES SEKSJON I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1976 1988 Porsgrunn 0,44 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800035 HYDROARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE HYDROARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1932 1996 Porsgrunn, Skien, Notodden, Tinn 0,53 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800036 VEST-TELEMARK TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 58 NTF VEST-TELEMARK TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 58 NTF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1948 1988 Vest-Telemark:Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800037 ØST-TELEMARK VEGVOKTERFORENING AVD. 480 NAF ØST-TELEMARK VEGVOKTERFORENING AVD. 480 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1965 Øst-Telemark: Notodden, Nome, , Sauherad, Tinn, Hjartdal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800038 PAPIRARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE, TELEMARK PAPIRARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE, TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1920 1988 Grenland: Porsgrunn, Skien 0,18 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800039 SKIENSFJORDENS AVD. 14 NORSK SJØMANNSFORBUND SKIENSFJORDENS AVD. 14 NORSK SJØMANNSFORBUND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1919 1995 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,32 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800040 AVD. 107-36 NTL, LIGNINGSETATEN I TELEMARK AVD. 107-36 NTL, LIGNINGSETATEN I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1965 1978 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800041 TELEMARK KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG TELEMARK KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1971 1972 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800042 FAGLIG KVINNENEMND FOR SKIEN OG PORSGRUNN FAGLIG KVINNENEMND FOR SKIEN OG PORSGRUNN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1956 1973 Porsgrunn, Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800043 LO-FUNKSJONÆRENES SAMARBEIDSKOMITE v/NORSK HYDRO LO-FUNKSJONÆRENES SAMARBEIDSKOMITE v/NORSK HYDRO O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1955 1982 Porsgrunn, Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800044 TELEMARK DISTRIKT AV NKU TELEMARK DISTRIKT AV NKU O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1931 1953 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800046 TELEMARK ARBEIDERPARTIS KVINNEUTVALG TELEMARK ARBEIDERPARTIS KVINNEUTVALG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1927 1992 Skien 0,43 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800047 GJERPEN, SILJAN OG SOLUM KOMMUNALE TJENESTEMANNSFORENING AVD. 145 NKF GJERPEN, SILJAN OG SOLUM KOMMUNALE TJENESTEMANNSFORENING AVD. 145 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1953 1964 Siljan, Skien 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800050 SPANIAKOMITEEN FOR TELEMARK SPANIAKOMITEEN FOR TELEMARK O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1953 1953 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800052 TELEMARK DISTRIKTSLAG AV NFATF TELEMARK DISTRIKTSLAG AV NFATF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1962 1970 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800053 NORSK KOMMUNEFORBUND. DISTRIKTSSTYRET, TELEMARK NORSK KOMMUNEFORBUND. DISTRIKTSSTYRET, TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1980 Skien 0,34 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800054 AGDER- OG TELEMARKSKONTORET FOR NSLF AGDER- OG TELEMARKSKONTORET FOR NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1939 1949 Telemark 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800057 VESTFOLD OG TELEMARK DISTRIKTSLAG AV NORSK GRAFISK FORBUND VESTFOLD OG TELEMARK DISTRIKTSLAG AV NORSK GRAFISK FORBUND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 1971 Telemark 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800058 AVD. 104-36 NTL, EMBETSKONTORETATEN I TELEMARK AVD. 104-36 NTL, EMBETSKONTORETATEN I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1960 1982 Telemark 0,25 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800059 NORSK TJENESTEMANNSLAG, STEDSTYRET I TELEMARK NORSK TJENESTEMANNSLAG, STEDSTYRET I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1960 1976 Telemark 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800060 LOSSE OG LASTEARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK LOSSE OG LASTEARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1950 1954 Telemark 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800061 AVD. 103-36 NTL, TRYGDEETATEN I TELEMARK AVD. 103-36 NTL, TRYGDEETATEN I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1984 Telemark 0,24 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800062 TELEFYLKETS ARBEIDERSAMLAG TELEFYLKETS ARBEIDERSAMLAG O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1903 1903 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800063 LO I VEST-TELEMARK LO I VEST-TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1977 1999 Vest-Telemark: Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 0,67 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800064 GRENLAND E-VERKERS FAGFORENING AVD. 192 NEKF GRENLAND E-VERKERS FAGFORENING AVD. 192 NEKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1996 Grenland: Porsgrunn, Skien 1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800065 TELEMARK FYLKESORGANISASJON AV NORSK STØPERIARBEIDERFORBUND TELEMARK FYLKESORGANISASJON AV NORSK STØPERIARBEIDERFORBUND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1951 Telemark 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800066 SKIEN OG PORSGRUNN RENGJØRINGSKVINNERS FORENING AVD. 106 NAF SKIEN OG PORSGRUNN RENGJØRINGSKVINNERS FORENING AVD. 106 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1959 1965 Porsgrunn, Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800067 VEST-TELEMARK VEGVOKTERFORENING AVD. 335 NAF VEST-TELEMARK VEGVOKTERFORENING AVD. 335 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1965 Vest-Telemark: Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800068 NEDRE TELEMARK VEGARBEIDERKLUBB NEDRE TELEMARK VEGARBEIDERKLUBB O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1947 1994 Nedre Telemark: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800069 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND AVD. 12 TELEMARK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND AVD. 12 TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1940 2002 Telemark 2,64 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800071 Øst-Telemark Faglige Samorganisasjons arkiv ØST-TELEMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1924 1935 Øst-Telemark: Notodden, Nome, , Sauherad, Tinn, Hjartdal 0,19 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800072 GRENLAND KRETS AV AUF GRENLAND KRETS AV AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1946 1952 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800073 SAMARBEIDSKOMITEEN FAGORGANISASJONEN/KOOPERASJONEN I GRENLAND SAMARBEIDSKOMITEEN FAGORGANISASJONEN/KOOPERASJONEN I GRENLAND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1962 1964 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800074 SKIENSFJORDENS FAGSKOLE FOR KOMMUNALE FUNKSJONÆRER SKIENSFJORDENS FAGSKOLE FOR KOMMUNALE FUNKSJONÆRER O 07,10: Undervisning og forskning 1936 1940 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800075 ARBEIDERPARTIETS GRUPPE I SKKs REPRESENTANTSKAP ARBEIDERPARTIETS GRUPPE I SKKs REPRESENTANTSKAP O 12,10: Politiske partier 1949 1999 Skien 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800076 TELEMARK FYLKESKOMMUNALE FORENING AVD.95 NKF TELEMARK FYLKESKOMMUNALE FORENING AVD. 95 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1968 2008 Telemark 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800077 BØ OG SAUHERAD VEGARBEIDERKLUBB BØ OG SAUHERAD VEGARBEIDERKLUBB O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1975 1985 Midt-Telemark: , Sauherad 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800078 GRENLAND RENGJØRINGSKLUBB GRENLAND RENGJØRINGSKLUBB O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1964 1994 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800079 GRENLAND BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 708 FF GRENLAND BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 708 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1966 2008 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,29 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800080 SKIEN-PORSGRUNN FRISØRSVENNERS FAGFORENING SKIEN-PORSGRUNN FRISØRSVENNERS FAGFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1973 Porsgrunn, Skien 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800081 TELEMARK SV TELEMARK SV O 12,10: Politiske partier 1973 2005 Telemark 1,56 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800082 HANDEL OG KONTORS FYLKESORGANISASJON I TELEMARK HANDEL OG KONTORS FYLKESORGANISASJON I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1940 1992 Telemark 0,25 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800083 ARBEIDSMARKEDSETATENS LANDSFORENING AVD. 105-36 NTL ARBEIDSMARKEDSETATENS LANDSFORENING AVD. 105-36 NTL O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1997 Telemark 1,32 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800084 TELEMARK SOSIALISTISKE FOLKEPARTI TELEMARK SOSIALISTISKE FOLKEPARTI O 12,10: Politiske partier 1961 1973 Telemark 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800085 TELEMARK TJENESTEMANNSLAG AVD. 36 NTL TELEMARK TJENESTEMANNSLAG AVD. 36 NTL O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1956 1960 Telemark 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800086 SKIENSFJORDENS FAGLIGE DISTRIKTSORGANISASJON SKIENSFJORDENS FAGLIGE DISTRIKTSORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1919 1923 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800088 VINJE-HØYDALSMO VEGARBEIDERKLUBB VINJE-HØYDALSMO VEGARBEIDERKLUBB O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1975 1987 Vinje 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800089 TELEMARK AVD. APF / REDAKSJONSKLUBBEN I TA TELEMARK AVD. APF / REDAKSJONSKLUBBEN I TA O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1947 1985 Telemark 0,32 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800090 BYGNINGSARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK BYGNINGSARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1975 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800091 GRENLAND GARTNERIARBEIDERFORENING AVD. 128 NSLF GRENLAND GARTNERIARBEIDERFORENING AVD. 128 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1981 1982 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800092 LANGESUNDSFJORDENS ELEKTRIKERFORENING AVD. 84 NEKF LANGESUNDSFJORDENS ELEKTRIKERFORENING AVD. 84 NEKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1939 1984 Bamble 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800093 TRANSPORTARBEIDERNES DISTRIKTSSTYRE I TELEMARK TRANSPORTARBEIDERNES DISTRIKTSSTYRE I TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1986 1991 Telemark 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800094 TELEMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TELEMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1989 Telemark 0,64 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800095 TELEMARK SOCIALDEMOKRATISKE ARBEIDERPARTI TELEMARK SOCIALDEMOKRATISKE ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1921 1927 Telemark 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800096 FUNKSJONÆRSAMBANDETS SAMARBEIDSUTVALG FOR PORSGRUNN OG SKIEN FUNKSJONÆRSAMBANDETS SAMARBEIDSUTVALG FOR PORSGRUNN OG SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1954 1955 Porsgrunn, Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800097 GRENLAND HANDEL OG KONTOR AVD. 021 HK GRENLAND HANDEL OG KONTOR AVD. 021 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1991 1998 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800098 MIDT-TELEMARK HANDEL OG KONTOR AVD. 073 HK MIDT-TELEMARK HANDEL OG KONTOR AVD. 073 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1973 1994 Midt-Telemark: Nome, , Sauherad 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800099 VEST-TELEMARK HANDEL OG KONTOR AVD. 127 HK VEST-TELEMARK HANDEL OG KONTOR AVD. 127 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1966 1988 Vest-Telemark: Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800100 VEGGRUPPA - AVD. 12 NAF VEGGRUPPA - AVD. 12 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1969 1993 0,8 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800101 INNBYDERUTVALGET TIL ARBEIDSFOLKETS FELLESKONFERANSE INNBYDERUTVALGET TIL ARBEIDSFOLKETS FELLESKONFERANSE O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1924 1924 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800102 GJERPEN OG MIDT-TELEMARK SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 547 FF GJERPEN OG MIDT-TELEMARK SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 547 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1988 1996 Midt-Telemark: Skien, Nome, , Sauherad 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800103 TRANSPORTARBEIDERFORENINGEN VESTFOLD-TELEMARK AVD. 44 NTF TRANSPORTARBEIDERFORENINGEN VESTFOLD-TELEMARK AVD. 44 NTF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1992 2005 Telemark 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800104 VEST-TELEMARK SAG- OG BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 715 FF VEST-TELEMARK SAG- OG BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 715 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1966 1989 Vest-Telemark: Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800105 VEST-TELEMARK FAGFORENING AVD. 548 FF VEST-TELEMARK FAGFORENING AVD. 548 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1989 1999 Vest-Telemark: Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800106 NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. 56 NOTODDEN NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. 56 NOTODDEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1948 1976 Notodden 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800107 NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. SELJORD TELEOMRÅDE NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. SELJORD TELEOMRÅDE O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1976 1988 Seljord 0,3 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800108 TELE- OG DATAFORBUNDET FORENING SELJORD TELE- OG DATAFORBUNDET FORENING SELJORD O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1988 1996 Seljord 0,6 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800109 SAMORG RADIO GRENLAND SAMORG RADIO GRENLAND O 08,70: Media mv. 1984 1991 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 1,35 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800110 LIGNINGSETATENS LANDSFORENING AVD. 107-36 NTL LIGNINGSETATENS LANDSFORENING AVD. 107-36 NTL O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1979 2000 Telemark 0,8 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800111 GRENLAND GRAFISKE FAGFORENING GRENLAND GRAFISKE FAGFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1916 2007 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800112 REGION TELEMARK FELLESFORBUNDET REGION TELEMARK FELLESFORBUNDET O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1981 2004 Telemark 0,3 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800113 LO I GRENLAND LO I GRENLAND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1996 2001 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800114 HANDEL OG KONTORS DISTRIKTSKONTOR FOR AUST-AGDER, TELEMARK OG VESTFOLD HANDEL OG KONTORS DISTRIKTSKONTOR FOR AUST-AGDER, TELEMARK OG VESTFOLD O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1990 Telemark 0,9 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800115 ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND TELEMARK ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND TELEMARK O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1976 2012 Telemark 0,3 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800116 MIDT-TELEMARK AOF-FORENING MIDT-TELEMARK AOF-FORENING O 07,10: Undervisning og forskning 1991 1994 Midt-Telemark: Nome, , Sauherad 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800117 TELEMARK SOSIALISTISK OPPLYSNINGSFORBUND TELEMARK SOSIALISTISK OPPLYSNINGSFORBUND O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1975 1986 Telemark 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800118 GRENLAND SOSIALISTISK OPPLYSNINGSFORBUND GRENLAND SOSIALISTISK OPPLYSNINGSFORBUND O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1980 1986 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800119 GRENLAND SOSIALISTISK UNGDOM GRENLAND SOSIALISTISK UNGDOM O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1982 1989 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800120 TELEMARK SOSIALISTISK UNGDOM TELEMARK SOSIALISTISK UNGDOM O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1974 1997 Telemark 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800121 TELEMARK SFU TELEMARK SFU O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1972 1973 Telemark 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800122 NORSK FOLKEHJELP HOVIN OG GRANSHERAD LAG NORSK FOLKEHJELP HOVIN OG GRANSHERAD LAG O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1980 1981 Øst-Telemark: Notodden, Tinn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800123 SKOLENES LANDSFORBUND TELEMARK SKOLENES LANDSFORBUND TELEMARK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1986 2013 Telemark 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800124 21. AUGUSTKOMITEEN I GRENLAND 21. AUGUSTKOMITEEN I GRENLAND O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1978 1990 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800125 NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. 55 SKIEN TELEOMRÅDE NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. 55 SKIEN TELEOMRÅDE O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1987 Skien 0,23 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800126 PORSGRUNN LOKALAVDELING AV NTTF AVD. 55 PORSGRUNN LOKALAVDELING AV NTTF AVD. 55 O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1976 Porsgrunn 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800127 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET I TELEMARK VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET I TELEMARK O 07,10: Undervisning og forskning 1958 1998 Telemark 0,33 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800128 Grenland jern- og metallarbeiderforening avd. 039 FF. Grenland jern- og metallarbeiderforening avd. 039 FF. O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1997 2003 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800129 Yrkesskolees landsforening avd. 102 - 36 NTL Telemark Yrkesskolees landsforening avd. 102 - 36 NTL Telemark O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1960 1981 Telemark
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800130 Skolenes landsforbund forening nedre Telemark Skolenes landsforbund forening nedre Telemark O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1983 1994 Nedre Telemark
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800131 Statskraftverkenes fagforening avd. 61 NEKF Statskraftverkenes fagforening avd. 61 NEKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1980 1995 Telemark
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800132 NTL - skatt avd. 3 - 36 Telemark NTL - skatt avd. 3 - 36 Telemark O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 2000 2004 Telemark
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800133 Brevik og Stathelle Arbeideravholdslag Brevik og Stathelle Arbeideravholdslag O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1936 1939 Porsgrunn, Bamble
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800134 Seniorforum for arbeiderpartiene i Grenland Seniorforum for arbeiderpartiene i Grenland O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 2000 2010 Grenland: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800135 Skolenes landsforbund avd. øvre Telemark Skolenes landsforbund avd. øvre Telemark O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1960 1994 Øvre Telemark: Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Tokke, Vinje
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800136 Telemark SUF Telemark SUF O 12,10: Politiske partier 1964 1969 Telemark
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800137 Telemark AKP (m-l) Telemark AKP (m-l) O 12,10: Politiske partier 1974 1982 Telemark
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800138 Rødt Telemark Rødt Telemark O 12,10: Politiske partier 2000 2012 Telemark
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-800139 Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemarks arkiv Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemarks arkiv B *91,013 1978 2010 Notodden, Skien
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805001 FLT AVD. 19, HERØYA FLT AVD. 19, HERØYA O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1950 2001 Porsgrunn 2,4 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805002 PORSGRUNN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 244 NBIF PORSGRUNN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 244 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 1975 Porsgrunn 0,8 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805003 PORSGRUNN NKP PORSGRUNN NKP O 12,10: Politiske partier 1931 1990 Porsgrunn 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805004 NORSK FOLKEHJELP PORSGRUNN NORSK FOLKEHJELP PORSGRUNN O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1940 2001 Porsgrunn 0,19 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805005 BORGE ARBEIDERLAG BORGE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1937 1987 Porsgrunn 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805006 PORSGRUNN ARBEIDERPARTI PORSGRUNN ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1903 2009 Porsgrunn 2,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805007 FAGFORENINGENES SANGFORENING, PORSGRUNN FAGFORENINGENES SANGFORENING, PORSGRUNN O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1909 1974 Porsgrunn 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805008 PORSGRUNN MURERFORENING AVD. 45 NMF PORSGRUNN MURERFORENING AVD. 45 NMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 1976 Porsgrunn 0,21 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805009 PORSGRUNNS METALLURGISKE FAGFORENING AVD. 8 NKIF PORSGRUNNS METALLURGISKE FAGFORENING AVD. 8 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1915 1993 Porsgrunn 0,52 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805010 HERØYA ARBEIDERFORENING AVD. 48 NKIF HERØYA ARBEIDERFORENING AVD. 48 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 2004 Porsgrunn 11,94 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805011 PORSGRUNNS VISERGUTTFORENING PORSGRUNNS VISERGUTTFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1934 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805016 PORSGRUNN ARBEIDSLØSES FORENING PORSGRUNN ARBEIDSLØSES FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1935 Porsgrunn 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805017 DALEN ARBEIDERFORENING AVD. 46 NKIF DALEN ARBEIDERFORENING AVD. 46 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1924 2004 Porsgrunn 1,15 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805018 HEISTAD ARBEIDERLAG HEISTAD ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1935 2004 Porsgrunn 0,22 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805019 FORENINGEN FOLKETS HUS BREVIK FORENINGEN FOLKETS HUS BREVIK O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1926 1956 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805020 BREVIK ARBEIDERLAG BREVIK ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1925 1994 Porsgrunn 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805022 BREVIK JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 73 NJMF BREVIK JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 73 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1907 1987 Porsgrunn 0,59 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805023 TROSVIK KLUBB AV AVD. 73 NJMF TROSVIK KLUBB AV AVD. 73 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1916 1986 Porsgrunn 0,33 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805024 VESTRE PORSGRUND KOOPERATIVE SELSKAB VESTRE PORSGRUND KOOPERATIVE SELSKAB O 03,30: Detaljhandel 1914 1917 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805025 PORSGRUNN KOMMUNALE FORENING AVD. 213 NKF PORSGRUNN KOMMUNALE FORENING AVD. 213 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1920 1980 Porsgrunn 0,34 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805026 BREVIK OG OMEGN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 248 NBIF BREVIK OG OMEGN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 248 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1958 1963 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805027 PORSGRUNN AUF (AUL) PORSGRUNN AUF (AUL) O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1927 1981 Porsgrunn 0,49 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805028 NNN AVD. 29, HEISTAD NNN AVD. 29, HEISTAD O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1986 Porsgrunn 0,33 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805029 PORSGRUNN NÆRINGSMIDDELARBEIDERFORENING PORSGRUNN NÆRINGSMIDDELARBEIDERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1945 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805031 TVETEN ARBEIDERLAG TVETEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1937 1998 Porsgrunn 0,4 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805032 BREVIK ARBEIDERUNGDOMSLAG BREVIK ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1963 1964 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805033 PORSGRUNN INNFLYTTERLAG AV AUF PORSGRUNN INNFLYTTERLAG AV AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1954 1963 Porsgrunn 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805034 TVETEN ARBEIDERUNGDOMSLAG TVETEN ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1960 1965 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805035 HEISTAD ARBEIDERUNGDOMSLAG HEISTAD ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1962 1964 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805036 PORSGRUNN ARBEIDERIDRETTSLAG PORSGRUNN ARBEIDERIDRETTSLAG O 10,10: Idrett 1930 1940 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805037 PORSGRUNN KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG "NY TID" PORSGRUNN KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG "NY TID" O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1934 1951 Porsgrunn 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805038 INTERNASJONAL ARBEIDERHJELP AVD. PORSGRUNN INTERNASJONAL ARBEIDERHJELP AVD. PORSGRUNN O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1931 1939 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805041 PORSGRUNN OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON PORSGRUNN OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1918 1997 Porsgrunn 2,22 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805042 BREVIK OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON BREVIK OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1939 1976 Porsgrunn 0,15 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805044 BAKERSVENNENES FORENING, PORSGRUNN AVD. 14 NBKF BAKERSVENNENES FORENING, PORSGRUNN AVD. 14 NBKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1899 1961 Porsgrunn 0,19 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805045 ISOLA KJEMISKE FAGFORENING AVD. 177 NKIF ISOLA KJEMISKE FAGFORENING AVD. 177 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1971 1971 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805046 PORSGRUNN JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 39 FF PORSGRUNN JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 039 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1904 2000 Porsgrunn 0,67 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805047 PORSELENSARBEIDERNES FAGFORENING AVD. 20 NKIF PORSELENSARBEIDERNES FAGFORENING AVD. 20 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1912 2010 Porsgrunn 0,93 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805048 PORSGRUNN INDUSTRIFUNKSJONÆRERS FORENING AVD. 214 HK PORSGRUNN INDUSTRIFUNKSJONÆRERS FORENING AVD. 214 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1992 Porsgrunn 0,81 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805049 PORSGRUNN HANDEL OG KONTOR AVD. 112 HK PORSGRUNN HANDEL OG KONTOR AVD. 112 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1992 Porsgrunn 1,42 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805050 PORSGRUNN GRAFISKE FORENING AVD. 056 NGF PORSGRUNN GRAFISKE FORENING AVD. 056 NGF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1954 1989 Porsgrunn 0,14 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805051 PORSGRUNN OG OMEGNS STUERFORENING AVD. 12 NTF PORSGRUNN OG OMEGNS STUERFORENING AVD.12 NTF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1894 1996 Porsgrunn 2,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805052 PORSGRUNN OG BREVIK FAGLIGE KVINNENEMND PORSGRUNN OG BREVIK FAGLIGE KVINNENEMND O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1970 1973 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805053 DALEN ANLÆGSARBEIDERFORENING DALEN ANLÆGSARBEIDERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1916 1919 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805054 KJØRHOLT ARBEIDERFORENING AVD. 72 NKIF KJØRHOLT ARBEIDERFORENING AVD. 72 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 1987 Porsgrunn 0,57 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805055 PORSGRUNDS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG PORSGRUNDS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1918 1918 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805056 PORSGRUNNS KVINNEKOR PORSGRUNNS KVINNEKOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1925 2011 Porsgrunn 0,36 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805057 HERØYA ELEKTROKJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD. 158 NKIF HERØYA ELEKTROKJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD. 158 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1952 Porsgrunn 0,17 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805058 FLT AVD. 120, PORSGRUNN FLT AVD. 120, PORSGRUNN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1961 1981 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805059 EIDANGER ARBEIDERPARTI EIDANGER ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1930 1963 Porsgrunn 0,15 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805060 HERØYA ARBEIDERLAG HERØYA ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1934 1995 Porsgrunn 0,4 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805064 HERØYA KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG "SIGDEN" HERØYA KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG "SIGDEN" O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1950 Porsgrunn 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805065 EIDANGER HERREDSPARTI AV NKP EIDANGER HERREDSPARTI AV NKP O 12,10: Politiske partier 1945 1946 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805068 PORSGRUNN AKTIEBAKERIS SAMVIRKELAG PORSGRUNN AKTIEBAKERIS SAMVIRKELAG O 03,30: Detaljhandel 1930 1930 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805069 ØVRE EIDANGER ARBEIDERPARTI ØVRE EIDANGER ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1916 1919 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805070 LANGANGEN ARBEIDERLAG LANGANGEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1997 Porsgrunn 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805071 EIDANGER ARBEIDSLØSES FORENING EIDANGER ARBEIDSLØSES FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1933 1936 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805073 BREVIK KOMMUNALE TJENESTEMANNSFORENING BREVIK KOMMUNALE TJENESTEMANNSFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1950 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805074 BREVIK BLIKVAREFABRIKS KLUBB AV AVD 73 NJMF BREVIK BLIKVAREFABRIKS KLUBB AV AVD 73 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1940 1989 Porsgrunn 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805075 WILKA FABRIKKENS KLUBB AV AVD. 39 NJMF WILKA FABRIKKENS KLUBB AV AVD. 39 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1950 Porsgrunn 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805076 BEDRIFTSKLUBBEN VED PORSGRUNN STÅL & MASKIN BEDRIFTSKLUBBEN VED PORSGRUNN STÅL & MASKIN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1933 1986 Porsgrunn 0,7 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805077 KLUBBEN VED UPONOR av AVD. 39 NJMF KLUBBEN VED UPONOR av AVD. 39 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1978 Porsgrunn 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805078 HERØYA REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON HERØYA REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1934 1934 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805079 HERØYA BEDRIFTSCELLE AV NKP HERØYA BEDRIFTSCELLE AV NKP O 12,10: Politiske partier 1932 1950 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805080 PORSGRUNDS ARBEIDERFORENING PORSGRUNDS ARBEIDERFORENING O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1884 1910 Porsgrunn 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805081 PORSGRUNDS MEK. VERKSTEDS SPARE OG UNDERSTØTTELSESKASSE PORSGRUNDS MEK. VERKSTEDS SPARE OG UNDERSTØTTELSESKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1903 1982 Porsgrunn 0,41 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805082 ARBEIDERNE V/PORSGRUNDS MEK. VERKSTEDS HJELPESYKEKASSE ARBEIDERNE V/PORSGRUND MEK. VERKSTEDS HJELPESYKEKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1930 1972 Porsgrunn 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805083 PORSGRUNN VERFT A/S' PENSJONSKASSE PORSGRUNN VERFT A/S' PENSJONSKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1957 1974 Porsgrunn 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805084 VESTSIDA ARBEIDERSAMFUNN VESTSIDA ARBEIDERSAMFUNN O 12,10: Politiske partier 1953 2004 Porsgrunn 0,21 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805085 PORSGRUNN FABRIKKERS ARBEIDERLAG PORSGRUNN FABRIKKERS ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1972 1985 Porsgrunn 0,14 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805086 PORSGRUNDS SAMVIRKENDE FAGFORENINGER PORSGRUNDS SAMVIRKENDE FAGFORENINGER O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1908 1921 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805087 BERBY, ARTHUR BERBY, ARTHUR P 1919 1977 Porsgrunn 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805088 PORSGRUNN ARBEIDERSAMFUNN PORSGRUNN ARBEIDERSAMFUNN O 12,10: Politiske partier 1937 2012 Porsgrunn 0,25 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805089 BREVIK STAALPRESNINGSVERKS KLUBB av AVD. 73 NJMF BREVIK STAALPRESNINGSVERKS KLUBB av AVD. 73 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1924 1933 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805090 ØYA KLUBB av AVD. 73 NJMF ØYA KLUBB av AVD. 73 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1979 1979 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805091 BREVIK DAMEKOR BREVIK DAMEKOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1925 1937 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805092 BREVIK ARBEIDERMANNSKOR BREVIK ARBEIDERMANNSKOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1923 1945 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805093 DALEN BLANDA KOR DALEN BLANDA KOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1939 2009 Porsgrunn 0,29 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805094 HERØYAKORET HERØYAKORET O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1963 1971 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805095 PORSGRUNN ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE PORSGRUNN ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1931 1979 Porsgrunn 0,44 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805096 PORSGRUNN KRETSKVINNEUTVALG AV DNA PORSGRUNN KRETSKVINNEUTVALG AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1963 1968 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805097 INGEBRETSEN, ALF INGEBRETSEN, ALF P 1956 1962 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805098 STRIDSKLEV ARBEIDERLAG STRIDSKLEV ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1977 1992 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805099 HERØYA ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE HERØYA ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1954 1970 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805100 PORSGRUNN TREARBEIDERFORENING PORSGRUNN TREARBEIDERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1933 1938 Porsgrunn 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805101 FOLKETS HUS, PORSGRUNN FOLKETS HUS, PORSGRUNN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1871 1984 Porsgrunn 0,42 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805102 KLØVFJELD, TARALD KLØVFJELD, TARALD P 1911 1968 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805103 HERØYA FRAMLAG HERØYA FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1938 1939 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805104 GRØNLI FRAMLAG GRØNLI FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1976 2009 Porsgrunn 0,35 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805105 PORSGRUNN SOSIALISTISKE FOLKEPARTI PORSGRUNN SOSIALISTISKE FOLKEPARTI O 12,10: Politiske partier 1961 1975 Porsgrunn 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805106 STRIDSKLEV FRAMLAG STRIDSKLEV FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1981 1990 Porsgrunn 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805107 PORSGRUNN ELEKTRIKERFORENING AVD. 086 NEKF PORSGRUNN ELEKTRIKERFORENING AVD. 086 NEKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1988 Porsgrunn 0,76 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805108 GRØNLI ARBEIDERLAG GRØNLI ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1966 1997 Porsgrunn 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805109 OKLUNGEN ARBEIDERLAG OKLUNGEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1968 1973 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805110 ØYENE ARBEIDERLAG ØYENE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1970 1970 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805111 HEISTAD ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE HEISTAD ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1963 1976 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805112 KLUBBEN V/ABB INSTALLASJON AV AVD.006 NEKF KLUBBEN V/ABB INSTALLASJON AV AVD.006 NEKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1955 1987 Porsgrunn 0,26 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805115 HERØYA ARBEIDERUNGDOMSLAG HERØYA ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1940 1951 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805116 EIDANGER ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 194 NAF EIDANGER ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 194 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1946 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805117 BREVIK KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG "FRIDOM" BREVIK KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG "FRIDOM" O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1949 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805118 HERØYA LAG AV NKP HERØYA LAG AV NKP O 12,10: Politiske partier 1946 1946 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805119 PORSGRUNN KRETS AV NKU PORSGRUNN KRETS AV NKU O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1946 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805120 LANGANGENS STUER- OG LAERFORENING LANGANGENS STUER- OG LAERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1912 1912 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805121 HERØYA SAMVIRKELAG HERØYA SAMVIRKELAG B *47,100 1940 1940 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805122 PORSGRUNN SAMVIRKELAG PORSGRUNN SAMVIRKELAG B *47,100 1939 1940 Porsgrunn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805123 EIDANGER ARBEIDERLAG EIDANGER ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1998 2009 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805124 HANDEL OG KONTORKLUBBEN v/HYDRO PORSGRUNN HANDEL OG KONTORKLUBBEN v/HYDRO PORSGRUNN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1953 1975 Porsgrunn 0,17 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805125 DØVIK AKTIVGRUPPE AV AUF DØVIK AKTIVGRUPPE AV AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1969 1970 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805126 VERKSTEDKLUBBEN VED CALNOR A/S VERKSTEDKLUBBEN VED CALNOR A/S O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1988 1993 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805127 PORSGRUNN SV PORSGRUNN SV O 12,10: Politiske partier 1973 1999 Porsgrunn 0,26 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805128 FERIEHJEMSFORENINGEN "DALHEIM" FERIEHJEMSFORENINGEN "DALHEIM" O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1964 1989 Porsgrunn 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805129 PORSGRUNN OG OMEGNS ARBEIDERSAMFUND PORSGRUNN OG OMEGNS ARBEIDERSAMFUND O 12,10: Politiske partier 1934 1936 Porsgrunn 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805130 ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND PORSGRUNN ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND PORSGRUNN O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1993 2012 Porsgrunn 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805131 PORSGRUNN LOKALLAG AV FOLKEBEVEGELSEN MOT EEC PORSGRUNN LOKALLAG AV FOLKEBEVEGELSEN MOT EEC O 12,30: Kampanjer og bevegelser 1961 1977 Porsgrunn 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805132 ARBEIDSUTVALGET FOR DANNELSE AV EN FREDSKOMITÉ PÅ HERØYA ARBEIDSUTVALGET FOR DANNELSE AV EN FREDSKOMITÉ PÅ HERØYA O 08,50: Fred og internasjonalt samarbeid 1950 1951 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805133 OLSEN, HELGE OLSEN, HELGE P 1946 1989 Porsgrunn 0,5 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805134 PORSGRUNDS ARBEIDERRAAD PORSGRUNDS ARBEIDERRAAD O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1918 1918 Porsgrunn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805135 SØRBØ, GUNNAR SØRBØ, GUNNAR P 1953 1998 Porsgrunn 0,8 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805136 PORSGRUNN NEI TIL EU PORSGRUNN NEI TIL EU O 12,30: Kampanjer og bevegelser 1996 1998 Porsgrunn 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805137 SV-LAGET v/PORSGRUNN FABRIKKER SV-LAGET v/PORSGRUNN FABRIKKER O 12,10: Politiske partier 1973 1976 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805138 PORSGRUNN SOSIALISTISK UNGDOM PORSGRUNN SOSIALISTISK UNGDOM O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1977 1977 Porsgrunn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805139 HERØYA KOOPERATIVE KVINNEFORENING HERØYA KOOPERATIVE KVINNEFORENING O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1935 1961 Porsgrunn 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805140 EIKEFJORD, JACOB A. EIKEFJORD, JACOB A. P 1902 1928 Porsgrunn 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805141 Brevik Framlag Brevik Framlag O 10,70: Barneorganisasjoner 1992 1994 Porsgrunn A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805142 Bedriftsidrettslaget EB Installasjon Bedriftsidrettslaget EB Installasjon O 10,10: Idrett 1966 1989 Porsgrunn A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805143 Dalen fabrikklag av DNA Dalen fabrikklag av DNA O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1978 2002 Porsgrunn A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805144 Herøya Mannskor Herøya Mannskor O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1946 1954 Porsgrunn A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805145 Industri energi wafer Herøya avd. 429. Industri energi wafer Herøya avd. 429. O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 2001 2014 Porsgrunn A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805146 Herøya Arbeiderforenings pensjonistgruppe Herøya Arbeiderforenings pensjonistgruppe O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1987 2006 Porsgrunn A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-805147 Bedriftsklubben ved Porsgrunn mek. Værksted Bedriftsklubben ved Porsgrunn mek. Værksted O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1920 2015 Porsgrunn A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806001 SKIEN AUF (AUL) SKIEN AUF (AUL) O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1916 1984 Skien 0,21 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806002 PETTERSON, KARL PETTERSON, KARL P 1877 1882 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806003 AVD. 1 - MYREN - NPF AVD. 1 - MYREN - NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1978 Skien 0,19 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806004 TOLLNES TRELASTARBEIDERFORENING AVD. 245 NBIF TOLLNES TRELASTARBEIDERFORENING AVD. 245 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1973 Skien 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806005 SKIENS BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 242 NBIF SKIENS BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 242 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1892 1976 Skien 0,6 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806006 SKIENS TREARBEIDERFORENING AVD. 33 NTAF SKIENS TREARBEIDERFORENING AVD. 33 NTAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1917 1923 Skien 0,14 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806007 MALERNES FORENING, SKIEN MALERNES FORENING, SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1913 1923 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806008 MALERSVENNENES FORENING AVD. 37 NBAF MALERSVENNENES FORENING AVD. 37 NBAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1913 1937 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806009 SKOTFOSS KVINNEGRUPPE AV DNA SKOTFOSS KVINNEGRUPPE AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1940 1986 Skien 0,28 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806010 SKIENS SNEKKER- OG TØMRERFOR. AVD. 33 NTAF SKIENS SNEKKER- OG TØMRERFORENING AVD. 33 NTAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1912 1916 Skien 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806011 SKIEN ARBEIDERPARTI SKIEN ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1923 2011 Skien 1,46 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806012 GJERPEN ARBEIDERPARTI GJERPEN ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1922 1963 Skien 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806013 SKIEN ARBEIDERPARTIS KVINNEFORENING SKIEN ARBEIDERPARTIS KVINNEFORENING O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1931 1983 Skien 0,37 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806014 SKOTFOS BRUKS HJELPEKASSE SKOTFOS BRUKS HJELPEKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1894 1998 Skien 2,7 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806015 SKIENS ARBEIDERAVHOLDSLAG SKIENS ARBEIDERAVHOLDSLAG O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1934 1947 Skien 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806016 INTERNASJONAL ARBEIDERHJELP, AVD. SKIEN INTERNASJONAL ARBEIDERHJELP, AVD. SKIEN O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1931 1937 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806017 SKIENS ARBEIDSLØSES FORENING SKIENS ARBEIDSLØSES FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1932 1940 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806018 HJELPEKOMITEEN FOR SPANIA I SKIEN HJELPEKOMITEEN FOR SPANIA I SKIEN O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1937 1939 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806019 SKIENS SAMVIRKELAG SKIENS SAMVIRKELAG B *47,100 1936 1953 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806020 SKIENS AVD. AV NORGES RØDE HJELP SKIENS AVD. AV NORGES RØDE HJELP O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1931 1937 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806021 ARBEIDERNES ØKONOMISKE FELLESORGANISASJON, SKIEN ARBEIDERNES ØKONOMISKE FELLESORGANISASJON, SKIEN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1936 1986 Skien 0,49 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806022 HANDEL OG KONTOR-GRUPPA v/STK HANDEL OG KONTOR-GRUPPA v/STK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1952 1978 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806023 SOLUM ARBEIDSLØSES FORENING SOLUM ARBEIDSLØSES FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1939 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806024 SKIENS MURERE- OG MURARBEIDERFORENING AVD. 53 NMF SKIENS MURERE- OG MURARBEIDERFORENING AVD. 53 NMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1902 1976 Skien 0,38 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806025 NENSET BRUK ARBEIDERFORENING AVD. 253 NBIF NENSET BRUK ARBEIDERFORENING AVD. 253 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1969 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806026 SKIEN ARBEIDERSAMFUNN SKIEN ARBEIDERSAMFUNN O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1949 2005 Skien 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806027 SKIENS JERN OG METALL AVD. 098 FF SKIENS JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 098 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1913 1997 Skien 0,8 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806028 KLUBBEN v/SKIEN VERKSTEDER A/S KLUBBEN v/SKIEN VERKSTEDER A/S O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1914 1926 Skien 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806029 BEDRIFTSKLUBBEN v/STANDARD TELEFON & KABEL BEDRIFTSKLUBBEN v/STANDARD TELEFON & KABEL O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1950 1978 Skien 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806030 SKIEN LAGER- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 43 NTF SKIEN LAGER- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD.43 NTF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1926 1994 Skien 1,9 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806031 FABRIKKARBEIDERNES FAGFORENING FABRIKKARBEIDERNES FAGFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1893 1908 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806032 SKIEN FAGLIGE SAMORGANISASJON SKIEN FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1913 1997 Skien 1,38 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806033 OPPLYSNINGSKOMITEEN FOR SKIEN OG OMEGN OPPLYSNINGSKOMITEEN FOR SKIEN OG OMEGN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1930 1953 Skien 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806034 AVD. 17, UNION, NPF AVD. 17, UNION, NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1906 1989 Skien 2,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806035 SKIEN KOMMUNALE FORENING AVD. 24 NKF SKIEN KOMMUNALE FORENING AVD. 24 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1920 1999 Skien 3,8 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806036 SKIEN HANDEL OG KONTOR AVD. 21 HK SKIEN HANDEL OG KONTOR AVD. 21 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1882 1992 Skien 0,9 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806037 SKOTØYARBEIDERNES FORENING, SKIEN AVD. 15 BAF SKOTØYARBEIDERNES FORENING, SKIEN AVD. 15 BAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1904 1988 Skien 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806038 SKIENS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 79 NPF SKIENS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 79 NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1937 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806039 SKIENS PIONERKORPS SKIENS PIONERKORPS O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1932 1932 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806040 SKIEN ARBEIDERMANNSKOR SKIEN ARBEIDERMANNSKOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1919 2004 Skien 0,22 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806041 ANTIKRIGSKOMITEEN FOR SKIEN OG OMEGN ANTIKRIGSKOMITEEN FOR SKIEN OG OMEGN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1932 1932 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806042 DEN REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON I SKIEN DEN REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON I SKIEN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1930 1933 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806043 SKIENS ARBEIDERIDRETTSLAG SKIENS ARBEIDERIDRETTSLAG O 10,10: Idrett 1929 1935 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806044 SKIENS KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG SKIENS KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1969 Skien 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806045 SKIENS KOMMUNISTISKE PARTI SKIENS KOMMUNISTISKE PARTI O 12,10: Politiske partier 1929 1985 Skien 0,17 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806046 SOVJETUNIONENS VENNERS AVDELING I SKIEN SOVJETUNIONENS VENNERS AVDELING I SKIEN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1929 1935 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806047 SKIEN FRISØRSVENNERS FORENING AVD. 137 NKF SKIEN FRISØRSVENNERS FORENING AVD. 137 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1944 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806048 FLT AVD. 33, SKIEN FLT AVD. 33, SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1951 1987 Skien 0,14 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806049 SKOTFOSS SAMVIRKELAG SKOTFOSS SAMVIRKELAG B *47,100 1907 1980 Skien 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806050 AVD. 22 NNN, GRENLAND AVD. 22 NNN, GRENLAND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1918 1993 Skien 0,46 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806051 MARGARINARBEIDERNES FORENING AVD. 51 NNN MARGARINARBEIDERNES FORENING AVD. 51 NNN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1925 1940 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806052 BORGESTAD ARBEIDERUNGDOMSLAG BORGESTAD ARBEIDERUNGDOMSLAG O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1938 1963 Skien 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806053 SKOTFOSS JERN OG METALLARB.FOR. AVD.36NJMF SKOTFOSS JERN OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 36 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1901 1974 Skien 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806054 SKOTFOSS (OG OMEGNS) ARBEIDERSAMFUNN SKOTFOSS (OG OMEGNS) ARBEIDERSAMFUNN O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1902 1950 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806055 SOLUM ARBEIDERPARTI SOLUM ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1906 1963 Skien 0,18 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806056 SKOTFOSS ARBEIDERUNGDOMSLAG SKOTFOSS ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1925 1959 Skien 0,19 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806058 AVD. 25, SKOTFOSS, NPF AVD. 25, SKOTFOSS, NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1904 1987 Skien 1,75 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806059 SKIENS SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 52 NHF SKIENS SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 52 NHF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1951 1963 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806060 SKIENS ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 210 NAF SKIENS ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 210 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1964 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806062 KLOSTERSKOGEN OG GIMSØY ARBEIDERUNGDOMSLAG KLOSTERSKOGEN OG GIMSØY ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1961 1965 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806063 ARBEIDERUNGDOMSLAGET "FRAMSTEG", SKIEN ARBEIDERUNGDOMSLAGET "FRAMSTEG", SKIEN O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1936 1946 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806064 SKIEN FRAMLAG SKIEN FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1937 1937 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806065 ARBEIDERNES CYKKELKLUBB ARBEIDERNES CYKKELKLUBB O 10,10: Idrett Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806066 SKIENS DAMEKOR SKIENS DAMEKOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1926 1989 Skien 0,34 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806067 KLOSTERSKOGEN KVINNEGRUPPE AV DNA KLOSTERSKOGEN KVINNEGRUPPE AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1947 1977 Skien 0,28 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806068 NORSK FOLKEHJELP, SKIEN LAG NORSK FOLKEHJELP, SKIEN LAG O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1946 2000 Skien 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806069 ARBEIDERNES FERIEKOLONI, SKIEN ARBEIDERNES FERIEKOLONI, SKIEN O 09,30: Hjem og familie 1928 1995 Skien 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806070 SYKEHUSENES PERSONALFORENING AVD. 201 NKF SYKEHUSENES PERSONALFORENING AVD. 201 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1995 Skien 1,66 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806072 GJERPEN KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG GJERPEN KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1960 Skien 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806074 AVD. 10, KLOSTERFOSSEN, NPF AVD. 10, KLOSTERFOSSEN, NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1909 1989 Skien 0,67 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806075 AVD. 14, SKIENS PAPIRFABRIKK, NPF AVD. 14, SKIENS PAPIRFABRIKK, NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1906 1958 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806077 SKOTFOSS ARBEIDERLAG SKOTFOSS ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1906 1995 Skien 0,21 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806078 SKIEN HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORENING AVD.4 HRAF SKIEN HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORENING AVD. 4 HRAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1922 2004 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806079 SKIEN KOMMUNALE ARBEIDERLAG SKIEN KOMMUNALE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1975 1989 Skien 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806080 SKIEN BRANNKORPS FORENING AVD. 111 NKF SKIEN BRANNKORPS FORENING AVD. 111 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1959 1977 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806081 SOLUM KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG SOLUM KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1960 Skien 0,15 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806082 GJERPEN ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 120 NAF GJERPEN ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 120 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1964 Skien 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806083 SKIENSBEDRIFTENES VERNEFORUM SKIENSBEDRIFTENES VERNEFORUM O 07,30: Utvikling og opplysningsarbeid innen industri og handel 1971 1979 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806084 TOLLNES OG KLYVE ARBEIDERLAG TOLLNES OG KLYVE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1934 1984 Skien 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806085 NORSK-SOVJETRUSSISK SAMBAND, AVD. SKIEN NORSK-SOVJETRUSSISK SAMBAND, AVD. SKIEN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1946 1946 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806086 SKIEN (OG OMEGNS) FREDSLAG SKIEN (OG OMEGNS) FREDSLAG O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1938 1946 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806087 SKOTFOSS ARBEIDERIDRETTSLAG SKOTFOSS ARBEIDERIDRETTSLAG O 10,10: Idrett 1936 1940 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806088 SKIEN GRAFISKE FORENING AVD. 066 NGF SKIEN GRAFISKE FORENING AVD. 066 NGF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1883 1988 Skien 0,85 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806089 SKIENS KJØTTINDUSTRIARBEIDERFORENING AVD. 607 NNN SKIENS KJØTTINDUSTRIARBEIDERFORENING AVD. 607 NNN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1908 1989 Skien 0,3 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806090 YTRE GJERPEN ARBEIDERLAG YTRE GJERPEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1908 2008 Skien 0,38 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806091 A/L FURUHEIM GRENDEHUS A/L FURUHEIM GRENDEHUS O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1929 1999 Skien 0,38 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806092 MÆLUM SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 245 NSLF MÆLUM SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD.245 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1955 1972 Skien 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806093 VALEBØ SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 769 NSLF VALEBØ SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 769 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1970 Skien 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806094 LUKSEFJELL SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 760 NSLF LUKSEFJELL SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 760 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1970 Skien 0,17 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806095 GJERPEN SKOG- OG FLØTNINGSARBEIDERFORENING AVD. 412 NSLF GJERPEN SKOG- OG FLØTNINGSARBEIDERFORENING AVD. 412 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1987 Skien 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806096 GJERPEN OG VALEBØ LOKALSAMMENSLUTNING NR. 100 NSLF GJERPEN OG VALEBØ LOKALSAMMMENSLUTNING NR. 100 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1956 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806097 GJERPEN OG SOLUM GÅRDSARBEIDERFORENING AVD. 531 NSLF GJERPEN OG SOLUM GÅRDSARBEIDERFORENING AVD. 531 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1965 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806098 SKIENS ELEKTRIKERFORENING AVD. 6 NEKF SKIENS ELEKTRIKERFORENING AVD. 6 NEKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1988 Skien 0,23 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806099 GJERPEN LAG AV NKP GJERPEN LAG AV NKP O 12,10: Politiske partier 1945 1959 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806100 ARBEIDERPARTIENES SAMARBEIDSKOMITE I SKIEN ARBEIDERPARTIENES SAMARBEIDSKOMITE I SKIEN O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1945 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806101 ARBEIDERNES JEGER- OG FISKERFORENING FOR SKIEN OG OMEGN ARBEIDERNES JEGER- OG FISKERFORENING FOR SKIEN OG OMEGN O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1932 1957 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806102 TELEMARK ARBEIDERBLADS TRYKKERIKLUBB TELEMARK ARBEIDERBLADS TRYKKERIKLUBB O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1928 1973 Skien 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806103 Vardens trykkeriklubbs arkiv VARDENS TRYKKERIKLUBB O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1917 2008 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806104 NKF's TILLITSMANNSUTVALG I SKIEN NKF's TILLITSMANNSUTVALG I SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1968 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806105 NKF's STEDSSTYRE, SKIEN NKF's STEDSSTYRE, SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1975 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806106 JOHNSEN, JOHN A. JOHNSEN, JOHN A. P 1906 1966 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806107 GULSET ARBEIDERLAG GULSET ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1974 1988 Skien 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806108 KLOSTERSKOGENS LAG AV NKU KLOSTERSKOGEN LAG AV NKU O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1947 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806109 SKIENS PIKEKOR SKIENS PIKEKOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1958 1978 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806110 SKIEN AVD. AV NORGES KRISTNE ARBEIDERES FORBUND SKIEN AVD. AV NORGES KRISTNE ARBEIDERES FORBUND O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1949 1949 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806111 SKIENS TRIKOTASJEARBEIDERFORENING SKIENS TRIKOTASJEARBEIDERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1953 1953 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806112 DET FAGLIGE OPPLYSNINGSKONTOR I SKIEN DET FAGLIGE OPPLYSNINGSKONTOR I SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1918 1923 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806113 SKIEN STUERFORENING AVD. 11 NTF SKIEN STUERFORENING AVD. 11 NTF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1892 1955 Skien 0,4 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806114 BØLE STUERLAG BØLE STUERLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1907 1923 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806115 TELEMARK ARBEIDERBLADS ARBEIDERLAG AV DNA TELEMARK ARBEIDERBLADS ARBEIDERLAG AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1974 1974 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806116 FOLKETS HUS, SKOTFOSS FOLKETS HUS, SKOTFOSS O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1933 1968 Skien 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806117 KVINNEGRUPPA "VÅRSOL" av DNA KVINNEGRUPPA "VÅRSOL" av DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1927 1988 Skien 0,25 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806118 SKIEN KRETSKVINNEUTVALG AV DNA SKIEN KRETSKVINNEUTVALG AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1963 1968 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806119 SANGKORET "SOLSTREIF", SKIEN SANGKORET "SOLSTREIF", SKIEN O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1925 1925 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806120 SKOTFOSS OG OMEGN FAGLIGE UTVALG SKOTFOSS OG OMEGN FAGLIGE UTVALG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1948 1952 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806121 SKOTFOSS SPANIAKOMITE SKOTFOSS SPANIAKOMITE O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1949 1949 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806122 SOLUM KRETSKVINNEUTVALG AV DNA SOLUM KRETSKVINNEUTVALG AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1951 1963 Skien 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806123 FAGLIG KVINNENEMND FOR SKIEN FAGLIG KVINNENEMND FOR SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1970 1973 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806124 PAPIRARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE, SKIEN PAPIRARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE, SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1962 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806126 KLOSTERSKOGEN ARBEIDERLAG KLOSTERSKOGEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1936 1998 Skien 0,24 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806127 SKIENS LOKALE FORBRUKERUTVALG SKIENS LOKALE FORBRUKERUTVALG O 03,40: Forbrukerorganisasjoner 1957 1957 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806128 MÆLUM ARBEIDERLAG MÆLUM ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1932 1985 Skien 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806129 ØVRE GJERPEN ARBERLAGS KVINNEGRUPPE ØVRE GJERPEN ARBERLAGS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1960 Skien 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806130 ØVRE GJERPEN ARBEIDERLAG ØVRE GJERPEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 2009 Skien 0,22 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806131 BRÆKKEN, ANTON BRÆKKEN, ANTON P 1903 1959 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806132 BORGESTAD FRAMLAG BORGESTAD FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1946 1989 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806133 BRATSBERG ASYLS PLEIEFORENING BRATSBERG ASYLS PLEIEFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1918 1922 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806134 LØVEID HANDELSLAG LØVEID HANDELSLAG B *47,100 1899 1903 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806135 BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERFORENING AVD. 115 NKIF BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERFORENING AVD. 115 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1995 Skien 0,65 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806136 SKIEN KONTOR OG HANDELS PARTILAG AV DNA SKIEN KONTOR OG HANDELS PARTILAG AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1969 1974 Skien 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806137 MENSTAD LAGER- OG LOSSELAG AVD. 51 NKIF MENSTAD LAGER- OG LOSSELAG AVD. 51 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1913 1988 Skien 0,28 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806138 SKOTFOS ARBEIDERAKADEMI SKOTFOS ARBEIDERAKADEMI O 07,10: Undervisning og forskning Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806139 SKÅUM, ALF SKÅUM, ALF P 1963 1990 Skien 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806140 KLYVE FRAMLAG KLYVE FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1985 1990 Skien 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806141 SKIENS ARBEIDERFORENING TIL GJENSIDIG UNDERSTØTTELSE SKIENS ARBEIDERFORENING TIL GJENSIDIG UNDERSTØTTELSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1895 1911 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806142 ELEKTRIKERNES FORENING AVD. 12 NEF ELEKTRIKERNES FORENING AVD. 12 NEF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1919 1920 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806143 SKIENS SOCIALDEMOKRATISKE AFTENSKOLE SKIENS SOCIALDEMOKRATISKE AFTENSKOLE O 07,10: Undervisning og forskning 1920 1920 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806144 SKIENS KOOPERATIVE SELSKAP SKIENS KOOPERATIVE SELSKAP O 03,30: Detaljhandel 1914 1914 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806145 GULSET AUF GULSET AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1984 1984 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806146 BØLEHØGDA KVINNEKLUBB av DNA BØLEHØGDA KVINNEKLUBB av DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1969 1974 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806147 HERMANSEN, SVERRE FERMANN HERMANSEN, SVERRE FERMANN P 1931 1981 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806148 BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERES GJENSIDIGE HJELPEKASSE BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERES GJENSIDIGE HJELPEKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1934 1976 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806149 KLUBBEN v/ANDELSSLAKTERIET KLUBBEN v/ANDELSSLAKTERIET O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1956 1974 Skien 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806150 SYERSKENES FORENING, SKIEN AVD. 29 BAF SYERSKENES FORENING, SKIEN AVD. 29 BAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1918 1964 Skien 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806151 SLIBERIARBEIDERNES FORENING SLIBERIARBEIDERNES FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1906 1911 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806152 SKIENS VISERGUTTFORENING SKIENS VISERGUTTFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1935 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806153 SKRÆDDERSVENDENES FORENING, SKIEN SKRÆDDERSVENDENES FORENING, SKIEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1893 1909 Skien 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806154 PARTIKAFEEN, SKIEN. PARTIKAFEEN, SKIEN. O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1917 1924 Skien 0,18 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806155 KILEBYGDA KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG KILEBYGDA KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1931 1931 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806156 SKIEN KOMMUNALE KLIPPESTUE SKIEN KOMMUNALE KLIPPESTUE O 09,20: Helse og sosial velferd 1950 1975 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806157 JERNBANENS PARTILAG AV DNA, SKIEN JERNBANENS PARTILAG AV DNA, SKIEN O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1963 1996 Skien 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806158 KILEBYGDENS ARBEIDERFORENING KILEBYGDENS ARBEIDERFORENING O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1899 1921 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806159 KILEBYGDA ARBEIDERLAG KILEBYGDA ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1955 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806160 FINKENHAGEN, KJELL FINKENHAGEN, KJELL P 1961 1995 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806161 ØVRE SOLUM SAMVIRKELAG ØVRE SOLUM SAMVIRKELAG B *47,100 1955 1966 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806162 PRODUKSJONS-SAMVIRKE, SKIEN PRODUKSJONS-SAMVIRKE, SKIEN O 03,40: Forbrukerorganisasjoner 1961 1961 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806163 KLUBBEN v/ABB DISTRIBUSJON KLUBBEN v/ABB DISTRIBUSJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1917 1993 Skien 0,39 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806164 SOLUM LAG AV NKP SOLUM LAG AV NKP O 12,10: Politiske partier 1945 1964 Skien 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806165 SKIENS ARBEIDERFORBUND SKIENS ARBEIDERFORBUND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1900 1902 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806167 ARBEIDERNES DYRTIDSKOMITE ARBEIDERNES DYRTIDSKOMITE O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1918 1918 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806168 ØVRE SOLUM LAG AV NKP ØVRE SOLUM LAG AV NKP O 12,10: Politiske partier 1948 1961 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806169 LANDFALD, JOHANNES LANDFALD, JOHANNES P 1947 1964 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806170 NIELSEN, WILLEMOE NIELSEN, WILLEMOE P 1961 1968 Skien 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806171 BØLE SAGBRUKS ARBEIDERFORENING AVD. 241 NBIF BØLE SAGBRUKS ARBEIDERFORENING AVD. 241 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1956 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806172 BORGESTAD KRETS AV GRENLAND SAMVIRKELAG BORGESTAD KRETS AV GRENLAND SAMVIRKELAG O 03,30: Detaljhandel 1957 1992 Skien 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806173 BEDRIFTSKLUBBEN VED SKIEN TYNNPLATEINDUSTRI A/S BEDRIFTSKLUBBEN VED SKIEN TYNNPLATEINDUSTRI A/S O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1976 1997 Skien 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806174 KLOSTERSKOGEN LAG AV NKP KLOSTERSKOGEN LAG AV NKP O 12,10: Politiske partier 1945 1955 Skien 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806175 BRATSBERGKLEIVA ARBEIDERLAG BRATSBERGKLEIVA ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1966 1985 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806176 SKIENS UAVHENGIGE KOMMUNISTPARTI SKIENS UAVHENGIGE KOMMUNISTPARTI O 12,10: Politiske partier 1930 1930 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806177 FOSSUM ARBEIDERES UNDERSTØTTELSESKASSE FOSSUM ARBEIDERES UNDERSTØTTELSESKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1920 1938 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806178 MYREN AVD. 69 NPF MYREN AVD. 69 NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1912 1914 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806179 SKIEN SOSIALISTISK UNGDOM SKIEN SOSIALISTISK UNGDOM O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1974 1985 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806180 SKIEN SV SKIEN SV O 12,10: Politiske partier 1973 1991 Skien 0,42 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806181 RUGSTAD, JAN RUGSTAD, JAN P 1902 2000 Skien 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806182 BLEGEBAKKEN DAMPSAGS SYGEUNDERSTØTTELSESKASSE BLEGEBAKKEN DAMPSAGS SYGEUNDERSTØTTELSESKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1891 1899 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806183 ØSTBANENS FORBRUKSFORENING, SKIEN ØSTBANENS FORBRUKSFORENING, SKIEN O 03,40: Forbrukerorganisasjoner 1949 1956 Skien 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806184 LOSJE "GRY", MÆLUM LOSJE "GRY", MÆLUM O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1916 1923 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806185 BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERLAG BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1984 1986 Skien 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806186 BØLE OG OMEGNS INNSAMLINGSFORENING BØLE OG OMEGNS INNSAMLINGSFORENING O 04,10: Bank 1955 1985 Skien 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806187 BØLE VEL BØLE VEL O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1953 1971 Skien 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806188 17. MAI KOMITÉEN I SKIEN 17. MAI KOMITÉEN I SKIEN U 1922 1990 Skien 0,19 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806189 Klosterskogen Framlag Klosterskogen Framlag O 10,70: Barneorganisasjoner 1992 1994 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806190 NNN-klubben ved Gilde Fellesslakteriet BA, Skien NNN-klubben ved Gilde Fellesslakteriet BA, Skien O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1955 2004 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806191 Vold Skogsarbeiderforening avd. 131 NSLF Vold Skogsarbeiderforening avd. 131 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1965 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806192 Fellesforbundet avd. 434 Union Fellesforbundet avd. 434 Union O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1983 2008 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806193 Venstre-sosialistisk enhetsliste Venstre-sosialistisk enhetsliste O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1971 1971 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806194 Skien lokallag av folkebevegelsen mot EEC Skien lokallag av folkebevegelsen mot EEC O 12,30: Kampanjer og bevegelser 1972 1972 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806196 Øvre Solum arbeider- og småbrukerlag Øvre Solum arbeider- og småbrukerlag O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1993 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806197 A/L Åfoss vannverk A/L Åfoss vannverk B *36,000 1955 1982 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806198 A/L Bridgehuset A/L Bridgehuset O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1953 1965 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806199 Skien AKP (m-l) Skien AKP (m-l) O 12,10: Politiske partier 1977 1982 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806200 Skiens socialdemokratiske forening Skiens socialdemokratiske forening O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1893 1896 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806201 Fagforeningenes fellesudvalg Fagforeningenes fellesudvalg O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1895 1897 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806202 Saltvig, Jens Peder Rasmussen (1864 - 1923) Saltvig, Jens Peder Rasmussen (1864 - 1923) P 1893 1919 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806203 Avd. 60 av N.E. & K.F, klubben ved Union Bruk Avd. 60 av N.E. & K.F, klubben ved Union Bruk O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1939 1998 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806204 Avd. 2 av NBEF, Union Skien/Skotfos Avd. 2 av NBEF, Union Skien/Skotfos O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1957 1970 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-806205 Trollskogen Barnepark Trollskogen Barnepark B *88,912 1987 1998 Skien A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807002 MOSTUE, ALF MOSTUE, ALF P 1914 1940 Notodden 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807003 NOTODDEN ARBEIDERPARTI NOTODDEN ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1910 1995 Notodden 0,55 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807004 NOTODDEN OG OMEGNS ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 57 NAF NOTODDEN OG OMEGNS ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 57 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1911 1948 Notodden 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807005 HYDROARBEIDERNES FORENING AVD. 19 NKIF HYDROARBEIDERNES FORENING AVD. 19 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1906 2010 Notodden 0,56 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807006 NOTODDEN OG OMEGN HOTELL OG KAFÉARBEIDERFORENING AVD. 44 NHRAF NOTODDEN OG OMEGN HOTELL OG KAFÉARBEIDERFORENING AVD. 44 NHRAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1978 Notodden 0,35 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807007 NOTODDEN OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON NOTODDEN OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1920 1987 Notodden 0,49 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807008 NOTODDEN AOF NOTODDEN AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1966 2001 Notodden 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807009 FOLKETS HUS, NOTODDEN FOLKETS HUS, NOTODDEN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1911 1973 Notodden 0,23 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807010 NOTODDEN ARBEIDERPARTIS KVINNEFORENING NOTODDEN ARBEIDERPARTIS KVINNEFORENING O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1914 2003 Notodden 0,54 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807012 NOTODDEN AUF NOTODDEN AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1923 1979 Notodden 0,14 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807014 LISLEHERAD SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 527 NSLF LISLEHERAD SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 527 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1987 Notodden 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807015 HEDDAL OG OMEGN LOKALSAMMENSLUTNING NR. 95 NSLF HEDDAL OG OMEGN LOKALSAMMENSLUTNING NR. 95 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1961 Notodden 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807016 PLATONARBEIDERNES FORENING AVD. 131 NKIF PLATONARBEIDERNES FORENING AVD. 131 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1987 Notodden 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807017 NOTODDEN KOMMUNALE FORENING AVD. 119 NKF NOTODDEN KOMMUNALE FORENING AVD. 119 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1926 1986 Notodden 0,62 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807018 NOTODDEN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 706 FF NOTODDEN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 706 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1933 1989 Notodden 0,28 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807020 MANNSKORET BRAGE, NOTODDEN MANNSKORET BRAGE, NOTODDEN O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1913 1991 Notodden 0,51 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807021 NOTODDEN DAMEKOR NOTODDEN DAMEKOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1917 1967 Notodden 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807022 HEDDAL KOMMUNALE TENESTEMANNSLAG HEDDAL KOMMUNALE TENESTEMANNSLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1963 Notodden 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807023 ØDEGÅRD, EMIL ØDEGÅRD, EMIL P 1948 1948 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807024 NOTODDEN SF NOTODDEN SF O 12,10: Politiske partier 1961 1975 Notodden 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807025 NOTODDEN SV NOTODDEN SV O 12,10: Politiske partier 1975 2012 Notodden 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807026 TINFOS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD.118 NPF TINFOS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD.118 NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1971 Notodden 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807027 A/S SAMFUNNSHUSET, NOTODDEN. A/S SAMFUNNSHUSET, NOTODDEN. O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1954 1991 Notodden 0,41 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807028 BEKLEDNINGSARBEIDERNES FORENING AVD. 12 BAF BEKLEDNINGSARBEIDERNES FORENING AVD. 12 BAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1953 1958 Notodden 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807029 NOTODDEN JERNBANELAG NOTODDEN JERNBANELAG O 04,90: Bank og forsikring, transport og service. Annet Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807030 NOTODDEN FRAMLAG NOTODDEN FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1982 1999 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807031 NOTODDEN OG OMEGNS TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 67 NTF NOTODDEN OG OMEGNS TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 67 NTF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1954 1957 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807032 TINFOS SAG- OG HØVLERIARB.FOR. AVD.249NBIF TINFOS SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD.249 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1956 1957 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807033 HYDROFUNKSJONÆRENES FORENING AVD. 47 NFATF HYDROFUNKSJONÆRENES FORENING AVD. 47 NFATF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1956 1956 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807034 PLATONFUNKSJONÆRENES FORENING AVD.39 NFATF PLATONFUNKSJONÆRENES FORENING AVD. 39 NFATF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1956 1957 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807035 PLASTARBEIDERNES FORENING AVD. 120 NKIF PLASTARBEIDERNES FORENING AVD. 120 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1957 1957 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807036 TINFOS KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD. 58 NKIF TINFOS KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD. 58 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1990 Notodden 1,49 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807037 NOTODDEN HANDEL OG KONTOR AVD. 040 HK NOTODDEN HANDEL OG KONTOR AVD. 040 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1952 1995 Notodden 0,14 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807038 NOTODDEN MURERFORENING AVD. 243 NBIF NOTODDEN MURERFORENING AVD. 243 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1909 1985 Notodden 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807039 NOTODDEN OG OMEGN FAGFORENING AVD. 363 FF NOTODDEN OG OMEGN FAGFORENING AVD. 363 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1989 1989 Notodden 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807040 SVELGFOS FAGFORENING AVD. 38 NKIF SVELGFOS FAGFORENING AVD. 38 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1914 1950 Notodden 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807041 HAUGEN, ERIK HAUGEN, ERIK P 1956 1978 Notodden 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807042 LISLEHERAD ARBEIDERLAG LISLEHERAD ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1946 1969 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807043 HYDROFUNKSJONÆRENES PENSJONISTFORENING HYDROFUNKSJONÆRENES PENSJONISTFORENING O 10,90: Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner. Annet 1940 1955 Notodden 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807044 NOTODDEN ARBEIDERSAMFUNN NOTODDEN ARBEIDERSAMFUNN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1949 1987 Notodden 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807045 SVÆLGFOS ARBEIDSMANDSFORENING AVD. 283 NAF SVÆLGFOS ARBEIDSMANDSFORENING AVD. 283 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1907 1910 Notodden 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807046 HEDDAL LENSEARBEIDERFORENING AVD. 838 NSLF HEDDAL LENSEARBEIDERFORENING AVD. 838 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1918 1918 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807047 SKRÆDDERSVENDENES FAGFORENING, NOTODDEN SKRÆDDERSVENDENES FAGFORENING, NOTODDEN O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1911 1911 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807048 NOTODDEN KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG NOTODDEN KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1923 1923 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807049 HEDDAL ARBEIDERPARTI HEDDAL ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1922 1963 Notodden 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807050 MAGNUSSEN, JOHAN MAGNUSSEN, JOHAN P 1922 1975 Notodden 0,35 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807051 NOTODDEN AVDELING AV ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND NOTODDEN AVDELING AV ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1987 2009 Notodden 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807052 NORSK FOLKEHJELP NOTODDEN NORSK FOLKEHJELP NOTODDEN O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1978 1997 Notodden 0,24 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807053 NORSK FOLKEHJELP GRANSHERAD NORSK FOLKEHJELP GRANSHERAD O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1984 1999 Notodden 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807054 Gransherad bygningsarbeiderforening avd. 447 NBIF Gransherad bygningsarbeiderforening avd. 447 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1950 1974 Notodden A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807055 Notodden Industrifunksjonærers forening avd. 193 HK Notodden Industrifunksjonærers forening avd. 193 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1969 Notodden A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-807056 Industri energi forum Notodden Industri energi forum Notodden O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 2001 2006 Notodden A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-811001 SILJAN SKOGSARBEIDERFORENING AVD. 82 NSLF SILJAN SKOGSARBEIDERFORENING AVD. 82 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1925 1981 Siljan 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-811002 SILJAN ARBEIDERPARTI SILJAN ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1963 1967 Siljan 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-811003 SILJAN SV SILJAN SV O 12,10: Politiske partier 1991 1991 Siljan 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814001 LANGESUND JERN OG METALL AVD. 101 NJMF LANGESUND JERN OG METALL AVD. 101 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1915 2000 Bamble 1,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814003 STATHELLE ARBEIDSLØSES FORENING STATHELLE ARBEIDSLØSES FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1939 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814004 LANGESUND ARBEIDERUNGDOMSLAG LANGESUND ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1962 Bamble 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814005 KRABBERØDSTRAND ARBEIDERUNGDOMSLAG KRABBERØDSTRAND ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1963 1970 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814006 HERRE ARBEIDERUNGDOMSLAG HERRE ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1963 1964 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814007 BAMBLE ARBEIDERPARTI BAMBLE ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1937 2012 Bamble 0,4 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814008 BOREALIS PETROKJEMISKE FAGFORENING AVD. 14 NOPEF BOREALIS PETROKJEMISKE FAGFORENING AVD. 14 NOPEF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1977 2005 Bamble 2,53 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814009 PETROKJEMISK FORENING, RAFNES, AVD. 4 NOPEF PETROKJEMISK FORENING, RAFNES, AVD. 4 NOPEF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1975 1978 Bamble 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814010 HERRE FAGFORENING AVD. 63 NPF HERRE FAGFORENING AVD. 63 NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1911 1978 Bamble 0,4 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814011 HERRE ARBEIDERLAG HERRE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1975 2015 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814012 HERRE PARTILAG AV NKP HERRE PARTILAG AV NKP O 12,10: Politiske partier 1945 1946 Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814013 HERRE SOCIALDEMOKRATISKE FORENING HERRE SOCIALDEMOKRATISKE FORENING O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1915 1915 Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814014 HERRE STUERLAG HERRE STUERLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1941 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814015 LANGESUND ARBEIDERLAG LANGESUND ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1919 1991 Bamble 0,23 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814016 LANGESUND FAGLIGE SAMORGANISASJON LANGESUND FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1959 1962 Bamble 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814017 STATHELLE ARBEIDERLAG STATHELLE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1947 1995 Bamble 0,26 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814018 LANGESUND LAG AV NORSK FOLKEHJELP LANGESUND LAG AV NORSK FOLKEHJELP O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1945 1978 Bamble 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814019 BAMBLE KOMMUNALE FORENING AVD. 102 NKF BAMBLE KOMMUNALE FORENING AVD. 102 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1940 1987 Bamble 0,3 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814020 BAMBLE STENBRUDDSARBEIDERFORENING AVD. 28 NAF BAMBLE STENBRUDDSARBEIDERFORENING AVD. 28 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1956 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814021 BAMBLE ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 416 NAF BAMBLE ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 416 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1945 Bamble 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814022 EKSTRAND BÅTBYGGERFORENING EKSTRAND BÅTBYGGERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1949 Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814023 FAGFORENINGERNES MANDSKOR, LANGESUND FAGFORENINGERNES MANDSKOR, LANGESUND O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1933 1939 Bamble 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814024 LANGESUND ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE LANGESUND ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1948 1962 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814025 SPANIAKOMITEEN I LANGESUND SPANIAKOMITEEN I LANGESUND O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1937 1937 Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814026 LANGESUND ARBEIDERIDRETTSLAG LANGESUND ARBEIDERIDRETTSLAG O 10,10: Idrett 1933 1937 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814027 EIK ARBEIDERLAG EIK ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1959 1963 Bamble 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814028 KRABBERØDSTRAND ARBEIDERLAG KRABBERØDSTRAND ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1959 1963 Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814029 GRUPPE ØDEGAARDENS BILRUTER av AVD. 43 NTF GRUPPE ØDEGAARDENS BILRUTER av AVD. 43 NTF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1988 Bamble 0,25 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814030 VEST-BAMBLE AUF VEST-BAMBLE AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1979 1988 Bamble 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814031 NORSK PAPIREMBALLAGES GRAFISKE KLUBB NORSK PAPIREMBALLAGES GRAFISKE KLUBB O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1958 1992 Bamble 0,28 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814032 LANGESUND JERN OG METALLS MUSIKKORPS LANGESUND JERN OG METALLS MUSIKKORPS O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1920 1956 Bamble 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814033 ØDEGAARDENS VERKS GRUBEARBEIDERFORENING ØDEGAARDENS VERKS GRUBEARBEIDERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1917 1918 Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814035 VEST-BAMBLE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 659 NSLF VEST-BAMBLE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 659 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1988 Bamble 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814036 SPANIAKOMITEEN FOR STATHELLE OG OMEGN SPANIAKOMITEEN FOR STATHELLE OG OMEGN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1951 1951 Bamble 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814037 LANGESUND HANDEL OG KONTOR AVD. 171 HK LANGESUND HANDEL OG KONTOR AVD. 171 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1972 Bamble 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814038 BAMBLE SV BAMBLE SV O 12,10: Politiske partier 1974 1994 Bamble 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814039 Stathelle Samvirkelag Stathelle Samvirkelag B *47,100 1946 1946 Bamble 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814040 Stathelle, Findal og Rugtvedt arbeiderlag Stathelle, Findal og Rugtvedt arbeiderlag O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1995 2003 Bamble A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-814041 Rødt Bamble Rødt Bamble O 12,10: Politiske partier 1991 2015 Bamble A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815001 KRAGERØ KOMMUNALE FORENING AVD. 147 NKF KRAGERØ KOMMUNALE FORENING AVD. 147 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1909 1991 Kragerø 0,32 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815003 KRAGERØ ARBEIDLØSES FORENING KRAGERØ ARBEIDLØSES FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1935 Kragerø 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815004 SETEREN KVARTSBRUDDARBEIDERFORENING AVD. 116 NAF SETEREN KVARTSBRUDDARBEIDERFORENING AVD. 116 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1938 Kragerø 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815006 KRAGERØ AUF (AUL) KRAGERØ AUF (AUL) O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1916 1984 Kragerø 0,26 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815007 KRAGERØ BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 250 NBIF KRAGERØ BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 250 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1947 1987 Kragerø 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815008 KRAGERØ ARBEIDERPARTI KRAGERØ ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1908 1997 Kragerø 0,47 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815009 TRIKOTASJEARBEIDERNES FORENING AVD. 126 BAF TRIKOTASJEARBEIDERNES FORENING AVD. 126 BAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1973 Kragerø 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815010 KRAGERØ AVD. AV NORSK MURERFORBUND KRAGERØ AVD. AV NORSK MURERFORBUND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1908 1912 Kragerø 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815011 KRAGERØ KJEMISKE FAGFORENING AVD. 87 NKIF KRAGERØ KJEMISKE FAGFORENING AVD. 87 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1950 1969 Kragerø 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815012 Kragerø faglige samorganisasjons arkiv KRAGERØ FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 2012 Kragerø 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815013 SANNIDAL OG OMEGN VEGARBEIDERFORENING AVD. 222 NAF SANNIDAL OG OMEGN VEGARBEIDERFORENING AVD. 222 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1957 1965 Kragerø 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815015 KRAGERØ JERN OG METALL AVD. 55 NJMF KRAGERØ JERN OG METALL AVD. 55 NJMF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1995 Kragerø 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815016 VALBERG ARBEIDERFORENING AVD. 16 NAF VALBERG ARBEIDERFORENING AVD. 16 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1928 1955 Kragerø 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815017 BÆRØY ARBEIDERFORENING AVD. 109 NKIF BÆRØY ARBEIDERFORENING AVD. 109 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1943 Kragerø 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815018 KRAGERØ OG OMEGN VEIARBEIDERFORENING AVD. 344 NAF KRAGERØ OG OMEGN VEIARBEIDERFORENING AVD. 344 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1939 1941 Kragerø 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815020 KRAGERØ ARBEIDERKOR KRAGERØ ARBEIDERKOR O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1934 1951 Kragerø 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815021 KRAGERØ ARBEIDERIDRETTSLAG KRAGERØ ARBEIDERIDRETTSLAG O 10,10: Idrett 1937 1937 Kragerø 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815022 KRAGERØ GRAFISKE FORENING KRAGERØ GRAFISKE FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1939 1992 Kragerø 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815023 HELLE OG SKARBO FRAMLAG HELLE OG SKARBO FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1986 1988 Kragerø 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815024 KRAGERØ HANDEL OG KONTOR AVD. 167 HK KRAGERØ HANDEL OG KONTOR AVD. 167 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1992 Kragerø 0,46 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815025 KRAGERØ ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE KRAGERØ ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1984 Kragerø 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815026 KRAGERØ ARBEIDERSAMFUNN KRAGERØ ARBEIDERSAMFUNN O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1948 1970 Kragerø 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815027 SANNIDAL ARBEIDERLAG SANNIDAL ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1983 1990 Kragerø 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815028 KRAGERØ AOF KRAGERØ AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1964 2001 Kragerø 0,45 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815029 HELLE ARBEIDERES HJÆLPE- OG UNDERSTØTTELSESKASSE HELLE ARBEIDERES HJÆLPE- OG UNDERSTØTTELSESKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1892 1892 Kragerø 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815030 DEMOKRATISKE SOSIALISTER - AIK, KRAGERØ DEMOKRATISKE SOSIALISTER - AIK, KRAGERØ O 12,10: Politiske partier 1973 1974 Kragerø 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815031 HELLEFJORDEN FAGFORENING AVD. 253 NAF HELLEFJORDEN FAGFORENING AVD. 253 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1911 1920 Kragerø 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815032 KRAGERØ TREINDUSTRIARBEIDERFORENING KRAGERØ TREINDUSTRIARBEIDERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1946 1958 Kragerø 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815033 KLUBBEN V/ KRAGERØ VERFT & DOKK KLUBBEN V/ KRAGERØ VERFT & DOKK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1954 1980 Kragerø 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815034 TÅTØY FRAMLAG TÅTØY FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1986 1987 Kragerø 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815035 Folkets Hus Kragerøs arkiv Folkets Hus Kragerø O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1983 2015 Kragerø A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815036 KRAGERØ SV KRAGERØ SV O 12,10: Politiske partier 1973 1987 Kragerø 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-815037 NORSK FOLKEHJELP KRAGERØ NORSK FOLKEHJELP KRAGERØ O 09,40: Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 1974 2001 Kragerø 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817001 DRANGEDAL FAGLIGE UTVALG DRANGEDAL FAGLIGE UTVALG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1958 Drangedal 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817002 DRANGEDAL SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 546 NSLF DRANGEDAL SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 546 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1981 Drangedal 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817003 BOSTRAK SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 327 NSLF BOSTRAK SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 327 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 1988 Drangedal 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817004 KROKEN SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 456 NSLF KROKEN SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 456 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1943 1943 Drangedal 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817006 TOKESTRANDA SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 303 NSLF TOKESTRANDA SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 303 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1929 1988 Drangedal 0,11 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817007 DRANGEDAL ARBEIDERPARTI DRANGEDAL ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1929 1995 Drangedal 0,22 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817008 BOSTRAK ARBEIDERUNGDOMSLAG BOSTRAK ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1936 1939 Drangedal 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817009 KROKEN ARBEIDERUNGDOMSLAG KROKEN ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1933 1937 Drangedal 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817010 DRANGEDAL AUF (AUL) DRANGEDAL AUF (AUL) O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1938 1988 Drangedal 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817011 DRANGEDAL KOMMUNALE FORENING AVD. 218 NKF DRANGEDAL KOMMUNALE FORENING AVD. 218 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1937 Drangedal 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817012 DRANGEDAL ARBEIDERFORENING DRANGEDAL ARBEIDERFORENING O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1979 Drangedal 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817013 KROKEN ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE KROKEN ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1975 Drangedal 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817014 DRANGEDAL VEGARBEIDERFORENING AVD 375 NAF DRANGEDAL VEGARBEIDERFORENING AVD. 375 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1957 1965 Drangedal 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817015 KROKEN ARBEIDERIDRETTSLAG KROKEN ARBEIDERIDRETTSLAG O 10,10: Idrett 1933 1983 Drangedal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817017 KROKEN ARBEIDERLAG KROKEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1912 1972 Drangedal 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817018 TOKESTRANDA ARBEIDER- OG SMÅBRUKERLAG TOKESTRANDA ARBEIDER- OG SMÅBRUKERLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1954 1984 Drangedal 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817019 ØVRE TØRDAL ARBEIDERFORENING ØVRE TØRDAL ARBEIDERFORENING O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1929 1946 Drangedal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817021 KJOSEN ARBEIDERLAG KJOSEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier Drangedal 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817022 KJOSEN SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 561 NSLF KJOSEN SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 561 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1981 Drangedal 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817023 DRANGEDAL BYGDESAMMENSLUTNING AVD. 539 NSLF DRANGEDAL BYGDESAMMENSLUTNING AVD. 539 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1938 Drangedal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817024 DRANGEDAL AOF DRANGEDAL AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1972 2003 Drangedal 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-817025 DRANGEDAL SV DRANGEDAL SV O 12,10: Politiske partier 1978 1987 Drangedal 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819001 ULEFOSS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 98 NPF ULEFOSS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 98 NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1928 1974 Nome 0,27 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819003 LUNDE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 595 NSLF LUNDE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 595 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1957 Nome 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819004 LANDSMARKA SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 749 NSLF LANDSMARKA SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 749 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1988 Nome 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819005 ULEFOSS BRUG OG TREINDUSTRIS ARBEIDERES HJELPEKASSE ULEFOSS BRUG OG TREINDUSTRIS ARBEIDERES HJELPEKASSE O 09,20: Helse og sosial velferd 1945 1974 Nome 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819006 ULEFOSS SAG- OG TOMTEARBEIDERFORENING AVD. 247 NBIF ULEFOSS SAG- OG TOMTEARBEIDERFORENING AVD. 247 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1986 Nome 0,19 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819007 NOME BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORENING AVD. 814 FF NOME BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORENING AVD. 814 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1943 1992 Nome 0,25 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819008 HOLLA ARBEIDERUNGDOMSLAG HOLLA ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1920 1972 Nome 0,26 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819009 LUNDE ARBEIDERUNGDOMSLAG LUNDE ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1949 Nome 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819010 HOLLA ARBEIDERPARTI HOLLA ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1931 1963 Nome 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819011 ULEFOSS OG OMEGNS ARBEIDERFORENING ULEFOSS OG OMEGNS ARBEIDERFORENING O 12,10: Politiske partier 1890 1986 Nome 0,39 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819012 NOME OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON NOME OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1955 1979 Nome 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819013 NOME ARBEIDERPARTI NOME ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1962 1971 Nome 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819014 NOME KOMMUNALE FORENING AVD. 228 NKF NOME KOMMUNALE FORENING AVD. 228 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1980 Nome 0,14 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819015 LUNDE ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE LUNDE ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1946 1986 Nome 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819016 Midt-Telemark fagforening AVD. 227 FF ULEFOSS JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 227 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1930 2005 Nome 0,62 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819018 LUNDE ARBEIDERIDRETTSLAG LUNDE ARBEIDERIDRETTSLAG O 10,10: Idrett 1933 1940 Nome 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819019 HOLLA SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 443 NSLF HOLLA SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 443 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1938 1987 Nome 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819020 BANDAKKANALENS FLØTERFORENING AVD. 836 NSLF BANDAKKANALENS FLØTERFORENING AVD. 836 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1925 1987 Nome 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819021 SØVITT GRUVEARBEIDERKLUBB AV AVD.12 NAF SØVITT GRUVEARBEIDERKLUBB AV AVD. 12 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1951 1970 Nome 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819022 ULEFOSS ARBEIDERIDRETTSLAG ULEFOSS ARBEIDERIDRETTSLAG O 10,10: Idrett 1934 1937 Nome 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819023 ULEFOSS OG OMEGNS ARBEIDERFORENINGS KVINNEGRUPPE ULEFOSS OG OMEGNS ARBEIDERFORENINGS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1933 1967 Nome 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819024 LANDSMARKEN ARBEIDERFORENING LANDSMARKEN ARBEIDERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1919 1929 Nome 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819025 ULEFOSS AUF ULEFOSS AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1979 1982 Nome 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819026 LUNDE ARBEIDERLAG LUNDE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1920 1988 Nome 0,18 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819027 ULEFOSS HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING AVD. 91 NHKF ULEFOSS HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING AVD. 91 NHKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1961 1961 Nome 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819028 LUNDE JERNBANEARBEIDERFORENING LUNDE JERNBANEARBEIDERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1919 1919 Nome 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819030 AVD. 496 FF, ULEFOSS VERK AVD. 496 FF, ULEFOSS VERK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1989 Nome 0,34 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819031 KLUBBEN VED SWEDOOR A/S KLUBBEN VED SWEDOOR A/S O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1977 1992 Nome 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819032 ULEFOS BRUGS AVD. 26 NPF ULEFOS BRUGS AVD. 26 NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1913 1922 Nome 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819033 ULEFOS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 80 NPF ULEFOS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 80 NPF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1916 1922 Nome 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819034 NOME SV NOME SV O 12,10: Politiske partier 1977 1991 Nome 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819035 NOME AOF NOME AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1974 1991 Nome 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819036 Arbeidernes hjelpekasse, Ulefos jernværk Arbeidernes hjelpekasse, Ulefos jernværk O 09,20: Helse og sosial velferd 1904 1975 Nome A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-819037 Verkstedklubben ved A/S Ulefos Brug Verkstedklubben ved A/S Ulefos Brug O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1961 2003 Nome A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821001 BØ ARBEIDERPARTI BØ ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1891 1991 0,3 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821002 BØ ARBEIDERUNGDOMSLAG BØ ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1917 1948 0,18 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821003 FOLKETS HUS SAMMENSLUTNING, BØ FOLKETS HUS SAMMENSLUTNING, BØ O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1932 1985 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821004 BØ SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 331 NSLF BØ SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 331 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1988 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821005 BØ VEGARBEIDERFORENING AVD. 50 NAF BØ VEGARBEIDERFORENING AVD. 50 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1940 1965 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821006 BØ IDRETTSLAG (tilsl. AIF) BØ IDRETTSLAG (tilsl. AIF) O 10,10: Idrett 1934 1940 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821007 BØ AOF BØ AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1972 1975 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821008 BØ SV BØ SV O 12,10: Politiske partier 1983 1992 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-821009 Bø jernbanearbeiderforening avd. 243 NAF Bø jernbanearbeiderforening avd. 243 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1919 1920 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822001 HJUKSEBØ ARBEIDERFORENING AV DNA HJUKSEBØ ARBEIDERFORENING AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1913 1945 Sauherad 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822002 NES ARBEIDERLAG NES ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1902 1937 Sauherad 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822003 SAUHERAD VEGARBEIDERFORENING AVD. 356 NAF SAUHERAD VEGARBEIDERFORENING AVD. 356 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1936 1968 Sauherad 0,2 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822005 SAUDE SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG SAUDE SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1914 1915 Sauherad 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822006 FARVOLDEN SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG FARVOLDEN SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier Sauherad 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822007 FARVOLDEN ARBEIDER- OG SMÅBRUKERLAG FARVOLDEN ARBEIDER- OG SMÅBRUKERLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1923 1930 Sauherad 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822008 SAUHERAD ARBEIDERUNGDOMSLAG SAUHERAD ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1931 1936 Sauherad 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822009 SAUHERAD ARBEIDERLAG SAUHERAD ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1964 Sauherad 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822010 SAUHERAD ARBEIDERPARTI SAUHERAD ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1924 1987 Sauherad 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822011 SAUHERAD ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE SAUHERAD ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1930 1988 Sauherad 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822012 YTRE SAUDE SOCIALDEMOKRATISKE FORENING YTRE SAUDE SOCIALDEMOKRATISKE FORENING O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1911 1912 Sauherad 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822013 AKKERHAUGENS ARBEIDER- OG SMAABRUKERLAG AKKERHAUGENS ARBEIDER- OG SMAABRUKERLAG O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1917 1923 Sauherad 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822014 HJUKSEBØ KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG HJUKSEBØ KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1948 1948 Sauherad 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822015 AKKERHAUGEN SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 230 NSLF AKKERHAUGEN SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 230 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1980 1987 Sauherad 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822016 SAUHERAD SV SAUHERAD SV O 12,10: Politiske partier 1978 1992 Sauherad 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-822017 SAUHERAD AOF SAUHERAD AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1975 1988 Sauherad 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826003 RJUKAN HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORENING AVD. 13 HRAF RJUKAN HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORENING AVD. 13 HRAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1940 1940 Tinn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826005 TINN KOMMUNALE FORENING AVD. 36 NKF TINN KOMMUNALE FORENING AVD. 36 NKF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1963 Tinn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826006 RJUKAN TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 94 NTF RJUKAN TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 94 NTF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1947 1948 Tinn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826009 RJUKAN OG OMEGN ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 12 NAF RJUKAN OG OMEGN ARBEIDSMANNSFORENING AVD.12 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1953 Tinn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826010 RJUKAN ARBEIDERFORENING AVD. 27 NKIF RJUKAN ARBEIDERFORENING AVD. 27 NKIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1916 1994 Tinn 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826018 FAGFORENINGENES SANGFORENING, RJUKAN FAGFORENINGENES SANGFORENING, RJUKAN O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1914 1980 Tinn 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826022 RJUKAN FRAMLAG RJUKAN FRAMLAG O 10,70: Barneorganisasjoner 1980 2000 Tinn 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826025 RJUKAN HANDEL OG KONTOR AVD. 20 HK RJUKAN HANDEL OG KONTOR AVD. 20 HK O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1911 1961 Tinn 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826026 RJUKAN STENHUGGERFORENING RJUKAN STENHUGGERFORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1910 1921 Tinn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826027 VAAER ARBEIDSMANDSFORENING AVD. 302 NAF VAAER ARBEIDSMANDSFORENING AVD. 302 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1907 1912 Tinn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826028 RJUKANBANENS FORENING RJUKANBANENS FORENING O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1949 1949 Tinn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826029 RJUKAN LAG AV NKU RJUKAN LAG AV NKU O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1946 1950 Tinn 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826030 RJUKAN RENGJØRINGSKLUBB RJUKAN RENGJØRINGSKLUBB O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1945 1987 Tinn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826031 RJUKAN BEKLEDNINGSARBEIDERFORENING AVD. 383 FELLESFORBUNDET RJUKAN BEKLEDNINGSARBEIDERFORENING AVD. 383 FELLESFORBUNDET O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1967 1997 Tinn 0,32 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826032 RJUKAN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 710 FF RJUKAN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 710 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1931 1990 Tinn 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826033 RJUKAN OG TINN FAGFORENING AVD. 710 FF RJUKAN OG TINN FAGFORENING AVD. 710 FF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1989 1994 Tinn 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826035 SAAHEIM KOOPERATIVE HANDELSFORENING SAAHEIM KOOPERATIVE HANDELSFORENING B *47,100 1913 1913 Tinn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-826036 CAFÉ INTERNATIONAL CAFÉ INTERNATIONAL B *56,101 1913 1913 Tinn 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-827001 HJARTDAL ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 524 NAF HJARTDAL ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 524 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1939 1965 Hjartdal 0,05 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-828001 SELJORD ARBEIDERPARTI SELJORD ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1904 1990 Seljord 0,23 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-828002 SELJORD SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 463 NSLF SELJORD SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 463 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1936 Seljord 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-828003 FLATDAL ARBEIDERPARTI FLATDAL ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1946 1951 Seljord 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-828004 SELJORD VEGARBEIDERFORENING AVD. 278 NAF SELJORD VEGARBEIDERFORENING AVD. 278 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1951 1965 Seljord 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-828006 AOF-FORENINGEN FOR SELJORD SELJORD AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1973 1999 Seljord 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-828007 SELJORD HANDEL OG KONTOR AVD. 187 HK. SELJORD HANDEL OG KONTOR AVD. 187 HK. O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1952 1987 Seljord 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-828008 SELJORD SV SELJORD SV O 12,10: Politiske partier 1978 1987 Seljord 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-829001 STOI SAMVIRKELAG STOI SAMVIRKELAG B *47,100 1937 1963 Kviteseid 0,3 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-829003 KVITESEID AOF KVITESEID AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1973 1981 Kviteseid 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-829004 BRUNKEBERG SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 424 NSLF BRUNKEBERG SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 424 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1934 1939 Kviteseid 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-830001 TREUNGEN ARBEIDERLAG TREUNGEN ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1969 Nissedal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-830002 NISSEDAL ARBEIDERPARTI NISSEDAL ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1945 2002 Nissedal 0,16 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-830004 HAUGSJÅSUND ARBEIDARLAG HAUGSJÅSUND ARBEIDARLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1945 1948 Nissedal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-830005 NISSEDAL ARBEIDERKVINNEGRUPPE NISSEDAL ARBEIDERKVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1955 1957 Nissedal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-830006 FJONE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 156 NSLF FJONE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 156 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1950 1951 Nissedal 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-830007 NISSEDAL SV NISSEDAL SV O 12,10: Politiske partier 1981 1983 Nissedal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831002 VEUM ARBEIDERLAG VEUM ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1903 1981 Fyresdal 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831004 FYRESDAL ARBEIDERPARTI FYRESDAL ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1939 1995 Fyresdal 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831005 FYRESDAL AUF FYRESDAL AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1979 1980 Fyresdal 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831006 FYRISDALS FREDSFORENING FYRISDALS FREDSFORENING O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1892 1892 Fyresdal 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831007 FYRESDAL AOF FYRESDAL AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1977 2010 Fyresdal 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831008 FYRESDAL ARBEIDERFORENING FYRESDAL ARBEIDERFORENING O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1888 1900 Fyresdal 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831009 FYRESDAL ARBEIDERLAG FYRESDAL ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1900 1961 Fyresdal 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831010 FYRESDAL SOCIALDEMOKRATISKE ARBEIDERPARTI FYRESDAL SOCIALDEMOKRATISKE ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1921 1927 Fyresdal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-831011 FYRESDAL SV FYRESDAL SV O 12,10: Politiske partier 1990 1991 Fyresdal 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833001 KVAALO, JOHANNES K. KVAALO, JOHANNES K. P 1894 1901 Tokke 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833002 HØYDALSMO ARBEIDERLAG HØYDALSMO ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1965 1981 Tokke 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833003 TOKKE ARBEIDERPARTI TOKKE ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1960 1995 Tokke 0,28 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833004 SKAFSÅ ARBEIDERLAG OG KVINNEGRUPPE SKAFSÅ ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1946 2004 Tokke 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833005 Åmdal AUL Åmdal AUL O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1966 1974 Tokke A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833010 LÅRDAL ARBEIDERLAG OG KVINNEGRUPPE LÅRDAL ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1904 2004 Tokke 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833011 EIK KVINNEGRUPPE AV DNA EIK KVINNEGRUPPE AV DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1964 1989 Tokke 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833013 LÅRDAL ARBEIDERUNGDOMSLAG LÅRDAL ARBEIDERUNGDOMSLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1930 1970 Tokke 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833015 TOKKE ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 48 NAF TOKKE ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 48 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1955 1971 Tokke 0,14 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833016 LÅRDAL VEGARBEIDERFORENING AVD. 478 NAF LÅRDAL VEGARBEIDERFORENING AVD. 478 NAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1965 Tokke 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833018 MO ARBEIDERPARTI MO ARBEIDERPARTI O 12,10: Politiske partier 1954 1963 Tokke 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833019 LÅRDAL HERADSPARTI AV DNA LÅRDAL HERADSPARTI AV DNA O 12,10: Politiske partier 1939 1963 Tokke 0,07 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833020 LÅRDAL SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 251 NBIF LÅRDAL SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 251 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1950 1955 Tokke 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833021 LÅRDALS KOOPERATIVE INNKJØPSLAG LÅRDALS KOOPERATIVE INNKJØPSLAG O 03,30: Detaljhandel 1911 1918 Tokke 0,03 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833022 FOLKETS HUS, LÅRDAL FOLKETS HUS, LÅRDAL O 12,90: Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 1919 1964 Tokke 0,06 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833023 LÅRDAL ULLSPINNERI ARBEIDERFORENING AVD. 62 NTAF LÅRDAL ULLSPINNERI ARBEIDERFORENING AVD. 62 NTAF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1937 1963 Tokke 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833024 TOKKE AOF TOKKE AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1972 2003 Tokke 0,12 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833025 ARBEIDERNE VED A/S DALEN GRUBER ARBEIDERNE VED A/S DALEN GRUBER O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1917 1917 Tokke 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833026 AUSTHEIENS ARBEIDARLAG AUSTHEIENS ARBEIDARLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1911 1930 Tokke 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833027 TOKKE SV TOKKE SV O 12,10: Politiske partier 1979 1991 Tokke 0,04 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833028 Skafså kvinnegruppe av DNA Skafså kvinnegruppe av DNA O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1966 1981 Tokke A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-833029 Åmdals verk AUF Åmdals verk AUF O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1977 1980 Tokke A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834001 YTRE VINJE ARBEIDARLAG YTRE VINJE ARBEIDARLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1908 1996 Vinje 0,08 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834002 VINJE ARBEIDERPARTI VINJE ARBEIDERPARTI O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1921 1994 Vinje 0,09 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834004 VINJE SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 260 NBIF VINJE SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 260 NBIF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1947 1989 Vinje 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834005 YTRE VINJE ARBEIDARLAGS KVINNEGRUPPE YTRE VINJE ARBEIDARLAGS KVINNEGRUPPE O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1959 1959 Vinje 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834006 VINJE AOF VINJE AOF O 07,10: Undervisning og forskning 1972 2000 Vinje 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834007 YTRE VINJE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD.148 NSLF YTRE VINJE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 148 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1953 Vinje 0,01 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834008 RAULAND MANNSGRUPPE AV NORGES KRISTNE ARBEIDERES FORBUND RAULAND MANNSGRUPPE AV NORGES KRISTNE ARBEIDERES FORBUND O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1950 1973 Vinje 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834009 RAULAND ARBEIDERLAG RAULAND ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1914 1998 Vinje 0,17 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834010 ØVRE VINJE ARBEIDERLAG ØVRE VINJE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1968 1998 Vinje 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834011 VINJE SV VINJE SV O 12,10: Politiske partier 1973 1993 Vinje 0,1 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834012 VINJE ARBEIDERLAG VINJE ARBEIDERLAG O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1930 1989 Vinje 0,13 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark A-834013 VINJE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 259 NSLF VINJE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 259 NSLF O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1935 1953 Vinje 0,02 A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT-800140 TA Handel og kontor TA Handel og kontor B *58,130 1962 2002 Telemark A
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT-800141 Grenland Vekterklubb Grenland Vekterklubb O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1973 1976 Telemark A
Telemark Museum Arkiv frå Bamble Museum S Bamble 10
Telemark Museum BAM-A-1001 Langesund Arbeiderforening Langesund Arbeiderforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner Bamble
Telemark Museum BAM-A-1002 Herre fabrikker Herre fabrikker B *17,000 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1003 Ødegårdens Verk Ødegårdens Verk B *08,910 1872 1945 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1004 Langesund Mekaniske Verksted Langesund Mekaniske Verksted B *30,100 1919 1967 Bamble 40 D
Telemark Museum BAM-A-1006 Det Franske Grubecompagnie i Bamble Det Franske Grubecompagnie i Bamble B *08,910 1870 1943 Bamble 0,1 A
Telemark Museum BAM-A-1007 Handlende Ødegårdens Verk Handlende Ødegårdens Verk B *47,100 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1010 S. Andersens kolonial, Herre S. Andersens kolonial, Herre B *47,100 1940 1941 Bamble 0,1 A
Telemark Museum BAM-A-1011 Langesund og Omegns Fiskeres Forening/ Langesunddistriktets fiskerlag Langesund og Omegns Fiskeres Forening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1907 1986 Bamble 0,1 A
Telemark Museum BAM-A-1012 Fiskernes salgslag Fiskernes salgslag O 01,40: Fiskernes omsetningsorganisasjoner 1955 1970 Bamble 0,1 A
Telemark Museum BAM-A-1013 Fiskerinævnden i Langesund Fiskerinævnden i Langesund I 1921 1947 Bamble 0,1 A
Telemark Museum BAM-A-1014 Langesund Bad Langesund Bad B *93,290 1927 1927 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1015 Dampskibet Rødskjær, Langesund Dampskibet Rødskjær, Langesund B *50,200 1894 1929 Bamble 0,1 A
Telemark Museum BAM-A-1016 17. mai komiteen i Langesund 17. mai komiteen i Langesund U Bamble
Telemark Museum BAM-A-1017 A/S Langesund-Helgeroafergen A/S Langesund-Helgeroafergen B *50,100 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1018 Asbjørn C. Christensen Kolonial Asbjørn C. Christensen Kolonial B *47,100 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1019 Bamble Amatørteater Bamble Amatørteater O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Bamble
Telemark Museum BAM-A-1020 Bamble grunneierforening Bamble grunneierforening O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst Bamble
Telemark Museum BAM-A-1021 Bamble guttelag Bamble guttelag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Bamble
Telemark Museum BAM-A-1022 Bamble Kristelige Folkeparti Bamble Kristelige Folkeparti O 12,10: Politiske partier Bamble
Telemark Museum BAM-A-1023 Bamble Kunstforening Bamble Kunstforening O 08,40: Skapende og utøvende kunst Bamble
Telemark Museum BAM-A-1024 Bamble Leseselskap Bamble Leseselskap O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger Bamble
Telemark Museum BAM-A-1025 Bjarne Stamland Bjarne Stamland P Bamble
Telemark Museum BAM-A-1026 D. M. Rytter D. M. Rytter P Bamble
Telemark Museum BAM-A-1027 Den yngre kvinneforening Den yngre kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner Bamble
Telemark Museum BAM-A-1028 Foreningen Norden i Bamble Foreningen Norden i Bamble O 08,50: Fred og internasjonalt samarbeid Bamble
Telemark Museum BAM-A-1029 Hallvard Nielsen Hallvard Nielsen P Bamble
Telemark Museum BAM-A-1030 Haugerud, Olav Haugerud, Olav P Bamble
Telemark Museum BAM-A-1031 Karen Larsens forretning Karen Larsens forretning B *47,100 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1032 Langesund Babtistmenighet Langesund Babtistmenighet O 11,30: Kristne trossamfunn utenfor statskirken Bamble
Telemark Museum BAM-A-1033 Langesund Forsvarsforening Langesund Forsvarsforening O 13,00: Uspesifisert Bamble
Telemark Museum BAM-A-1034 Langesund Idrettsforenings turngruppe Langesund Idrettsforenings turngruppe O 10,10: Idrett Bamble
Telemark Museum BAM-A-1035 Langesund Mannsangforening Langesund Mannsangforening O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Bamble
Telemark Museum BAM-A-1036 Langesund Sjakklubb Langesund Sjakklubb O 10,00: Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner Bamble
Telemark Museum BAM-A-1037 Langesund Skytterlag Langesund Skytterlag O 10,20: Skytterbevegelsen Bamble
Telemark Museum BAM-A-1038 Langesund Telefonforening Langesund Telefonforening O 07,90: Produktivitet og teknikk. Annet Bamble
Telemark Museum BAM-A-1039 Langesund Turistforening Langesund Turistforening O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Bamble
Telemark Museum BAM-A-1040 Langesund Unge Høyre Langesund Unge Høyre O 12,10: Politiske partier Bamble
Telemark Museum BAM-A-1041 Langesund Venstreforening Langesund Venstreforening O 12,10: Politiske partier Bamble
Telemark Museum BAM-A-1042 Lorentz Severin Skougaard Lorentz Severin Skougaard P Bamble
Telemark Museum BAM-A-1043 Losje Langøy - nr. 1834 IOGT Losje Langøy - nr. 1834 IOGT O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Bamble
Telemark Museum BAM-A-1044 Lærer Stadheim Lærer Stadheim P Bamble
Telemark Museum BAM-A-1045 Nils Pharo Nils Pharo P Bamble
Telemark Museum BAM-A-1046 Nymanns Transport Nymanns Transport B *49,000 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1047 Otto Aanesens Båtbyggeri Otto Aanesens Båtbyggeri B *30,100 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1048 Ramstad-gården Ramstad-gården B *A Bamble
Telemark Museum BAM-A-1049 Stathelle velforening Stathelle velforening O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger Bamble
Telemark Museum BAM-A-1050 Søren T. Bjerkeset Søren T. Bjerkeset P Bamble
Telemark Museum BAM-A-1051 Tangvald Papirhandel, Stathelle Tangvald Papirhandel, Stathelle B *47,600 Bamble
Telemark Museum BAM-A-1055 Langesund ungdomsherberge, Halen gård Langesund ungdomsherberge, Halen gård B *55,201 1963 1963 Bamble 1 A
Telemark Museum BH-A-1001 Henrich og Carl Albretsen Henrich og Carl Albretsen P 1830 1954 Porsgrunn 0,3 A
Telemark Museum BH-A-1003 Carl P. C. Albretsen bok- og papirhandel Carl Peter Christian Albretsen P *47,600 1923 1933 Porsgrunn 0,3 D
Telemark Museum BH-A-1004 Arne Hansen Arne Hansen P 1939 1943 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1005 Skjelsvik Velforening Skjelsvik Velforening O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1986 2010 Porsgrunn 0,2 A
Telemark Museum BH-A-1006 Ronald Haakonsens utklippsarkiv Haakonsen, Ronald P 1940 1945 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1007 Alf Lunde Alf Lunde P 1969 1974 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1008 Auktionssalg i Brevik Auktionssalg i Brevik F 1911 1916 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1009 Brevik apotek Brevik apotek B *47,730 1984 1999 Porsgrunn 3,5 A
Telemark Museum BH-A-1011 Brevik, brosjyremateriell S 1945 1967 Porsgrunn A
Telemark Museum BH-A-1012 Trosvik Verksted A/S Trosvik Verksted B *30,100 1916 1986 Porsgrunn 4 D
Telemark Museum BH-A-1013 Brevik gjennom tidene Cornelius Severin Scheel Schilbred S 1841 1974 Porsgrunn 0,1 D
Telemark Museum BH-A-1014 Nicolay Wilhelm Coch Nicolay Wilhelm Coch P 1844 1930 Porsgrunn 0,7 A
Telemark Museum BH-A-1018 Kameratklubben Allianse, Brevik Kameratklubben Allianse, Brevik O 09,50: Brorskap 1991 2010 Porsgrunn 0,1 C
Telemark Museum BH-A-1019 Cort Adeler Cort Adeler P 1922 1995 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1020 Alf Jacobsens boktrykkeri Alf Jacobsens boktrykkeri B *58,000 Porsgrunn 0,2
Telemark Museum BH-A-1023 Christoffer Wirsching Christoffer Wirsching P 1795 1894 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1024 Brevik og Omegn Innsamlingsforening (Tidl. Spareforening) Brevik og Omegn Innsamlingsforening (Tidl. Spareforening) B *64,100 1937 1990 Porsgrunn 0,5 A
Telemark Museum BH-A-1025 Brevik sanitetsforening Brevik sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd 1910 2012 Porsgrunn 0,5 A
Telemark Museum BH-A-1026 Brevik-gruppen Brevik-gruppen B *32,000 1991 1991 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1027 Brevikslaget i Oslo Brevikslaget i Oslo O 09,90: Humanitære og sosiale organisasjoner. Annet 1945 1985 Porsgrunn, Oslo 0,3 A
Telemark Museum BH-A-1028 Stiftelsen "Gamle Brevik" Stiftelsen "Gamle Brevik" L 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1974 1990 Porsgrunn 1 C
Telemark Museum BH-A-1030 Brevik kommune Brevik kommune S 1945 1945 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1031 H. M. Albretsen jernvarehandel H. M. Albretsen jernvarehandel B *47,500 1931 1932 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1032 Presseklipp og trykksaker fra Bamble, Eidanger og Porsgrunn Presseklipp og trykksaker fra Bamble, Eidanger og Porsgrunn S 1906 2000 Bamble, Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1033 Brevik historielag Brevik historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1926 Porsgrunn 0,8 D
Telemark Museum BH-A-1034 Brevik barnepark Brevik barnepark B *88,912 1956 1997 Porsgrunn 0,3 C
Telemark Museum BH-A-1035 Brevik førskole Brevik førskole B *85,100 1968 1992 Porsgrunn 0,1 C
Telemark Museum BH-A-1036 Brevik diskusjonsforening Brevik diskusjonsforening O 08,30: Samfunnsspørsmål 1920 1961 Porsgrunn 0,1 C
Telemark Museum BH-A-1037 Avisutklipp - jubileumsgratulasjoner S 1929 1946 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1038 Heistad fabrikker Heistad fabrikker B *10,300 1941 1988 Porsgrunn 0,3 A
Telemark Museum BH-A-1041 Bager Chr. Wirsching Bager Chr. Wirsching S 1893 1893 Porsgrunn 0,01 A
Telemark Museum BH-A-1042 Elen Evensdatter Heistad Elen Evensdatter Heistad P 1868 1868 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1044 Brevik og Omegns Læse og Lærelag Brevik og Omegns Læse og Lærelag O 08,30: Samfunnsspørsmål 1937 1949 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1048 Hjørdis Lise Marie Stenvold Hjørdis Lise Marie Stenvold P 1860 1985 Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1052 Brevik gullsmedforretning Brevik gullsmedforretning B *47,772 1947 1950 Porsgrunn 0,2 A
Telemark Museum BH-A-1059 Peder Halvorsen Peder Halvorsen P Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1061 Brevik, diverse materiale fra S 1903 1940 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1062 Åse Albretsen Wiborg Wiborg, Åse Albretsen P 1939 1939 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1064 Brevik og Omegns Sjømandsforening Brevik og Omegns Sjømandsforening O 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner 1867 2000 Porsgrunn 0,2 A
Telemark Museum BH-A-1066 Hans Kristian Halvorsen - "Arnt" Hans-Kristian Halvorsen - "Arnt" S 1940 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1067 Ang. Posten i Brevik S 1943 1997 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1068 Breviks Dagblad Breviks Dagblad B *58,130 1924 1954 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1069 Carsten Ingar Albretsen P 1960 1964 Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1071 Brevik Vælgerforening Brevik Vælgerforening O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1921 1935 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1072 Brevik Kooperative Bakeri Brevik Kooperative Bakeri B *10,700 1914 1915 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1073 Dødsbo, Brevik F 1912 1915 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1074 Brevik Kvindeforening Brevik Kvindeforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1937 1994 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1075 Kaare Svalastog Kaare Svalastog P 1945 1945 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1076 Norsk Hydro Norsk Hydro B *20,000 1928 1959 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1077 Brevik Bymuseum Brevik Bymuseum B *91,020 1976 Porsgrunn 5
Telemark Museum BH-A-1078 M. Edv. Schilbred & Søn M. Edv. Schilbred & Søn B *50,200 1900 1919 Porsgrunn 1 A
Telemark Museum BH-A-1079 Johan Th. Dahlins konkursbo, Brevik Johan Th. Dahlins konkursbo, Brevik S 1939 1940 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1080 Brevik Staalpresningsverk A/S Brevik Staalpresningsverk A/S B *25,000 1910 1961 Porsgrunn 0,5
Telemark Museum BH-A-1086 Brevigs Sømandsmission Brevigs Sømandsmission O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken 1867 1991 Porsgrunn 3 A
Telemark Museum BH-A-1087 Disponent Thorbjørn Andersen Disponent Thorbjørn Andersen P 1917 1939 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1088 Brevik Håndverkerforening Brevik Håndverkerforening O 02,20: Håndverksorganisasjoner 1930 1930 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1090 Entreprenør Thor R. Drechsler, Brevik Entreprenør Thor R. Drechsler, Brevik B *41,000 1941 1945 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1092 Brevik seilforening Brevik seilforening O 10,10: Idrett 1950 1959 Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1093 Brevik jernbanestasjon S 1894 1894 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1094 Brevik Skytterlag Brevik Skytterlag O 10,20: Skytterbevegelsen 1935 1935 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1095 Brevik og Omegns Folkeakademi Brevik og Omegns Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning 1947 1947 Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1096 Breviks guttekorps Breviks guttekorps O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1912 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1098 Losje Fremtids Haab, Brevik Losje Fremtids Haab, Brevik O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1916 1945 Porsgrunn 1 A
Telemark Museum BH-A-1099 Albert Thomassen Blehr Blehr, Albert Thomassen P 1840 1845 Porsgrunn, Bamble 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1101 Porgrunn porselen Porsgrunds Porselænsfabrik B *32,000 1885 2014 Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1105 Barneforeningen Lyngblomsten Barneforeningen Lyngblomsten O 10,70: Barneorganisasjoner Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1106 Brevik Bedehus Brevik Bedehus O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1107 Brevik bedhus' søndagsskole Brevik bedhus' søndagsskole O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1108 Brevik Indremisjons Kvinneforening Brevik Indremisjons Kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1109 Brevik Indremisjons Ungdomsforening Brevik Indremisjons Ungdomsforening O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1110 Brevik Indremisjonsforening Brevik Indremisjonsforening O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1111 Brevik Musikkorps Brevik Musikkorps O 11,40: Ytre misjon Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1112 Brevik, Stathelle og Omegns Kjøbmandsforening Brevik, Stathelle og Omegns Kjøbmandsforening O 03,00: Handel Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1113 Breviksdagen S Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1114 De Unges Misjon De Unges Misjon O 11,00: Religiøse organisasjoner Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1115 Gutteforeningen "Fremad" Gutteforeningen "Fremad" O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1116 Gutteforeningen "Oppad" Gutteforeningen "Oppad" O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1117 Pedagogisk lag for Brevik, Langesund og Stathelle Pedagogisk lag for Brevik, Langesund og Stathelle O 07,10: Undervisning og forskning Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1118 Pikeforeningen "Løvsprett" Pikeforeningen "Løvsprett" O 10,50: Kvinneorganisasjoner Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1119 Pikeforeningen "Ungbirken" Pikeforeningen "Ungbirken" O 10,50: Kvinneorganisasjoner Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1130 2. verdenskrig - intervjuer S 2010 2010 Porsgrunn D
Telemark Museum BH-A-1131 Peter A. Stoesen, Brevik Peter A. Stoesen, Brevik P Porsgrunn
Telemark Museum BH-A-1132 Brevigs Sparebank Brevik Sparebank B *64,100 1866 1906 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1133 Seilskuter S 1916 1916 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum BH-A-1134 Kokebøker S 1868 Porsgrunn 2 A
Telemark Museum BH-A-1135 Aviser S 1877 1877 Porsgrunn 3
Telemark Museum BH-A-1136 Jacob Grava Grava, Jacob B *01,000 1917 1943 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum BH-A-1137 Kart over Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø S 1893 1893 Nedre Telemark: Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø 1 A
Telemark Museum BH-A-1138 Skipshandel (ant.) Skipshandel (ant.) B *47,100 1863 1865 Porsgrunn 1 A
Telemark Museum BKM-A-1002 Arbeiderforeningen "Samhold" Arbeiderforeningen "Samhold" O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1894 1902 Kragerø 0,1 A
Telemark Museum BKM-A-1003 Berg Landhandel Berg Landhandel B *47,100 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1004 Barmen Sagbruk Barmen Sagbruk B *16,100 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1005 Central Hotell, Kragerø Central Hotell, Kragerø B *55,100 1895 1972 Kragerø 6 B
Telemark Museum BKM-A-1006 Edruelighetsnemda i Sannidal Edruelighetsnemda i Sannidal O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1007 Firma O. A. Terjesen, Helle Firma O. A. Terjesen, Helle B *47,100 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1008 Fiskehandler A. Kraft Fiskehandler A. Kraft B *47,230 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1009 Bærø Arbeiderforening Bærø Arbeiderforening O 12,20: Organisasjoner knyttet til politiske partier 1940 1952 Kragerø 0,1 A
Telemark Museum BKM-A-1010 Carsten Hopstock Carsten Hopstock P 09,30: Hjem og familie 1765 1982 Kragerø A
Telemark Museum BKM-A-1011 Christian Hersleb Hornemann Christian Hersleb Hornemann P Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1012 Erik Lie Fredriksen Erik Lie Fredriksen P Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1013 Johan Dahll, Kragerø Johan Dahll, Kragerø B *50,201 1860 1900 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1014 Familien Homann Familien Homann P 1818 1880 Kragerø A
Telemark Museum BKM-A-1015 Familien Schweigaard, Kragerø Familien Schweigaard, Kragerø P 1738 1948 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1016 Firma Bredsdorff Firma Bredsdorff B *46,190 1887 1933 Kragerø C
Telemark Museum BKM-A-1017 Henrich Biørn jr. Henrich Biørn jr. B *30,000 1894 1926 Kragerø 8 B
Telemark Museum BKM-A-1018 Firma Juel, Lorentzen & Mürer Firma Juel, Lorentzen & Mürer B *50,201 1857 1890 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1019 Firma S. Wiborg Firma S. Wiborg B *50,201 1835 1907 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1020 Foreningen til fattige Børns Beklædning Foreningen til fattige Børns Beklædning O 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner 1897 1974 Kragerø A
Telemark Museum BKM-A-1021 G. Guttormsen G. Guttormsen P Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1022 Halvor Heuch Halvor Heuch P *50,201 1736 1783 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1023 Håkon Finstad Håkon Finstad P Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1024 Idrettsforeningen "Spring" Idrettsforeningen Spring O 10,10: Idrett 1933 1935 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1025 Idrætsforeningen "Fremad" Idrætsforeningen "Fremad" O 10,10: Idrett 1892 1896 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1026 Ingeniør Birger Haaheim Ingeniør Birger Haaheim P Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1027 Johan Christian Heuch Johan Christian Heuch P 1816 1844 Kragerø 1 B
Telemark Museum BKM-A-1028 Johan Rendtler Johan Rendtler P 1830 1836 Kragerø B
Telemark Museum BKM-A-1029 Jørgen Rendtler Jørgen Rendtler P 1777 1819 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1030 Kammerfos Brug Kammerfos Brug B *16,100 1961 1961 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1031 Kragerø Arbeiderkor Kragerø Arbeiderkor O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1032 Kragerø Arbeiderparti Kragerø Arbeiderparti O 12,10: Politiske partier 1908 1933 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1033 Kragerø Arbeiderpartis Kvinnegruppe Kragerø Arbeiderpartis Kvinnegruppe O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1930 1986 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1034 Kragerø Fjordbåtselskap Kragerø Fjordbåtselskap B *50,102 1947 1994 Kragerø C
Telemark Museum BKM-A-1035 Kragerø Folkeakademi Kragerø Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning 1899 1963 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1036 Kragerø Forskjønnelsesselskap Kragerø Forskjønnelsesselskap O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1916 1946 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1037 Kragerø Grundlovsforening Kragerø Grundlovsforening O 12,30: Kampanjer og bevegelser 1897 1906 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1038 Kragerø Handelsstandsforening Kragerø Handelsstandsforening O 03,00: Handel 1882 1955 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1039 Kragerø Håndverkerforening Kragerø Håndverkerforening O 02,20: Håndverksorganisasjoner 1950 1950 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1040 Kragerø Kristelige Ungdomsforening Kragerø Kristelige Ungdomsforening O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1041 Kragerø Kunstforening Kragerø Kunstforening O 08,40: Skapende og utøvende kunst 1935 1998 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1042 Kragerø Musikkforening Kragerø Musikkforening O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1043 Kragerø og Sannikedals Hjelpekasse for uhældige Sjømænd Kragerø og Sannikedals Hjelpekasse for uhældige Sjømænd O 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner 1876 1933 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1044 Kragerø - og Skåtøy Historielag Kragerø - og Skåtøy Historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1978 2001 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1045 Kragerø Riksmålsforening Kragerø Riksmålsforening O 12,30: Kampanjer og bevegelser 1908 1919 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1046 Kragerø Sanitetsforening Kragerø Sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd 1917 1946 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1047 Kragerø Sjømandsskole Kragerø Sjømandsskole I *85,000 1906 1921 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1048 Kragerø Sjømannshjem Kragerø Sjømannshjem X 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1049 Kragerø Skytterlag Kragerø Skytterlag O 10,20: Skytterbevegelsen 1860 1968 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1050 Kragerø Trelasthandlerforening Kragerø Trelasthandlerforening O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1051 Kragerø Trikotasjefabrik Kragerø Trikotasjefabrik B *13,910 1934 1982 Kragerø 3,8
Telemark Museum BKM-A-1052 Kragerø Turistforening Kragerø Turistforening O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1946 1981 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1053 Kragerø Venstre Kragerø Venstre O 12,10: Politiske partier 1885 1985 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1054 Kragerøvassdragets Fellesfløtningsforening Kragerøvassdragets Fellesfløtningsforening O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1055 Krigen 1940-45 Krigen 1940-45 S Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1056 Naksjøelvens Fellesfløtningsforening Naksjøelvens Fellesfløtningsforening O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1057 Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning O 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner 1891 1952 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1058 Ole Sartz Ole Sartz P Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1059 Oterøy og Røssholmens Kvinneforening Oterøy og Røssholmens Kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1915 1989 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1060 Otto Bollman Biørn Otto Bollman Biørn P Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1061 P. & C. Rømer P. & C. Rømer B *30,100 1844 1900 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1062 Sandaasen Verft Sandaasen Verft B *30,100 1918 1919 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1063 Sannidal lærerlag Sannidal lærerlag O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1064 Skåtøy lærerlag Skåtøy lærerlag O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1910 1959 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1065 Tangen Verft Tangen Verft B *30,100 1876 1915 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1066 Vafos Brug Vafos Brug B *16,100 1889 1890 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1067 Vestmar Vestmar B *58,130 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1068 Ødegaardens Verk Ødegaaardens Verk B *07,000 1880 1916 Bamble
Telemark Museum BKM-A-1069 Jørgen Jørgensen Blankenberg Jørgen Jørgensen Blankenberg P Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1070 Jomfruland hytteeierforening Jomfruland hytteeierforening O 04,60: Ferie og fritid 1972 1998 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1071 Kragerø Blad Kragerø Blad B *58,130 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1072 A/S Kilen Turist- og ungdomssenter A/S Kilen Turist- og ungdomssenter B *55,200 1960 1965 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1073 Kragerø Avholdslag Kragerø Avholdslag O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1870 1992 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1074 Kragerø og Opland Telefonselskap Kragerø og Opland Telefonselskap B *61,100 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1075 K. Nielsens skoforretning K. Nielsens skoforretning B *47,721 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1076 Kragerø Seilforening Kragerø Seilforening O 10,10: Idrett 1881 2001 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1077 Skips A/S Motor Skips A/S Motor B *33,000 1937 2000 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1078 Thomsen & Eriksen Eft. Thomsen & Eriksen Eft. B *47,710 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1079 Bark Medea Bark Medea B *50,201 1878 1881 Kragerø 1
Telemark Museum BKM-A-1080 Bark Mindet Bark Mindet B *50,201 1885 1887 Kragerø 1
Telemark Museum BKM-A-1081 Brigg Embla Brigg Embla B *50,201 1862 1863 Kragerø 1
Telemark Museum BKM-A-1082 Skonnert Delphin Skonnert Delphin B *50,201 1845 1846 Kragerø 1
Telemark Museum BKM-A-1083 Bark Guldregn Bark Guldregn B *50,201 1881 1882 Kragerø 1
Telemark Museum BKM-A-1084 Bark Hama Bark Hama B *50,201 1913 1913 Kragerø 1
Telemark Museum BKM-A-1085 Skipet Jason Skipet Jason B *50,201 1851 1860 Kragerø 5
Telemark Museum BKM-A-1087 Bark Elieser Bark Elieser B *50,201 1880 1890 Kragerø 1
Telemark Museum BKM-A-1089 Skip Oscar I Skip Oscar I B *50,201 1864 1870 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1090 Skonnert Caroline Skonnert Caroline B *50,000 1876 1879 Kragerø
Telemark Museum BKM-A-1091 Bark Linda Bark Linda B *50,000 1884 1887 Kragerø B
Telemark Museum BKM-A-1092 Skonnert Brødrene Skonnert Brødrene B *50,000 1843 1845 Kragerø C
Telemark Museum BKM-A-1093 Bark Freia Bark Freia B *50,000 1889 1890 Kragerø 1 C
Telemark Museum BKM-A-1094 Mønstringsprotokoll for Kragerø Mønstringsprotokoll for Kragerø S *50,000 1834 1836 Kragerø 1 B
Telemark Museum BKM-A-1095 Skipet Niord Skipet Niord B *50,000 1868 1869 Kragerø 1 B
Telemark Museum BKM-A-1096 Brigg Caroline Brigg Caroline B *50,000 1830 1830 Kragerø 1 B
Telemark Museum BKM-A-1097 Skip Dunboyne Skip Dunboyne B *50,000 1913 1914 Kragerø 1 B
Telemark Museum BKM-A-1098 Brigg Kristine Maria Brigg Kristine Maria B *50,000 1856 1856 Kragerø 1 B
Telemark Museum BKM-A-1099 Hjelpekasse for uheldige sjømenn Hjelpekasse for uheldige sjømenn L 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner 1843 1876 Kragerø B
Telemark Museum BKM-A-1100 Anna Adeler Anna Adeler P 1709 1714 Kragerø C
Telemark Museum PM-A-1001 Bark Spica Bark Spica B *50,201 1903 1911 Porsgrunn 0,4 A
Telemark Museum PM-A-1002 H. Wergelands Forlag & Trykkeri H. Wergelands Forlag & Trykkeri B *58,000 1880 1969 Porsgrunn 0,2 A
Telemark Museum PM-A-1004 H. Wergelands Forlag, Porsgrunn H. Wergelands Forlag, Porsgrunn B *58,000 1903 1937 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum PM-A-1005 Kjell Malmgren Kjell Malmgren P Porsgrunn
Telemark Museum PM-A-1006 A/S Borgestad A/S Borgestad B *23,200 Skien E
Telemark Museum PM-A-1007 Skipsreder Martin Olsen Skipsreder Martin Olsen B *50.201 Porsgrunn E
Telemark Museum PM-A-1008 Arkitekt Wilhelm Swensen Arkitekt Wilhelm Swendsen B *71.110 Porsgrunn 4 E
Telemark Museum PM-A-1009 Skiensfjordens mekaniske Fagskole Skiensfjordens mekaniske Fagskole I *85.410 1884 1972 Porsgrunn 30 C
Telemark Museum PM-A-1010 Fotograf John Nielsen John E. Nielsen B *74,200 Kragerø
Telemark Museum PM-A-1011 Porsgrunds Mekaniske Verksted Porsgrunds Mekaniske Verksted B *30.100 Porsgrunn E
Telemark Museum PM-A-1012 Fotograf Richard Larsson Richard W. Larsson B *74,200 Porsgrunn
Telemark Museum PM-A-1013 Porsgrunds Skibsbygningsselskab / Moldhaugens Skibsbygningsselskab Porsgrunds Skibsbygningsselskab B *30.100 1863 1880 Porsgrunn 0,9 A
Telemark Museum PM-A-1014 Porsgrunns Dagblad Porsgrunns Dagblad B *58,130 Porsgrunn
Telemark Museum PM-A-1015 Henning Meyer Henning Meyer P Porsgrunn
Telemark Museum PM-A-1016 Eidanger Husmorforening Eidanger Husmorforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner Porsgrunn E
Telemark Museum PM-A-1017 Selskabet for Porsgrunds og Osebakkens Vel Selskabet for Porsgrunds og Osebakkens Vel O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger Porsgrunn E
Telemark Museum PM-A-1018 Stiftelsen "Fredensborg" Stiftelsen "Fredensborg" L Porsgrunn E
Telemark Museum PM-A-1019 Knardalstrand Samtaleforening Knardalstrand Samtaleforening O 08,00: Vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid Porsgrunn E
Telemark Museum PM-A-1020 Porgrunn Sykehusenes Venner Porgrunn Sykehusenes Venner O 12,30: Kampanjer og bevegelser Porsgrunn E
Telemark Museum PM-A-1021 Barnas Dag i Porsgrunn Barnas Dag i Porsgrunn X 08,00: Vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid Porsgrunn E
Telemark Museum PM-A-1022 Zimmermann;Andreas, Albert Emanuel, Alma, Fredrikke, Johanne og Lene Zimmermann;Andreas, Albert Emanuel, Alma, Fredrikke, Johanne og Lene B *47,100 1882 1929 Porsgrunn 1,3 A
Telemark Museum PM-A-1025 Porsgrunn apotek Porsgrunn apotek B *47,730 1948 1949 Porsgrunn 1
Telemark Museum PM-A-1026 Eidanger Blanda Kor Eidanger Blanda Kor O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1922 2002 Porsgrunn 0,2 A
Telemark Museum PM-A-1027 Tegninger til sløydarbeider S 0,1 A
Telemark Museum PM-A-1028 Moldhaugen gård, matrikkelnr. Løbenr. 88a, Solum Moldhaugen gård, matrikkelnr. Løbenr. 88a, Solum B *A 1819 1874 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum PM-A-1029 Carl Elias Andreas Torgersen Carl Elias Andreas Torgersen P 1928 1954 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum PM-A-1031 Banker i Porsgrunn/ Eidanger Banker i Porsgrunn/ Eidanger B *64,100 1906 1907 Porsgrunn 0,1
Telemark Museum PM-A-1032 Brev Manlius Gyldenpalm P 1821 1821 Porsgrunn A
Telemark Museum PM-A-1033 Bjørntvedt gård, Porsgrunn Bjørntvedt gård, Porsgrunn B *A 1817 1817 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum PM-A-1035 Skotøimagasinet, Porsgrunn Skotøimagasinet, Porsgrunn B *47,721 1930 1935 Porsgrunn 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1001 Reportasjesjef Ronald Haakonsens utklippsarkiv Haakonsen, Ronald P 1960 1990 Telemark C
Telemark Museum TGM-A-1002 Telemark Friidrettskrets Telemark Friidrettskrets O 10,10: Idrett 1920 2006 Telemark 4,8 A
Telemark Museum TGM-A-1003 Rikard Berge Rikard Berge B *91,022 1904 1969 Telemark 10 B
Telemark Museum TGM-A-1004 94 Bøle Handelsforening Bøle Handelsforening B *47,100 Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1005 Skien-Telemark Turistforening Skien-Telemark Turistforening O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1887 1973 Skien 1 A
Telemark Museum TGM-A-1006 Skiens kaffehus Skiens kaffehus A/S B *56,101 1920 1960 Skien 0,5 E
Telemark Museum TGM-A-1007 Telemark Birøkterlag Telemark Birøkterlag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Telemark 0,5
Telemark Museum TGM-A-1008 Carl Stousland Carl Stousland P Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1009 Norske Kvinners Nasjonalråd Norske Kvinners Nasjonalråd O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1972 1974 Telemark 0,6 B
Telemark Museum TGM-A-1010 Skien Kvinneråd Skien Kvinneråd O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1932 1988 Skien 1,8 A
Telemark Museum TGM-A-1011 13 Solum Sogneprestembete Solum Sogneprestembete F *85,596 Skien 6 E
Telemark Museum TGM-A-1012 07/08/17 Skien Søndagsskole Skien Søndagsskole O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1013 81 Tabernaklet Tabernaklet O 11,30: Kristne trossamfunn utenfor statskirken Skien 1
Telemark Museum TGM-A-1014 Skiens Sanitetsforening Skiens Sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd Skien 3 E
Telemark Museum TGM-A-1015 53 Bratsbergkleiva skole Bratsbergkleiva skole I *85,201 Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1016 98 Telemark Folkeakademi Telemark Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning Telemark 3 E
Telemark Museum TGM-A-1017 82 Skiensfjordens Stuerkontor Skiensfjordens Stuerkontor B *52,240 Telemark 9 E
Telemark Museum TGM-A-1018 34 Duestien og Omegn Innsamlingsforening Duestien og Omegn Innsamlingsforening O 09,20: Helse og sosial velferd Skien 8 E
Telemark Museum TGM-A-1019 Ja til EF i Skien Ja til EF i Skien O 12,30: Kampanjer og bevegelser 1971 1972 Skien 0,8 A
Telemark Museum TGM-A-1020 96 Motorførernes Avholdsforbund, Skiensfjordens avdeling Motorførernes Avholdsforbund, Skiensfjordens avdeling O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Grenland: Porsgrunn, Skien 8 E
Telemark Museum TGM-A-1021 Einar Østvedt Østvedt, Einar P *85,310 1898 1980 Skien 6 A
Telemark Museum TGM-A-1022 Lundetangen Bryggeri, Skien Lundetangens Bryggeri B *11,050 1896 2012 Skien 13,8 A
Telemark Museum TGM-A-1023 97 A.H. Nordbys Kolonialforretning A. H. Nordbys Kolonialforretning B *47,100 Skien 17 E
Telemark Museum TGM-A-1024 Alfred Nomme H. J. Roksund (blikkenslagerfirma), Skien Alfred Nomme H. J. Roksund B *43,911 1900 1999 Skien 7 E
Telemark Museum TGM-A-1025 86 Bratsberg Landmandsforretning Bratsberg Landmandsforretning B *47,100 Skien 15 E
Telemark Museum TGM-A-1026 38 Langesundsfjordens Bugserdampskibsaktieselskap Langesundsfjordens Bugserdampskibsaktieselskap B *50,203 Bamble 26 E
Telemark Museum TGM-A-1027 Telemark Journalistlag Telemark journalistlag O 08,70: Media mv. 1958 1979 Telemark 3 A
Telemark Museum TGM-A-1028 Prost Henrik Aubert Seip Seip, Henrik Aubert P 1895 1975 Skien 6 C
Telemark Museum TGM-A-1029 25 Ole Kikut/ Skiensfjordens bygnings- og entreprenørforretning OLe Kikut/ Skiensfjordens bygnings- og entreprenørforretning B *41,000 Skien 48 E
Telemark Museum TGM-A-1030 20 Handelshuset J. S. Ording, Skien Joachim Stockfleth Ording B *47,100 1850 Skien E
Telemark Museum TGM-A-1031 Holta, Halvor Halvorsen Holta, Halvor Halvorsen B *50,200 1859 1941 Skien 15 E
Telemark Museum TGM-A-1032 15 Skiensfjordens Polytekniske Forening Skiensfjordens Polytekniske Forening O 02,10: Industriorganisasjoner Skien 3 E
Telemark Museum TGM-A-1033 91/92 Skiens Musikkforening Skiens Musikkforening O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1034 99 Skien - Telemark Bilselskap Skien - Telemark Bilselskap B *49,310 Skien 2,5 E
Telemark Museum TGM-A-1036 Skien Folkeakademi Skien Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning 1987 1997 Skien 0,2 E
Telemark Museum TGM-A-1037 Diktets Venner, Skien Diktets Venner O 08,40: Skapende og utøvende kunst 1959 Skien 3 E
Telemark Museum TGM-A-1039 102 Skien arbeidsstuer for barn Skien arbeidsstuer for barn O 09,20: Helse og sosial velferd Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1040 Arkitekt Heinrich Karsten Arkitekt Heinrich Karsten B *71,112 Porsgrunn E
Telemark Museum TGM-A-1041 Gilde Fellesslakteri BA, Skien Gilde Fellesslakteri BA, Skien B *01,620 Skien E
Telemark Museum TGM-A-1042 Bergans Bokhandel, Skien Bergans Bokhandel, Skien B *47,610 Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1043 Solum sanitetsforening Solum sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd 1908 2008 Skien 8 B
Telemark Museum TGM-A-1044 Skiensfjordens Kreditbank Skiensfjordens Kreditbank B *64,190 1898 1930 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1045 Fylkesmuseet for Telemark og Grenland/ Telemark Museum Fylkesmuseet for Telemark og Grenland/ Telemark Museum B *91,020 Skien D
Telemark Museum TGM-A-1046 Gjerpen halmlutingslag A/L Gjerpen halmlutingslag A/L B *01,100 1956 2003 Skien 0,3 A
Telemark Museum TGM-A-1047 Fru Hedvig Ibsen Stouslands stiftelse og Anna Stouslands legat Anna Stouslands legat L 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner 1916 1990 Skien 0,6 A
Telemark Museum TGM-A-1048 Skien menighetspleie (Søsterforeningen) Skien menighetspleie O 09,20: Helse og sosial velferd 1910 1997 Skien 0,3 A
Telemark Museum TGM-A-1049 Skien Menighets Kirkeforening Skien Menighets Kirkeforening O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1953 1962 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1050 Skiens og omegn presteforening Skiens Forening for Menighetsfakultetet O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1950 1987 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1051 Telefylkets presteforening Telefylkets presteforening O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1920 1930 Telemark 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1052 Klevens søndagsskole, Skiens søndagsskole, Søndagsskolekretsens kvartalsmøter Klevens søndagsskole, Skiens søndagsskole, Søndagsskolekretsens kvartalsmøter O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1916 1955 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1053 Skiens Forening til Omsorg for ældre Tjenere af Kvindekjøn, Paulinehjemmet Skiens Forening til Omsorg for ældre Tjenere af Kvindekjøn, Paulinehjemmet I *87,000 1878 1966 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1054 Skiens Provstis Fællesforening for Hedningemisjonen, Norsk misjon blandt hjemløse Skiens Provstis Fællesforening for Hedningemisjonen, Norsk misjon blandt hjemløse O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken 1908 1985 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1055 Telemark Museum 1996-2007 Telemark Museum 1996-2007 L *91,020 1996 2007 Skien D
Telemark Museum TGM-A-1057 Sakfører Jakob Bleskestad Overrettsaksfører Jakob Bleskestad B *69,100 1940 1949 Skien 0,3
Telemark Museum TGM-A-1058 Trygve Tønnessen ass. kolonial m.m Trygve Tønnessen ass. kolonial m.m B *47,200 Skien 0,1
Telemark Museum TGM-A-1060 Byggeskikk og boskikk i nedre Telemark 1750-1950 Gardåsen, Tor Kjetil L *91,022 1750 1950 Telemark 1,1 A
Telemark Museum TGM-A-1062 Porsgrunn 200 år - jubileumsutstilling S 2007 2007 Porsgrunn 0,1 D
Telemark Museum TGM-A-1063 De Samkjørende Busselskaper/ A/S Busstrafikk De Samkjørende Busselskaper/ A/S Busstrafikk B *49,311 1924 1968 Skien 0,8 A
Telemark Museum TGM-A-1065 Olaf J. Hanssen kjøttforretning, Skien Olaf J. Hanssen kjøttforretning, Skien B *47,220 1915 1947 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1066 "Kredittbok" fra kolonialforretning, Skien B *47,100 1937 1940 Skien 1 A
Telemark Museum TGM-A-1067 Skiens kvindestemmeretsforening Skiens kvindestemmeretsforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1903 1913 Skien 1 A
Telemark Museum TGM-A-1068 Hedvig Ibsen Stousland Hedvig Ibsen Stousland P 1904 1904 Skien 2 A
Telemark Museum TGM-A-1072 Tarjei O. Trovatten Trovatten, Tarjei O. B *47,100 1845 1959 Vinje 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1074 Porsgrunds Porselænsfabrik Porsgrunds Porselænsfabrik B *23,410 1885 2013 Porsgrunn 87 A
Telemark Museum TGM-A-1076 Telemark Museums utklippsarkiv S 1976 Skien 3,4
Telemark Museum TGM-A-1077 Telemark Fotballkrets Telemark Fotballkrets O 10,10: Idrett 1905 1997 Telemark 2 A
Telemark Museum TGM-A-1078 Aage Samuelsen Samuelsen, Åge O 11,30: Kristne trossamfunn utenfor statskirken 1966 1966 Telemark 1 A
Telemark Museum TGM-A-1079 Norsk Bridgefestival Skien år 2000 Norsk Bridgefestival Skien år 2000 O 10,00: Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner 2000 2000 Skien 1 A
Telemark Museum TGM-A-1080 Den christelige Disenter-Menighed i Skien og Omegn "Den christelige Disenter-Menighed" i Skien og Omegn O 11,30: Kristne trossamfunn utenfor statskirken 1860 1989 Skien 0,2 A
Telemark Museum TGM-A-1082 Grenland speiderkrets Grenland speiderkrets O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1919 2007 Grenland: Porsgrunn, Skien 11 A
Telemark Museum TGM-A-1083 Øvre Lunde gård, Valebø, Holla sogn Øvre Lunde gård, Valebø, Holla sogn B *A 1777 1934 Nome 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1084 P.P. - B.I.L. - Porsgrunds Porselænsfabriks bedriftsidrettslag P.P. - B.I.L. - Porsgrunds Porselænsfabriks bedriftsidrettslag O 10,10: Idrett 1946 2001 Porsgrunn 0,6 A
Telemark Museum TGM-A-1087 Bratsberg amt O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1906 1907 Telemark
Telemark Museum TGM-A-1088 Gjerpen, Skien og Solum; diverse trykksaker S 1907 1907 Skien 0,1
Telemark Museum TGM-A-1089 Overretssakfører Olav Vinje, Skien Overretssakfører Olav Vinje, Skien B *69,100 1904 1922 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1091 Skiensfjordens Trælasthandlerforening Skiensfjordens Trælasthandlerforening O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner 1902 1907 Nedre Telemark: Skien, Nome, , Notodden, Tinn 0,05
Telemark Museum TGM-A-1092 Aktieselskapet Union (Union Co.) Aktieselskapet Union (Union Co.) B *17,100 1918 1998 Skien 0,5 A
Telemark Museum TGM-A-1120 Falkumelvens Iskompani, Skien Falkumelvens Iskompani B *46,000 1875 1916 Skien
Telemark Museum TGM-A-1121 Eugen Thorstensens butikk, Skien Eugen Thorstensens butikk, Skien B *47,100 1901 1965 Skien 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1122 33 Stian Holte o.a. Holte, Stian P 1882 1956 Skien 2 B
Telemark Museum TGM-A-1124 Cerebral Parese-foreningen, avd. Telemark CP-foreningen, avd. Telemark O 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner 1953 1999 Telemark 1
Telemark Museum TGM-A-1128 Telemarksutstilling O 08,40: Skapende og utøvende kunst Telemark A
Telemark Museum TGM-A-1130 Låvall gård, Sauherad Låvall gård, Sauherad B *A 1764 1955 Sauherad 0,2 A
Telemark Museum TGM-A-1131 Skien Godtemplarkor Skien Godtemplarkor O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1936 2004 Skien 0,3 A
Telemark Museum TGM-A-1132 Telemark Idrettskrets Telemark Idrettskrets O 10,10: Idrett 1919 2001 Telemark 10 A
Telemark Museum TGM-A-1133 Telemark Bandykrets Telemark Bandykrets O 10,10: Idrett 1935 2003 Telemark 2 A
Telemark Museum TGM-A-1134 Telemark Bedriftsidrettskrets Telemark Bedriftsidrettskrets O 10,10: Idrett 1946 2008 Telemark 6 A
Telemark Museum TGM-A-1135 Telemark Gymnastikk- og turnkrets Telemark Gymnastikk- og turnkrets O 10,10: Idrett 1923 2005 Telemark 2,5 A
Telemark Museum TGM-A-1136 Telemark Handikapkrets Telemark Handikapkrets O 10,10: Idrett 1961 2001 Telemark 3,8 A
Telemark Museum TGM-A-1137 Telemark Orienteringskrets Telemark Orienteringskrets O 10,10: Idrett 1947 2002 Telemark 1 A
Telemark Museum TGM-A-1140 Telemark Jeger- og fiskeforening Telemark Jeger- og fiskeforening O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1912 2017 Telemark 1,5 A
Telemark Museum TGM-A-1141 Norges Sjøfartstidende, Hver 8 dag S 1901 1911 0,1
Telemark Museum TGM-A-1142 Gjerpens frisinnede ungdomslag Gjerpens frisinnede ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Skien 1
Telemark Museum TGM-A-1143 Gimsøy Kloster a/s Gimsøy Kloster a/s B *11,000 1934 2014 Skien 13 A
Telemark Museum TGM-A-1144 Skiens Tekniske Aftenskole/ Skiens Yrkesskole/ Skien lærlingskole/ Skiens maskinistskole Skien tekniske aftenskole I *85,410 1918 1964 Skien 0,2 A
Telemark Museum TGM-A-1145 Henrik Christian Kortner Kortner, Hans Christian P 1749 1967 Bamble 0,1 A
Telemark Museum TGM-A-1148 51 Skien Busselskap Skien Busselskap B *49,311 Skien 11 E
Telemark Museum TGM-A-1149 Hans Cappelens Minde Hans Cappelens Minde I *87,305 Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1150 S. Holtskog A/S, Skien S. Holtskog A/S B *47,640 Skien 5 E
Telemark Museum TGM-A-1151 19 Skien investeringslag Skien investeringslag O 04,50: Bolig Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1152 Jean Aase Jean Aase P Kragerø, Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1153 Skien Telefonforening Skien Telefonforening B *61,000 Skien 3 E
Telemark Museum TGM-A-1155 Normisjon/ Skien indremisjon Normisjon/ Skien indremisjon O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Skien 19 E
Telemark Museum TGM-A-1156 36 Ola Haukvik Ola Haukvik P Skien 44 E
Telemark Museum TGM-A-1157 43 A/S Brekke A/S Brekke B *91,022 Skien 36 E
Telemark Museum TGM-A-1158 37 Halvor Landsverk Halvor Landsverk P Skien 21 E
Telemark Museum TGM-A-1159 72 Skien speideravdeling 2 Skien speideravdeling 2 O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1160 89. Hermann Timm Skien 3. speidertropp O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Skien 4 E
Telemark Museum TGM-A-1161 84 Klubben "Norge" Klubben "Norge" O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1162 St. Georgs gilde St. Georgs gilde O 08,50: Fred og internasjonalt samarbeid Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1163 101 Skien husmorlag Skien husmorlag O 10,50: Kvinneorganisasjoner Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1165 28 Telemark Travselskap Telemark Travselskap O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1166 30 Norsk Jægerforening 30 Norsk Jægerforening O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst Skien 3 E
Telemark Museum TGM-A-1167 Dampskipssjournaler S 1 E
Telemark Museum TGM-A-1168 50 Bratsberg jernbanefunksjonærforening Bratsberg jernbanefunksjonærforening O 02,30: Transport Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1169 89/90 Folkeaksjonen mot forurensning i Grenland Folkeaksjonen mot forurensning O 12,30: Kampanjer og bevegelser Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1170 111 Telemark krigsinvalideforening Telemark krigsinvalideforening O 09,20: Helse og sosial velferd Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1171 125 Lars Bergs aksjemeglerforretning Lars Bergs aksjemeglerforretning B *66,120 1905 Skien 2 E
Telemark Museum TGM-A-1172 09 Museets Venner, Telemark Museum Museets Venner, Telemark Museum O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap Skien 1 E
Telemark Museum TGM-A-1174 Johs.og Tollef Haugen, Gvarv Johs. Haugen, Gvarv B *47,100 Skien 11 E
Telemark Museum TGM-A-1175 Andelsslakteriet Andelsslakteriet B *01,620 Skien 10 E
Telemark Museum TGM-A-1176 Tysklandsbrigadens veteranforbund avd. Telemark Tysklandsbrigadens veteranforbund avd. Telemark O 08,50: Fred og internasjonalt samarbeid 1989 2016 Telemark 1,2 A
Telemark Museum TGM-A-1177 Hjemmenes Vel/ Husmorlaget for Skien og Omegn/ Skien Kvinne- og Familielag Hjemmenes Vel/ Husmorlaget for Skien og Omegn/ Skien Kvinne- og familielag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1918 2017 Skien 1,2 A
Telemark Museum TGM-A-1178 TGM-A-1178 Telemark Kreds av Hjemmenes Vel/ Norges Husmorforbund/ Noreges Kvinne- og familieforbund Telemark Kreds av Hjemmenes Vel/ Norges Husmorforbund O 09,30: Hjem og familie 1928 2017 Nedre Telemark: Kragerø, Porsgrunn, Skien, Notodden, Drangedal, Sauherad, Tinn 1,2 A
Telemark Museum TGM-A-1179 Skien-Langesundgruppen av Norges Husmorforbund Skien-Langesundgruppen av Norges Husmorforbund O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1938 1994 Nedre Telemark: Porsgrunn, Skien, Bamble 0,1 A
Telemark Museum UA-A-1001 UA-A-1001 Slekten Aalls arkiv på Ulefos hovedgård Slekten Aalls arkiv på Ulefos Hovedgaard, Ulefoss B *16,100 1665 1981 Nome 65 B
Telemark Museum UA-A-1002 Ulefos Hovedgaard - arkitekt F. S. Platous tegninger Arkitekt F. S. Platous B *71,110 1961 1962 Nome 1 A
Telemark Museum UA-A-1003 Jubileumsutstilling Ulefos Hovedgaard Jubileumsutstilling Ulefos Hovedgaard L 08,00: Vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid 2007 2007 Nome A
Vest-Telemark Museum A-1001 Åmdals verk Åmdals verk B *07,000 1856 1982 Tokke 4 A
Vest-Telemark Museum A-1002 Lårdal Sparebank Lårdal Sparebank B *64,100 1898 1961 Tokke 5 A
Vest-Telemark Museum A-1003 Mo Sparebank Mo Sparebank B *64,100 1904 1961 Tokke 3,1 A
Vest-Telemark Museum A-1004 Tokke Sparebank Tokke Sparebank B *64,100 1961 1968 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1005 Tokke-Vinje Sparebank Tokke-Vinje Sparebank B *64,100 1970 1987 Tokke, Vinje 0,5 A
Vest-Telemark Museum A-1006 Vinje Privatbank Vinje Privatbank B *64,100 1904 1926 Vinje 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1007 Vinje Sparebank Vinje Sparebank B *64,100 1909 1970 Vinje 0,3 A
Vest-Telemark Museum A-1008 Lårdal Handelslag Lårdal Handelslag B *47,190 1901 1947 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1009 Advokat Hallvard Roholdt Hallvard Roholdt P *69,100 1920 1990 Kviteseid 25 A
Vest-Telemark Museum A-1010 Tokke Husflidslag Tokke Husflidslag O 02,20: Håndverksorganisasjoner 1965 1987 Tokke 0,3 A
Vest-Telemark Museum A-1011 Fyresdal Vel Fyresdal Vel O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1986 2001 Fyresdal 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1012 Mo og Skafså Bondekvinnelag Mo og Skafså Bondekvinnelag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1952 1963 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1013 Vrådal Skogeigarlag Vrådal Skogeigarlag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1902 2001 Kviteseid 0,3 A
Vest-Telemark Museum A-1014 Kviteseid Skogeigarlag Kviteseid Skogeigarlag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1903 2001 Kviteseid 0,3 A
Vest-Telemark Museum A-1015 Husmorvikarnemda i Mo Husmorvikarnemnda i Mo O 09,30: Hjem og familie 1954 1956 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1016 Eidsborg og Dalen arbeider- og småbrukarlag Eidsborg og Dalen arbeider- og småbrukarlag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1945 1999 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1017 Lårdal Pensjonistlag Lårdal Pensjonistlag O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1975 1998 Tokke 0,2 A
Vest-Telemark Museum A-1018 Frihug ungdomslag Frihug ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1920 1984 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1019 Aasmund Grave sin landhandel Aasmund Graves Landhandel B *47,100 1889 1890 Seljord 0,05 E
Vest-Telemark Museum A-1020 Tuftes Landhandel Tuftes Landhandel B *47,100 1918 1919 Seljord 0,05 E
Vest-Telemark Museum A-1021 Fyresdal Sanitetsforening Fyresdal Sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd 1934 2004 Fyresdal 1,9 A
Vest-Telemark Museum A-1022 Eidsborg Ungdomslag Eidsborg Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1910 2008 Tokke 0,3 A
Vest-Telemark Museum A-1023 Elvarheim L/L Elvarheim L/L L 09,20: Helse og sosial velferd 1949 1958 Tokke 0,2 A
Vest-Telemark Museum A-1024 Margit Bergland Margit Bergland P *90,034 1906 1990 Kviteseid, Tokke 0,2 A
Vest-Telemark Museum A-1025 Norrøna Fabrikker Norrøna Fabrikker B *23,910 1883 1983 Porsgrunn 38 A
Vest-Telemark Museum A-1026 Jørgen Høydalsmoen Jørgen Høydalsmoen P 1926 1929 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1027 Myklestogo Kultursenter Myklestogo Kultursenter L 08,00: Vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid 1983 2013 Seljord 0,2 A
Vest-Telemark Museum A-1028 Dalen Pensjonistlag Dalen Pensjonistlag O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1975 2013 Tokke 0,3 A
Vest-Telemark Museum A-1029 Skafså Fråhaldslag Skafså Fråhaldslag O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1934 1935 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1030 Dalen og Vistad Ungdomslag Dalen og Vistad Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1928 1957 Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1031 Auksjonarius Jørgen Sønstebø Jørgen Sønstebø B *84,240 1964 2010 Kviteseid 4 A
Vest-Telemark Museum A-1032 Ingrid Dillekås Adelsøn Ingrid Dillekås Adelsøn P *14,000 1990 2010 Tinn 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1033 Tokke Idrettslag Tokke Idrettslag O 10,10: Idrett 1924 1997 Tokke 1 A
Vest-Telemark Museum A-1034 Seljord Idrettslag Seljord Idrettslag O 10,10: Idrett 1902 2005 Seljord 30 E
Vest-Telemark Museum A-1035 Eivind og Hæge Tveiten Eivind Gjermunsson Tveiten P *91,020 Tokke 1 E
Vest-Telemark Museum A-1036 Einar Bakkane Einar Olavsson Bakkane P *90,030 Tokke 0,3 C
Vest-Telemark Museum A-1037 Aslaug Høydal Aslaug Høydal P *90,034 1930 1979 Seljord 1,4 C
Vest-Telemark Museum A-1039 John Lie John Lie P *90,034 Fyresdal 1 E
Vest-Telemark Museum A-1040 Vinje Bygg A/S Vinje Bygg A/S B *41,000 Vinje
Vest-Telemark Museum A-1041 Fyresdal Bygdemuseum Fyresdal Bygdemuseum B *91,020 1909 2016 Fyresdal 3 B
Vest-Telemark Museum A-1042 Taler etter presten Aslak Bergland Aslak Aslaksson Bergland P 1893 1931 Kviteseid 0,3 C
Vest-Telemark Museum A-1043 Dagbøkene til Anstein Nes Anstein Nes P 1922 1970 Nissedal 1 A
Vest-Telemark Museum A-1044 Telemark Bilruter A/S Telemark Bilruter A/S B *49,391 1910 2006 Seljord 43 D
Vest-Telemark Museum A-1045 Fyresdal Kommunale Bilrute Fyresdal Kommunale Bilrute B *49,391 1924 1950 Fyresdal, Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1046 Automobillaget Haukeli Automobillaget Haukeli B *49,391 1911 1943 Vinje, Tokke 0,1 A
Vest-Telemark Museum A-1047 Rauland-Lårdal Billag Rauland-Lårdal Billag B *49,391 1935 1973 Tokke, Vinje 0,2 A
Vest-Telemark Museum A-1048 Seljord Billag Seljord Billag B *49,391 1919 1972 Seljord 0,4 A
Vest-Telemark Museum A-1049 A/S Siljan Bil A/S Siljan Bil B *49,391 1921 1989 Siljan, Skien 1 A
Vest-Telemark Museum A-1050 Lårdal Smørlag Lårdal Smørlag O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner 1954 1960 Tokke 0,15 A
Vest-Telemark Museum A-1051 Lakshøl Sagbruk Lakshøl Bruk B *16,100 1894 1979 Seljord 9 E
Vest-Telemark Museum A-1052 Brunkeberg sanitetslag Brunkeberg sanitetslag O 09,20: Helse og sosial velferd 1934 1970 Kviteseid 1 A
Vest-Telemark Museum A-1053 Olav T. Bakken Olav T. Bakken P 1919 1990 Seljord 0,3 E
Vest-Telemark Museum A-1054 Berge Sudistog, Morgedal B *A 1827 1941 Kviteseid 0,4 A
Vest-Telemark Museum A-1055 Seljord Meieri Seljord Meieri B *10,510 1939 1959 Seljord 1,5 C
Vest-Telemark Museum A-1056 Ronald Haakonsens utklyppsarkiv Tokke historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1945 1992 Tokke 1,5 A
Vest-Telemark Museum A-1057 Flatdal Fråhaldslag Flatdal Fråhaldslag O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1906 1951 Seljord 0,5 C
Vest-Telemark Museum A-1058 Seljord Sogelag Seljord Sogelag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1918 1953 Seljord 1 C
Vest-Telemark Museum A-1059 Flatdal Husmorlag Flatdal Husmorlag O 09,20: Helse og sosial velferd 1937 1960 Seljord 0,3 C
Vest-Telemark Museum A-1060 Seljord Mållag Seljord Mållag O 08,20: Språk 1954 1990 Seljord 0,1 C
Vest-Telemark Museum A-1061 Seljord bonde- og småbrukarlag Seljord bonde- og småbrukarlag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket 1933 1964 Seljord 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1062 Seljord egg- og fjørfelag Seljord egg- og fjørfelag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket 1949 1949 Seljord 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1063 Symra Barnelag Symra Barnelag O 10,70: Barneorganisasjoner 1943 1958 Seljord 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1064 Seljord og Flatdal Pensjonistforening Seljord og Flatdal Pensjonistforening O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1949 1975 Seljord 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1065 Seljord Kristne Ungdomslag Seljord Kristne Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1927 1966 Seljord 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1066 Seljord Husmorlag Seljord Husmorlag O 09,30: Hjem og familie 1939 2000 Seljord 1 E
Vest-Telemark Museum A-1067 Seljord Ungdomslag Seljord Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1938 1967 Seljord 0,5 E
Vest-Telemark Museum A-1068 Seljord trygdelag for husdyr Seljord trygdelag for husdyr O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket 1907 1932 Seljord 0,3 E
Vest-Telemark Museum A-1069 Seljord Birøktarlag Seljord Birøktarlag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket 1950 1954 Seljord 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1070 Seljord Arbeiderparti Seljord Arbeiderparti O 12,10: Politiske partier 1975 1989 Seljord 0,5 E
Vest-Telemark Museum A-1071 Seljord Fealslag Seljord Fealslag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket 1926 1957 Seljord 0,05 E
Vest-Telemark Museum A-1074 Dyrskun i Seljord Dyrsku'n i Seljord I *A 1966 2000 Seljord 4
Vest-Telemark Museum A-1078 Mo Handelslag Mo Handelslag B *47,100 1909 1940 Tokke 2,5 E
Vest-Telemark Museum A-1079 T. O. Trovatten Tarjei O. Trovatten P *47,100 1920 1998 Vinje 7 E
Vest-Telemark Museum A-1081 Bakgrunnsmaterialet til "Lårdalsoga" av Olav T. Bakken. Olav T. Bakken S 1960 1960 Tokke 0,2 E
Vest-Telemark Museum A-1083 Tokke Aksjespareklubb Tokke Aksjespareklubb O 03,90: Handel. Annet 1992 2002 Tokke 1 E
Vest-Telemark Museum A-1085 Aanund Felland si samling Aanund Felland S 1889 1970 Tokke 7,1 E
Vest-Telemark Museum A-1086 Dalen Gruber A/S Dalen Gruber A/S B *08,910 1915 1918 Tokke 2,5 E
Vest-Telemark Museum A-1088 Tokke Trekull- og Tjærefabrikk Tokke Trekull- og Tjærefabrikk B *19,100 1940 1949 Tokke 1 E
Vest-Telemark Museum A-1090 Bjørn Andersson Bjørn Andersson S 1800 1940 Tokke 1
Vest-Telemark Museum A-1096 Kanalbåtane S Telemark 0,2 E
Vest-Telemark Museum A-1097 Gjermund E. Kleppo Gjermund E. Kleppo P 1890 1899 Tokke 0,05 E
Vest-Telemark Museum A-1098 Heggtveit i Åsgrend B *A Tokke E
Vest-Telemark Museum A-1099 Skien-Telemark Dampskipsselskap Skien-Telemark Dampskipsselskap B *50,400 Skien
Vest-Telemark Museum A-1100 Djuvestoga Djuvestoga S Tokke 0,2 E
Vest-Telemark Museum A-1101 Steintinget i Eidsborg Steintinget i Eidsborg L 1881 1955 Tokke 0,2 E
Vest-Telemark Museum A-1103 Familien Lid i Øyfjell Familien Lid P 1923 1923 Vinje 0,02 E
Vest-Telemark Museum A-1104 Folkebladet 23 S 1919 1919 Tokke 0,02
Vest-Telemark Museum A-1105 Mogen (Halvor, Gunnhild, Rannei og Halvor) B *A 1902 1919 Tokke 0,03
Vest-Telemark Museum A-1106 Olaf O. Rogndal Olaf O. Rogndal P 1850 1930 Tokke 0,7 E
Vest-Telemark Museum A-1107 Sennepskornet misjonsforening Sennepskornet misjonsforening O 11,00: Religiøse organisasjoner 1960 1990 Tokke 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1108 Jon Rogndal Jon Rogndal P 1934 1967 Tokke 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1109 Familien Rogndal Familien Rogndal P 1900 1960 Tokke 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1110 Hæge Rogndal Tveiten Hæge Olavsdotter Tveiten (Rogndal) P 1915 1976 Tokke 0,4 E
Vest-Telemark Museum A-1111 Hjalmar O. Tveiten Hjalmar O. Tveiten P Tokke 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1113 Vindlausgardane B *A 1700 1878 Tokke 0,4 E
Vest-Telemark Museum A-1114 Lårdal Alderstrygdnemnd Lårdal Alderstrygdnemnd B *65,300 Tokke 0,03 E
Vest-Telemark Museum A-1117 Mandt i Amerika Kristoffer Mandt P 1994 1998 Tokke 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1118 Kristoffer Mandts samling Kristoffer Mandt P Tokke 1,2 E
Vest-Telemark Museum A-1119 Olav Mandts samling Olav Mandt P Tokke 0,3 E
Vest-Telemark Museum A-1120 Aagot Mandt Aagot Mandt P Tokke 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1121 Ravnejuv Handelslag Ravnejuv Handelslag B *47,100 1901 1903 Tokke 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1122 17. mai-komiteen i Høydalsmo 17. mai-komiteen i Høydalsmo U 1967 1999 Tokke 0,1 E
Vest-Telemark Museum A-1123 Tokke historielag Tokke historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1979 2017 Tokke 0,2 E
Vest-Telemark Museum A-1124 Petter Mikkelsson Mandt Petter Mikkelsson Mandt P Tokke 1,9 E
Vest-Telemark Museum A-1125 Arkivet til Åmdals Verk Gruver (museet) Arkivet til Åmdals Verk Gruver (museet) B *91.020 1991 2017 Tokke 0,6 E
Vest-Telemark Museum A-1126 Jon H. Oftes samling Jon H. Ofte S 1942 1949 Tokke 0,2 E
Vest-Telemark Museum A-1127 Gardsarkiv frå Heggtveit B *A Tokke 0,4 E
Vest-Telemark Museum A-1172 Veum smørlag B *A Tokke 0,1 A
Bamble historielag Compagnie Francaise des Mines de Bamble Compagnie Francaise des Mines de Bamble B *08,910 1874 1902 Bamble 2
Bamble historielag Bamble Apatitt A/S Bamble Apatitt A/S B *08,910 1902 1953 Bamble 3
Bamble historielag Bamble historielags fotosamling Bamble historielag S Fotosamling Bamble 1 552
Notodden historielag Divers utgåver av avisa Teledølen Teledølen S 1906 1973 Notodden
Notodden historielag Divers utgåver av avisa Telen Telen S 1928 1966 Notodden
Notodden historielag Divers utgåver av avisa Varden Varden S Notodden
Notodden historielag Divers utgåver av avisa Telemark Arbeiderblad Telemark Arbeiderblad S 1931 1976 Notodden
Seljord sogelag Seljord sogelag si fotosamling Seljord sogelag S Fotosamling 1900 1970 Seljord 970 Ordna
Siljan historielag Vestby Landhandel Vestby Landhandel B *47,100 1885 1969 Siljan 0,1 Ordna
Siljan historielag Liste over stedsnavn fra Siljan v/Øivind Valle Øivind Valle S 1985 1985 Siljan 0,1 Ordna
Siljan historielag Stiftelsen Siljan historielag Stiftelsen Siljan historielag L 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1989 dd Siljan 0,2 Ordna
Siljan historielag Siljan Idrettslag Siljan Idrettslag O 10,10: Idrett 1926 1978 Siljan 0,2 Ordna
Siljan historielag Øvre Siljan Idrettslag Øvre Siljan Idrettslag O 10,10: Idrett 1918 1938 Siljan 0,1 Ordna
Siljan historielag Diverse papirer etter Peder Norheim. Peder Norheim. P 1918 1967 Siljan 0,2 Ordna
Siljan historielag Slemdals Skogsarbeiderforening Slemdals Skogsarbeiderforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1916 1921 Siljan 0,1 Ordna
Siljan historielag Siljan og Omegns Skogsarbeiderforbund Siljan og Omegns Skogsarbeiderforbund O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1923 1932 Siljan 0,1 Ordna
Siljan historielag Skog og Land, Siljan Skog og Land, Siljan O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket 1918 1970 Siljan 0,2 Ordna
Skotfoss historielag Skotfoss historielag si fotosamling Skotfoss historielag S Fotosamling Skien 3929
Skotfoss historielag Fotosamlingen "Gamle hus i Skotfoss" Skotfoss historielag S Fotosamling Skien 3208
Sullamrei historielag Sullamrei historielag si fotosamling Sullamrei historielag S Fotosamling Vinje 1 075 Ordna
Telemark historielag Stiftelsen Telemark historielag Stiftelsen Telemark historielag L 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1979 dd Telemark fylke 1 Uordna
Åmotsdal sogelag Åmotsdal sogelag si fotosamling Åmotsdal sogelag S Fotosamling Seljord 2 500
Bamble kommune Bamble kommune si fotosamling S Fotosamling Bamble 100 Uordna
Fyresdal folkebibliotek Kirkebygdens Meieri Kirkebygdens Meieri B *10,510 1918 1948 Fyresdal 0,2 Uordna
Fyresdal folkebibliotek Fyresdal Handel- og Industriforening Fyresdal Handel- og Industriforening B *47,100 1984 1994 Fyresdal 0,3 Uordna
Fyresdal folkebibliotek Samlingshuset Elim Samlingshuset Elim O 11,00: Religiøse organisasjoner 1901 1971 Fyresdal 0,2 Uordna
Fyresdal folkebibliotek Veum Handelslag Veum Handelslag B *47,100 1899 1969 Fyresdal 0,3 Uordna
Fyresdal folkebibliotek Veum Smørlag Veum Smørlag O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner 1938 1963 Fyresdal 0,2 Uordna
Kviteseid Bibliotek Lensmann Christen Carl Johannesens fotosamling. Christen Carl Johannesen S Fotosamling Kviteseid 100
Nissedal kommune 4 Treungen helselag Treungen helselag O 09,20: Helse og sosial velferd Nissedal 0,25
Nissedal kommune 6 Dampbåtar/dampskyss S Nissedal 0,25
Nissedal kommune 8 Nigard Fjone Nigard Fjone B *A Nissedal 0,25
Nissedal kommune 11 Nissedal arbeidarlag Nissedal arbeidarlag O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner Nissedal 0,25
Nissedal kommune 12 Treungen Venstrelag Treungen Venstrelag O 12,10: Politiske partier Nissedal 0,25
Nissedal kommune 15 U. L. Vårvon U. L. Vårvon O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Nissedal 0,3
Nissedal kommune 16 U. L. Vårsol U. L. Vårsol O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Nissedal 0,3
Nissedal kommune 17 Nissedal Skyttarlag Nissedal Skyttarlag O 10,20: Skytterbevegelsen Nissedal 0,3
Nissedal kommune 18 Nissedal og Fjone Idrottslag Nissedal og Fjone Idrottslag O 10,10: Idrett Nissedal 0,3
Nissedal kommune 19 Treungen Idrettslag Treungen Idrettslag O 10,10: Idrett 1930 2009 Nissedal 1
Nissedal kommune 20 Treungen Avholdslag Treungen Avholdslag O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Nissedal 0,5
Nissedal kommune 23 Treungen husmorlag Treungen husmorlag O 10,50: Kvinneorganisasjoner Nissedal 0,3
Nissedal kommune 24 Nissedalskoret Nissedalskoret O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Nissedal 0,3
Nissedal kommune 25 Nissedal Avløysarlag Nissedal Avløysarlag B *01,100 Nissedal 0,3
Nissedal kommune 26 "Nissedal til alle tider" "Nissedal til alle tider" S Nissedal 0,5
Nissedal kommune 27 KRF Nissedal KRF Nissedal O 12,10: Politiske partier Nissedal 0,5
Nissedal kommune 28 Bygdebokbilder mm S Fotosamling Nissedal 2
Nissedal kommune 29 Søftestad Gruber arrangement Søftestad Gruber arrangement B *91,000 Nissedal 1
Nome Bibliotek, Ulefoss Lokalhistorikar Gerhard Hedlund sitt arkiv. Gerhard Hedlund S Nome 0,2 Uordna
Nome Bibliotek, Lunde Lensmann Ottestad si notesamling Lensmann Ottestad S Nome 1,4 Uordna
Notodden bibliotek Lokalhistorikar Alf Mostue sitt arkiv Alf Mostue S Notodden kommune 1,6 Uordna
Notodden bibliotek Forfatter Ingebjørg Mælandsmo sitt arkiv Ingebjørg Mælandsmo P 1923 1980 Notodden 3,4 Delvis ordna
Notodden kommune Notodden helselag sitt arkiv Notodden helselag O 09,20: Helse og sosial velferd Notodden 1 Uordna
Notodden kommune Heddal helselag sitt arkiv Heddal helselag O 09,20: Helse og sosial velferd Notodden 1 Uordna
Notodden kommune Arkivene etter forskjellige privatleger på Notodden B *86,211 Notodden
Notodden kommune Arkivet etter barnevernsinstitusjonen på Notodden B *88,991 Notodden 1
Notodden kommune Widerøe-foto fra Notodden kommune S Fotosamling Notodden
Notodden kommune Bakgrunnsmateriale til Gransherad-soga S Notodden 2
Porsgrunn Bibliotek Digital fotosamling fra Porsgrunn kommune S Fotosamling Porsgrunn 4 000
Rjukan Bibliotek Udigitalisert fotosamling fra Rjukan. S Fotosamling Tinn 1000
Seljord kommune Aslaug Høydal Aslaug Høydal P Seljord 0,2 Delvis ordna
Seljord kommune Seljord Viselag Seljord Viselag O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Seljord 0,1 Delvis ordna
Seljord kommune Halvor J. Sandsdalen Halvor J. Sandsdalen P Seljord 0,3 Delvis ordna
Seljord kommune Sigurd Olsen, Lakshøl-Vegheim. Sigurd Olsen, Lakshøl-Vegheim. S Seljord Uordna
Seljord kommune Seljord Folkeakademi Seljord Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning Seljord Uordna
Seljord kommune Seljord Handelslag Seljord Handelslag B *47,100 Seljord Uordna
Seljord kommune Halvor Dales Samling Halvor Dale S Seljord Uordna
Skien Bibliotek Skien Musikkforening Skien Musikkforening O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Skien 0,5
Skien kommune Korforbundet Korforbundet O 10,40: Sang og musikk, amatørteater Telemark
Skien kommune Bergsland Bergsland S Fotosamling Skien 100 Uordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1985-001 Vinje Kulturarkiv Vinje Kulturarkiv S 08,00: Vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid 1977 1985 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-001 Eivind Vågslid med stadnamnsamling Eivind Vågslid S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-002 Nystog i Mannås Nystog i Mannås B *A 1571 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-003 Nesland Landhandel Nesland Landhandel B *47,100 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-004 Skiferbrotet Haustkvom Skiferbrotet Haustkvom B *08,113 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-005 Vinje Sosialistisk Venstreparti Vinje Sosialistisk Venstreparti O 12,10: Politiske partier Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-006 Fotosamling S Fotosamling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-007 SEFRAK-registreringar S 1960 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-008 Olav Vågen - Ættesogemateriell Olav Vågen S 1967 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-001 Akademiringen Akademiringen O 07,10: Undervisning og forskning Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-002 Tarjei Vesaas-bøker S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-003 Bygdeboksamling S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-004 Svartebok frå Vinje S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-005 Myllargutspelet Myllargutspelet S 1962 1962 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-006 Prost Kornbrekke Prost Kornbrekke P 1894 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-008 Krigsminne 2. verdskrig S 1940 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-009 Dyre Vaa-samlingane S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-010 Oppgangssaga i Fonnlidbekken S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-011 Vinje Senterparti Vinje Senterparti O 12,10: Politiske partier Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-001 Boksamling, Rikard Berge S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-002 Rauland Vevarlag Rauland Vevarlag O 02,20: Håndverksorganisasjoner 1937 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-003 Bygdesogenemnda S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-004 Olav Flatastøyl, Handskrifter Olav Flatastøyl P 1906 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-006 Rauland Bygdelag Rauland Bygdelag O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1948 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-007 Rauland Helselag Rauland Helselag O 09,20: Helse og sosial velferd Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-008 Akademiet i Rauland Akademiet i Rauland B *85,429 1966 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-009 Stadnamnsamling, Rauland Mållag Rauland Mållag S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-010 Anne Jamsgard-notat Anne Jamsgard S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-012 Hardingslepa 1992 S 1992 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-013 Regional-geografisk analyse, Rauland S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-014 Rauland hjelpekorps Rauland hjelpekorps O 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-015 Artikkelsamling S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-016 Vinje Misjonslag Vinje Misjonslag O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken 1867 1990 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-017 Bratsberg amt- Topografisk beskrivelse S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-001 Heimdal Ungdomslag i Vinje Heimdal Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-002 Vinje Lærarlag Vinje Lærarlag O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-003 Rauland Filmklubb Rauland Filmklubb O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-004 Rauland jordtakutval Rauland jordtakutval F Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-005 Rauland Ungdomslag Rauland Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-006 Telemarkin S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-007 Olav B. Berge, fotokopiar Olav B. Berge S Fotosamling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-008 Dølen av Aa. O. Vinje S 1858 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-001 Intervju frå Nesland, Vinje S 1960 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-002 Fråhaldslaget i Rauland Fråhaldslaget i Rauland O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-003 Grungedal sokneråd Grungedal sokneråd F Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-005 Lokale utøvarar. Kasettsamling S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-006 Landskappleiken 1994 - Rauland Landskappleiken 1994 S 1994 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-007 Stadnamnregistreringar, Vinje S 1990 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-008 Videoutgjevingar S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-009 Gangklederegistreringar, kopi S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-001 Rauland folkeboksamling Rauland folkeboksamling S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-002 Plakatsamling S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-003 Rikard Berge, Handskriftkopiar S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-004 Øyvind Brauti, arb.teikn. Øyvind Brauti P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-001 Von Barneavhaldslag (Rauland) Von Barneavhaldslag (Rauland) O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1915 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-002 Vårvon Avhaldslag (Rauland) Vårvon Avhaldslag (Rauland) O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-003 Knut Kostveit Knut Kostveit P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-001 Eivind Ljosåk Eivind Ljosåk P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-002 Vinje grunneigarlag Vinje grunneigarlag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1956 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-003 Styret for Haukelisæter F Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-001 Øyfjell Bygdemuseum Øyfjell Bygdemuseum B *91,020 1931 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-002 Trovatn Landhandel Trovatn Landhandel B *47,100 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-003 Trovatns Jorddyrkingsfond Trovatns Jorddyrkingsfond L Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-004 Trovatns Museumsfond Trovatns Museumsfond L Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-005 Lid-samling S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-006 I. L. Dyre Vaa I. L. Dyre Vaa O 10,10: Idrett Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-007 Vinje Kreaturtrygdelag Vinje Kreaturtrygdelag O 01,90: Jord, skog, fiske, fangst. Andre Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-008 Lårdal-Høydalsmo-Øyfjell Billag Lårdal-Høydalsmo-Øyfjell Billag B *49,391 1936 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-001 Tokke-Vinje Kommunale forening Tokke-Vinje Kommunale forening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1959 1988 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-002 Humanetisk Forbund, Vest-Telemark Humanetisk Forbund, Vest-Telemark O 11,60: Livssynsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-003 Skogeigarlaga i Vinje Skogeigarlaga i Vinje O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1911 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2001-001 Ragnvald Skrede Ragnvald Skrede P 1938 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2001-002 Landskappleiken i Rauland Landskappleiken i Rauland S 2001 2001 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2002-001 Asbjørn Gardsjord Asbjørn Gardsjord P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2002-002 Ytre Vinje Bonde- og Småbrukarlag Ytre Vinje Bonde- og Småbrukarlag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-001 Øyfjell Fealslag Øyfjell Fealslag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-002 Fotograf Aanond Olavson Edland Aanond Olavson Edland P 1872 1940 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-003 Turid Taksdal Turid Taksdal P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-004 Kyrkjejubileumskomiteen, Rauland Kyrkjejubileumskomiteen, Rauland O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 2003 2003 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-005 Ungdomslaget Breihjot Ungdomslaget Breihjot O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1892 1949 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-006 Olav K. Vågen Olav K. Vågen P 08,40: Skapende og utøvende kunst 1910 1972 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-007 Maurdalen (Vinje gnr. 14/1) Maurdalen (Vinje gnr. 14/1) B *A Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-001 Skavli Skavli B *A Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-002 Sigrid Midtbø, fotokopiar Sigrid Midtbø S Fotosamling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-003 Svalastoga, minneoppteikningar P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-004 Henrik Sørensen Henrik Sørensen P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-001 Nei til EU, avd. Vinje Nei til EU, Vinje O 12,30: Kampanjer og bevegelser Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-002 Aslak Kramviken Aslak Kramviken P 1847 1922 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-003 Aslak Høgetveit Aslak Høgetveit P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-004 Åmot skule, elevoppgåver S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-005 Vinje Bonde-/Bygdekvinnelag Vinje Bonde-/Bygdekvinnelag O 10,50: Kvinneorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-006 Arne Reine Arne Reine P Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-007 Gudbjørg Kvammen, utstillingsregistrering Gudbjørg Kvammen S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-008 Støttelaget for Vinjetun Støttelaget for Vinjetun O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1972 2005 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-001 Raulandsrevyen Raulandsrevyen O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1988 1988 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-002 Skulemållaget i Rauland/Målungdom Skulemållaget i Rauland / Rauland Målungdom O 08,20: Språk 1973 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-003 Vegarbeid i 30-åra S 1930 1940 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-004 Arbeider og Husmannssoge, førarbeid S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-005 Rauland historielag, Bitdalsprosjektet Rauland historielag S 2006 2006 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2007-001 Anne Knutsd. Aksvik - fotokopiar Anne Knutsd. Aksvik S Fotosamling 1892 1953 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2007-002 Vinje lag for hørselshemma Vinje lag for hørselshemma O 09,20: Helse og sosial velferd Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-001 Rauland Sau- og Geitalslag Rauland Sau- og Geitalslag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-002 Rauland Dansarring Rauland Dansarring O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 2008 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-003 Hamaren (Vinje gnr. 59/1) Hamaren (Vinje gnr. 59/1) B *A Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-004 Vinje Friundervisning Vinje Friundervisning O 07,10: Undervisning og forskning 1971 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-005 Vinje Folkeakademi Vinje Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning 1954 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-006 Vest-Telemark Avvirkelag Vest-Telemark Avvirkelag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1930 1940 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-001 Rauland Folkeakademi Rauland Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-002 Prestegardens Misjonslag (Vinje) Prestegardens Misjonslag (Vinje) O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-003 Mei-Mei Barnelag (Vinje) Mei-Mei Barnelag (Vinje) O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-004 Vinje reiselivslag Vinje reiselivslag O 04,60: Ferie og fritid 1968 1980 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-005 Olav Vinjes legat Olav Vinjes legat L 1946 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-006 Rauland historielag Rauland historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-001 Varg 4H Varg 4H O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-002 Villrein 4H Villrein 4H O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-003 Spelemannslaget Falkeriset Spelemannslaget Falkeriset O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1953 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-004 Ættesogemateriell, Sigmund Tonna Ættesogemateriell, Sigmund Tonna S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-005 Walhaug Lid, dokument frå Amerika Walhaug Lid S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-006 Avisutklypp frå Roald Håkonsen, Varden Roald Håkonsen S 1960 1990 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-001 Hestehov 4H Hestehov 4H O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-002 Kunst og handverksdagane i Rauland S Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-003 Rauland Folkeakademi Rauland Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2012-001 Ytre Vinje Sanitetsforening Ytre Vinje Sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2013-001 O. Kramvigen, notisbok; visur- engelskkurs O. Kramvigen P 1872 1872 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-001 Rauland Eldresenter Rauland Eldresenter B *88,103 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-002 Omtveit (Vinje gnr. 29/1) Omtveit (Vinje gnr. 29/1) B *A Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-003 Vinje Mållag Vinje Mållag O 08,20: Språk Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-001 Ytre Vinje Samfunnshus Ytre Vinje Samfunnshus O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-002 Vinje Driftskreditlag Vinje Driftskreditlag B *64,920 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-003 Rauland Sanitetslag Rauland Sanitetslag O 09,20: Helse og sosial velferd Vinje Ordna
Tuddal Bygdetun Samling negativer frå Hjartdal kommune S Fotosamling 1900 1950 Hjartdal 600 Uordna
Nissedal historielag Tjønnefoss Landhandel Tjønnefoss Landhandel B *47,100 Nissedal 1 Uordna
Sauherad lokalhistoriske arkiv Jon Hvitsand: manus til bygdebok for Sauherad Jon Hvitsand S Sauherad 1
Sauherad lokalhistoriske arkiv Offentleg bakgrunnsmateriell til bygdesoge S Sauherad 4
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0052 + S-0070 Næs Forbruksforening Næs Forbruksforening B *47,100 1842 1989 Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0053 Oppgjer for maling av korn S 1932 1933 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0054 Slektshistorie, div. familiar. S Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0061 Nes Helselag Nes Helselag O 09,20: Helse og sosial velferd 1941 1999 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0063 Nes Husmorlag Nes Husmorlag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1946 1994 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0064 Ungdomslaget "Vår Ungdomslaget "Vår O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1899 1999 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0066 Arkiv etter Gvarvlensa Gvarvlensa B *02,400 1948 1960 Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0069 Kittil Torstensen og Lars Øyhagen Kittil Torstensen og Lars Øyhagen P 1856 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0076 Akkerhaugen Speidertropp Akkerhaugen Speidertropp O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1947 1956 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0077 Sauherad og Nes songlag Sauherad og Nes songlag O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1969 1990 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0078 Jonsås Vannlag L/L Jonsås Vannlag L/L B *36,000 1952 2006 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0079 Tinghaug - Tjodvall S Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0082 og S-0129 Sauherad husmorlag Sauherad husmorlag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1926 1986 Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0083 Magnar Malmes dramatisering av Hans Hegnas roman "Kong Sverres Hirdmann" Magnar Malme S Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0084 Gvarv Røde Kors Gvarv Røde Kors O 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner 1948 2003 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0086 Nes Indremisjonsforening (Normisjon) Nes Indremisjonsforening (Normisjon) O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken 1881 1941 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0087A Olaf Kaare Westlund Olaf Kaare Westlund P 1914 1920 Sauherad 0,033
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0087B Nes Egglag Nes Egglag O 01,30: Jordbrukets omsetningsorganisasjoner 1932 1975 Sauherad 0,033
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0087C Sætersbø kvinneforening Sætersbø kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1948 2009 Sauherad 0,033
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0088 Intervju av diverse personar ved Torjus Bergan S Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0089 Tor Bjørvik: Slektshistorie frå Sauherad (diverse slekter) S Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0092 og S-0099 Mållaget "Dølen" (Sauherad) Mållaget "Dølen" (Sauherad) O 08,20: Språk 1922 1942 Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0093 Taler og artiklar ved avdukinga av byste av Kjetil Skogen ved Gvarv stasjon. S Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0094A Aslaug Leikvang Aslaug Leikvang P Sauherad 0,05
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0094B Johan Ingebretsen Johan Ingebretsen P 1945 1981 Sauherad 0,05
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0098 Sauherad Senterparti Sauherad Senterparti O 12,10: Politiske partier 1975 1992 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0100 Stadnamn frå Sunds krets (søndre) samla inn av Sauherad Bondekvinnelag Sauherad Bondekvinnelag S 1980 1990 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0101A Norsjø og Sauarelvas grunneierlag Norsjø og Sauarelvas grunneierlag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1963 1992 Sauherad 0,025
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0101B Materiale ang. Nautesund brygge S Sauherad 0,025
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0101C Ole Olsen Tvedten si rekneskaps- og notatbok Ole Olsen Tvedten P 1871 1906 Sauherad 0,025
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0101D Sunds Indremisjon (Normisjon) Sunds Indremisjon (Normisjon) O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken Sauherad 0,025
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0102 Thiman Børlums bildesamling Thiman Børlum S Fotosamling 1902 1912 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0103 Hørte Idrettslag Hørte Idrettslag O 10,10: Idrett 1921 1995 Sauherad 0,5
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0105 Hørte Indremisjon (Normisjon) Hørte Indremisjon (Normisjon) O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken 1930 2011 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0106 Saude og Næs Totalavholdsforening Saude og Næs Totalavholdsforening O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1885 1892 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0107 Anne Holtan Anne Holtan P Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0108 Materiale fra Kunstnerhuset S 1986 2005 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0109 "Fossegrimen" Mållag (Sauherad) "Fossegrimen" Mållag (Sauherad) O 08,20: Språk 1908 1934 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0110 Nordagutu Helselag Nordagutu Helselag O 09,20: Helse og sosial velferd 1959 1996 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0112 Sauherad Bondelag Sauherad Bondelag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Sauherad 1,5
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0113 og S-0139 Sauherad historielag Sauherad historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 2012 2015 Sauherad 1,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0114 Anne Volltveit Anne Volltveit P Sauherad 1,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0115 Nes og Omegn Travselskap Nes og Omegn Travselskap B *93,190 1888 2000 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0116 Sauherad Bondekvinnelag/Sauherad Bygdekvinnelag Sauherad Bondekvinnelag / Sauherad Bygdekvinnelag O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1940 2011 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0118 Barneforeningen "Blåveisen" Barneforeningen "Blåveisen" O 10,70: Barneorganisasjoner 1952 1955 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0119 Gvarv Sparebank Gvarv Sparebank S 1867 1967 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0120 Sauherad Folkebibliotek Sauherad Folkebibliotek S Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0121 Liv Holtskog Liv Holtskog P Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0122 Sauherad Jeger og Fiskeforening Sauherad Jeger og Fiskeforening O 01,20: Faglige organisasjoner i fiske og fangst 1994 2005 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0123 Sauherad Jakt og Fiskelag Sauherad Jakt og Fiskelag O 01,20: Faglige organisasjoner i fiske og fangst 1948 1952 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0124 Elevoppgåver m.m. frå Gvarv skule S Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0125 Kise sølvrevoppdrett A/S Kise sølvrevoppdrett A/S B *01,490 1930 1934 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0126 Jonsås og Sauar indremisjon Jonsås og Sauar indremisjon O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken 1930 1951 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0127 Etterlatenskaper frå sokneprest Niels Steen Niels Steen P 1914 Sauherad 0,6
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0130A Sauherad sykepleieforening Sauherad sykepleieforening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 1910 1980 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0130BA Sauherad Bibellag Sauherad Bibellag O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1954 1986 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0130BB Akkerhaugen søndagsskole Akkerhaugen søndagsskole O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1941 2008 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0130C Sauherad Diakoniforening Sauherad Diakoniforening O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1972 1985 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0131 Elektrisk kraft, gruver og industri i Sauherad S 1836 1945 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0132 Diverse intervju frå Sauherad S ?? ?? Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0134 Diverse opplysningar om kappkøyring til Nes kyrkje S ?? ?? Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0135 Stadnamnregistrering i Sæterbø S 1984 1984 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0136A Nes Kraftag Nes Kraftag B *35,111 ?? ?? Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0136B Gunheim Indkjøpslag Gunheim Indkjøpslag B *47,100 1919 1943 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0137 Nes Bondelag/Nes Bygdekvinnelag Nes Bondelag / Nes Bygdekvinnelag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket 1980 2014 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0138 Gvarv Turlag Gvarv Turlag O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1985 2015 Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0140 Bakgrunnsmateriell til "Stulsboka" S ?? ?? Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0141 Eirik Evju Eirik Evju P ?? ?? Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0142 Fotosamling: Hagebrukarar frå Sauherad på hagebruksdag på Søve. S Fotosamling 1950 1960 Nome 0,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0024 Borgja (Bø i Telemark gnr. 51/1) gardsarkiv Borgja (Bø i Telemark gnr. 51/1) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0025 Brenne (Bø i Telemark) gardsarkiv Brenne (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0114 Eikjarud (Bø i Telemark) gardsarkiv Eikjarud (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0212 Glennahaugen (Bø i Telemark) gardsarkiv Glennahaugen (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0137 Hørte (Bø i Telemark gnr. 3/3) gardsarkiv Hørte (Bø i Telemark gnr. 3/3) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0125 Jønneberg (Bø i Telemark) gardsarkiv Jønneberg (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0060 Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/4) gardsarkiv Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/4) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0062 Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/14) gardsarkiv Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/14) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0139 Oredalen (Bø i Telemark) gardsarkiv Oredalen (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0215 Otterholt (Bø i Telemark gnr. 21/5) gardsarkiv Otterholt (Bø i Telemark gnr. 21/5) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0106 Sisjord (Bø i Telemark gnr. 43/7) gardsarkiv Sisjord (Bø i Telemark gnr. 43/7) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0141 Slåtta (Bø i Telemark gnr. 62/13) gardsarkiv Slåtta (Bø i Telemark gnr. 62/13) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0121 Steinarsrud i Nes (Bø i Telemark) gardsarkiv Steinarsrud i Nes (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0079 Sønstebø (Bø i Telemark) gardsarkiv Sønstebø (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0212 Tjønntveit (Bø i Telemark gnr. 32/9) gardsarkiv Tjønntveit (Bø i Telemark gnr. 32/9) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0057 Torstveit (Bø i Telemark) gardsarkiv Torstveit (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0031 Uvdal (Bø i Telemark) gardsarkiv Uvdal (Bø i Telemark) B *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0034 Øvre Bø ungdomslag Øvre Bø ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner 1923
Bø Museum (Telemark) Bø-0046 Bø folkeakademi Bø folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning 1949
Bø Museum (Telemark) Bø-0080 Foreningen Norden (Bø i Telemark) Foreningen Norden (Bø i Telemark) O 08,50: Fred og internasjonalt samarbeid 1956
Bø Museum (Telemark) Bø-0129 Holla folkeakademi Holla folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning
Bø Museum (Telemark) Bø-0087 Studentenes friundervisning (Bø i Telemark) Studentenes friundervisning (Bø i Telemark) O 07,10: Undervisning og forskning 1958
Bø Museum (Telemark) Bø-0020 Bø historielag Bø historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 1970 1983
Bø Museum (Telemark) Bø-0161 Telemark museumslag Telemark museumslag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap
Bø Museum (Telemark) Bø-0198 Bø Museum Bø Museum O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap
Bø Museum (Telemark) Bø-0015 Bø mållag Bø mållag O 08,20: Språk 1902
Bø Museum (Telemark) Bø-0083 Bø teaterlag Bø teaterlag O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1951 1975
Bø Museum (Telemark) Bø-0002 Bø avholdslag Bø avholdslag O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner
Bø Museum (Telemark) Bø-0068 Losje Lifjell Losje Lifjell O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 1912
Bø Museum (Telemark) Bø-0102 Spelemannslaget Bøheringen Spelemannslaget Bøheringen O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1934
Bø Museum (Telemark) Bø-0223 Bø dansarring Bø dansarring O 10,40: Sang og musikk, amatørteater
Bø Museum (Telemark) Bø-0008 Bø helselag Bø helselag O 09,20: Helse og sosial velferd 1922
Bø Museum (Telemark) Bø-0010 «Vilje» yngreslag v. Bø helselag «Vilje» yngreslag v. Bø helselag O 09,20: Helse og sosial velferd 1947 1961
Bø Museum (Telemark) Bø-0035 Øvre Bø helselag Øvre Bø helselag O 09,20: Helse og sosial velferd 1934 1975
Bø Museum (Telemark) Bø-0221 Bø og Sauherad hørsellag Bø og Sauherad hørsellag O 09,20: Helse og sosial velferd
Bø Museum (Telemark) Bø-0017 Bø skyttarlag Bø skyttarlag O 10,20: Skytterbevegelsen 1873
Bø Museum (Telemark) Bø-0063 Øvre Bø idrottslag Øvre Bø idrottslag O 10,10: Idrett
Bø Museum (Telemark) Bø-0070 Idrettslaget Skarphedin Idrettslaget Skarphedin O 10,10: Idrett 1891
Bø Museum (Telemark) Bø-0072 Bø turlag Bø turlag O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner 1976
Bø Museum (Telemark) Bø-0158 Bø skeiselag Bø skeiselag O 10,10: Idrett
Bø Museum (Telemark) Bø-0014 Bø KFUM Bø KFUM O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1925
Bø Museum (Telemark) Bø-0039 Bø søndagskule Bø søndagskule O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1900
Bø Museum (Telemark) Bø-0065 Austbygdens kvinneforening Austbygdens kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner 1895 1944
Bø Museum (Telemark) Bø-0066 Prestegardens kvinneforening Prestegardens kvinneforening O 10,50: Kvinneorganisasjoner
Bø Museum (Telemark) Bø-0076 Hørte indremisjon Hørte indremisjon O 11,20: Organisasjoner og foreninger innen statskirken
Bø Museum (Telemark) Bø-0077 Bø misjonslag Bø misjonslag O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 1959