Kommunevåpen (tabell)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommunevåpen (tabell) er en sorterbar oversikt over norske kommunevåpen. Den omfatter både nåværende og tidligere våpen, og har kolonner for farge, metall og symbol, samt informasjon om motivvalg. Tanken er at dette vil gjøre det enklere å identifisere et våpen, ved at man kan sortere på farger og symboler.

Forklaring til tabellen

Kommunevåpen har tradisjonelt vært utforma etter heraldiske regler, rett nok med en del unntak. Blant annet har flere byer våpen basert på eldre segl som bryter med disse reglene.

Beskrivelsen av et våpen kalles blasonering, og lages etter en egen oppskrift. Det finnes noen varianter, men i hovedsak vil en blasonering være noe slikt som «på [bunnfarge] bunn, [metall] [symbol]». Dersom symbolet består av flere deler er det egne måter å beskrive plasseringa på. I denne tabellen oppgir vi ikke fullstendig blasonering, men holder oss til konkrete opplysninger om farge, metall og symbol.

Fargene er begrensa til rødt, blått, grønt, svart og purpur. Mer at gult og hvitt ikke er farger, det er praktiske gjengivelser av metallene, som er gull og sølv. Et våpen med gul bunnfarge beskrives altså som «på gull bunn [...]». Når det i tabellkolonnene står «bunnfarge» og «symbolfarge» er dette en kortversjon av «bunnfarge eller -metall» og «symbolfarge eller -metall».

Etter de heraldiske reglene skal ikke to farger eller to metaller kombineres. Enkelte ganger er dette allikevel gjort, og vi forsøker etter beste evne å gjengi det i tabellen. De forskjellige kommunene har gjort valg om fargenyanser, i dag oftest beskrevet med Pantone-nummer eller liknende. Dette gjelder særlig blått. I tradisjonell heraldikk skiller man ikke mellom lyseblått og mørkeblått, og i blasoneringa som ligger til grunn for våpnene er dette normalt heller ikke med. Årsaken til denne forskjellen er at de fleste kommuner behandler våpenet som en moderne logo, og ikke som et tradisjonelt våpen. Dette viser seg også i en del nyere våpen, der symbolene kan bli langt mer kompliserte enn det heraldikken åpner for.

Et alternativ til farge eller metall er pelsverk, og enkelte kommunevåpen bruker hermelin som bakgrunn.

Symbolbeskrivelsen vår er gjort så enkel som mulig, for at den skal være sorterbare. For eksempel, dersom et våpen har en eller flere elger som symbol står det «elg», og er det mer enn én kan det stå «elg (2)». Da vil alle våpen med elg som symbol samles når man sorterer, men man kan også lett velge ut fra antall. Der det er flere symboler setter vi så langt det lar seg gjøre det tydeligste og mest iøyenfallende først.

I tabellen er det bare grunninformasjonen som kommer med; for å få mer omfattende forklaringer om våpnene er det skrevet artikler om enkelte, og vi vil gjerne ha flere slike artikler. Der det finnes en artikkel er det lenka til denne; vi har i første omgang ikke lagt inn røde lenker til alle som mangler.

I kolonna for betydning har vi forsøkt å gi en svært kort forklaring på symbolvalget. Ofte er dette ikke mer enn «skogbruk», «landbruk» eller «kystkultur» – underforstått er dette noe som er sentralt for kommunens identitet.

I grunnoppsettet for tabellen er fylkene satt opp i geografisk ordning, og så kommunene i alfabetisk orden. Dette er mer hensiktsmessig enn å bruke kommunenummer, ettersom vi også har med enkelte tidligere kommuner. Merk at svært mange tidligere kommuner ikke hadde kommunevåpen. For tidligere kommuner er navnet satt i kursiv. Det kommer til å bli en del endringer i tabellen etter 1. januar 2020, når en rekke kommuner blir slått sammen.

For å sortere på andre kriterier, klikk i øverste rad. For å sortere etter flere kriterier, hold shift-tasten inne mens du trykker.

Oversikt

Fylke Kommune Bunnfarge Symbolfarge Symbol Betydning Merknader Artikkel Våpen
Østfold Aremark Sølv Blå Elg (2) Skogkommune
0118 Aremark komm.png
Østfold Askim Blå Sølv Bølge (3) Utgått 2020 da Askim ble del av Indre Østfold kommune.
0124 Askim komm.png
Østfold Borge Gull Rød Festningsmur
Borge komm (1980-1993).PNG
Østfold Eidsberg Gull Svart Bjørn Lokalt sagn Utgått 2020 da Eidsberg ble del av Indre Østfold kommune.
0125 Eidsberg komm.png
Østfold Fredrikstad Rød Gull Bjørn og tårn Lokalt adelsvåpen Fredrikstads kommunevåpen
0106 Fredrikstad komm.png
Østfold Halden Blå Full Soldat Bysegl Tekst: «Gud med oss».
0101 Halden komm.png
Østfold Hobøl Grønn Sølv Elv Natur Viser til Hobølelva.

Utgått 2020 da Hobøl ble del av Indre Østfold kommune.

Østfold Hvaler Blå Sølv Skip Kystkultur
0111 Hvaler komm.png
Østfold Kråkerøy Blå Sølv Elvedele Beliggenhet Kommunens beliggenhet mellom to elver.
Krakeroy komm (1961-1993).PNG
Østfold Marker Blå Sølv Tømmerhake (2) Tømmerfløting
0119 Marker komm.png
Østfold Moss (–2020) Rød Gull Fugl (kråke) Bysegl Inspirert av byseglet, men endra fra duer til kråke (mossekråka). Utgått 2020 da Rygge kommune ble del av Moss; Rygges våpen ble den nye kommunens våpen. Moss' kommunevåpen
0104 Moss komm.png
Østfold Moss (2020–) Rød Gull Spore Arkeologisk funn Gullsporen fra Rød. Tidligere Rygges kommunevåpen. Moss' kommunevåpen
0136 Rygge komm.png
Østfold Onsøy Blå Gull Sjøvarde (2-1) Kystkultur
Onsøy kommunevåpen.JPG
Østfold Rakkestad Grønn Gull Kløverblad (3-2) Kirkesokn Symbolet knyttes også opp mot landbruket.
Østfold Rolvsøy Rød Gull Skip Arkeologisk funn Tuneskipet (Haugenskipet)
Rolvsoy komm (1982-1993).PNG
Østfold Rygge Rød Gull Spore Arkeologisk funn Gullsporen fra Rød.

Utgått 2020 da Rygge ble del av Moss kommune; ble den sammenslåtte kommunens våpen.

Rygges kommunevåpen
0136 Rygge komm.png
Østfold Rømskog Blå Sølv Tømmersaks Skogbruk Utgått 2020 da Rømskog ble del av Aurskog-Høland kommune. Ble den sammenslåtte kommunens våpen.
Østfold Råde Grønn Gull Bjelke Natur Raet går gjennom kommunen.
0135 Råde komm.png
Østfold Sarpsborg Gull Svart Bjørn og tårn Lokalt adelsvåpen
0105 Sarpsborg komm.png
Østfold Skiptvet Rød Sølv Linnorm Lokalt sagn
0127 Skiptvet komm.png
Østfold Spydeberg Rød Sølv Spyd (3) Kommunenavnet Knyttes også opp mot jordbruk, førsteleddet 'spyd' har sammenheng med landskapet ved prestegården.

Utgått 2020 da Askim ble del av Indre Østfold kommune.

0123 Spydeberg komm.png
Østfold Trøgstad Grønn Sølv Ambolt Håndverk
0122 Trogstad komm.png
Østfold Tune Blå Sølv Sagtannsnitt Sagbruk Egentlig delt av sagtannsnitt.
Tune kommunevåpen.JPG
Østfold Varteig Rød Sølv Kvinne Historisk hendelse Viser Inga fra Varteig, mor til Håkon IV Håkonsson.
Varteig komm.PNG
Østfold Våler Blå Sølv/gull Lllje og sparre (2) Lokalt adelsvåpen Bolt-slektas våpen. Kløvd, halv sølvlilje og to gullsparrer.
0137 Valer Ostfold komm.png
Akershus Asker (–2020) Grønn Sølv Tre (ask, 3) Kommunenavnet Tre askekaller, styva asketrær, knytta til gårdsnavnet Asker.

Utgått 2020 da Hurum og Røyken ble innlemma.

Askers kommunevåpen
0220 Asker komm.png
Akershus Asker (2020–) Blå Sølv Seil (3) Sjøfart
Asker komm nytt våpen.png
Akershus Aurskog-Høland (–2020) Gull Svart Kreps Lokal fauna Utgått 2020 da Rømskog kommune ble del av Aurskog-Høland, og Rømskogs våpen ble fellesvåpen.
0221 Aurskog-Holand komm.png
Akershus Aurskog-Høland (2020–) Blå Sølv Tømmersaks Skogbruk Tidligere Rømskog kommunes våpen, innført etter sammenslåing 2020.
Aurskog-Høland og Rømskog kommunevåpen.png
Akershus Bærum Grønn Sølv Kalkovn Industri
0219 Barum komm.png
Akershus Eidsvoll Grønn Gull Skålvekt Rettferdighet Viser til Eidsvolls betydning i norsk historie (1814).
0237 Eidsvoll komm.png
Akershus Enebakk Grønn Sølv Kors (1-2-1) Tradisjonsmotiv Inspirert av kalkmaleri i Enebakk kirke.
0229 Enebakk komm.png
Akershus Fet Grønn Sølv Tømmerhake Tømmerfløting Utgått 2020 da Fet ble del av Lillestrøm kommune.
0227 Fet komm.png
Akershus Frogn Blå Sølv Bjelke Historisk hendelse Bjelken har krenellering, og viser til Oscarsborg festning. Fargevalget symboliserer Oslofjorden.
0215 Frogn komm.png
Akershus Gjerdrum Grønn Sølv Gjerde Kommunenavn Ordspill på kommunenavnet, men viser også til landbruket.
0234 Gjerdrum komm.png
Akershus Hurdal Grønn Gull Kongle (gran) Skogbruk
0239 Hurdal komm.png
Akershus Lillestrøm Blå Sølv Stokkebåt (3) Arkeologisk funn
Lillestrøm kommunevåpen (uoffisiell versjon).png
Akershus Lørenskog Gull Rød Vasshjul Industri Viser til sagbruksdrifta, men også til skogbruket generelt.
0230 Lorenskog komm.png
Akershus Nannestad Grønn Gull Blomst (hestehov) Lokal flora
0238 Nannestad komm.png
Akershus Nes Grønn Gull Tre (3) Skogbruk Plasseringa av de tre trestammene viser også til elvemøtet mellom Vorma og Glomma.
0236 Nes Akershus komm.png
Akershus Nesodden Blå Sølv Spiss Beliggenhet Viser til Nesoddens beliggenhet mellom to fjorder.
0216 Nesodden komm.png
Akershus Nittedal Grønn Sølv Strek (2) Kommunikasjon Viser særlig til jernbanen og riksvegen gjennom kommunen.
0233 Nittedal komm.png
Akershus Nordre Follo Blå Sølv Kornaks Landbruk
Nordre Follo kommune. Foreslått kommunevåpen per 2019.png
Akershus Oppegård Svart Gull Trekant (5-5-3-3-1) Skogbruk Symboliserer de 17 tuntrærne på kommunens middelaldergårder, og dermed skogbruk og landbruk generelt.

Utgått 2020 da Oppegård ble del av Nordre Follo kommune.

Oppegårds kommunevåpen
Oppegård kommune våpen.svg
Akershus Rælingen Grønn Gull Høygaffel Landbruk De tre takkene på høygaffelen symboliserer også elvene Glomma, Nitelva og Leira.
0228 Ralingen komm.png
Akershus Skedsmo Rød Sølv Hest (3) Kommunenavnet 'Skeið' i kommunenavnet betyr 'bane til kappløp eller -ridning'.

Utgått 2020 da Skedsmo ble del av Lillestrøm kommune.

Skedsmos kommunevåpen
0231 Skedsmo komm.png
Akershus Ski Blå Sølv Hest (3) Kommunenavnet 'Skeið' i kommunenavnet betyr 'bane til kappløp eller -ridning'.

Utgått 2020 da Ski ble del av Nordre Follo kommune.

0213 Ski komm.png
Akershus Sørum Gull Rød Blomst (rose) Lokalt adelsvåpen Motiv fra Sudreimsættas våpen.

Utgått 2020 da Sørum ble del av Lillestrøm kommune.

0226 Sorum komm.png
Akershus Ullensaker Blå Gull Gud Kommunenavnet Guden Ull.
0235 Ullensaker komm.png
Akershus Vestby Rød Gull Kors (2-1) Kirkesokn Viser også til tre naturlige havner. Vestbys kommunevåpen
0211 Vestby komm.png
Akershus Ås Rød Sølv Spissrute (3) Arkeologisk funn
0214 Aas komm.png
Oslo Oslo Blå Flerfarga Helgen Bysegl St. Hallvard Oslos byvåpen
Oslo komm.png
Hedmark Alvdal Blå Sølv Ski (2) Særpreg Viser til Alvdal som skikommune. Alvdals kommunevåpen
0438 Alvdal komm.png
Hedmark Eidskog Sølv Svart Fugl (orrhane) Lokal fauna
0420 Eidskog komm.png
Hedmark Elverum Rød Gull Fugl (ugle) Klokskap Viser til Elverums betydning som utdanningssted. Fargene viser til forsvarsviljen i 1940 (jf. riksvåpenet og militære avdelingvåpen).
0427 Elverum komm.png
Hedmark Engerdal Grønn Gull Bogtre Landbruk Symboliserer samarbeid mellom hest og menneske i tradisjonelt landbruk, og også i moderne friluftsliv.
0434 Engerdal komm.png
Hedmark Folldal Rød Gull Hakke Bergverk Knyttes primært til gruvedrifta, men også til landbruket.
0439 Folldal komm.png
Hedmark Grue Grønn Sølv Ulvetannsnitt Landbruk Ulvetannsnittet kan minne om flammer, og viser til svedjebruket. Det knyttes også opp mot brannen i Grue kirke i 1822.
0423 Grue komm.png
Hedmark Hamar Sølv Svart Fugl (orrhane) og tre (gran) Bysegl Byseglet er beskrevet i Hamarkrøniken. Hamars kommunevåpen
0403 Hamar komm.png
Hedmark Kongsvinger Svart og rød Sølv Festning og bånd Festningsbyen Kongsvinger festning; båndet symboliserer Glåma.
0402 Kongsvinger komm.png
Hedmark Løten Rød Gull Drikkehorn Landbruk Symboliserer landbruket og bondekulturen, men kan sekundært knyttes opp mot brenneritradisjonene. Løtens kommunevåpen
0415 Loten komm.png
Hedmark Nord-Odal Gull Svart Tømmersaks (2) Skogbruk
0418 Nord-Odal komm.png
Hedmark Os Grønn Gull Bjelle (2-1) Landbruk
0441 Os Hedmark komm.png
Hedmark Rendalen Blå Sølv Reinsdyr (2) Lokal fauna Kan også knyttes opp mot kommunenavnet, fra elvenavnet Rena. Dette kan komme fra reinn, 'reinsdyr', eller fra rein, 'åkerkant'.
0432 Rendalen komm.png
Hedmark Ringsaker Rød Sølv Elg Lokal fauna Ringsakers kommunevåpen
0412 Ringsaker komm.png
Hedmark Stange Grønn Sølv Ard Landbruk Stanges kommunevåpen
0417 Stange komm.png
Hedmark Stor-Elvdal Grønn Sølv Tømmersag (2) Skogbruk
0430 Stor-Elvdal komm.png
Hedmark Sør-Odal Rød Gull Nøkkel (3) Kirkesokn
0419 Sor-Odal komm.png
Hedmark Tolga Rød Gull Klokke Bergverk Viser til smeltehytta på Tolga.
0436 Tolga komm.png
Hedmark Trysil Blå Sølv Skistav (2) Særpreg Trysil som skikommune, men også mer spesifikt til sagnet om Trysil-Knut.
0428 Trysil komm.png
Hedmark Tynset Blå Sølv Elg Lokal fauna
0437 Tynset komm.png
Hedmark Våler Rød Gull Pil med vinger Lokalt sagn Viser til sagn om kristninga av Våler.
0426 Valer Hedmark komm.png
Hedmark Åmot Grønn Gull Øks (3) Skogbruk
0429 Amot komm.png
Hedmark Åsnes Gull Svart Tømmerhake (3) Tømmerfløting
0425 Asnes komm.png
Oppland Dovre Sølv Svart Moskus Lokal fauna
0511 Dovre komm.png
Oppland Etnedal Blå Gull Bru Landemerke Lunde bru, Nord.Europas lengste steinhvelvbru.
0541 Etnedal komm.png
Oppland Gausdal Blå Sølv Trappesnitt Natur Symboliserer fjellformasjonener i Gausdal.
0522 Gausdal komm.png
Oppland Gjøvik Blå Sølv Svane Særpreg Svanen symboliserer den hvite byen Gjøvik.
0502 Gjovik komm.png
Oppland Gran Rød Gull Spiss med kløverbladkors (2) Landemerke Søsterkirkene på Gran.
0534 Gran komm.png
Oppland Jevnaker Rød Sølv Pokal (2-1) Industri Refererer til glassverkene i kommunen.
0532 Jevnaker komm.png
Oppland Lesja Sølv Blå Spiss Landemerke Viser til Lesja kirke.
0512 Lesja komm.png
Oppland Lillehammer Blå og sølv Sølv og rød Skiløper Historisk hendelse Birkebeinernes redning av Håkon IV Håkonsson.
0501 Lillehammer komm.png
Oppland Lom Blå Sølv Vatningsspade (3) Landbruk
0514 Lom komm.png
Oppland Lunner Rød Gull Blomst (liljekonvall) Landbruk
0533 Lunner komm.png
Oppland Nord-Aurdal Gull Blå Blomst (snøsøte) Lokal flora
0542 Nord-Aurdal komm.png
Oppland Nord-Fron Rød Gull Hest Landbruk Viser til landbruket, og spesielt hesteavl og -tradisjoner.
0516 Nord-Fron komm.png
Oppland Nordre Land Blå Gull Tømmerhake (2) Tømmerfløting
0538 Nordre Land komm.png
Oppland Ringebu Rød Gull Flamme Varder
0520 Ringebu komm.png
Oppland Sel Blå Gull Kvinne Lokalt sagn Viser til sagnet om Prillar-Guri, i forbindelse med den historiske hendelsen Skottetoget.
0517 Sel komm.png
Oppland Skjåk Blå Sølv Firblad Handverk Viser til treskjæringstradisjonene, illuderer akantusranke.
0513 Skjak komm.png
Oppland Søndre Land Blå Gull Tre (3) Skogbruk
0536 Sondre Land komm.png
Oppland Sør-Aurdal Blå Gull Skrin Kirkehistorie Sør-Aurdals kommunevåpen
0540 Sor-Aurdal komm.png
Oppland Sør-Fron Grønn Sølv Klubbe Lokalt sagn Refererer til Kolbein Sterke.
0519 Sor-Fron komm.png
Oppland Vang Blå Gull Sverd (3) og liljebord Lokalt adelsvåpen Våpenet til Sigvat på Leirhol.
0545 Vang komm.png
Oppland Vestre Slidre Blå Sølv Sjøblad Tradisjonsmotiv Motivet er henta fra Slidredomen.
0543 Vestre Slidre komm.png
Oppland Vestre Toten Grønn Sølv Kniv (2) Handverk
0529 Vestre Toten komm.png
Oppland Vågå Rød Gull Reinsdyr Lokalt sagn Viser til sagnet om Peer Gynts bukkeritt.
0515 Vaga komm.png
Oppland Østre Toten Grønn Sølv Plante (potet) Landbruk
0528 Ostre Toten komm.png
Oppland Øyer Grønn Sølv Helder Samhold
0521 Oyer komm.png
Oppland Øystre Slidre Blå Sølv Skjell Industri Viser til skiferindustrien i kommunen.
0544 Oystre Slidre komm.png
Buskerud Drammen Blå Sølv Søyle, nøkkel, sverd Bysegl Motiv fra Bragernes' bysegl. Kan gjengis med valgspråket «In Fide et Justitia Fortitudo», 'i tro og rettferd ligger styrke'.
0602 Drammen.png
Buskerud Flesberg Grønn Sølv Tømmerhake (2) Skogbruk
0631 Flesberg kommune.png
Buskerud Flå Sølv Svart Bjørn Lokal fauna
0615 Flaa kommune.png
Buskerud Gol Gull Svart Nøkkel (3) Kirkehistorie Basert på nøklene fra Gol stavkirke.
0617 Gol kommune.png
Buskerud Hemsedal Rød Gull Gaupe Lokal fauna
0618 Hemsedal kommune.png
Buskerud Hol Blå Sølv Ambolt (3) Industri Viser til eldre tiders jernutvinning og senere tiders produksjon av bl.a. økser og kniver.
0620 Hol kommune.png
Buskerud Hole Rød Gull Krone (4) Historisk hendelse Viser til flere konger med tilknytning til Hole.
0612 Hole kommune .png
Buskerud Hurum Sølv Blå Bjelke (2) Beliggenhet Viser til beliggenheten mellom Drammensfjorden og Oslofjorden.

Utgått 2020 da Hurum ble del av Asker kommune.

0628 Hurum kommune.png
Buskerud Kongsberg Grønn Sølv og gull Gud Bysegl Den romerske guden Janus som holder sverd og skålvekt. Kongsbergs kommunevåpen
0604 Kongsberg CofA.png
Buskerud Krødsherad Blå Gull Kors (andreas-) Natur Refererer til Krøderen og elvene sett fra Norefjell.
0622 Kroedsherad kommune.png
Buskerud Lier Rød Sølv Blomst (rose, 5) og knopper (5) Landbruk Refererer til fruktdyrking i kommunen.
0626 Lier kommune.png
Buskerud Modum Blå Sølv Streng (3) Natur Refererer til tre elver i kommunen.
0623 Modum kommune.png
Buskerud Nedre Eiker Rød Gull Blad (eik, 2-1) Kommunenavnet Utgått 2020 da Nedre Eiker ble del av Drammen kommune.
0625 Nedre Eiker.png
Buskerud Nes kommune Rød Gull Spiss Kommunenavnet Spissen illuderer et nes; kommunen har navn etter neset der Rukkedøla renner ut i Hallingdalselve.
0616 Nes kommune.png
Buskerud Nore og Uvdal Grønn og gull Gull og grønn Stabbur og vasshjul Landbruk
0633 Nore og Uvdal kommune.png
Buskerud Ringerike Rød Gull Ring Kommunenavnet Ringen refererer til kongeverdighet og høvdingemakt, og Ringerikes identitet siden sagatida. Ringerikes kommunevåpen
0605 Ringerike kommune.png
Buskerud Rollag Rød Gull Spiss (2) Varder Spissene danner en stilisert varde.
0632 Rollag kommune.png
Buskerud Røyken Blå Gull Flamme Lokalt sagn Viser til sagn om at det etter Svartedauden kom røyk fra ei pipe i bygda. Oppfattes som ordspill på kommunenavnet, men det er ikke knytta til røyk, men til (h)raukr, 'haug'.

Utgått 2020 da Hurum ble del av Asker kommune.

0627 Royken kommune.png
Buskerud Sigdal Blå Gull Berg Natur Illuderer fjellformasjonen Andersnatten.
0621 Sigdal kommune.png
Buskerud Øvre Eiker Blå Sølv Blad (eik, 3) og nøtter (2) Kommunenavnet
0624 Ovre Eiker.png
Buskerud Ål Rød Sølv Ruter (3) Handverk Refererer til husflidstradisjoner, spesifikt et åklemotiv.
0619 Aal kommune.png
Vestfold Andebu Grønn Sølv Triangel (1-2) Kirkesokn Refererer til kommunens tre sokn, men utgjør også en stilisert A for Andebu.
0719 Andebu komm.png
Vestfold Færder Blå Sølv Seil Kystkultur
Færder komm 2018.png
Vestfold Hof Rød Gull Sjøblad (2-1) Lokal flora Refererer til vannliljer som er vanlige i kommunen.
0714 Hof komm.png
Vestfold Holmestrand Rød Sølv Fugl (ørn) Lokalt adelsvåpen Basert på våpenet til Johan Henrik Tordenskiold.
0702 Holmestrand komm.png
Vestfold Horten Blå og sølv Flerfarget Borg, skip og rose Bysegl Basert på Hortens gamle segl og våpen.
Vestfold Lardal Rød Gull Hulder Skogbruk/setring
0728 Lardal komm.png
Vestfold Larvik (–2017) Blå Sølv Seil (3) Kystkultur I bruk til 2017; erstatta pga. kommunesammenslåing.
0709 Larvik komm.png
Vestfold Larvik (2018–) Blå Sølv Dråper Vekst/mangfold Innført 2018 etter kommunesammenslåing.
Larvik-kommunevaapen.png
Vestfold Nøtterøy Blå Sølv Anker Kystkultur Utgått 2018 da Nøtterøy ble del av Færder kommune.
0722 Nøtterøy komm.png
Vestfold Re Grønn Gull Liljehaspel Historisk hendelse Liljehaspelen refererer til skjoldpryd fra 1100-tallet, da slagene på Re ble utkjempa.

Utgått 2020 da Re ble del av Tønsberg kommune.

0716 Re komm.png
Vestfold Sande Grønn Sølv Spiss Natur Spissen, egentlig en deling med sparresnitt, er en stilisert framstilling av Sandebukta.

Utgått 2020 da Sande ble del av Holmestrand kommune.

0713 Sande Vestfold komm.png
Vestfold Sandefjord (–2017) Gull Svart og rød Skip og hval Kystkultur Erstatta av nytt våpen 2018 etter kommunesammenslåing.
0706 Sandefjord komm.png
Vestfold Sandefjord (2018–) Gull Svart Hvalfanger Kystkultur Inspirert av Hvalfangermonumentet, erstatta eldre byvåpen i 2018 etter kommunesammenslåing.
Sandefjord komm 2017.png
Vestfold Stokke Rød Gull Tre (3) Kommunenavnet
0720 Stokke komm.png
Vestfold Svelvik Rød Gull Trefork Kystkultur Neptuns trefork, som også refererer til lystere som ble brukt i ålefisket.

Utgått 2020 da Svelvik ble del av Drammen kommune.

0711 Svelvik komm.png
Vestfold Tjøme Blå Sølv Åregaffel (2-1) Kystkultur Utgått 2018 da Tjøme ble del av Færder kommune.
0723 Tjome komm.png
Vestfold Tønsberg Blå Sølv Tårn og skip Bysegl Basert på segl fra middelalderen, viser til Slottsfjellet.
Telemark Bamble Blå Gull Ror Kystkultur
0814 Bamble komm.png
Telemark Rød Gull Fele (3) Særpreg Viser til feletradisjonen i området.

Utgått 2020 da Bø ble del av Midt-Telemark kommune. Motivet videreført med Sauherad kommunes farger.

0821 Bo Telemark komm.png
Telemark Drangedal Grønn Gull Kongle (furu, 2) Skogbruk
0817 Drangedal komm.png
Telemark Fyresdal Grønn Sølv Øks (2) Skogbruk
0831 Fyresdal komm.png
Telemark Hjartdal Grønn Sølv Hjort Lokal fauna
0827 Hjartdal komm.png
Telemark Kragerø Svart Sølv Skip Historisk hendelse Viser til galeien Kragerø måtte bygge da stedet fikk byprivilegier i 1666.
0815 Kragero komm.png
Telemark Kviteseid Gull Svart Låsskilt Tradisjonsmotiv Motivet er henta fra Tveitloftet.
0829 Kviteseid komm.png
Telemark Midt-Telemark Blå Gull Fele (3) Særpreg Motiv fra Bø kommunes våpen og farger fra Sauherad kommunes våpen.
3817 Midt-Telemark komm.png
Telemark Nissedal Gull Rød Lue (2-1) Kommunenavnet Tre nisseluer som spiller på kommunenavnet.
0830 Nissedal komm.png
Telemark Nome Blå Sølv Trappesnitt Industri Viser til Bandak-Norsjøkanalen.
0819 Nome komm.png
Telemark Notodden Blå Sølv Elv og lyn Vasskraft
0807 Notodden komm.png
Telemark Porsgrunn Rød og blå Sølv Plante (pors), anker og bjelke Kystkultur Bjelken symboliserer elva, og viser sammen med ankeret til kystkultur. Plantearten pors har gitt navn til byen.
0805 Porsgrunn komm.png
Telemark Sauherad Blå Gull Tre (eple) Landbruk Viser til fruktdyrking i kommunen.

Utgått 2020 da Sauherad ble del av Midt-Telemark kommune. Fargene videreført med motivet fra Bø kommunes våpen.

0822 Sauherad komm.png
Telemark Seljord Rød Gull Sjøorm Lokalt sagn Viser til Seljordsormen.
0828 Seljord komm.png
Telemark Siljan Grønn Sølv Tømmersag (3) Skogbruk
0811 Siljan komm.png
Telemark Skien Rød Gull Tre (rose, 2), skistav (2), ski (2), stjerne Bysegl Motivet er basert på bysegl fra 1609. Skiene spiller på kommunenavnet. Rosetrærne tolkes som soleier, og viser til tidligere Solum kommune som omkransa byen.
0806 Skien komm.png
Telemark Tinn Sølv Blå Dråpe (3-2) Vasskraft
0826 Tinn komm.png
Telemark Tokke Gull Svart Bjørn Mot og styrke
0833 Tokke komm.png
Telemark Vinje Blå Sølv Geit Landbruk
0834 Vinje komm.png
Aust-Agder Arendal Blå Sølv Skip Kystkultur Basert på byfogdens våpen.
0906 Arendal komm.png
Aust-Agder Birkenes Grønn Sølv Blad (bjørk, 3 på kvist) Kommunenavnet
0928 Birkenes komm.png
Aust-Agder Bygland Grønn Gull Gaupe Lokal fauna Viser også til den ville naturen i området.
0938 Bygland komm.png
Aust-Agder Bykle Grønn Sølv Dråpe (3-2-3-2-1) Vasskraft
0941 Bykle komm.png
Aust-Agder Evje og Hornnes Gull Svart Vogn (2) Bergverk
0937 Evje og Hornnes komm.png
Aust-Agder Froland Grønn Sølv Ekorn Skogbruk
0919 Froland komm.png
Aust-Agder Gjerstad Rød Sølv Kniv (3) Handverk Viser til knivmakertradisjonene i bygda.
0911 Gjerstad komm.png
Aust-Agder Grimstad Blå Gull Skip Kystkultur
0904 Grimstad komm.png
Aust-Agder Iveland Grønn Sølv Hakke Bergverk
0935 Iveland komm.png
Aust-Agder Lillesand Blå Sølv Anker (3) Kystkultur
0926 Lillesand komm.png
Aust-Agder Risør Blå Sølv og svart Festning Historisk hendelse Viser til Risørs forsvar under Napoleonskrigene.
0901 Risor komm.png
Aust-Agder Tvedestrand Blå Sølv Fugl (terne) Kystkultur
0914 Tvedestrand komm.png
Aust-Agder Valle Rød Gull Kors (andreas-, 5) Kirkehistorie Symboliserer konstruksjonselement fra stavkirkene.
0940 Valle komm.png
Aust-Agder Vegårshei Rød Sølv Rev Landbruk Viser til pelsdyroppdrett i kommunen.
0912 Vegarshei komm.png
Aust-Agder Åmli Blå Sølv Bever Lokal fauna
0929 Amli komm.png
Vest-Agder Audnedal Grønn Sølv Sag Skogbruk
1027 Audnedal komm.png
Vest-Agder Farsund Gull Grønn Tre (lind, 4) Landemerke Viser til lindetrærne på bytorget.
1003 Farsund komm.png
Vest-Agder Flekkefjord Gull Rød Skip Kystkultur
1004 Flekkefjord komm.png
Vest-Agder Hægebostad Rød Gull Sverd (2) Arkeologisk funn
1034 Hagebostad komm.png
Vest-Agder Kristiansand Rød Gull og grønn Løve og tre Bysegl Basert på segl/våpen fra byprivilegiene 1643.
1001 Kristiansand komm.png
Vest-Agder Kvinesdal Blå Sølv Kors (gaffel-) Natur Symboliserer møtet mellom Vestre- og Austredalen og den videre dalen ned til Fedafjorden.
1037 Kvinesdal komm.png
Vest-Agder Lindesnes Blå Sølv Fyrtårn Landemerke Viser til Lindesnes fyr.
1029 Lindesnes komm.png
Vest-Agder Lyngdal Grønn Sølv Ku Landbruk Viser spesifikt til lyngdalsfe.
1032 Lyngdal komm.png
Vest-Agder Mandal Blå Sølv Fisk (laks, 3) Fiske Viser til laksefisket i Mandalselva.
1002 Mandal komm.png
Vest-Agder Marnardal Grønn Gull Kongle (furu, 3) Skogbruk
1021 Marnardal komm.png
Vest-Agder Sirdal Grønn Sølv Fugl (rype, 2-1) Jakt
1046 Sirdal komm.png
Vest-Agder Songdalen Grønn Gull Blad (eik, 3) og nøtter (3) Lokal flora
1017 Songdalen komm.png
Vest-Agder Søgne Blå Sølv Spiss (2) Varder Egentlig deling ved gråverksnitt med to spisser; viser til vardene i Ny-Hellesund.
1018 Sogne komm.png
Vest-Agder Vennesla Rød Gull Tre (6), bånd (3) og tannhjul (2) Natur mm. Båndene symboliserer Otra, og trær og tannhjul tømmerdrift og annen industri.
1014 Vennesla komm.png
Vest-Agder Åseral Grønn Sølv Hestesko Landbruk
1026 Aaseral komm.png
Rogaland Bjerkreim Grønn Sølv Blad (bjørk, 7 på kvist) Kommunenavnet
1114 Bjerkreim komm.png
Rogaland Bokn Blå Sølv Sirkel (1-2-3) Landemerke Sirklene danner en stilisert varde, som viser til Boknafjellet.
1145 Bokn komm.png
Rogaland Eigersund Grønn Gull Blad (eik) Lokal flora Viser også til kommunenavnet, som kommer fra 'eik'.
1101 Eigersund komm.png
Rogaland Finnøy Blå Sølv Pil Lokalt adelsvåpen Basert på Hesbyætta sitt våpen.
1141 Finnoy komm.png
Rogaland Forsand Grønn Sølv Fugl (hegre) Natur Hegra forbindes med den type fjordlandskap man har i Forsand.
1129 Forsand komm.png
Rogaland Gjesdal Blå Sølv Sau Landbruk Viser også til tekstilindustrien i kommunen.
1122 Gjesdal komm.png
Rogaland Haugesund Blå Sølv Måke (3) Kystkultur
1106 Haugesund komm.png
Rogaland Hjelmeland Rød Gull Kors (andreas-) Handverk Korset dannes av trippelstrenger, som viser til flettverket i jærstoler.
1133 Hjelmeland komm.png
Rogaland Svart Sølv Vinsj Landbruk Viser til slitet med steinbukk og stubbebryter for å gjøre landskapet dyrkbart.
1119 Ha komm.png
Rogaland Karmøy Rød Sølv Kors (gitter-) Kirkehistorie Viser til områdets kristne tradisjoner, med bl.a. Avaldsnes kirke. Korset danner ei knute, som symboliserer øya som knutepunkt for kommunikasjon langs kysten. Firkanten, «karmen», spiller på kommunenavnet.
1149 Karmoy komm.png
Rogaland Klepp Blå Gull Kors Arkeologisk funn Viser til et stort steinkors i Klepp.
1120 Klepp komm.png
Rogaland Kvitsøy Blå Sølv Fyrlykt (2-1) Landemerke Viser til at kommunen har et av landets eldste fyr, Kvitsøy fyr.
1144 Kvitsoy komm.png
Rogaland Lund Grønn Gull Nøtt (eik, 3) Tradisjon og framtid
1112 Lund komm.png
Rogaland Randaberg Blå Sølv Mynt (14) Kommunenavnet Plasseringa av mynter langs randen av skjoldet viser til kommunenavnet.
1127 Randaberg komm.png
Rogaland Rennesøy Blå Sølv Krumstav (2) Tradisjonsmotiv Motiver er knytta til et segl fra 1387 fra Utstein kloster.
1142 Rennesoy komm.png
Rogaland Sandnes Grønn Sølv Leirgauk Industri Viser til leirvareindustrien som har lange tradisjoner i kommunen.
1102 Sandnes komm.png
Rogaland Sauda Blå Sølv Streng (3) Vasskraft
1135 Sauda komm.png
Rogaland Sokndal Gull Svart Hakke (3) Bergverk Viser også til landbruket.
1111 Sokndal komm.png
Rogaland Sola Blå Sølv Bjelke (2) Kystkultur Bjelkene med buesnitt viser til hav og bølgetopper.
1124 Sola komm.png
Rogaland Stavanger Blå Gull Vinstokk Bysegl Motiv fra byseglet fra 1591. Vinstokken, staven, viser til første ledd i bynavnet. Stavangers kommunevåpen
1103 Stavanger komm.png
Rogaland Strand Sølv Rød Vasshjul (2-1) Vasskraft
1130 Strand komm.png
Rogaland Suldal Rød Gull Streng (3) Natur Trillingstrengen symboliserer Suldalslågen.
1134 Suldal komm.png
Rogaland Time Rød Sølv Fugl (vipe) Optimisme Vipa er et vårtegn som symbliserer optimisme og forventning.
1121 Time komm.png
Rogaland Tysvær Blå Sølv Fugl (hegre) Særpreg Spiller på et oppnavn på innbyggerne
1146 Tysvar komm.png
Rogaland Utsira Blå Sølv Spiss (4) Landemerke Spissene danner et kors som symbliserer lyset fra Utsira fyrstasjon.
1151 Utsira komm.png
Rogaland Vindafjord (1986–2005) Rød Sølv Sparre (2-2-1) Kystkultur Sparrene symboliserer naust.
Vindafjord komm (1986-2005).png
Rogaland Vindafjord (2006–) Rød Sølv Virvelsnitt Beliggenhet Symboliserer kommunens beliggenhet der flere viktige ferdselsårer møtes. Innført etter kommunesammenslåing med motiv fra Ølens våpen og farger fra Vindafjords.
Rogaland Ølen Grønn Sølv Virvelsnitt Beliggenhet Symboliserer kommunens beliggenhet der flere viktige ferdselsårer møtes.
Ølen komm (1986-2005).png
Hordaland Askøy Sølv Grønt Tre (ask) Kommunenavnet
1247 Askoy komm.png
Hordaland Austevoll Blå Sølv Fisk (sild, 4) Fiske
1244 Austevoll komm.png
Hordaland Austrheim Blå Sølv Bjelke (3) Kommunikasjon Symboliserer de mange bruene som binder kommunen sammen.
1264 Austrheim komm.png
Hordaland Bergen Rød Sølv og gull Festning Bysegl Opprinnelig baksida på segl fra middelalderen.Berggrunnen under festningen dannes av syv kuler, som symboliserer De syv fjell.
1201 Bergen komm.png
Hordaland Bømlo Rød Sølv Sjøblad Lokal flora Viser til vannliljer, som er vanlige i kommunen.
1219 Bomlo komm.png
Hordaland Eidfjord Blå Sølv Gevir (rein) Lokal fauna
1232 Eidfjord komm.png
Hordaland Etne Blå Sølv Duestjertsnitt Samhold Egentlig delt av duestjertsnitt, som binder de to delene sammen. Innført som symbol på de tidligere kommunene Etne og Skånevik.
1211 Etne komm.png
Hordaland Fedje Blå Sølv Åre (2) Kystkultur
Fedje komm.svg
Hordaland Fitjar Blå Gull Hjelm Historisk hendelse Viser til hjelmen Håkon den gode bar under slaget ved Fitjar i 1161.
1222 Fitjar komm.png
Hordaland Fjell Blå Svart og sølv Måke, fjell og streng (3) Natur Strengene symboliserer ei elv.
1246 Fjell komm.png
Hordaland Fusa Sølv Blå Spiral (3) Kommunenavnet Spiller på betydninga av fuse, 'strømme sterkt og susende fram'. Viser også til jettegrytene i kommunen.
1241 Fusa komm.png
Hordaland Granvin Grønn Gull Fele Særpreg Viser til hardingfeletradisjonene i kommunen.
1234 Granvin komm.png
Hordaland Jondal Rød Gull Båtshake (3) Kystkultur
1227 Jondal komm.png
Hordaland Kvam Blå Sølv Stolpe Kommunenavnet Stolpen illustrerer en trang dal, som er betydning av hvammr. Tolkes også mer konkret som henvisning til Fyksesund.
1238 Kvam komm.png
Hordaland Kvinnherad Sølv Blå Kors (gaffel-) Natur Symboliserer de mange elvene i kommunen.
1224 Kvinnherad komm.png
Hordaland Lindås Rød Sølv Tre (lind) Kommunenavnet
1263 Lindas komm.png
Hordaland Masfjorden Rød Gull Helder (3) Samhold
1266 Masfjorden komm.png
Hordaland Meland Rød Sølv Navarspiss Industri Viser til tradisjonen for produksjon av navarbor i kommunen.
1256 Meland komm.png
Hordaland Modalen Grønn Sølv Spade (2-1) Landbruk Viser både til tradisjonelt landbruk og til de store sandtakene i kommunen.
1252 Modalen komm.png
Hordaland Odda Blå Sølv Pilspiss Kommunenavnet
1228 Odda komm.png
Hordaland Os Rød Gull Båt og blomst (rose, 10) Handverk Rosene symboliserer rosemaling og båten oselveren.
1243 Os Hordaland komm.png
Hordaland Osterøy Sølv Blå Øks (2-1) Handverk Symboliserer lange tradisjoner for bygningsarbeid.
1253 Osteroy komm.png
Hordaland Radøy Gull Svart Årekeipe (2) Arkeologisk funn
1260 Radoy komm.png
Hordaland Samnanger Rød Gull Dråpe (6) Vasskraft Viser også til en gammel nedbørsrekord kommunen hadde.
1242 Samnanger komm.png
Hordaland Stord Rød Gull Plante (misteltein) Lokal flora
1221 Stord komm.png
Hordaland Sund Sølv Blå Fyrlykt Kystkultur
1245 Sund komm.png
Hordaland Sveio Rød Sølv Lilje Lokalt segl Motivet er henta fra segl som ble brukt lokalt under Hyllingen av Christian IV i 1591.
1216 Sveio komm.png
Hordaland Tysnes Blå Sølv Sparre og øks (2) Lokalt segl Motivet er henta fra segl fra Onarheim.
1223 Tysnes komm.png
Hordaland Ullensvang Rød Gull Lilje (2-1) og bjelke Lokalt adelsvåpen Motivet er henta fra våpenet til Sigurd Brynjolvsson frå Aga.
1231 Ullensvang komm.png
Hordaland Ulvik Rød Gull Spissrute (8) Handverk Arrangert som rose, viser til husflid- og folkekunstradisjonene.
1233 Ulvik komm.png
Hordaland Vaksdal Gull Svart Skyttel (3) Industri Viser til tekstilindustrien i kommunen.
1251 Vaksdal komm.png
Hordaland Voss Rød Sølv Hjort Lokalt adelsvåpen Motiv fra Finne-ættas våpen.
1235 Voss kommune.png
Hordaland Øygarden Blå Svart og sølv Sjøvarde Kystkultur
1259 Oygarden komm.png
Sogn og Fjordane Askvoll Grønn Sølv Kors Arkeologisk funn Viser til Korssundkorset.
1428 Askvoll komm.png
Sogn og Fjordane Aurland Blå Sølv Geit Husdyrbruk
1421 Aurland komm.png
Sogn og Fjordane Balestrand Blå Sølv Sverd Arkeologisk funn Motivet er henta fra statuen av Bele ved Balehaugane, og symboliserer oldtidsfunnene i kommunen.
1418 Balestrand komm.png
Sogn og Fjordane Bremanger Blå Sølv Virvelsnitt Kystkultur Virvelsnittet symboliserer opprørt hav.
1438 Bremanger komm.png
Sogn og Fjordane Eid Rød Gull Hest Husdyrbruk Viser til fjordingens sterke tilknytning til kommunen.
1443 Eid komm.png
Sogn og Fjordane Fjaler Rød Sølv Bru (2) Kommunikasjon Viser til bruene langs Den trondhjemske postveg.
1429 Fjaler komm.png
Sogn og Fjordane Flora Rød Sølv Fisk (sild, 3) Fiske
1401 Flora komm.png
Sogn og Fjordane Førde Rød Sølv Plogjern (2-1) Landbruk
1432 Forde komm.png
Sogn og Fjordane Gaular Grønn Sølv Stolpe Natur Symboliserer elva Gaula.
1430 Gaular komm.png
Sogn og Fjordane Gloppen Blå Sølv Hest Husdyrbruk Viser til fjordingen.
1445 Gloppen komm.png
Sogn og Fjordane Gulen Blå Sølv Kors (2) Kirkehistorie Viser til steinkorsene på Eivindvik, som er blant de eldste kristne monumenter i Norge.
1411 Gulen komm.png
Sogn og Fjordane Hornindal Blå Sølv Ljåblad (3) Handverk Viser til smedhandverk, men også til landbruk.
1444 Hornindal komm.png
Sogn og Fjordane Hyllestad Blå Sølv Kvernstein (3) Industri Viser til kvernsteinproduksjonen, men også til landbruk.
1413 Hyllestad komm.png
Sogn og Fjordane Høyanger Blå Sølv Flamme (3) Industri Viser til aluminiumsindustrien.
1416 Hoyanger komm.png
Sogn og Fjordane Jølster Rød Gull Kors (lilje-) Lokalt adelsvåpen Motiv fra våpenet til Audun Hugleiksson.
1431 Jolster komm.png
Sogn og Fjordane Leikanger Grønn Gull Eple (2 på kvist) Landbruk
1419 Leikanger komm.png
Sogn og Fjordane Luster Blå Sølv Ranke (linde-) Tradisjonsmotiv Henta fra treskjæringer i Urnes stavkirke.
1426 Luster komm.png
Sogn og Fjordane Lærdal Rød Gull Drage (2) Tradisjonsmotiv Henta fra dragehodene på Borgund stavkirke.
1422 Laerdal komm.png
Sogn og Fjordane Naustdal Sølv Blå Tannsnitt Kommunenavnet Tannsnittet illuderer naust.
1433 Naustdal komm.png
Sogn og Fjordane Selje Blå Sølv Helgen Kirkehistorie St. Sunniva.
1441 Selje komm.png
Sogn og Fjordane Sogndal Blå Gull Skipsstavn Historisk hendelse Viser til Slaget ved Fimreite.
1420 Sogndal komm.png
Sogn og Fjordane Solund Sølv Blå Spissrute (5) Lokalt våpen Motiv fra Losna-ættas våpen.
1412 Solund komm.png
Sogn og Fjordane Stryn Grønn Gull Blad (lind, 4 på kvist) Natur Viser til edelløvskogen i Stryn.
1449 Stryn komm.png
Sogn og Fjordane Vik Grønn Gull Løvkniv (3) Landbruk Smboliserer ressursutnytting i landbruk/husdyrbruk.
1417 Vik komm.png
Sogn og Fjordane Vågsøy Blå Sølv Ror (2) Kystkultur
1439 Vagsoy komm.png
Sogn og Fjordane Årdal Rød Gull Streng (3) Vasskraft
1424 Ardal komm.png
Møre og Romsdal Aukra Blå Gull Ring (2) Arkeologisk funn Motivet er inspirert av en armring fra middelalderen.
1547 Aukra komm.png
Møre og Romsdal Aure (1991–2005) Rød Gull Fugl (ørn, 2) Lokal fauna Ble erstatta etter kommunesammenslåing.
Aure komm (1991-2005).png
Møre og Romsdal Aure (2006–) Blå Sølv Fisk (klipp-) Fiske Tustna kommunes våpen, bortsett fra at motivet er i sølv i stedet for gull. Innført etter kommunesammenslåing.
1576 Aure komm 2006-.png
Møre og Romsdal Averøy Rød Gull Pilspiss (3) Arkeologisk funn Viser til funn av pilspisser, men har også fått sekundærbetydning som fredssymbol knytta tilLangøyforliket.
1554 Averoy komm.png
Møre og Romsdal Eide Blå Sølv Fugl (svane, 3) Lokal fauna
1551 Eide komm.png
Møre og Romsdal Fræna Gull Blå Bølge (7) Kystkultur
1548 Fraena komm.png
Møre og Romsdal Giske Blå Gull Løve Lokalt adelsvåpen Motiv fra Erling Vidkunnssons våpen.
1532 Giske komm.png
Møre og Romsdal Gjemnes Grønn Gull Hjort Lokal fauna
1557 Gjemnes komm.png
Møre og Romsdal Halsa Blå Sølv Tindesnitt Natur Egentlig deling ved tindesnitt, som viser til fjordformasjonene i kommunen.
1571 Halsa komm.png
Møre og Romsdal Haram Blå Sølv Bølgesnitt Kystkultur Egentlig deling ved bølgesnitt.
1534 Haram komm.png
Møre og Romsdal Hareid Blå Sølv Pilspiss (2-1) Historisk hendelse Viser til slaget ved Hjørungavåg.
1517 Hareid komm.png
Møre og Romsdal Herøy Blå Sølv Skipsstavn (2) Arkeologisk funn Viser til Kvalsundskipene.
1515 Heroy More og Romsdal komm.png
Møre og Romsdal Kristiansund Blå Sølv Foss og fisk (laks, 3) Kommunenavnet Viser til det eldre navnet Lille-Fosen, som ble feiltolka som 'foss' da kjøpstaden i 1742 skulle ha våpen og segl. Kristiansunds kommunevåpen
1505 Kristiansund komm.png
Møre og Romsdal Midsund Blå Sølv Trekant (2) Natur Symboliserer de to største øyene og sundet mellom dem.
1545 Midsund komm.png
Møre og Romsdal Molde Blå Svart og gull Hval og tønne Fiske Viser til sildefisket; hvalen driver silda innover i form av ei sildetønne.
1502 Molde komm.png
Møre og Romsdal Nesset Blå Sølv Pæl Natur Den avskårne pælen symboliserer Mardalsfossen.
1543 Nesset komm.png
Møre og Romsdal Norddal Gull Rød Plante (jordbær) Landbruk
1524 Norddal komm.png
Møre og Romsdal Rauma Blå Sølv Spiss (3) Natur Symboliserer tindelandskapet i kommunen.
1539 Rauma komm.png
Møre og Romsdal Sande Blå Sølv Bøye Fiske
1514 Sande More og Romsdal komm.png
Møre og Romsdal Sandøy Blå Sølv Spiss (3) Kystkultur Symboliserer lyset fra et fyr.
1546 Sandoy komm.png
Møre og Romsdal Skodje Grønn Gull Bru Kommunikasjon Viser til Skodje bru over Skodjestraumen.
1529 Skodje komm.png
Møre og Romsdal Smøla Rød Sølv Fugl (måke, 2) Kystkultur
1573 Smola komm.png
Møre og Romsdal Stordal Blå Gull Stolpe Industri Stolpen dannes ved duestjertsnitt, og symboliserer møbelindustrien.
1526 Stordal komm.png
Møre og Romsdal Stranda Gull Blå Spiss (2) Natur Symboliserer fjord og fjell.
1525 Stranda komm.png
Møre og Romsdal Sula Blå Sølv Spiss Kommunenavnet Navnet kommer trolig fra norrønt súla, som betyr 'kløft'.
1531 Sula komm.png
Møre og Romsdal Sunndal Grønn Sølv Plante (malurt) Lokal flora
1563 Sunndal komm.png
Møre og Romsdal Surnadal Grønn Sølv Streng (2) Natur Symboliseer kommunens geografi.
1566 Surnadal komm.png
Møre og Romsdal Sykkylven Sølv Blå Spiss Natur Symboliserer Sykkylvsfjorden.
1528 Sykkylven komm.png
Møre og Romsdal Tingvoll Sølv Grønn Blad (eik, 5) Natur Norges nordligste, frittvoksende eikeskog ligger i kommunen.
1560 Tingvoll komm.png
Møre og Romsdal Tustna Blå Gull Fisk (klipp-) Fiske Motivet er brukt i Aure kommunes våpen etter sammenslåing (2006), men med sølv i stedet for gull.
Tustna komm (1988-2005).png
Møre og Romsdal Ulstein Blå Gull Bjelke Kommunenavnet Bjelken er danna ved ulvetannsnitt, som viser til første ledd i navnet.
1516 Ulstein komm.png
Møre og Romsdal Vanylven Grønn Sølv Spiss Natur Symboliserer Vanylvsfjorden.
1511 Vanylven komm.png
Møre og Romsdal Vestnes Rød Gull Spiss (2) Natur Gjengir stilisert kart over kommunen.
1535 Vestnes komm.png
Møre og Romsdal Volda Blå Sølv Pennesplitt Utdanning og kunnskap
1519 Volda komm.png
Møre og Romsdal Ålesund Rød Sølv Båt og fisk (torsk, 3) Fiske
1504 Alesund komm.png
Møre og Romsdal Ørskog Hermelin Gull Bjelke Husdyrbruk Hermelinen symboliserer pelsdyravl, mens bjelken symboliserer skogbruk og utskiping av tømmer.
1523 Orskog komm.png
Møre og Romsdal Ørsta Blå Sølv Spissrute (3) Natur Symboliserer fjell som speiles i fjorden.
1520 Orsta komm.png
Trøndelag Agdenes Hermelin Rød Skjoldhode Husdyrbruk Hermelinet viser til pelsdyravl i kommunen. Det røde skjoldhodet symboliserer også jordbærdyrking.
1622 Agdenes komm.png
Trøndelag Bjugn Blå Gull Ror Kystkultur
1627 Bjugn komm.png
Trøndelag Flatanger Grønn Sølv Sparre (3) Kystkultur Sparrene symboliserer båtbauger.
1749 Flatanger komm.png
Trøndelag Fosnes Gull Svart Åregaffel Kystkultur
1748 Fosnes komm.png
Trøndelag Frosta Grønn Gull Scepter Lokalt segl Motivet er henta fra et segl fra Frostatinget, der Magnus Lagabøte holder et liljescepter.
1717 Frosta komm.png
Trøndelag Frøya Blå Sølv Angel (3) Fiske
1620 Froya komm.png
Trøndelag Grong Sølv Grønn Trekant (3) Skogbruk Trekantene symboliserer grantrær.
1742 Grong komm.png
Trøndelag Hemne Rød Gull Nøtt (5) Natur Hasselnøtter som viser til hasselskogen i kommunen.
1612 Hemne komm.png
Trøndelag Hitra Blå Sølv Hjort Fauna
1617 Hitra komm.png
Trøndelag Holtålen Rød Sølv Fugl (rype) Fauna
1644 Holtalen komm.png
Trøndelag Høylandet Grønn Sølv Fugl (svane) Fauna
1743 Hoylandet komm.png
Trøndelag Inderøy Rød Gull Fisk (flyndre, 1-2-1) Fiske Etter sammenslåing med Mosvik i 2012 har også kveiter i helleristninger i området blitt tolka inn i våpenet.
1729 Inderoy komm.png
Trøndelag Indre Fosen Blå Sølv Spiss og kløverblad Vekst og livskraft Fram til 2016 Leksvik kommunes våpen.
1718 Leksvik komm.png
Trøndelag Klæbu Sølv Blå Flanke (2) Natur Stilisering av Trongfossen.
1662 Klabu komm.png
Trøndelag Leka Rød Gull Klo med vinge Lokalt sagn Viser til et påstått ørnerov av ei 3 år gammel jente i 1932. Lekas kommunevåpen
1755 Leka komm.png
Trøndelag Leksvik Blå Sølv Spiss og kløverblad Vekst og livskraft Fra 2016 er dette Indre Fosen kommunes våpen.
1718 Leksvik komm.png
Trøndelag Levanger Rød Gull Hest Husdyrbruk Viser spesielt til handelen med hester til Jämtland.
1719 Levanger komm.JPG
Trøndelag Lierne Blå Sølv Fugl (rype, 2-1) Fauna
1738 Lierne komm.png
Trøndelag Malvik Gull Svart Fugl (tiur) Fauna
1663 Malvik komm.png
Trøndelag Meldal Rød Gull Kornaks og tannhjul Jordbruk og bergverk
1636 Meldal komm.png
Trøndelag Melhus Rød Gull Bueskytter Historisk hendelse Viser til Einar Tambarskjelve.
1653 Melhus komm.png
Trøndelag Meråker Rød Sølv Vogn Bergverk
1711 Meraker komm.png
Trøndelag Midtre Gauldal Grønn Sølv Kors (3 i gaffelkors) Natur Symboliserer dalmøtene i kommunen.
1648 Midtre Gauldal komm.png
Trøndelag Namdalseid Grønn Sølv Kløverbladsnitt Landbruk Kløvd med kløverbkladsnitt, som symboliserer inn- og utmark.
1725 Namdalseid komm.png
Trøndelag Namso Rød Gull Elg Fauna
1703 Namsos komm.png
Trøndelag Namsskogan Svart Gull Gevir (elg) Jakt
1740 Namsskogan komm.png
Trøndelag Nærøy Gull Rød Lilje (3) Lokalt segl Motiv henta fra midddelaldersegl.
1751 Naroy komm.png
Trøndelag Oppdal Blå Sølv Spiss (3 i gaffelkors) Kommunikasjon Symboliserer Oppdal som knutepunkt for veiene fra Dombås, Sunndalsøra og Trondheim.
1634 Oppdal komm.png
Trøndelag Orkdal Grønn Sølv Pæl Natur Symboliser elva Orkla.
1638 Orkdal komm.png
Trøndelag Osen Blå Sølv Fiskegarn Fiske
1633 Osen komm.png
Trøndelag Overhalla Gull Rød Kors (7 i sirkel) Lokalt segl Motivet er fra et middelaldersegl.
1744 Overhalla komm.png
Trøndelag Rennebu Gull Rød Kors (gaffel-) Kirkehistorie Stilisert gjengivelse av Rennebu kirke.
1635 Rennebu komm.png
Trøndelag Rindal Grønn Gull Klubbe Historisk hendelse Viser til innføringa av formannskapslovene; John Neergaard fra Rindal kalles formannskapslovenes far.
5061 Rindal komm.png
Trøndelag Rissa Grønn Sølv Hertugkrone/krans Arkeologisk funn Viser til gravstein med hertugkrone, som knyttes til Skule Bårdsson. De tre rosene symboliserer også tre tidligere kommuner som er slått sammen.
1624 Rissa komm.png
Trøndelag Roan Blå Sølv Fugl (terne, 2-1) Fauna
1632 Roan komm.png
Trøndelag Røros Rød Gull Hammer (2) og kobbersymbol Bergverk
1640 Roros komm.png
Trøndelag Røyrvik Blå Sølv Kors Tradisjonsmotiv Motivet er inspirert av samisk kunsthandverk
1739 Royrvik komm.png
Trøndelag Selbu Sølv Svart Spissrute (24 i 3 roser) Tradisjonsmotiv Symboliserer Selbu-rosa.
1664 Selbu komm.png
Trøndelag Skaun Blå Sølv Palisadesnitt Arkeologisk funn Stilisert bilde av bautaene ved Børsøra.
1657 Skaun komm.png
Trøndelag Snillfjord Grønn Sølv Greip Kystkultur og landbruk Greipet ble brukt både til høsting av tang og tare og i landbruket.
1613 Snillfjord komm.png
Trøndelag Snåsa Blå Gull Blomst (marisko) Fauna
1736 Snasa komm.png
Trøndelag Steinkjer Blå Sølv Stjerne (sekstakka) Kommunikasjon Symboliserer Steinkjer som trafikknutepunkt.
1702 Steinkjer komm.png
Trøndelag Stjørdal Rød Gull Linnorm Lokalt segl Motivet er basert på segl fra 1344.
1714 Stjordal komm.png
Trøndelag Trondheim Blå Sølv Kirke med biskop og borg med konge Bysegl Basert på bysegl fra 1200-tallet.
1601 Trondheim komm.png
Trøndelag Tydal Rød Gull Kors (antonius-, 3) Kraftproduksjon Korsene symboliserer kraftmaster.
1665 Tydal komm.png
Trøndelag Verdal Rød Gull Kors Tradisjonsmotiv Inspirert av et antemensale fra omkring 1300.
1721 Verdal komm.png
Trøndelag Verran Blå Sølv Båt Båtbygging Båten er ei verransjekte.
1724 Verran komm.png
Trøndelag Vikna Blå Sølv Fisk (laks, 3) Fiske
1750 Vikna komm.png
Trøndelag Ørland Sølv Svart Skrådelt Lokalt adelsvåpen Våpenet til Rømer-ætta.
1621 Orland komm.png
Trøndelag Åfjord Blå Sølv Båt (2) Båtbygging Symboliserer åfjordsbåten.
1630 Afjord komm.png
Nordland Alstahaug Sølv Blå Bjelke Natur Bjelka med taggesnitt symboliserer fjellformasjonen De sju søstre og dens speilbilde i sjøen.
1820 Alstahaug komm.png
Nordland Andøy Sølv Blå Virvelsnitt Kystkultur Virvelsnittet danner ei bølge som viser til kommunens tilknytning til havet.
1871 Andoy komm.png
Nordland Ballangen Grønn Gull Hammer Bergverk Bunnfargen viser til landbruket i kommunen.
1854 Ballangen komm.png
Nordland Beiarn Grønn Gull Tre (furu) Natur Kommunen er kjent for store furuskoger.
1839 Beiarn komm.png
Nordland Bindal Blå Gull Nagle (6 i rosett) Båtbygging
1811 Bindal komm.png
Nordland Bodø Rød Gull Sol Natur Viser til midnattsola. Opprinnelig del av våpen med to felt, vedtatt 1959.
1804 Bodo komm.png
Nordland Bodø (eldre våpen) Flerfarget Flerfarget Sol og båt Natur og kystkultur Øverste felt er Bodøs nye våpen; nedre felt viser nordlandsbåt med fjell i bakgrunnen. Brukt før 1959.
Byvaapen 1929 - Bodoe.jpg
Nordland Brønnøy Gull Svart Sjømerke Kystkultur Seilingsgrinda er inspirert av Brønnøysunds byvåpen.
1813 Bronnoy komm.png
Nordland Brønnøysund Gull Svart og rød Sjøvarde Kystkultur Erstatta av Brønnøy kommunes våpen, se over.
Byvaapen 1929 - Broennoeysund.jpg
Nordland Svart Sølv Båt Lokalt sagn Den halve båten viser til sagnet om draugen, men også til den værharde beliggenheten.
1867 Bo Nordland komm.png
Nordland Dønna Blå Gull Virvelsnitt Kommunenavnet Virvelsnittet danner ei bølge; kommunenavnet kommer fra dynja, brukt om dønninger.
1827 Donna komm.png
Nordland Evenes Rød Sølv Hjul Kommunikasjon Viser til Evenes kommune som kommunikasjonssenter.
1853 Evenes komm.png
Nordland Fauske Sølv Rød Knute Kommunikasjon Båtmannsknop viser til Fauske som kommunikasjonssenter og handelssted.
1841 Fauske komm.png
Nordland Flakstad Blå Sølv Tørnbolt Kystkultur
1859 Flakstad komm.png
Nordland Gildeskål Blå Sølv Kalk Kommunenavnet Kalken symboliserer både verdslig gilde og kirkelige handlinger; kommunenavnet kommer fra gildaskáli, 'gildestue'.
1838 Gildeskal komm.png
Nordland Grane Sølv Blå Fisk (laks) Fiske
1825 Grane komm.png
Nordland Hadsel Blå Gull Ring (2-2) Natur De fire ringene danner et stilisert kart over de fire øyene kommunen består av.
1866 Hadsel komm.png